Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διεπαγγελματική μάθηση στόχοι?

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διεπαγγελματική μάθηση στόχοι?"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διεπαγγελματική μάθηση στόχοι?
Γιώτα Τραγέα

2 IPE is..Δ.Ε.Ε... ΕΙΝΑΙ. ‘Διεπαγγελματική εκπαίδευση συμβαίνει όταν δύο ή περισσότερα επαγγέλματα μαθαίνουν μαζί ο ένας από τον άλλο και για τον άλλο για να διευκολύνουν την συνεργασία στην πράξη Barr, 1997, p32

3 Tι σκέφτομαι... Ο στόχος είναι να καλλιεργήσει στους μαθητές τα οφέλη και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δια-επαγγελματική εργασία, έτσι ώστε η εμπειρία των ασθενών, των χρηστών των υπηρεσιών και των φροντιστών στον τομέα της υγείας να ενισχύεται

4 Αρχές Βελτίωση ποιότητας παροχής φροντίδας
Επικεντρώνεται στις ανάγκες των ατόμων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών υγείας Σέβεται την ιδαιτερότητα του κάθε επαγγέλματος Ενισχύει την πρακτική σε κάθε επάγγελμα Αυξάνει την επαγγελματική ικανοποίηση

5 Γιατί χρειαζόμαστε την Δ.Ε.Ε?
Κακή επικονωνία Κάθε επάγγελμα αναπτύσσει τη δική τη γλώσσα Διαφορετικά επαγγέλματα χρησιμοποιούν διαφορετικές λέξεις για την ίδια έννοια και τα ίδια λόγια για διαφορετικές σημασίες Οι πληροφορίες μπορεί να έχουν εμπιστευτικότητα ή την ακολουθούν τη νομοθεσία Πίεση χρόνου Collaborating

6 Γιατί χρειαζόμαστε την Δ.Ε.Ε?
Ο αριθμός των επαγγελμάτων Αριθμός των επαγγελμάτων έχει αυξηθεί - αριθμός των ειδικοτήτων Αυξημένος κίνδυνος κακή επικοινωνία και παρανοήσεις Αντιμέτωποι με την πολυπλοκότητα Οι ασκούμενοι υπό αυξανόμενη πίεση Πληθυσμοί ζουν περισσότερο - πιο πιθανό να έχουν σύνθετες ανάγκες Περισσότερη τεχνολογία για τη θεραπεία ευρέος φάσματος ασθενειών

7 Γιατί χρειαζόμαστε την Δ.Ε.Ε?
Ομαδική δουλειά Οι ομάδες που εργάζονται στον ίδιο φορέα, π.χ. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα των διαφόρων υπηρεσιών, π.χ. Μαθησιακές δυσκολίες Ανάγκη να κατανοήσουν καλύτερα άλλα επαγγέλματα Συνεργασία Αφορά το φάσμα των επαγγελματιών που απαιτεί η κατάσταση Μεταξύ των οργανώσεων, επαγγέλματα, Οι οικογένειες και οι χρήστες των υπηρεσιών

8 Γιατί χρειαζόμαστε την Δ.Ε.Ε?
Επίλυση αντιπαλότητας Στοιχεία του ανταγωνισμού - δύναμη, την κατάσταση Οι διαφορές στην εκπαίδευση, το φύλο και την τάξη Ανάγκη να είναι σε θέση να συνεργάζονται παρά τις διαφορές Βελτίωση της ποιότητας Η συνεργασία βελτιώνει την ποιότητα της φροντίδας - η αμοιβαία υποστήριξη, μειώνει το άγχος, λιγότερη πιθανότητα των λαθών Κανείς δεν μπορεί να φροντίσει το χρήστη υπηρεσιών χωρίς άλλους

9 Στόχοι ? Δεξιότητες για συλλογική εργασία Δεξιότητες Ομαδικής εργασίας
Ενίσχυση της φροντίδας των χρηστών των υπηρεσιών Διεπαγγελματικές στάσεις Κατανόηση των άλλων ρόλων positive interdependence

10 Στόχοι ? θετική αλληλεξάρτηση Πρόσωπο με πρόσωπο θετική αλληλεπίδραση
Ατομική ευθύνη Διαπροσωπικές δεξιότητες και μικρή ομάδα επικοινωνία - λεκτική και μη λεκτική ενεργητική ακρόαση Κατανόηση και δεξιότητες ανταλλαγή πληροφοριών Επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων Ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη Δεν κάνουμε υποθέσεις Μη επικριτικοί, κοινωνικές δεξιότητες Θετική και ενθαρρυντική στάση

11 Πως επιτυγχάνεται?

12 Πως επιτυγχάνεται? Φέρνουμε τους φοιτητές σε επαφή / Ειδικότητα, φύλο, ηλικία, εθνικότητα Ασφαλές περιβάλλον / Σεβασμός. Προσεκτική ακρόαση, κοινό έδαφος Να μοιραστούν εμπειρίες / ο χρόνος για να συζητηθούν και να διερευνηθούν περιβάλλοντα της τοποθέτησή σας και των εργασιακών πρακτικών / κατανόηση μέσα από συζήτηση Αναστοχασμός / στοχαστική συζήτηση σχετικά με τις δικές μας αντιλήψεις / ευκαιρία για να αλλάξετε Μαθησιακές Ευκαιρίες / Βιωματική - μάθηση από την εμπειρία - συζητήσουν δύσκολα θέματα και διλήμματα, κριτική σκέψη

13 Βιβλιογραφία 1 Centre for the Advancement of Inter-professional Education accessed 2 The Francis Report accessed 3 The Francis Report accessed


Κατέβασμα ppt "Διεπαγγελματική μάθηση στόχοι?"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google