Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Δια Βίου Μάθηση Εισηγητής : Δημήτρης Ανεστόπουλος, Π.Δ.Ε. INSTALL.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Δια Βίου Μάθηση Εισηγητής : Δημήτρης Ανεστόπουλος, Π.Δ.Ε. INSTALL."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Δια Βίου Μάθηση Εισηγητής : Δημήτρης Ανεστόπουλος, Π.Δ.Ε. INSTALL

2 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Πώς λειτουργούσαν μέχρι σήμερα τα πράγματα Σεμινάρια (παραδοσιακά) Ημερίδες Συνέδρια Άτυπη εκπαίδευση (on the job) Αυτο-εκπαίδευση (με τα manuals) Γιατί αλλάζουν;

3 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Προβλήματα σημερινής κατάστασης Προβλήματα διαθεσιμότητας –Γεωγραφική απόσταση –Έλλειψη χρόνου και συντονισμού –Απουσία από την εργασία (ο χρόνος κοστίζει) Διαρκής Ανάγκη Εκπαίδευσης νέων στελεχών Διαρκής ανανέωση των προϊόντων / υπηρεσιών

4 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Ιδανικά τι θα θέλαμε; Διαρκή εκπαίδευση και επανεκπαίδευση Ευέλικτη και άμεση εκπαίδευση / άμεση πρόσβαση Μειωμένο κόστος Μάθηση στα μέτρα του καθενός –Χρόνο, τόπο, ρυθμό μάθησης –Επίπεδο

5 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Πώς; Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την παροχή –Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης –Μικτού τύπου μάθησης Αξιοποίηση των εργαλείων του Web 2.0

6 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Νέα προσέγγιση: πρέπει να πάμε την εκπαίδευση στους ενδιαφερόμενους Ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται απομακρυσμένος από τον εκπαιδευτή, αλλά καθοδηγείται και υποστηρίζεται συστηματικά από αυτόν μέσω διαφόρων μορφών επικοινωνίας Χρησιμοποιείται ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό Αξιοποιούνται οι ΤΠΕ για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και για την επικοινωνία εκπαιδευόμενου-εκπαιδευτή

7 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Μικτού τύπου μάθηση Συνδυάζει την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την Πρόσωπο-με-Πρόσωπο Διδασκαλία Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση υλοποιείται μέσω της Ηλεκτρονικής Μάθησης: –Προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου ή εταιρικών Ενδοδικτύων (Intranets) –Η απάντηση στις μαθησιακές ανάγκες μιας κοινωνίας μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ –http://en.wikipedia.org/wiki/E-learninghttp://en.wikipedia.org/wiki/E-learning

8 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ασύγχρονη / Σύγχρονη –Οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδεύονται στο δικό τους χρόνο και ρυθμό χωρίς άμεση επαφή με τον εκπαιδευτή –Οι εκπαιδευόμενοι από το δικό τους χώρο εκπαιδεύονται ζωντανά (on-line) από τον απομακρυσμένο εκπαιδευτή τους Καθοδηγούμενη / Αυτόνομη Προσωπική-ατομική / Ομαδο-συνεργατική

9 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Χαρακτηριστικά Ασύγχρονης Μάθησης Το εκπαιδευτικό υλικό έχει προετοιμαστεί και περαστεί σε έναν ιστότοπο Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να μελετήσει το εκπαιδευτικό υλικό οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εργασίες, κλπ., με στόχο ο έλεγχος προόδου να γίνεται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο Η «διδασκαλία» γίνεται σε μη πραγματικό χρόνο Η επαφή εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου γίνεται κυρίως μέσω e-mail, forums, κλπ.

10 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013

11 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013

12 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013

13 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Naturaliter project training system

14 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Ασύγχρονη μάθηση ΕΚΔΔΑ http://e-training.ekdd.gr/http://e-training.ekdd.gr/ ΤΕΕ http://213.175.201.100/~teeclass/http://213.175.201.100/~teeclass/ ΚΕΔΚΕ http://elearn.kedke.gr/moodle/http://elearn.kedke.gr/moodle/ ΚΕΔΚΕ/ΠΕΤΑ http://egnosi.info-peta.gr/http://egnosi.info-peta.gr/ ΥΠΕΠΘ http://e-learning.sch.gr/ http://e-learning.sch.gr/ Παν.Πατρών https://eclass.upatras.gr/https://eclass.upatras.gr/ ΜΙΤ http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/ index.htm http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/ index.htm

15 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Χαρακτηριστικά Σύγχρονης Μάθησης Εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτής συμμετέχουν μέσω Διαδικτύου σε μία εικονική τάξη Παρέχονται εργαλεία όπως: –αμφίδρομη εικόνα και ήχος, –διαμοίρασης εκπαιδευτικού υλικού, –κοινής χρήσης εφαρμογών, –εγγραφής του «μαθήματος» και επανάληψής του, –διαχείρισης της τάξης (ανάταση χεριού, παραχώρηση λόγου, ψηφοφορίες, προσωρινή έξοδος από την τάξη)

16 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Πλατφόρμα Σύγχρονης Μάθησης

17 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013

18 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Μικτή Μέθοδος Μάθησης Πρόσωπο με Πρόσωπο Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση

19 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Προσανατολισμός Πρόσωπο με Πρόσωπο Σύγχρονη Ηλεκτρονική μάθηση Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εργαστήριο Πρόσωπο με Πρόσωπο

20 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης LCMS (Learning Content Management Systems) –Οι συγγραφείς υλικού δημιουργούν αντικείμενα μάθησης και οι σχεδιαστές μαθημάτων τα οργανώνουν σε ενότητες και μαθήματα LMS (Learning Management Systems) –Οργανώνει, παρέχει και διαχειρίζεται αντικείμενα μάθησης και προγράμματα σπουδών CSCL (Computer Supported Collaborative Learning Systems) –Παρέχουν εργαλεία επικοινωνίας (e-mail, chat, whiteboard, video-audio conferencing, application sharing, κλπ.) Virtual Schools

21 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Περιπτώσεις υλοποίησης on-line Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Missouri : http://litlink.ket.org, http://www.gedonlineclass.com/ http://litlink.ket.org http://www.gedonlineclass.com/ Kentucky - http://www.kyvae.org, http://angel.kyvu.org/frames.aspx http://www.kyvae.org http://angel.kyvu.org/frames.aspx Delaware - http://www.dcdal.org/ http://www.dcdal.org/ Florida - http://literacy.owcc.net, http://www.tecmiami.com/tlc http://literacy.owcc.net http://www.tecmiami.com/tlc Νότια Αυστραλία - http://www.tafe.sa.edu.au/ http://www.tafe.sa.edu.au/ Intel - http://www.skoool.gr/ http://www.skoool.gr/

22 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Web2.0 Δίνει έμφαση στην ηλεκτρονική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χρηστών χωρίς ωστόσο οι χρήστες να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων

23 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Εργαλεία Web 2.0 Wikis (συνεργατικές ιστοσελίδες) Ηλεκτρονικές συζητήσεις (forums) Ιστολόγια (blogs) Συνεργατική δημιουργία κειμένων (Google docs) Κοινωνικός ευρετηριασμός (social bookmarking) (flickr.com, delicious.com) Podcasting/vodcasting Διαμοίραση εκπαιδευτικού υλικού (slideshare) Online αποθήκευση εκπαιδευτικού υλικού (dropbox) Online συνδιασκέψεις (Skype)

24 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013

25 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013

26 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013

27 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013

28 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013

29 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013

30 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013

31 ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΤΠΕ στη Δια Βίου ΜάθησηΠύργος, 8/2/2013 Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Δια Βίου Μάθηση Εισηγητής : Δημήτρης Ανεστόπουλος, Π.Δ.Ε. INSTALL."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google