Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010 1 Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010 1 Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010 1 Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Εισαγωγή Δρ. Πόπη Κονιδάρη

2 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 20102 Διοίκηση Ορισμός: Διαδικασία σχεδιασμού - υποστήριξης περιβάλλοντος συνεργασίας προς επίτευξη συγκεκριμένων στόχων Εφαρμογή: Κάθε είδους οργανισμό, κάθε επίπεδο οργάνωσης

3 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 20103 Επιχείρηση - Ορισμός

4 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 20104 Εσωτερικό περιβάλλον εργασία, κεφάλαιο, φυσικούς πόρους (πρώτες ύλες, ενέργεια κ.λ.π.), έρευνα και τεχνολογία, εργασιακές ομάδες και στελέχη διοίκησης.

5 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 20105 Παράδειγμα Vodafon Υπηρεσίες χρήσης κινητής τηλεφωνίας Συμβολαίου Καρτοκινητής Ετήσιος οικονομικός απολογισμός, 31/3/2009 Δίκτυο Έρευνα και τεχνολογία Εργασιακές ομάδες Στελέχη διοίκησης

6 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 20106 Εξωτερικό περιβάλλον (1/2) οικονομική διάσταση (κεφάλαιο, εργασία, ανταγωνιστές, προμηθευτές, καταναλωτές, δημόσιος τομέας, κεφαλαιαγορά), τεχνολογική εξέλιξη (νέα υλικά και μηχανήματα, καινοτομίες κ.τ.λ.), κοινωνική και πολιτισμική διάσταση (αξίες, πεποιθήσεις, καταναλωτική συμπεριφορά), νομικο-πολιτικό περίγυρο ( πολιτική σταθερότητα, κυβέρνηση, νόμοι, διεθνές περιβάλλον κ.λ.π.)

7 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 20107 Εξωτερικό περιβάλλον (2/2) άμεσο ανταγωνιστές, προμηθευτές, πελάτες και ρυθμιστικοί παράγοντες (δημόσια διοίκηση, συνδικάτα, εργοδοτικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά.). έμμεσο πολιτικό περίγυρο, κοινωνική διάσταση, διεθνές περιβάλλον, τεχνολογική εξέλιξη και γενική κατάσταση οικονομίας (πληθωρισμός, Α.Ε.Π.)

8 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 20108 Παράδειγμα Otenet, Wind Hellas, Tellas, Forthnet, Q klp Πελάτες Τεχνολογική εξέλιξη Εταιρική υπευθυνότητα Περιβάλλον, Υγεία, Κοινωνική συνεισφορά – Χορηγίες Ρυθμίσεις αγοράς

9 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 20109 Παράδειγμα Vodafon, Otenet, Wind Hellas, Tellas, Forthnet, Q klp Πελάτες Τεχνολογική εξέλιξη Εταιρική υπευθυνότητα Περιβάλλον, Υγεία, Κοινωνική συνεισφορά – Χορηγίες Ρυθμίσεις αγοράς

10 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 201010 Λειτουργίες – Ιεραρχία Σχεδιασμός Οργάνωση Ηγεσία Έλεγχος Στελέχη πρώτου επιπέδου Στελέχη μεσαίου επιπέδου Ανώτατα στελέχη

11 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 201011 Διοικητικά Στελέχη Ικανότητες Προσωπικές Τεχνικές Σχεδιασμού Αντίληψης Στόχοι Πλεόνασμα Αύξηση παραγωγικότητας (παραγωγή/πόροι)

12 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 201012 Ικανότητες - Ιεραρχία Στελέχη μεσαίου επιπέδου Ανώτερα στελέχη Στελέχη πρώτου επιπέδου Τεχνικές Προσωπικές Αντίληψης και σχεδιασμού

13 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 201013 Θεωρίες Μ. Weber Κατανομή εργασίας και συντονισμό W. Taylor Επιστημονικό τεμαχισμό εργασίας σε επιμέρους καθήκοντα, επιλογή - εκπαίδευση προσωπικού και έλεγχος Συστηματική συλλογή και ανάλυση στοιχείων Η. Fayol Λειτουργίες

14 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 201014 Σχεδιασμός Οργάνωση Στελέχωση Ηγεσία Έλεγχος Συντονισμός Διοικητικές Λειτουργίες

15 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 201015 Σχεδιασμός Καθορισμός Αντικειμενικών στόχων Δράσεων Μελέτη εναλλακτικών προτάσεων Λήψη αποφάσεων

16 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 201016 Οργάνωση Διαχωρισμός εργασιών Σχέσεις εξουσίας Γραμμές ευθύνης Επικοινωνία Επίπεδα λήψης αποφάσεων

17 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 201017 Στελέχωση Προσδιορισμός προσόντων Καταγραφή ανθρώπινων πόρων Επιλογή, προαγωγή, εκπαίδευση προσωπικού

18 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 201018 Ηγεσία Καθοδήγηση εργαζομένων Άσκηση επιρροής Δημιουργία περιβάλλοντος βέλτιστης απόδοσης

19 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 201019 Έλεγχος Αξιολόγηση Διόρθωση δραστηριοτήτων προς επίτευξη στόχων

20 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 201020 Συντονισμός Επίτευξη αρμονίας μεταξύ ατομικών και συλλογικών προσπαθειών προς πραγμάτωση στόχων ομάδας

21 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 201021 Μοντέλο Εισόδου - Εξόδου


Κατέβασμα ppt "Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010 1 Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google