Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διεπαγγελματική μάθηση στόχοι? Γιώτα Τραγέα. IPE is..Δ.Ε.Ε... ΕΙΝΑΙ. •‘ Διεπαγγελματική εκπαίδευση συμβαίνει όταν δύο ή περισσότερα επαγγέλματα μαθαίνουν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διεπαγγελματική μάθηση στόχοι? Γιώτα Τραγέα. IPE is..Δ.Ε.Ε... ΕΙΝΑΙ. •‘ Διεπαγγελματική εκπαίδευση συμβαίνει όταν δύο ή περισσότερα επαγγέλματα μαθαίνουν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διεπαγγελματική μάθηση στόχοι? Γιώτα Τραγέα

2 IPE is..Δ.Ε.Ε... ΕΙΝΑΙ. •‘ Διεπαγγελματική εκπαίδευση συμβαίνει όταν δύο ή περισσότερα επαγγέλματα μαθαίνουν μαζί ο ένας από τον άλλο και για τον άλλο για να διευκολύνουν την συνεργασία στην πράξη Barr, 1997, p32 2

3 Tι σκέφτομαι... • Ο στόχος είναι να καλλιεργήσει στους μαθητές τα οφέλη και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δια- επαγγελματική εργασία, έτσι ώστε η εμπειρία των ασθενών, των χρηστών των υπηρεσιών και των φροντιστών στον τομέα της υγείας να ενισχύεται 3

4 Αρχές • Βελτίωση ποιότητας παροχής φροντίδας • Επικεντρώνεται στις ανάγκες των ατόμων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών υγείας • Σέβεται την ιδαιτερότητα του κάθε επαγγέλματος • Ενισχύει την πρακτική σε κάθε επάγγελμα • Αυξάνει την επαγγελματική ικανοποίηση

5 Γιατί χρειαζόμαστε την Δ.Ε.Ε? • Κακή επικονωνία  Κάθε επάγγελμα αναπτύσσει τη δική τη γλώσσα  Διαφορετικά επαγγέλματα χρησιμοποιούν διαφορετικές λέξεις για την ίδια έννοια και τα ίδια λόγια για διαφορετικές σημασίες  Οι πληροφορίες μπορεί να έχουν εμπιστευτικότητα ή την ακολουθούν τη νομοθεσία  Πίεση χρόνου

6 Γιατί χρειαζόμαστε την Δ.Ε.Ε? • Ο αριθμός των επαγγελμάτων  Αριθμός των επαγγελμάτων έχει αυξηθεί - αριθμός των ειδικοτήτων  Αυξημένος κίνδυνος κακή επικοινωνία και παρανοήσεις  Αντιμέτωποι με την πολυπλοκότητα  Οι ασκούμενοι υπό αυξανόμενη πίεση  Πληθυσμοί ζουν περισσότερο - πιο πιθανό να έχουν σύνθετες ανάγκες  Περισσότερη τεχνολογία για τη θεραπεία ευρέος φάσματος ασθενειών

7 Γιατί χρειαζόμαστε την Δ.Ε.Ε?  Ομαδική δουλειά  Οι ομάδες που εργάζονται στον ίδιο φορέα, π.χ. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα των διαφόρων υπηρεσιών, π.χ. Μαθησιακές δυσκολίες  Ανάγκη να κατανοήσουν καλύτερα άλλα επαγγέλματα  Συνεργασία  Αφορά το φάσμα των επαγγελματιών που απαιτεί η κατάσταση  Μεταξύ των οργανώσεων, επαγγέλματα,  Οι οικογένειες και οι χρήστες των υπηρεσιών

8 Γιατί χρειαζόμαστε την Δ.Ε.Ε? • Επίλυση αντιπαλότητας  Στοιχεία του ανταγωνισμού - δύναμη, την κατάσταση  Οι διαφορές στην εκπαίδευση, το φύλο και την τάξη  Ανάγκη να είναι σε θέση να συνεργάζονται παρά τις διαφορές • Βελτίωση της ποιότητας  Η συνεργασία βελτιώνει την ποιότητα της φροντίδας - η αμοιβαία υποστήριξη, μειώνει το άγχος, λιγότερη πιθανότητα των λαθών  Κανείς δεν μπορεί να φροντίσει το χρήστη υπηρεσιών χωρίς άλλους

9 Στόχοι ? • Δεξιότητες για συλλογική εργασία • Δεξιότητες Ομαδικής εργασίας • Ενίσχυση της φροντίδας των χρηστών των υπηρεσιών • Διεπαγγελματικές στάσεις • Κατανόηση των άλλων ρόλων

10 Στόχοι ? • θετική αλληλεξάρτηση • Πρόσωπο με πρόσωπο θετική αλληλεπίδραση • Ατομική ευθύνη • Διαπροσωπικές δεξιότητες και μικρή ομάδα • επικοινωνία - λεκτική και μη λεκτική ενεργητική ακρόαση • Κατανόηση και δεξιότητες • ανταλλαγή πληροφοριών • Επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων • Ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη • Δεν κάνουμε υποθέσεις • Μη επικριτικοί, κοινωνικές δεξιότητες • Θετική και ενθαρρυντική στάση

11 Πως επιτυγχάνεται?

12 • Φέρνουμε τους φοιτητές σε επαφή / Ειδικότητα, φύλο, ηλικία, εθνικότητα • Ασφαλές περιβάλλον / Σεβασμός. Προσεκτική ακρόαση, κοινό έδαφος • Να μοιραστούν εμπειρίες / ο χρόνος για να συζητηθούν και να διερευνηθούν περιβάλλοντα της τοποθέτησή σας και των εργασιακών πρακτικών / κατανόηση μέσα από συζήτηση • Αναστοχασμός / στοχαστική συζήτηση σχετικά με τις δικές μας αντιλήψεις / ευκαιρία για να αλλάξετε • Μαθησιακές • Ευκαιρίες / Βιωματική - μάθηση από την εμπειρία - συζητήσουν δύσκολα θέματα και διλήμματα, κριτική σκέψη

13 Βιβλιογραφία • 1 Centre for the Advancement of Inter-professional Education accessed 29.1.13 http://www.caipe.org.uk/resources/ • 2 The Francis Report accessed 29.1.13 http://www.hsj.co.uk/news/acute-care/the-francis- reports-18-recommendations/5011951.article • 3 The Francis Report accessed 29.1.13 http://www.hsj.co.uk/news/acute-care/the-francis- reports-18-recommendations/5011951.article


Κατέβασμα ppt "Διεπαγγελματική μάθηση στόχοι? Γιώτα Τραγέα. IPE is..Δ.Ε.Ε... ΕΙΝΑΙ. •‘ Διεπαγγελματική εκπαίδευση συμβαίνει όταν δύο ή περισσότερα επαγγέλματα μαθαίνουν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google