Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010 1 Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010 1 Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Εισαγωγή Δρ. Πόπη Κονιδάρη

2 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Διοίκηση Ορισμός: Διαδικασία σχεδιασμού - υποστήριξης περιβάλλοντος συνεργασίας προς επίτευξη συγκεκριμένων στόχων Εφαρμογή: Κάθε είδους οργανισμό, κάθε επίπεδο οργάνωσης

3 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Επιχείρηση - Ορισμός

4 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Εσωτερικό περιβάλλον εργασία, κεφάλαιο, φυσικούς πόρους (πρώτες ύλες, ενέργεια κ.λ.π.), έρευνα και τεχνολογία, εργασιακές ομάδες και στελέχη διοίκησης.

5 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Παράδειγμα Vodafon Υπηρεσίες χρήσης κινητής τηλεφωνίας Συμβολαίου Καρτοκινητής Ετήσιος οικονομικός απολογισμός, 31/3/2009 Δίκτυο Έρευνα και τεχνολογία Εργασιακές ομάδες Στελέχη διοίκησης

6 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Εξωτερικό περιβάλλον (1/2) οικονομική διάσταση (κεφάλαιο, εργασία, ανταγωνιστές, προμηθευτές, καταναλωτές, δημόσιος τομέας, κεφαλαιαγορά), τεχνολογική εξέλιξη (νέα υλικά και μηχανήματα, καινοτομίες κ.τ.λ.), κοινωνική και πολιτισμική διάσταση (αξίες, πεποιθήσεις, καταναλωτική συμπεριφορά), νομικο-πολιτικό περίγυρο ( πολιτική σταθερότητα, κυβέρνηση, νόμοι, διεθνές περιβάλλον κ.λ.π.)

7 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Εξωτερικό περιβάλλον (2/2) άμεσο ανταγωνιστές, προμηθευτές, πελάτες και ρυθμιστικοί παράγοντες (δημόσια διοίκηση, συνδικάτα, εργοδοτικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά.). έμμεσο πολιτικό περίγυρο, κοινωνική διάσταση, διεθνές περιβάλλον, τεχνολογική εξέλιξη και γενική κατάσταση οικονομίας (πληθωρισμός, Α.Ε.Π.)

8 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Παράδειγμα Otenet, Wind Hellas, Tellas, Forthnet, Q klp Πελάτες Τεχνολογική εξέλιξη Εταιρική υπευθυνότητα Περιβάλλον, Υγεία, Κοινωνική συνεισφορά – Χορηγίες Ρυθμίσεις αγοράς

9 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Παράδειγμα Vodafon, Otenet, Wind Hellas, Tellas, Forthnet, Q klp Πελάτες Τεχνολογική εξέλιξη Εταιρική υπευθυνότητα Περιβάλλον, Υγεία, Κοινωνική συνεισφορά – Χορηγίες Ρυθμίσεις αγοράς

10 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Λειτουργίες – Ιεραρχία Σχεδιασμός Οργάνωση Ηγεσία Έλεγχος Στελέχη πρώτου επιπέδου Στελέχη μεσαίου επιπέδου Ανώτατα στελέχη

11 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Διοικητικά Στελέχη Ικανότητες Προσωπικές Τεχνικές Σχεδιασμού Αντίληψης Στόχοι Πλεόνασμα Αύξηση παραγωγικότητας (παραγωγή/πόροι)

12 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Ικανότητες - Ιεραρχία Στελέχη μεσαίου επιπέδου Ανώτερα στελέχη Στελέχη πρώτου επιπέδου Τεχνικές Προσωπικές Αντίληψης και σχεδιασμού

13 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Θεωρίες Μ. Weber Κατανομή εργασίας και συντονισμό W. Taylor Επιστημονικό τεμαχισμό εργασίας σε επιμέρους καθήκοντα, επιλογή - εκπαίδευση προσωπικού και έλεγχος Συστηματική συλλογή και ανάλυση στοιχείων Η. Fayol Λειτουργίες

14 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Σχεδιασμός Οργάνωση Στελέχωση Ηγεσία Έλεγχος Συντονισμός Διοικητικές Λειτουργίες

15 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Σχεδιασμός Καθορισμός Αντικειμενικών στόχων Δράσεων Μελέτη εναλλακτικών προτάσεων Λήψη αποφάσεων

16 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Οργάνωση Διαχωρισμός εργασιών Σχέσεις εξουσίας Γραμμές ευθύνης Επικοινωνία Επίπεδα λήψης αποφάσεων

17 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Στελέχωση Προσδιορισμός προσόντων Καταγραφή ανθρώπινων πόρων Επιλογή, προαγωγή, εκπαίδευση προσωπικού

18 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Ηγεσία Καθοδήγηση εργαζομένων Άσκηση επιρροής Δημιουργία περιβάλλοντος βέλτιστης απόδοσης

19 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Έλεγχος Αξιολόγηση Διόρθωση δραστηριοτήτων προς επίτευξη στόχων

20 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Συντονισμός Επίτευξη αρμονίας μεταξύ ατομικών και συλλογικών προσπαθειών προς πραγμάτωση στόχων ομάδας

21 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου Μοντέλο Εισόδου - Εξόδου


Κατέβασμα ppt "Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010 1 Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google