Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΑΘΗΜΑ 4 Ο – 5 Ο. Η Ανάλυση SWOT εξετάζει τα Ισχυρά (Strengths) και Αδύναμα σημεία (Weaknesses) μιας επιχείρησης, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΑΘΗΜΑ 4 Ο – 5 Ο. Η Ανάλυση SWOT εξετάζει τα Ισχυρά (Strengths) και Αδύναμα σημεία (Weaknesses) μιας επιχείρησης, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΑΘΗΜΑ 4 Ο – 5 Ο

2

3 Η Ανάλυση SWOT εξετάζει τα Ισχυρά (Strengths) και Αδύναμα σημεία (Weaknesses) μιας επιχείρησης, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και Απειλές (Threats) από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Χρησιμοποιείτε από πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα με σκοπό να πάρουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν έτσι την μελλοντική στρατηγική τους. Η Ανάλυση SWOT χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που είναι τα Δυνατά (Strengths) και Αδύναμα (Weaknesses) σημεία, και στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που είναι οι Ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats).

4 Οι Δυνατότητες και οι Αδυναμίες της επιχείρησης είναι εσωτερικοί παράγοντες που εντοπίζονται από την ανάλυση και των λειτουργιών και συστημάτων της επιχείρησης. Τα ΔΥΝΑΤΑ σημεία σε μια επιχείρηση μπορούν να περιλαμβάνουν: Κάποια “ειδικά” προϊόντα και υπηρεσίες που δεν υπάρχουν στην αγορά. » Υγιής οικονομική κατάσταση (ταμειακές ροές, αυξανόμενος κύκλος εργασιών και κερδοφορία, κλπ.). » Σωστή οικονομική διαχείριση. » Ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και καλή σχέση με την τράπεζα. » Καλή φήμη και brand name. » Ηγέτης σε ένα επιλεγμένο τμήμα της αγοράς (niche market).

5 » Ύπαρξη πατέντας ή πνευματικών δικαιωμάτων. » Εκπαιδευμένους και έμπιστους υπαλλήλους. » Η γνώση και εμπειρία του αντικειμένου. » Η καλή τοποθεσία της επιχείρησης. » Η απάντηση στην ερώτηση, “τι είναι αυτό που κάνουμε καλά;” » Το “ανταγωνιστικό πλεονέκτημα” της επιχείρησης! » Κάτι το οποίο προσφέρει η επιχείρηση το οποίο δεν προσφέρει κανείς άλλος!

6 Τα ΑΔΥΝΑΤΑ σημεία ή τα σημεία που μειονεκτεί η επιχείρησή μπορούν να είναι: » Η κακή οικονομική διαχείριση. » Οι μικρές ικανότητες διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης. » Το ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης. » Αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες. » Μη υιοθέτηση πρακτικών μάρκετινγκ. » Το μη εξειδικευμένο και ανεκπαίδευτο προσωπικό της επιχείρησης. » Προβλήματα στις λειτουργίες της (π.χ. στην παραγωγή, διανομή, προώθηση, τιμολόγηση, κτλ.) » Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις: “τι είναι αυτό που ΔΕΝ κάνουμε καλά;”, “σε ποια σημεία υστερούμε έναντι του ανταγωνισμού;”, “τι θα πρέπει να αποφύγουμε;”

7 Οι Ευκαιρίες και Απειλές της επιχείρησης εντοπίζονται από την μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο και δραστηριοποιείτε η επιχείρηση. Εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία της επιχείρησης είναι οι πολιτικοί παράγοντες (ένα καινούριο νομοσχέδιο, ή ακόμα και μια αλλαγή στην κυβέρνηση), οικονομικοί (αύξηση φορολογίας, μείωση επιτοκίων), κοινωνικοί (αύξηση πληθυσμού, ανεργία) και τεχνολογικοί (νέες μεθόδους παραγωγής, νέες τεχνολογίες, ).

8 Οι ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ σε μια επιχείρηση μπορούν να περιλαμβάνουν: » Νέες υποδομές που δημιουργούνται (πχ. Εγνατία Οδός, Βιοτεχνικές Περιοχές, κλπ.). » Οι επιδοτήσεις από αναπτυξιακά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ. ΕΣΠΑ). » Τα “κενά” στην αγορά τα οποία να μπορεί να τα καλύψει η επιχείρησή σας. » Η “ανάγκη” για νέα προϊόντα και υπηρεσίες από τους καταναλωτές. » Οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών. » Η ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής (π.χ. μέσω του Διαδικτύου). » Η τεχνολογική πρόοδος (νέα υλικά, νέες μέθοδοι παραγωγής, έξυπνα συστήματα, κλπ.). » Οι νέοι τρόπου εύρεσης και αγοράς προϊόντων από τους καταναλωτές (πχ. amazon, e-shop, eBay, κλπ.).Οι νέοι τρόπου δικτύωσης των νέων (πχ. blogs, facebook, κλπ.).

9 Οι ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ή απειλές) που μπορούν να εμφανιστούν περιλαμβάνουν: Μια Παγκόσμια Οικονομική Κρίση. » Μια ενδεχόμενη μείωση της κατανάλωσης. » Η αύξηση του ανταγωνισμού. » Η είσοδος πολλών νέων επιχειρήσεων στην αγορά. » Μια ενδεχόμενη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. » Η υπερβολική εξάρτηση από έναν Προμηθευτή. » Η αύξηση των τιμών από τους Προμηθευτές » Αλλαγές στη νομοθεσία (πχ. αύξηση φορολογίας, επιπλέων άδειες ή εγκρίσεις για άδεια λειτουργίας, κλπ.) » Οι Διεθνές πολιτικό-οικονομικές συγκυρίες (π.χ τρομοκρατία, αύξηση πετρελαίου, κλπ.). » Μια ενδεχόμενη αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων. » Η μη κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων από πελάτες (πχ. αύξηση ακάλυπτων επιταγών, κλπ.).

10 Η ανάλυση SWOT μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση. Μέσω αυτού μπορείτε να εντοπίσετε και να αξιοποιήσετε τα Δυνατά σημεία της επιχείρησης, να επενδύσετε πάνω σε αυτά και να εκμεταλλευτείτε τις μελλοντικές ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Μπορείτε να προσδιορίσετε τις Απειλές και τους Κινδύνους που θα παρουσιαστούν και να τους αποφύγετε με τα κατάλληλα βήματα. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η αξιολόγηση της υπάρχουσας στρατηγικής θα βοηθήσει στην διαμόρφωση της νέας. Οι πληροφορίες και οι γνώσεις που θα αποκτήσετε μέσα από την διαδικασία της SWOT Analysis, θα μειώνουν σημαντικά το ρίσκο κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα σας δοθεί έτσι η δυνατότητα να προβείτε σε μελετημένες και στρατηγικού τύπου αποφάσεις.

11 » Εσείς από την πλευρά σας βρείτε τα Δυνατά σημεία της επιχείρηση σας, και επενδύστε σε αυτά. Βρείτε τα Αδύνατα, και διορθώστε τα. Εκμεταλλευτείτε της μελλοντικές Ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Εντοπίστε τους πιθανούς Κινδύνους και προετοιμαστείτε κατάλληλα! Μην αφήνετε τα πράγματα στην τύχη τους! Καταγράψτε τα όλα και φτιάξτε ένα απλό πλάνο εφαρμογής και υλοποίησης!

12

13 Στρατηγική είναι ένα σύνολο σημαντικών αποφάσεων που αφορούν το σύνολο της επιχείρησης ή οργανισμού και προσδιορίζουν την πορεία τους στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα. » Στρατηγική είναι: » Ο καθορισμός των μακροπρόθεσμων στόχων της οργάνωσης της επιχείρησης, » η κατανομή των πόρων για την επίτευξη των στόχων και » ο προσδιορισμός της βασικής πορείας, δράσης και μέσων για την επίτευξή τους.

14 Πιο συγκεκριμένα η επιχειρησιακή στρατηγική απαντά στα ερωτήματα: » Ποια θα είναι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, σε ποιες αγορές η επιχείρηση θα τα διαθέτει και με ποιους τρόπους θα είναι ανταγωνιστική (π.χ. κόστος ή ποιότητα). » Με ποια μορφή ανάπτυξης, εσωτερική - εξωτερική, θα επιτευχθούν οι στόχοι της όπως π.χ. η ανανέωση και βελτίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού της ή εξαγορά άλλων επιχειρήσεων, η πώληση προϊόντων της επιχείρησης σε άλλες περιοχές, οι εξαγωγές της σε άλλες χώρες κλπ.

15 » Με ποιο κίνδυνο και με τι είδος επενδύσεων και χρηματοδότησης θα αναπτυχθεί η επιχείρηση. » Ποιες σημαντικές και μακροπρόθεσμες συνεργασίες θα κάνει και με ποιους; Π.χ. μια εταιρεία που παράγει ένα προϊόν, συνεργάζεται με κάποια άλλη που εξειδικεύεται στην διανομή και η οποία αναλαμβάνει να διανέμει και προωθεί το προϊόν της πρώτης στην αγορά.

16 Η επιχειρησιακή στρατηγική ουσιαστικά αποτελεί τη γενική πορεία δράσης μιας επιχείρησης για την επίτευξη των στόχων της. Εκτός από τη γενική στρατηγική, υπάρχουν οι λειτουργικές στρατηγικές, που προκύπτουν από την πρώτη και αφορούν τις επιμέρους λειτουργίες της επιχείρησης, όπως η στρατηγική marketing ή πωλήσεων, στρατηγική χρηματοδότησης, στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού κτλ.

17 » Ο PETER DRUCKER, θέλοντας να τονίσει τη μεγάλη σπουδαιότητα του προγραμματισμού (ως πρωταρχικής λειτουργίας του management), αναφέρει ότι ο "προγραμματισμός είναι ό,τι πρέπει να γίνει σήμερα, για να δικαιούμαστε το αύριο", γιατί, όπως επίσης χαρακτηριστικά υποστηρίζεται από άλλους, "το αύριο δεν είναι παρά το σήμερα, για το οποίο φροντίσαμε χθες". Η σπουδαιότητα του προγραμματισμού μπορεί να περιγραφεί ως εξής: 1.Επιτρέπει να επισημανθούν εγκαίρως τα προβλήματα της επιχείρησης καθώς και οι απειλές και ευκαιρίες που υπάρχουν στο περιβάλλον της. 2.Αποτελεί ένα οργανικό σύνολο αποφάσεων που λαμβάνουν υπόψη τους και αναφέρονται σε όλα τα μέρη της επιχείρησης, πράγμα που συμβάλλει ουσιαστικά στο συντονισμό.

18 » 3. Κάνει φανερούς τους στόχους και βοηθά να συγκεντρωθούν όλες οι προσπάθειες στην υλοποίηση αυτών. » 4. Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος σύγχρονου management, πειθαρχίας, ευθύνης. » 5. Συμβάλλει στην άριστη απόκτηση και αξιοποίηση των πόρων της οργάνωσης. » 6. Δίνει τη δυνατότητα για αξιολόγηση και δημιουργία αισθήματος επιτυχίας. » 7. Καθορίζει την αποτελεσματικότητα των άλλων λειτουργιών του management (οργάνωση, στελέχωση, διεύθυνση, έλεγχος). » 8. Τέλος, συμβάλλει γενικά στην επιτυχία της οργάνωσης. Εμπειρικές έρευνες έχουν αποδείξει τη θετική συσχέτιση μεταξύ προγραμματισμού και επιδόσεων της επιχείρησης.

19 1 Ο Βήμα - Εσωτερική ανάλυση: Σε τούτο το βήμα αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση της οργάνωσης. Η ανάλυση αφορά όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την οργάνωση, όπως τις αξίες, τις ανάγκες, τους στόχους και τις προσδοκίες των ομάδων συμφερόντων που δρουν σε αυτή (μέτοχοι, στελέχη, εργαζόμενοι), την τεχνολογία, τη δυναμικότητα παραγωγής, τα στελέχη, τις οργανωτικές δομές, τα προϊόντα, τα δίκτυα διανομής, τις χρηματοοικονομικές δομές, τα συστήματα ελέγχου και πληροφοριών, τις πωλήσεις, τα κέρδη, τα κόστη κτλ.

20 2 ο Βήμα - Εξωτερική Ανάλυση: Η ανάλυση αυτή οδηγεί στον εντοπισμό ισχυρών σημείων ή δυνατοτήτων, αλλά και αδυναμιών στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Π.χ. η πρόβλεψη των οικονομικών συνθηκών που θα επικρατήσουν. 3 ο Βήμα - Απειλές - Ευκαιρίες: Από την αντιμετώπιση ή το συνδυασμό της εσωτερικής και εξωτερικής ανάλυσης προκύπτουν συγκεκριμένες απειλές, που η οργάνωση πρέπει να αποφύγει ή να αντιμετωπίσει, και ευκαιρίες, που μπορεί να εκμεταλλευτεί. Από την άλλη προκύπτουν ορισμένα ισχυρά σημεία που διαθέτει η οργάνωση και μπορεί να αξιοποιήσει, και ορισμένα ασθενή, τα οποία πρέπει να ξεπεράσει.

21 4 ο Βήμα - Καθορισμός στόχων: Ο συνδυασμός απειλών / ευκαιριών και ισχυρών / ασθενών σημείων από τη μια, και των αξιών, προσδοκιών και αναγκών των ομάδων που δρουν στην οργάνωση από την άλλη επιτρέπουν τον προσδιορισμό των μακροπρόθεσμων (στρατηγικών) στόχων της οργάνωσης. 5 ο Βήμα - Εναλλακτικές στρατηγικές: Σ' αυτό το στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εσωτερικής και εξωτερικής ανάλυσης και τους στόχους που τέθηκαν, προσδιορίζονται οι εναλλακτικές στρατηγικές (πορείες δράσης) που μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων.

22 6 ο Βήμα - Αξιολόγηση και επιλογή εναλλακτικών στρατηγικών: Οι εναλλακτικές στρατηγικές συγκεντρώνονται, αξιολογούνται (κάτω βέβαια από συγκεκριμένες παραδοχές, προβλέψεις), συγκρίνονται, ταξινομούνται ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων και επιλέγεται η πλέον ικανοποιητική. 7 ο Βήμα - Διαμόρφωση λειτουργικών προγραμμάτων και προϋπολογισμών: Μετά τον ορισμό της στρατηγικής, το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας είναι η διαμόρφωση των λειτουργικών προγραμμάτων (μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων) που προκύπτουν από τη στρατηγική καθώς και η διαμόρφωση των προϋπολογισμών.

23 Για να είναι αποτελεσματικός ο προγραμματισμός, εκτός των άλλων, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω βασικές αρχές: Αρχή της χρονικής δέσμευσης: Το νόημα της αρχής αυτής είναι ο χρονικός προσδιορισμός των στόχων και των προγραμμάτων δράσης. Αυτό δεσμεύει τους υπεύθυνους προγραμματισμού και τα στελέχη της οργάνωσης να υλοποιήσουν τους στόχους. Ο χρονικός ορίζοντας, συνεπώς, που καθορίζεται πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να οδηγεί σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις υλοποίησης. »

24 Αρχή της διόρθωσης: Όπως έχει προκύψει από τα προηγούμενα, ο προγραμματισμός στηρίζεται σε προβλέψεις ή παραδοχές, που αφορούν την εξέλιξη στο μέλλον όλων των μεταβλητών που προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα την επιβίωση και την πορεία της επιχείρησης (ή τον οργανισμό). Πολλές φορές η πραγματική εξέλιξη αυτών των μεταβλητών στο μέλλον δε συμπίπτει με τις προβλέψεις ή παραδοχές που έγιναν. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υλοποίησης του προγράμματος και να το επαναπροσδιορίζει, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Πολύ χαρακτηριστικά οι Η. Koontz και C.O' Donnel αναφέρουν ότι το πρόγραμμα δεν είναι τελικό προϊόν, αλλά συνεχής διαδικασία.

25 Αρχή της ελαστικότητας: Για το λόγο που προαναφέρθηκε πιο πάνω, δηλ. ότι οι προβλέψεις και οι παραδοχές πάνω στις οποίες στηρίζεται ο προγραμματισμός είναι πιθανές, που σημαίνει ότι μπορούν να συμβούν, αλλά και να μη συμβούν στο μέλλον, και επιπλέον ότι είναι δυνατό να υπάρξουν απρόβλεπτοι παράγοντες, κάθε πρόγραμμα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ελαστικότητα. Δηλαδή, για κάθε βήμα, ενέργεια, τρόπο, μέσο κτλ. πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, ώστε, όταν το επιλεγέν δεν είναι δυνατό να συμβεί, να υπάρχει διέξοδος μέσω των εναλλακτικών λύσεων.

26 » 1. Παρουσιάστε γραπτώς και πλήρως τον προγραμματισμό των σπουδών σας. » 2. Κάντε τον προγραμματισμό μιας εκδήλωσης του σχολείου σας.


Κατέβασμα ppt "ΜΑΘΗΜΑ 4 Ο – 5 Ο. Η Ανάλυση SWOT εξετάζει τα Ισχυρά (Strengths) και Αδύναμα σημεία (Weaknesses) μιας επιχείρησης, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google