Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Οι Γεωργικές Εφαρμογές είναι ένα σύστημα εξωσχολικής εκπαίδευσης των γεωργών/αγροτών που αποβλέπει στο να αναβαθμίσει την ζωή τους με την εκμάθηση τρόπων βελτίωσης της γεωργικής εκμετάλλευσης, του νοικοκυριού και της κοινότητας στην οποία ζουν. Βασική τους επιδίωξη η δημιουργία επικοινωνιακών σχέσεων με τους αγρότες με σκοπό : 1.Να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες 2. (αφού τις αποκτήσουν) Να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές 3. Να αυξήσουν την ικανοποίηση τους από την όλη προσπάθεια

3 Επικοινωνία Επικοινωνία ονομάζεται η δραστηριότητα ενός ή περισσότερων ατόμων μέσω της οποίας γίνεται ανταλλαγή μηνυμάτων. Τα άτομα που συμμετέχουν στην διαδικασία της επικοινωνίας έχουν ορισμένους στόχους προσδοκίες προθέσεις επιθυμίες σε σχέση με τον συνομιλητή τους και συμμετέχουν ενεργά στην επικοινωνιακή διαδικασία τόσο όταν εκπέμπουν πληροφορίες όσο και όταν τις δέχονται και τις επεξεργάζονται.

4 Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ SHANNON&WEAVER(1/2) ΠΗΓΗ Μήνυμα ΠΟΜΠΟΣ Σήμα ΚΑΝΑΛΙ Σήμα ΔΕΚΤΗΣ Μήνυμα ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

5 Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ SHANNON&WEAVER(2/2) Είναι δυνατόν το σήμα να υποστεί αλλαγές από την ύπαρξη θορύβου (ή παρασίτων) που εμποδίζουν την πιστή αναμετάδοση του. (Το κανάλι είναι η κύρια πηγή θορύβου.) Σύμφωνα με τους Shannon & Weaver «Το βασικό πρόβλημα επικοινωνίας είναι να αναπαράγει σε ένα ορισμένο σημείο, είτε με ακρίβεια είτε κατά προσέγγιση, ένα μήνυμα που συλλέχθηκε σε ένα άλλο σημείο.» Ένας από τους κυριότερους παράγοντες επικοινωνίας έγκειται, σύμφωνα με τον Shannon, στην αδυναμία των επικοινωνούντων να αντιληφθούν ότι το αποστελλόμενο και το παραλαμβανόμενο μήνυμα δεν είναι ταυτόσημα.

6 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ ΙΔΕΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΔΟΣΗ ΚΑΝΑΛΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΚΩΔΙ ΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΟΙΑ ΙΔΕΑ

7 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ(1/4) Ανταλλαγές γλωσσικών ή μη γλωσσικών μηνυμάτων μεταξύ ατόμων και ομάδων. Πρόκειται για μέσα που χρησιμοποιούνται για να μεταδοθεί μια ορισμένη πληροφορία και για να ασκηθεί επιρροή πάνω στους άλλους. Διακρίνονται σε 3 φάσεις: 1.Πρώτη φάση: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Απαραίτητη αλλά μη επαρκής προϋπόθεση για να υπάρξει επικοινωνία είναι η έκθεση στο μήνυμα. Επιλεκτική διαδικασία καθώς το άτομο δεν μπορεί να εκτεθεί σε όλες τις πληροφορίες αλλά επιλέγει μέρος τους.

8 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ(2/4) Εάν το μήνυμα είναι σύμφωνο με τις ήδη υπάρχουσες θέσεις και γνώμες του ατόμου ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Εάν το μήνυμα δεν είναι σύμφωνο με τις ήδη υπάρχουσες θέσεις και γνώμες του ατόμου ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Βέβαια η έκθεση στην πληροφορία επηρεάζεται και από άλλες μεταβλητές όπως: η καινοτομία, η χρησιμότητα της πληροφορίας, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, τα διαφορετικά περιβάλλοντα κλπ.

9 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ(3/4) 2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Στην φάση αυτή υποθέτουμε ότι το άτομο έχει εκτεθεί στην πληροφορία. Φαινόμενα που επηρεάζουν την αποκωδικοποίηση: α. Προσοχή β. Πρόσληψη γ. Κατανόηση Η γνώση της διαδικασίας αποκωδικοποίησης μας βοηθάει να εντοπίσουμε τα συγκεκριμένα σημεία όπου η ισοτιμία μεταξύ κωδικοποιημένου και αποκωδικοποιημένου μηνύματος ενδέχεται να χαθεί ή έστω να μειωθεί.

10 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ(4/4) 3.ΦΑΣΗ ΤΡΙΤΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Κυρίαρχο ρόλο στην αποδοχή ή την απόρριψη του μηνύματος παίζουν: 1.Τα χαρακτηριστικά της πηγής 2.Τα χαρακτηριστικά του μηνύματος 3.Τα χαρακτηριστικά του δέκτη

11 ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Παρότι υπάρχουν διάφορες μορφές επικοινωνίας οι ερευνητές συνήθως διακρίνουν 2 μορφές, οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά μεταξύ τους: 1.Η ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ (face to face) επικοινωνία κατευθείαν/προσωπική, αμοιβαία/συμμετρική, ιδιωτική και περιλαμβάνει ένα παρόν κοινό. 2.Η ΜΑΖΙΚΗ (απρόσωπη) επικοινωνία έμμεση, που μεταδίδεται με ένα τεχνικό μέσο, μονόπλευρη/ασύμμετρη, δημόσια και περιλαμβάνει ένα διασκορπισμένο και ετερογενές κοινό.

12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Στις γεωργικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται 3 μέθοδοι επικοινωνίας: 1. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 2.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 3.ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

13 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (1/3) Επικοινωνία face to face πχ επίσκεψη στο γραφείο, στο χωράφι κλπ. Απαιτούν χρόνο Γεωργός μοντέλο Άτυπες συναντήσεις (ο γεωργός επωφελείται από την προσοχή που δίνει ο γεωπόνος στα ιδιαίτερα προβλήματα του) Η μη λεκτική επικοινωνία παίζει μεγάλο ρόλο καθώς ο αποδέκτης λαμβάνει πολύ περισσότερα ερεθίσματα μέσω όλων των αισθήσεων και μπορεί είτε να κατανοήσει το μήνυμα είτε να αποσυρθεί από την διαδικασία επικοινωνίας

14 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (2/3) Σημαντικός παράγοντας: η δυνατότητα ανάδρασης από την πλευρά αυτού που αρχικά χαρακτηρίζεται ως δέκτης Είναι η πιο σημαντική τεχνική καθώς χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ γεωργού και γεωπόνου. Ιδιαίτερα όταν ασχολούμαστε με αγράμματους γεωργούς, με μικρές εκμεταλλεύσεις που φυσιολογικά δεν υφίστανται την επίδραση άλλων εκπαιδευτικών τεχνικών.

15 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (3/3) Αναγκαστικά περιορισμένος ο αριθμός των γεωργών που ο γεωπόνος μπορεί να έρθει σε επαφή, μπορεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους προοδευτικούς γεωργούς εις βάρος των άλλων Δεν χρησιμοποιείται ευρέως Η προσωπική επιρροή του γεωπόνου είναι παράγοντας κρίσιμης σημασίας για την λήψη δύσκολων αποφάσεων από την πλευρά των γεωργών και για την παρακίνηση των γεωργών να συμμετέχουν στις δραστηριότητες των εφαρμογών.

16 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ (1/2) Πχ επιδείξεις, διαλέξεις, σεμινάρια, ομαδικές συζητήσεις, διαγωνισμοί κλπ Χρησιμοποιούνται πολύ λόγω του ότι δίνεται η ευκαιρία στο γεωπόνο να έρθει σε επαφή με μεγαλύτερο αριθμό γεωργών οι οποίοι δεν είχαν προηγούμενη επαφή με αυτόν και τις δραστηριότητές του Ο γεωργός μπορεί να ακούσει, να συζητήσει και να αποφασίσει για την συμμετοχή του στις δραστηριότητες των Γ. Εφαρμογών Η υποστήριξη της ομάδας βοηθά το γεωργό να πάρει αποφάσεις, να καθορίσει την πορεία των δραστηριοτήτων του και να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση με την συμμετοχή στη συζήτηση νέων ιδεών και την εφαρμογή νέων πρακτικών

17 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ (2/2) Έρχονται σε επαφή γεωργοί με κοινά προβλήματα, τα οποία απαιτούν την ανάληψη διορθωτικών παρεμβάσεων, που είναι πιο αποτελεσματικές σε ομαδική βάση

18 ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (1/3) Πχ άρθρα σε εφημερίδες (εθνικές ή τοπικές), posters, φυλλάδια, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, films κλπ Χρησιμοποιούνται είτε για να παρακινήσουν το ενδιαφέρον σε νέες ιδέες και πρακτικές είτε για να προειδοποιήσουν σε περίπτωση επειγουσών αναγκών Το μήνυμα απευθύνεται σε ένα πλατύ ετερογενές ακροατήριο, με διάσπαρτους τοπικά δέκτες Είναι προσιτές σε μεγάλη μάζα ακροατηρίου Κύριο μειονέκτημα: η συνήθης απουσία αντίδρασης των δεκτών

19 ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (2/3) Απευθύνονται σε μια μόνο από τις αισθήσεις του κοινού Προαιρετική η πρόσληψη μηνυμάτων, αφού ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αλλάξει σταθμό ή να γυρίσει σελίδα αλλά μπορεί ακόμα να επιλέξει το τι θα προσλάβει και το τι τελικά θα θυμηθεί αργότερα από το μήνυμα Για να πραγματοποιηθεί αυτό το είδος επικοινωνίας χρειάζεται κάποιος να απευθυνθεί σε ειδικούς οργανισμούς που λειτουργούν με τους δικούς τους γραφειοκρατικούς και επαγγελματικούς κανόνες Μεγάλη ταχύτητα και χαμηλό κόστος με την οποία η πληροφορία μπορεί να διαδοθεί στον πληθυσμό μιας μεγάλης περιοχής

20 ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (3/3) Δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πλευρές της δουλειάς του γεωργοεφαρμοστή (όπως να προσφέρουν προσωπικές συμβουλές και βοήθεια, να διδάξουν πρακτικές δεξιότητες ή να δώσουν απαντήσεις άμεσα) Η επιτυχία μιας νέας προσπάθειας σε κάποια περιοχή παρακινεί και άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό εάν μεταδοθεί μέσω του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης Η χρήση πολλαπλών πηγών θεωρείται αξιόπιστη από τους γεωργούς Οι γεωργοί μπορεί να έρθουν σε επαφή με επιτυχημένους γεωργούς άλλων περιοχών

21 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι Γεωργικές Εφαρμογές χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της διάδοσης και της αποδοχής τεχνικών καινοτομιών αλλά συγχρόνως βοηθούν στην προσαρμογή των γεωργών στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες, στις οποίες διαβιούν. Η επικοινωνία αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς του γεωργοεφαρμοστή. Με την διάδοση ιδεών, συμβουλών και πληροφοριών ελπίζει να επηρεάσει τις αποφάσεις που παίρνουν οι γεωργοί. Η αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ γεωπόνου και γεωργού κρίνεται αναγκαία προκειμένου ο δεύτερος να πεισθεί πως ο γεωπόνος θέλει να τον βοηθήσει να λύσει προβλήματα και να λάβει τις πιο συμφέρουσες αποφάσεις για εκείνον και για την γεωργική του εκμετάλλευση.

22 ΠΗΓΕΣ Maletzke, G. (1991). Θεωρίες της Μαζικής Επικοινωνίας. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση. Fiske, J. (1992). Εισαγωγή στην Επικοινωνία. Αθήνα, Εκδόσεις Επικοινωνία και Κουλτούρα. Κουτσούρης, Α. (1994). Σημειώσεις εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών. Αθήνα, ΓΠΑ. Τσαρδάκης, Δ. (1990). Μαζική Επικοινωνία και Πραγματικότητα. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση. Σακαλάκη, Μ. (1994). Ψυχολογία της Επικοινωνίας. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.


Κατέβασμα ppt "ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google