Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 1 Χρήση Τρισδιάστατων Δικτυακών Εικονικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 1 Χρήση Τρισδιάστατων Δικτυακών Εικονικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 1 Χρήση Τρισδιάστατων Δικτυακών Εικονικών Περιβαλλόντων για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης Χρίστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΜΗΥΠ-Πανεπιστήμιο Πατρών & Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πάτρα, Ελλάδα bouras@cti.gr Θρασύβουλος Τσιάτσος Δρ., Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πάτρα, Ελλάδα tsiatsos@cti.gr

2 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 2 Περίληψη Συνεργασία και Συνεργατική Μάθηση από Απόσταση –Απαιτήσεις –Προβλήματα –Νέες τάσεις Διερεύνηση χρήσης Τρισδιάστατων Δικτυακών Εικονικών Περιβαλλόντων για Συνεργασία από Απόσταση –Ανασκόπηση –Πλεονεκτήματα –Προβλήματα

3 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 3 Συνεργασία και Μάθηση από Απόσταση Αποτελεί νέο τρόπο συν-εργασίας για: –Εργαζομένους (π.χ. πολυεθνικών εταιριών) –Σπουδαστές (π.χ. Ανοικτών Πανεπιστημίων) –Πολίτες Απαιτεί την εφαρμογή: –Τεχνολογιών συνεργασίας από απόσταση (δικτύων, λογισμικού και εφαρμογών) –Σεναρίων συνεργασίας και συνεργατικής μάθησης από απόσταση

4 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 4 Οι απαιτήσεις των χρηστών Ανάγκη για συνεργατική μάθηση Ανάγκη για δια-βίου μάθηση Ανάγκη για άμεση και σύγχρονη ανταλλαγή γνώσης (κυρίως μεταξύ εργαζομένων σε πολυεθνικές εταιρίες, σε δίκτυα εταιριών και εταιρίες με διεθνές πελατολόγιο)

5 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 5 Νέες τάσεις στην εκπαίδευση (1/2) Αλλαγή στον τρόπο της διδασκαλίας ώστε να βασίζεται στην προώθηση μαθησιακών συζητήσεων Κυρίαρχο ρόλο έχει η αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους, οι ενέργειές τους και η αλληλεπίδρασή τους με τον καθηγητή Σταδιακή μετατροπή του ρόλου του διδάσκοντα από παροχέα πληροφοριών σε σύμβουλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας Το εκπαιδευτικό υλικό είναι υποστηρικτικό στην εκπαιδευτική διαδικασία

6 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 6 Νέες τάσεις στην εκπαίδευση (2/2) Διάλεξη Αυτόνομη μάθηση Ακρόαση Μετάδοση πληροφοριών Καθηγητής παροχέας πληροφοριών Στατικό περιεχόμενο Ομοιογένεια των πηγών μάθησης Εξετάσεις και διαγωνίσματα Chute et al. (1999) Υποστήριξη αυτόνομης μάθησης Μάθηση προσανατολισμένη στην ομάδα Συνεργασία Ενδυνάμωση δυνατοτήτων Ο καθηγητής βοηθητικός Δυναμικό περιεχόμενο Ποικιλία των πηγών μάθησης Εφαρμογή και αναβαθμισμένη απόδοση Η μάθηση στον 20 ο αιώνα (προσανατολισμένη στον καθηγητή ) Η μάθηση στον 21 ο αιώνα (προσανατολισμένη σε μαθητή/ομάδα)

7 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 7 Το πρόβλημα στην εκπαίδευση από απόσταση Ο όρος «E-learning» αναφερόταν στην αυτόνομη και κυρίως ασύγχρονη μάθηση Το αντίθετο συμβαίνει στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας, όπου η μάθηση εξαρτάται κυρίως από τις αλληλεπιδράσεις καθηγητή-μαθητών Το παραπάνω γίνεται εντονότερο κατά την συνεργασία από απόσταση και την συνεργατική μάθηση από απόσταση

8 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 8 Η λύση από παιδαγωγική άποψη: Συνεργατική μάθηση Συνεργατική μάθηση (collaborative learning): ορίζεται οποιαδήποτε διαδικασία ομαδικής μάθησης στην οποία λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον κάποιες από τις σημαντικές μαθησιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών ("οριζόντιες αλληλεπιδράσεις") Συνεργατική μάθηση από απόσταση (collaborative e-learning): ορίζεται οποιαδήποτε διαδικασία συνεργατικής μάθησης η οποία λαμβάνει χώρα κυρίως σε ένα εικονικό περιβάλλον

9 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 9 Τεχνολογική λύση: Πλατφόρμες που στοχεύουν στην επικοινωνία Παροχή όσο το δυνατό περισσότερων καναλιών επικοινωνίας (σύγχρονων και ασύγχρονων) Υποστήριξη εικονικής παρουσίας των χρηστών Δημιουργία της αίσθησης της ομάδας Παροχή καναλιών μη-λεκτικής επικοινωνίας Εικονικά Περιβάλλοντα και Avatars Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

10 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 10 Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

11 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 11 Γιατί Εικονικά Περιβάλλοντα για Συνεργατική Μάθηση? Επειδή… –Αναβαθμίζουν την προσωπική παρουσία υποστηρίζοντας την ενημερότητα της ομάδας (group awareness) –Παρέχουν την δυνατότητα διαλόγου με αναπαράσταση (WYSIWIS) –Διευκολύνουν την συνεργατική διερεύνηση και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού –Διευκολύνουν την εκτέλεση σεναρίων και τεχνικών συνεργατικής μάθησης μέσω χωροταξικών μεταφορών και λειτουργιών για την επικοινωνία των χρηστών (3D εικονικά περιβάλλοντα)

12 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 12 Σύγκριση τεχνολογιών για εφαρμογή Συνεργατικής Μάθησης από Απόσταση Εκπαιδευτικά εργαλεία που βασίζονται στην χρήση του Web και εστιάζουν σε έγγραφα –Προτείνεται να εφαρμόζονται για ατομική μάθηση Εργαλεία που εστιάζουν σε συνόδους –Προτείνεται να εφαρμόζονται για καθ’ έδρας μάθηση Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα, που εστιάζουν στους τρισδιάστατους χώρους –Προτείνεται να εφαρμόζονται για Συνεργατική Μάθηση από Απόσταση. Πλεονεκτήματα: Η διάκριση του χώρου και του τόπου Η δυνατότητα προβολής της πληροφορίας από πολλαπλές προοπτικές Η χρησιμοποίηση avatars

13 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 13 Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα (ΔΕΠ) Χαρακτηριστικά: –Διαμοίραση του χώρου, της παρουσίας και του χρόνου –Παρέχουν έναν τρόπο αλληλεπίδρασης –Παρέχουν έναν τρόπο διαμοίρασης Βασικά στοιχεία: –Μηχανές γραφικών και οθόνες –Συσκευές ελέγχου και επικοινωνίας –Επεξεργαστές –Ένα δίκτυο δεδομένων Επιτρέπουν σε ένα σύνολο από γεωγραφικά απομακρυσμένους χρήστες να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο Κάθε χρήστης εμφανίζεται στο εικονικό περιβάλλον με μια αναπαράσταση: Αvatar

14 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 14 Πλεονεκτήματα 3D ΔΕΠ (1/3) Επιτάχυνση της εκμάθησης χρήσης του λογισμικού Προσομοίωση του πραγματικού κόσμου –Παρέχει στον χρήστη μια διεπαφή δομημένη και σχεδιασμένη σύμφωνα με το πεδίο στο οποίο είναι ήδη συνηθισμένος –Οι συμμετέχοντες μπορούν να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν τους δικούς τους κανόνες και πρότυπα αλληλεπίδρασης κατά την διάρκεια της συνόδου

15 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 15 Πλεονεκτήματα 3D ΔΕΠ (2/3) Εκμετάλλευση της διάκρισης χώρου και τόπου –Οι αλληλεπιδράσεις στον πραγματικό κόσμο σχετίζονται με την χωροταξική οργάνωση με αποτέλεσμα η διευθέτηση αντικειμένων στον χώρο με βάση την απόσταση και τον προσανατολισμό εμπεριέχουν κοινωνική σημασία –Η χρήση εικονικών αιθουσών (=τόπος) αξιοποιεί τα έμφυτα κοινωνικά ερεθίσματα που προέρχονται από την χωροταξική οργάνωση –H εικονική αίθουσα συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας και στο αίσθημα του μέλους μιας ομάδας με συγκεκριμένο στόχο, εκμεταλλευόμενη τα έμφυτα κοινωνικά ερεθίσματα που προέρχονται από την δεδομένη χωροταξική οργάνωση

16 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 16 Πλεονεκτήματα 3D ΔΕΠ (3/3) Εκμετάλλευση της χωροταξικής συνάφειας/ αλληλεπίδρασης –Οι χωροταξικές αλληλεπιδράσεις έχουν άμεση σχέση με τις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις σε ομάδες –Συγκεκριμένοι ρόλοι και κανόνες συμπεριφοράς συνήθως εκδηλώνονται με βάση την θέση μας στον χώρο (π.χ. στην κεντρική θέση ενός τραπεζιού κάθεται ο συντονιστής) –Η επιθυμία μας να επικοινωνήσουμε με κάποιον υποδηλώνεται συνήθως με τον προσανατολισμό και την κίνηση προς αυτόν

17 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 17 Προβλήματα – Προκλήσεις Προβλήματα των υπαρχόντων πλατφόρμων ΔΕΠ σε σχέση με την Συνεργατική Μάθηση από Απόσταση: –Σπάνια υποστηρίζουν πολυχρηστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές –Δεν εκμεταλλεύονται πλήρως τα "θεωρητικά" πλεονεκτήματα των ΔΕΠ για την παροχή συνεργατικής μάθησης από απόσταση όντας προσανατολισμένες στην κίνηση των avatars και την επικοινωνία μέσω κειμένου –Δεν υποστηρίζουν διαφορετικούς ρόλους χρηστών και δικαιώματα πρόσβασης –Η διαδικασία της δημιουργίας πολυχρηστικών εικονικών κόσμων είναι σύνθετη και χρονοβόρα –Δεν υπάρχει πρότυπο για την διαμοίραση των ενεργειών και των γεγονότων σε VRML 3D εικονικά περιβάλλοντα

18 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 18 Συμπεράσματα –Αυξάνεται η ανάγκη για συνεργασία και συνεργατική μάθηση από απόσταση –Υπάρχει ανάγκη για συστήματα υποστήριξης συνεργασίας: Πλατφόρμες που στοχεύουν στην επικοινωνία –Η εφαρμογή εικονικών περιβαλλόντων αποτελεί πρωτεύουσα λύση.Πλεονεκτήματα 3D ΔΕΠ: Η διάκριση του χώρου και του τόπου Η δυνατότητα προβολής της πληροφορίας από πολλαπλές προοπτικές Η χρησιμοποίηση avatars –Είναι αναγκαία η αναβάθμιση των σημερινών συστημάτων ΔΕΠ για την υποστήριξη εφαρμογών συνεργατικής μάθησης από απόσταση

19 Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 19 Ευχαριστώ! Ερωτήσεις? tsiatsos@cti.gr


Κατέβασμα ppt "Χρήση 3D ΔΕΠ για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης ΕΤΠΕ ’04, Αθήνα, 2 Οκτώβρη 2004, 1 Χρήση Τρισδιάστατων Δικτυακών Εικονικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google