Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η λειτουργία της εμπορίας (Marketing). Περιεχόμενα Ορισμοί Αγοραστική συμπεριφορά Η λειτουργία του μάρκετινγκ – Πληροφόρηση μάρκετινγκ – Στρατηγική μάρκετινγκ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η λειτουργία της εμπορίας (Marketing). Περιεχόμενα Ορισμοί Αγοραστική συμπεριφορά Η λειτουργία του μάρκετινγκ – Πληροφόρηση μάρκετινγκ – Στρατηγική μάρκετινγκ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η λειτουργία της εμπορίας (Marketing)

2 Περιεχόμενα Ορισμοί Αγοραστική συμπεριφορά Η λειτουργία του μάρκετινγκ – Πληροφόρηση μάρκετινγκ – Στρατηγική μάρκετινγκ Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση – Μείγμα Μάρκετινγκ Μελέτη περίπτωσης Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -2-

3 Market (-ing) Αγορά (Market): Μία κοινωνική δομή που επιτρέπει σε στα μέλη της («πωλητές» και «αγοραστές») να ανταλλάσσουν αγαθά. Marketing: Η διαδικασία με την οποία τα μέλη μίας αγοράς εξυπηρετούν τους στόχους τους διαμέσου της δημιουργίας και ανταλλαγής αγαθών «Marketing: the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.» – American Marketing Association Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -3-

4 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -4- Μέλη Επικοινωνία Ένα τυπικό σύστημα αγοράς Επικοινωνία Αγαθά/Υπηρεσίες/Χρήμα

5 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -5- Παραγωγοί (πωλητές) Αγορά (αγοραστές) Επικοινωνία Ένα τυπικό σύστημα αγοράς Πληροφόρηση Αγαθά/Υπηρεσίες Χρήμα

6 Διοίκηση Marketing: Η διαδικασία ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και έλεγχου προγραμμάτων/ενεργειών με σκοπό την δημιουργία επωφελών συναλλαγών με αγοραστές με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (στρατηγικών, επιχειρησιακών, οικονομικών κτλ) Διοίκηση marketing Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -6-

7 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -7- Προσεγγίσεις Προσέγγιση παραγωγής Ανώτερη παραγωγική διαδικασία, χαμηλά κόστη (-1950) Προσέγγιση προϊόντος Ανώτερο προϊόν(-1960) Προσέγγιση πώλησης Ανώτερη προώθηση και τακτική πώλησης (1950-1960) Προσέγγιση “marketing” (1970-σήμερα) Ανάλυση αναγκών, ανάπτυξη προϊόντος, ανάπτυξη στρατηγικής πωλήσεων και προώθηση

8 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -8- Αγοραστική συμπεριφορά Ο τρόπος με τον οποίο ένας αγοραστής αποφασίζει και εκτελεί αγορές Περιλαμβάνει στοιχεία όπως: Οι εμπλεκόμενοι (αποφασίζοντες, επηρεάζοντες κτλ) Το έναυσμα για την αγοραστική διαδικασία (π.χ. ανάγκη, επιθυμία, ανταγωνιστική πίεση) Οι ιδιαίτεροι παράγοντες που την επηρεάζουν (π.χ. οικογενειακή κατάσταση, τρόπος ζωής κτλ) Οι σχέσεις με τον πωλητή Ο τρόπος, τόπος και συνθήκες της αγοράς Τα βήματα της διαδικασίας αγοράς …και άλλα

9 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -9- Είδη marketing Καταναλωτικό marketing (Consumer marketing, B2C) : Αφορά στις καταναλωτικές αγορές, όπου οι πελάτες είναι άτομα και νοικοκυριά Βιομηχανικό marketing (Business marketing, B2B) : Αφορά σε αγορές όπου οι πελάτες είναι επιχειρήσεις και οργανισμοί Καταναλωτικό (B2C)Βιομηχανικό (B2B) Οδηγός διαδικασίας: ΠροϊόνΟδηγός διαδικασίας: Συνεργασία Μαζική αγοράΕστιασμένη αγορά Λίγα βήματα αγοραστικής διαδικασίας, λίγοι εμπλεκόμενοιΠολλά βήματα αγοραστικής διαδικασίας, πολλοί εμπλεκόμενοι Αφοσίωση με προβολή του brandΑφοσίωση μέσω προσωπικών σχέσεων Υποκειμενικές αποφάσεις βασισμένες σε επιθυμίες, παρορμήσεις, κύρος και τιμή Ορθολογικές αποφάσεις βασισμένες στην μεγιστοποίηση της αξίας Ο αγοραστής δεν έχει προσδιορίσει επακριβώς τις ανάγκες του, ούτε γνωρίζει απαραίτητα τα προϊόντα Ο αγοραστής έχει εξετάσει και γνωρίζει καλά τις ανάγκες του και τα προϊόντα

10 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -10- Αγοραστική συμπεριφορά (καταναλωτής) Ερεθίσματα ΜάρκετινγκΆλλα ΠροϊόνΟικονομικά ΤιμήΤεχνολογικά ΔιανομήΠολιτικά ΠροώθησηΠολιτισμικά Αγοραστής (Buyer’s Black Box) Χαρακτηρισ τικά Αγοραστή Διαδικασία απόφασης Απόκριση Αγοραστή Επιλογή προϊόντος Επιλογή Brand Επιλογή πωλητή/ σημείου Χρόνος αγοράς Ποσότητα αγοράς Καταναλωτική Αγορά

11 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -11- Αγοραστική συμπεριφορά (καταναλωτής) Επιδράσεις ΠολιτισμικάΚοινωνικάΠροσωπικάΨυχολογικά ΚουλτούραΟμάδες αναφοράςΗλικία, στάδιο ζωήςΚίνητρα / Ανάγκες ΥποκουλτούραΟικογένειαΕπάγγελμαΑντίληψη της πραγματικότητας Κοινωνική τάξηΡόλοι και κύροςΟικονομική κατάστασηΜάθηση Τρόπος ζωήςΑρχές και αντιλήψεις Προσωπικότητα και αυτοαντίληψη Είδη αγοραστικής συμπεριφοράς Έντονη ενασχόλησηΧαμηλή ενασχόληση Σημαντικές διαφορές προϊόντων Πολύπλοκη (Αντικειμενική)Αναζήτηση ποικιλίας Μικρές διαφορέςΜείωση ψυχολογικής δυσαρμονίας Συνήθεια

12 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -12- Αγοραστική διαδικασία (καταναλωτής) Διαδικασία απόφασης Αναγνώριση ανάγκης Αναζήτηση πληροφόρησης Αξιολόγηση εναλλακτικών Απόφαση αγοράςΜετα-αγοραστική συμπεριφορά Ο αγοραστής αντιλαμβάνεται πρόβλημα ή ανάγκη. Το ερέθισμα μπορεί να είναι Εσωτερικό (π.χ. σωματικές, ψυχολογικές ανάγκες) Εξωτερικό (π.χ. αισθητηριακά ερεθίσματα, συναναστροφές, media) Προσωπικές Πηγές (οικογένεια, φίλοι) Εμπορικές Πηγές (Διαφημίσεις, ιστοσελίδες) Δημόσιες πηγές (ΜΜΕ, οργανισμοί καταναλωτών) Προσωπική εμπειρία (δοκιμή, δείγματα) Ο αγοραστής αξιολογεί τις εναλλακτικές ώστε να επιλέξει. Αναζητά συγκεκριμένες ωφέλειες Αντιμετωπίζει σαν σύνολο χαρακτηριστικών με διαφορετική βαρύτητα Αναζητά την ικανοποίηση κάποιων, την μεγιστοποίηση άλλων κτλ Η απόφαση αγοράς μπορεί να επηρεαστεί από Απροσδόκητους παράγοντες Την αντίληψη και αντιμετώπιση του κινδύνου Η ικανοποίηση εξαρτάται από την απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες (προ-υπάρχουσες ή επίκτητες) του και τις ωφέλειες που αποκόμισε. Συμφέρει η διατήρηση πελατών έναντι της αναζήτησης νέων Άτυπες αξιολογήσεις (word of mouth)

13 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -13- Αγοραστική συμπεριφορά (οργανισμός) Οι βιομηχανικές αγορές είναι κρίκοι μίας ευρύτερης προμηθευτικής αλυσίδας Εξόρυξη πυριτίουΠαρασκευαστής δισκίων πυριτίου Κατασκευαστής επεξεργαστών Κατασκευαστής H/YΛιανέμποροςΚαταναλωτής Αγοράζει Γη Μηχανήματα Εργασία Ενέργεια Χημικά Υπηρεσίες Μετάλλευμα πυριτίου Εξοπλισμό Εργασία Χημικά Υπηρεσίες Δισκία πυριτίου Εργασία Λογισμικό Τεχνογνωσία Εξοπλισμός Χημικά Ενέργεια Επεξεργαστές Μητρικές Περιβλήματα Τροφοδοτικά Μνήμες Περιφερειακά Λογισμικό Εργασία Ενέργεια Υπηρεσίες Η/Υ Περιφερειακά Συνοδευτικά Λογισμικό Εργασία Ενέργεια Υπηρεσίες Ενοικίαση Η/Υ Πουλάει Μετάλλευμα Πυριτίου Δισκία πυριτίουΕπεξεργαστές Η/ΥΗ/Υ Το βιομηχανικό μάρκετινγκ αποτελεί το μέσο δημιουργίας δικτύων και «οικοσυστημάτων» αλληλοεξαρτώμενων οργανισμών και επιχειρήσεων

14 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -14- Αγοραστική συμπεριφορά (οργανισμός) Παράδειγμα: εμπλεκόμενοι στη κινητή τηλεφωνία (πηγή: http://endeavourpartners.net/billions-served-in-secret-how-their-mobile-supply-chains-give- apple-and-samsung-an-edge/ - Απρ. 2014)http://endeavourpartners.net/billions-served-in-secret-how-their-mobile-supply-chains-give- apple-and-samsung-an-edge/

15 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -15- Αγοραστική συμπεριφορά (οργανισμός) Περιβάλλον ΜάρκετινγκΆλλα ΠροϊόνΟικονομικά ΤιμήΤεχνολογικά ΔιανομήΠολιτικά ΠροώθησηΠολιτισμικά Ανταγωνισμός Απόκριση Αγοραστή Επιλογή προϊόντος Επιλογή προμηθευτή Ποσότητα παραγγελίας Όροι και χρόνοι παράδοσης Όροι εξυπηρέτησης Πληρωμή Αγοραστής Οργανισμός (Οργανωσιακές επιρροές) Αγοραστικό κέντρο (Προσωπικές / Διαπροσωπικές Επιρροές) Διαδικασία απόφασης Βιομηχανική Αγορά Είδη απόφασης Απλή επαναγοράΤροποποιημένη επαναγοράΝέα αγορά Η αγορά είναι συνηθισμένη, η αγοραστική διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, συμμετέχουν λίγα άτομα Γίνεται αγορά ενός συνηθισμένου προϊόντος με μικρές ή μεγάλες διαφορές. Πιο περίπλοκη, και μπορεί να συμμετέχουν περισσότεροι. Η αγορά είναι εντελώς νέα. Η διαδικασία είναι αργή, περίπλοκη και συμμετέχουν πολλά άτομα

16 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -16- Αγοραστική συμπεριφορά (οργανισμός) Επιδράσεις ΠεριβάλλονΟργανισμόςΔιαπροσωπικάΑτομικά Πρωτογενής ζήτησηΣτόχοιΔομές εξουσίαςΗλικία Οικονομικές συνθήκεςΠολιτικέςΚύροςΜόρφωση Κόστος δανεισμούΔιαδικασίεςΠειστικότηταΘέση εργασίας ΠρομηθευτέςΟργανωσιακές δομέςΣυνεργασίαΠροσωπικότητα Ρυθμός τεχνολογικής αλλαγήςΣυστήματαΣτάση έναντι του κινδύνου Θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο Ανταγωνισμός Συμμετέχοντες ΧρήστεςΕπηρεάζοντεςΑγοραστέςΑποφασίζοντεςΦύλακες πληροφόρησης Οι τελικοί χρήστες του προϊόντος Προσωπικό που επιδρά στην απόφαση εξωτερικά στην απόφαση Προσωπικό που θα επιλέξει προμηθευτή και θα εκτελέσει την αγορά Προσωπικό που θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την προσφορά Προσωπικό που ελέγχουν την ροή πληροφορίας κατά την αγοραστική διαδικασία

17 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -17- Αγοραστική συμπεριφορά (οργανισμός) Διαδικασία απόφασης Αναγνώριση προβλήματος Περιγραφή αναγκών Προδιαγραφές προϊόντος Αναζήτηση προμηθευτή Αίτημα για προσφορά Επιλογή προμηθευτή Παραγγελία / Σύμβαση Αξιολόγηση Εσωτερικά ερεθίσματα: Εταιρική στρατηγική Επενδύσεις Καθημερινή λειτουργία Κ.ο.κ Εξωτερικά ερεθίσματα Εκθέσεις και διαφημίσεις Ανταγωνισμός και αγορά Κ.ο.κ Σχηματίζεται μία γενική περιγραφή του προϊόντος Σχηματίζεται η αναλυτική περιγραφή του προϊόντος Ο υπεύθυνος για την προμήθεια αναζητά προμηθευτές ς και ετοιμάζει κατάλογο Προηγούμενες συνεργασίες Εκθέσεις Κλαδικός τύπος Εμπορικοί κατάλογοι Διαδίκτυο Ο οργανισμός ζητά από την αγορά ή από τους επιλεγμένους προμηθευτές προσφορές για το συγκεκριμένο προϊόν Επιλέγεται ο προμηθευτής. Συνηθισμένα κριτήρια είναι: Ποιότητα και καταλληλότητα προϊόντων Τιμή Προηγούμενες συνεργασίες Επιπλέον υπηρεσίες και εγγύηση Τοποθεσία Χρόνος παράδοσης Κ.ο.κ. Ο αγοραστής μπορεί να κάνει μία παραγγελία ή να συνάψει μία μακροπρόθεσμ η συμφωνία συνεργασίας Ο αγοραστής αξιολογεί την απόδοση του προμηθευτή. Η αξιολόγηση αυτή επηρεάζει την μελλοντική συνεργασία των δύο πλευρών και την μελλοντική αγοραστική συμπεριφορά.

18 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -18- Η διαδικασία του marketing Εταιρική Στρατηγική Στρατηγική μάρκετινγκ Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση Στρατηγική μάρκετινγκ Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση Μείγμα μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Προώθηση Διανομή Μείγμα μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Προώθηση Διανομή Υλοποίηση - Δεδομένα Λειτουργία Μάρκετινγκ Πληροφόρηση Μάρκετινγκ

19 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -19- Η διαδικασία του marketing Εταιρική Στρατηγική Στρατηγική μάρκετινγκ Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση Στρατηγική μάρκετινγκ Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση Μείγμα μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Προώθηση Διανομή Μείγμα μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Προώθηση Διανομή Υλοποίηση - Δεδομένα Λειτουργία Μάρκετινγκ Πληροφόρηση Μάρκετινγκ

20 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -20- Πληροφόρηση: Πηγές πληροφόρησης Εσωτερική πληρoφόρηση Πωλήσεις Χρηματικές ροές Εξυπηρέτηση πελατών Αρχεία πελατών Εσωτερική πληρoφόρηση Πωλήσεις Χρηματικές ροές Εξυπηρέτηση πελατών Αρχεία πελατών Εξωτερική πληρoφόρηση Εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον Δραστηριότητα ανταγωνισμού Ανάλυση προϊόντων Εξωτερική πληρoφόρηση Εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον Δραστηριότητα ανταγωνισμού Ανάλυση προϊόντων Έρευνα Αγοράς Δημοσκοπήσεις Εταιρείες στατιστικών Παρατήρηση Συνεντεύξεις Πειράματα Έρευνα Αγοράς Δημοσκοπήσεις Εταιρείες στατιστικών Παρατήρηση Συνεντεύξεις Πειράματα Εκτίμηση ζήτησης Προσδιορισμός της αγοράς Εκτίμηση της τρέχουσας ζήτησης Μελλοντικής ζήτησης Πελάτες Πωλητές Ειδικοί Δοκιμαστική αγορά Στατιστικές μέθοδοι Εκτίμηση ζήτησης Προσδιορισμός της αγοράς Εκτίμηση της τρέχουσας ζήτησης Μελλοντικής ζήτησης Πελάτες Πωλητές Ειδικοί Δοκιμαστική αγορά Στατιστικές μέθοδοι Η συστηματική συλλογή, καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία πληροφοριών ή δεδομένων που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον, τον ανταγωνισμό, την αγορά και την υλοποίηση του σχεδίου μάρκετινγκ

21 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -21- Πληροφόρηση: Διαδικασία πληροφόρησης Περιγραφή του προβλήματος - ορισμός των στόχων της έρευνας. Διερευνητική (για την εξερεύνηση ενός άγνωστου προβλήματος μάρκετινγκ) Περιγραφική (για την συλλογή δεδομένων) Αιτιακή (για την δοκιμή διάφορων σχέσεων αιτίας – αποτελέσματος και σεναρίων μάρκετινγκ) Κατάστρωση σχεδίου έρευνας μάρκετινγκ: Των συγκεκριμένων στόχων (π.χ. την στάση του καταναλωτή απέναντι στο προϊόν, τρόποι χρήσης, δημογραφικά στοιχεία κτλ) Των πηγών πληροφόρησης: Δευτερoγενή δεδομένα (που έχουν συλλεχθεί για άλλους σκοπούς, π.χ. αγορά στατιστικών μελετών, δελτία τύπου κτλ) Πρωτογενή δεδομένα (που θα συλλεχθούν για τον σκοπό αυτό Συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια (δομημένα και αδόμητα, focus groups) Παρατήρηση (π.χ. καταγραφή αντιδράσεων στο προϊόν, «μυστηριώδεις αγοραστές») Πειράματα και δοκιμές (π.χ. δοκιμαστικές αγορές)

22 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -22- Εκτίμηση της αγοράς  Κλάδος: Το σύνολο των παραγωγών  Αγορά : Το σύνολο των πραγματικών και δυνητικών αγοραστών (Πολύ μικρότερη του πληθυσμού!)  Δυνητική αγορά: Αγοραστές που έχουν δείξει κάποιο ενδιαφέρον  Διαθέσιμη αγορά: Ενδιαφέρον, εισόδημα και πρόσβαση  Ικανή διαθέσιμη αγορά: Τα παραπάνω + δυνατότητα  Εξυπηρετούμενη αγορά: Το μέρος της παραπάνω που στοχεύεται από την εταιρεία  Αγορά στην οποία έχει γίνει διείσδυση από την εταιρεία.

23 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -23- Εκτίμηση της μελλοντικής ζήτησης  Τρία επίπεδα ανάλυσης  Περιβάλλον (θεσμικό, οικονομικό, κτλ «Θα είναι οι οικονομικές συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη της Χ υπηρεσίας;» )  Κλαδική («Πόση θα είναι η ζήτηση για την Χ υπηρεσία γενικότερα;»)  Εταιρική («Πόση ζήτηση θα έχει η Χ υπηρεσία από την εταιρεία μας;»)  Τρεις κατηγορίες μεθόδων  Η στάση των αγοραστών (γνώμες πελατών, πωλητών, ειδικών κτλ)  Η συμπεριφορά των αγοραστών (δοκιμαστικές αγορές, κτλ)  Η προηγούμενη συμπεριφορά των αγοραστών (Ανάλυση χρονοσειρών, στατιστικές, κτλ)

24 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -24- Η διαδικασία του marketing Εταιρική Στρατηγική Στρατηγική μάρκετινγκ Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση Στρατηγική μάρκετινγκ Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση Μείγμα μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Προώθηση Διανομή Μείγμα μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Προώθηση Διανομή Υλοποίηση - Δεδομένα Λειτουργία Μάρκετινγκ Πληροφόρηση Μάρκετινγκ

25 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -25- Τμηματοποίηση Ο διαχωρισμός μίας αγοράς σε τμήματα αγοραστών με διαφορετικές ανάγκες, χαρακτηριστικά ή συμπεριφορά, τα οποία ίσως απαιτούν διαφορετικά προϊόντα ή μίγματα marketing Προσδιορισμός των διαστάσεων της τμηματοποίησης Περιγραφή των τμημάτων που δημιουργούνται Στόχευση Η διαδικασία της αξιολόγησης της ελκυστικότητας κάθε τμήματος της αγοράς και η επιλογή ενός ή περισσότερων τμημάτων για δραστηριοποίηση Αξιολόγηση ελκυστικότητας τμημάτων Επιλογή τμημάτων προς στόχευση Τοποθέτηση Διαμόρφωση της «πρότασης αξίας» (value proposition) με στόχο τα επιλεγμένα τμήματα, και του τρόπου με τον οποίo αυτή θα υλοποιηθεί Τοποθέτηση σε σχέση με τα επιλεγμένα τμήματα Οδηγεί την ανάπτυξη του μίγματος marketing Διαμόρφωση στρατηγικής μάρκετινγκ

26 Η διαδικασία υποδιαίρεσης της αγοράς σε μικρότερα υποσύνολα πελατών σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τις αγοραστικές τους συνήθειες Αυτά τα υποσύνολα χαρακτηρίζονται από ομογένεια (για παράδειγμα, άνθρωποι του ίδιου υποσυνόλου έχουν παρόμοιες συμπεριφορές για συγκεκριμένες μεταβλητές). Λόγω της ομοιότητας στο εσωτερικό του υποσυνόλου, οι δυνητικοί πελάτες αναμένεται να ανταποκριθούν παρόμοια σε μια δεδομένη στρατηγική marketing. Τμηματοποίηση αγοράς (Market Segmentation) Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -26-

27 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -27- Κριτήρια για την τμηματοποίηση καταναλωτικών αγορών ΓεωγραφικάΔημογραφικάΨυχογραφικάΚαταναλωτικής συμπεριφοράς ΚλίμαΗλικίαΚοινωνική τάξη Περίσταση αγοράς Γεωγραφική περιοχήΦύλοΤρόπος ζωήςΑναζητούμενη ωφέλεια Γεωγραφικά χαρακτηριστικά Οικογενειακή κατάσταση (φάση, μέγεθος, κτλ) ΠροσωπικότηταΕίδος χρήστη και ένταση χρήσης Οικιστική πυκνότηταΕισόδημακτλΠροσήλωση στο brand Μέγεθος χώραςΕπάγγελμαΕτοιμότητα αγοράς Μέγεθος οικισμούΜόρφωσηΣτάση απέναντι στο προϊόν κτλΘρήσκευμακτλ Κουλτούρα κτλ

28 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -28- Κριτήρια για την τμηματοποίηση βιομηχανικών αγορών ΔημογραφικάΛειτουργικά χαρακτηριστικά Αγοραστικές συμπεριφορές Περίσταση αγοράς Προσωπικά χαρακτηριστικά ΚλάδοςΤεχνολογίαΚεντρική/ αποκεντρωμένη λειτουργία προμηθειών Ανάγκη ή όχι για άμεση / εγκαιρη παράδοση Ομοιότητα στην στόχευση, στους ανθρώπους και στις αξίες Μέγεθος οργανισμού Χρήστης/ μη χρήστης Διοικητικός προσανατολισμός Εφαρμογή προϊόντος Στάση απέναντι στον κίνδυνο ΤοποθεσίαΠολλές/ λίγες υπηρεσίες Ύπαρξη και είδος συνεργασίας μέχρι τώρα Μέγεθος παραγγελίας Σταθερότητα σχέσεων με προμηθευτές κτλ Πολιτικές προμηθειών κτλ Αγοραστικά κριτήρια κτλ

29 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -29- Τμηματοποίηση Αγοράς Διαδικασία: Ποιοτική έρευνα, Ποσοτική έρευνα Ανάλυση (factor/cluster, Automatic Interaction Detection, conjoint analysis) Επαλήθευση Σύνταξη περιγραφής για το κάθε τμήμα Παράγοντες για την χρησιμότητα της τμηματοποίησης: Μετρησιμότητα των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν το τμήμα Δυνατότητα προσέγγισης του τμήματος με προϊόντα Μέγεθος και δυνητική κερδοφορία των τμημάτων Δυνατότητα επικοινωνίας με το τμήμα ή τμήματα

30 Τμηματοποίηση αγοράς (Market Segmentation) Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -30-  Η τμηματοποίηση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της ανάλυσης και τους στόχους του ερευνητή.

31 Τμηματοποίηση αγοράς (Market Segmentation)  Η τμηματοποίηση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της ανάλυσης και τους στόχους του ερευνητή. Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -31-

32 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -32- Τμηματοποίηση Αγοράς: Παραδείγματα Ασφάλειες αυτοκινήτων: Μη παραδοσιακοί: χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο Άμεσοι αγοραστές: χρησιμοποιούν ταχυδρομείο, τηλέφωνο Οικονόμοι: έμφαση στο κόστος Πιστοί στους πράκτορες: εστιάζουν στην προσωπική σχέση με τον ασφαλιστικό πράκτορα Αποφεύγοντες την ταλαιπωρία: όπως οι επάνω αλλά ελαχιστοποιούν επαφές

33 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -33- Τμηματοποίηση αγοράς (Market Segmentation): η αγορά οδοντόπαστας ΩφέλειεςΔημογραφικάΣυμπεριφοράΨυχογραφικάΠροτιμούμενα Brands Οικονομία (χαμηλή τιμή ΆνδρεςΣυχνοί χρήστεςΥψηλή αυτονομία, προσανατολισμό ς αξιών Φτηνότερες, σε προσφορά, generic Φαρμακευτικές (Πρόληψη νόσων) Μεγάλες οικογένειες Συχνοί χρήστεςΥποχόνδριοι, συντηρητικοί Crest Καλλυντικές (λαμπερά δόντια) Έφηβοι, νέοι ενήλικες ΚαπνιστέςΚοινωνικοί, ενεργοί Aqua-fresh ΓεύσηΠαιδιάΦίλοι της μέντας Εστίαση στην απόλαυση Colgate, Aim

34 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -34- Τμηματοποίηση Αγοράς: Παραδείγματα The Great British Class Survey (BBC – LSE, University of Manchester, University of York, City University, University of Bergen, Universite Paris Descartes): Τρεις άξονες τμηματοποίησης: Οικονομικό κεφάλαιο : Εισόδημα, καταθέσεις, κτλ Πολιτιστικό κεφάλαιο : Μόρφωση, ενδιαφέροντα, πολιτισμικές δραστηριότητες Κοινωνικό κεφάλαιο : Σχέσεις με άτομα και ομάδες ατόμων και κοινωνική θέση των ατόμων αυτών

35 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -35- Τμηματοποίηση Αγοράς: Παραδείγματα 7 κοινωνικά τμήματα Ανώτερη τάξη: Υψηλή βαθμολογία σε όλα Καθιερωμένη μεσαία τάξη (μεγαλύτερο σχετικά τμήμα): Ομοίως, αλλά σε μικρότερο επίπεδο Τεχνική μεσαία τάξη: (Νέοι, μικρό τμήμα), Υψηλό οικονομικό κεφάλαιο, λίγες επαφές αλλά με υψηλό στάτους, μέτρια πολιτισμική εμπλοκή Νέοι εύποροι εργαζόμενοι: (Νέοι) μεσαίες οικονομικές δυνατότητες, υψηλή πολιτισμική (μη-παραδοσιακή) και κοινωνική εμπλοκή Αναδυόμενοι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες: (Νεότεροι όλων, μ.ο. 34,, αστικά κέντρα) χαμηλές οικονομικές δυνατότητες, υψηλό πολιτισμικό (μη- παραδοσιακό) και κοινωνικό κεφάλαιο (αλλά χαμηλής κοινωνικής θέσης) Παραδοσιακή εργατική τάξη: (Μεγαλύτερης ηλικίας, μ.ο.66, περιουσιακά στοιχεία): Χαμηλό σε όλους τους δείκτες. Επισφαλής επιβίωση: Χαμηλότερη βαθμολογία σε όλους τους δείκτες

36 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -36- Τμηματοποίηση Αγοράς: Παραδείγματα http://en.wikipedia.org/wiki/Great_British_Class_Survey

37 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο Μετά την τμηματοποίηση o επιλέγεται το τμήμα/ τα τμήματα στόχευσης. Η επιχείρηση αναλύει τον ανταγωνισμό στην αγορά, τις ικανότητες και τις αδυναμίες της, ώστε να εντοπίσει κενά και ευκαιρίες σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς. Στόχευση -37-

38 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -38- Ελκυστικότητα τμήματος – Μέγεθος και ανάπτυξη – Ανταγωνισμός στο τμήμα – Ιστορική ή ενδεχόμενη κερδοφορία – Ισχύς αγοραστών/ Ισχύς προμηθευτών Συμβατότητα με την εταιρεία – Συμβατότητα με τους στρατηγικούς στόχους – Μερίδιο αγοράς (μέγεθος, δυναμικότητα) – Συμβατότητα με τις δυνατότητες, δομή, λειτουργία και τους πόρους της εταιρείας Κριτήρια για την στόχευση

39 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -39- Επίπεδα στόχευσης: – Μαζικό μάρκετινγκ – Τμηματοποιημένη στρατηγική – Εστιασμένη (εξειδικευμένη) στρατηγική : Niche Marketing και Multi-Niche Marketing – Εξατομικευμένη αγορά : Micro Marketing Local Marketing Individual Marketing Κριτήρια για την στόχευση

40 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -40-  Η τοποθέτηση της εταιρείας και του προϊόντος στην αντίληψη του αγοραστή σε σχέση με την αντικειμενική ή υποκειμενική αξία του  Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού προσφέροντας περισσότερη «αξία» στον πελάτη : Διαφοροποίηση  Διαφοροποίηση  Προϊόντος (Προϊόν, συσκευασία, κτλ)  Υπηρεσιών και εξυπηρέτησης  Προσωπικού (Προσωπικό, πωλητές, προσόντα)  Εικόνας του Brand  Τιμής  Θέσης (Σε σχέση με τον ανταγωνισμό) Τοποθέτηση

41 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -41- Τοποθέτηση (παράδειγμα)

42 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -42- Τοποθέτηση (παράδειγμα)

43 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -43- Τοποθέτηση  Τοποθέτηση: Η εικόνα του προϊόντος/εταιρείας/οργανισμού στο νου του καταναλωτή  Ενίσχυση θέσης  Αναζήτηση νέας θέσης  Ανατοποθέτηση του ανταγωνισμού

44 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -44- Τοποθέτηση ωφέλειας σε σχέση με τον ανταγωνισμό Τιμή Ωφέλειες (Αξία) ΜικρότερηΊδιαΜεγαλύτερη Περισσότερες Περισσότερες για λιγότερα Περισσότερες για τα ίδια Περισσότερες για περισσότερα Ίδιες Ίδιες για λιγότερα Χωρίς διαφορά (Me Toο) Ίδιες με μεγαλύτερη τιμή Λιγότερες Λιγότερες για λιγότερα Λιγότερες με ίδια τιμή Λιγότερες με μεγαλύτερη τιμή Τοποθέτηση

45 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -45- Τοποθέτηση  Τα στοιχεία της τοποθέτησης:  Χαρακτηριστικά  Ωφέλειες  Περιστάσεις χρήσης  Χρήστες  Δραστηριότητες  Προσωπικότητες  Προέλευση  Σχέση με άλλα brands  Ανταγωνιστές  Είδος προϊόντος

46 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -46- Τοποθέτηση Οι διαφοροποιήσεις συνθέτουν την Μοναδική Πρόταση Πώλησης (Unique Selling Proposition) Τυπικά, αφορά κυρίως στα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του προϊόντος: τις ωφέλειες, τη ποιότητα, το κόστος, τη μοναδικότητα σε σχέση με τα άλλα. Κτλ Ωστόσο εμπεριέχει ( ή υποκαθίσταται ) από την «Υποκειμενική Πρόταση Πώλησης» (emotional selling proposition) η οποία βασίζεται σε υποκειμενικά στοιχεία Π.χ.: Προσωπική ταυτότητα του καταναλωτή Σύστημα αξιών και φιλοδοξιών Οικογένεια, κοινωνική ένταξη και σχέσεις με άλλους ανθρώπους Προσωπικότητες και αναγνωρισιμότητα Σύνδεση προϊόντος και οργανισμού με αφηρημένες έννοιες, σκοπούς και αξίες

47 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -47- Τοποθέτηση Προβλήματα  Underpositioning – Ανεπαρκής τοποθέτηση : η αγορά έχει μία γενική και ασαφή ιδέα για το προϊόν/brand  Overpositioning – Υπερβολική τοποθέτηση : η αγορά έχει μία πολύ συγκεκριμένη ιδέα για το προϊόν/brand  Confused positioning – Σύγχυση : η αγορά έχει την λάθος εικόνα για ένα προϊόν : Η αγορά αποκτά την λάθος εικόνα για ένα προϊόν/brand  Implausible positioning – Αναληθοφανής τοποθέτηση : Η αγορά δεν δέχεται την εικόνα του προϊόντος/brand καθώς δεν είναι πιστευτή

48 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -48- Τοποθέτηση: Παραδείγματα

49 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -49- Τοποθέτηση: Παραδείγματα

50 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -50- Η διαδικασία του marketing Εταιρική Στρατηγική Στρατηγική μάρκετινγκ Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση Στρατηγική μάρκετινγκ Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση Μείγμα μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Προώθηση Διανομή Μείγμα μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Προώθηση Διανομή Υλοποίηση - Δεδομένα Λειτουργία Μαρκετινγκ Πληροφόρηση Μάρκετινγκ

51 Το Μίγμα Marketing (Marketing Mix) Οι μεταβλητές που απαρτίζουν το «μίγμα marketing» είναι γνωστές ως τα «4 P»: είναι ο τρόπος υλοποίησης της στρατηγικής μάρκετινγκ ProductΠροϊόν Χαρακτηριστικά, κύκλος ζωής, διαφοροποίηση, υπηρεσίες, brand… PriceΤιμή Τιμολογιακές πολιτικές PlaceΤόπος Σημεία πώλησης, Σύστημα Διανομής, Εφοδιαστική αλυσίδα PromotionΠροώθηση Διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προσωπικές πωλήσεις, προωθητικές ενέργειες και επικοινωνία + People?Προσωπικό Τα άτομα που προσφέρουν τις υπηρεσίες και αποτελούν το «πρόσωπο» του οργανισμού Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -51-

52 Κατηγορίες προϊόντων του μάρκετινγκ Ο όρος προϊόν αναφέρεται σε υλικά, φυσικά προϊόντα καθώς επίσης και σε υπηρεσίες. ΚαταναλωτικάΒιομηχανικάΆλλα Καθημερινής κατανάλωσης (π.χ. τρόφιμα, περιοδικά, απορρυπαντικά) Πρώτες ύλες και εξαρτήματα (π.χ. μεταλλεύματα) Οργανισμοί (π.χ. εταιρείες, οργανώσεις) Αγοράς (π.χ. ρούχα), ηλεκτρονικές συσκευές, έπιπλα ) Πάγια (π.χ. εξοπλισμός, επενδύσεις) Άτομα (π.χ. πολιτικοί, καλλιτέχνες) Εξειδικευμένα (είδη πολυτελείας)Υποστηρικτικά υλικά και υπηρεσίες (χρηματοπιστωτικά προϊόντα, αναλώσιμα γραφείου) Τόποι (π.χ. τουριστικά θέρετρα, βιομηχανικά πάρκα) «Αζήτητα» (ασφάλειες ζωής, δωρεές,)Ιδέες (π.χ. κοινωνικές πολιτικές, μεταρρυθμίσεις, δημόσια ενημέρωση) Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -52-

53 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -53- Αποφάσεις για το Προϊόν Εύρος και μείγμα προϊόντων εταιρείας Ένα προϊόν; Πολλά; Ποιες και πόσες κατηγορίες; Πόσα προϊόντα ανά κατηγορία; ΕίδοςΤι είναι; ΧρήστεςΣε ποιον απευθύνεται; Ποια τα χαρακτηριστικά του χρήστη; Τι ωφέλειες αποκομίζει; ΙδιότητεςΣχεδιασμός, χαρακτηριστικά, αντικειμενικές και υποκειμενικές ιδιότητες, ποιότητα κτλ Συνοδευτικές υπηρεσίες Εγγύηση, συντήρηση, ασφάλιση και άλλες υπηρεσίες Παραγωγή, υλοποίηση, εφαρμογή Αν είναι φυσικό προϊόν, πως παράγεται και ποια υλικά χρησιμοποιούνται; Αν είναι υπηρεσία, πως την παρέχουμε; Τι υποδομές χρειάζονται; ΣυσκευασίαΣε τι περιέχεται; Τι μηνύματα και ενδείξεις θα έχει;

54 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -54- Με ποια επωνυμία (π.χ. με ποια «μάρκα»/ “brand”) θα έρθει το προϊόν στην αγορά; Η «μάρκα» υποδηλώνει προέλευση και συνδέεται στο νου του αγοραστή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αξίες, και ωφέλειες. Χτίζεται στην αντίληψη των αγοραστών (συνήθως σταδιακά) και σχετίζεται με την τοποθέτηση της επιχείρησης Προϊόν: Επωνυμία

55 Προϊόν: Επωνυμία και εύρος προϊόντων Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -55-

56 Το φυσικό προϊόν ως υπηρεσία Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -56- Πηγή: Deliv. D11.2 Manufacturing Services Ecosystem FP7 Project

57 Τα προϊόντα έχουν ένα κύκλο ζωής: – Ανάπτυξη προϊόντος (έρευνα,) – Εισαγωγή (Λανσάρισμα, ενημέρωση της αγοράς) – Ανάπτυξη (Αύξηση ζήτησης, εσόδων, κερδών) – Ωριμότητα (Επιβράδυνση της ζήτησης, εξομάλυνση εσόδων και κερδών) – Πτώση (Παρακμή του προϊόντος, μείωση εσόδων και ζήτηση) Ανάλογα με τον τύπο του, ένα προϊόν η υπηρεσία μπορεί να περάσει από τις φάσεις αυτές με διαφορετικό τρόπο (π.χ. μόδα, τάση, εδραίωση, κτλ) Κύκλος ζωής Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -57-

58 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -58- Κύκλος ζωής Χρονική κατανομή υιοθέτησης καινοτόμου προϊόντος – οι αγοραστές σε κάθε φάση έχουν διαφορετικό προφίλ – από ενθουσιώδεις αρχικά σε συντηρητικούς τελικά 2 1 /2% Καινοτόμοι 13 1 /2% early adopters 34% Early majority 34% Late majority 16% laggards

59 Ποια θα είναι η τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας; Η τιμολόγηση επηρεάζει και άλλα στοιχεία του μίγματος marketing όπως τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, αποφάσεις διανομής, και προώθηση. Οι στόχοι της τιμολόγησης εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως – ο ανταγωνισμός, – το κόστος παραγωγής, – η ύπαρξη οικονομιών κλίμακας, – τα εμπόδια εισόδου, – η διαφοροποίηση προϊόντος, – ο βαθμός διάδοσης του προϊόντος, – οι διαθέσιμοι πόροι της εταιρείας, – η αναμενόμενη ελαστικότητα τιμής ως προς τη ζήτηση του προϊόντος Τιμολόγηση Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -59-

60 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -60- Μερικά παραδείγματα αποφάσεων που σχετίζονται με την τιμή περιλαμβάνουν: – Γενική τιμολογιακή πολιτική – Εκπτώσεις βάσει τρόπου πληρωμής – Προτεινόμενη λιανική τιμή – Διαφοροποίηση τιμής (από τον ανταγωνισμό αλλά και εντός της γκάμας προϊόντων) – Ειδικές συσκευασίες προσφοράς – Εποχιακή τιμολόγηση – Εκπτώσεις χονδρικής τιμολόγησης – Υποκειμενική αντίληψη καταναλωτή Αποφάσεις σχετικά με την τιμή

61 -61- Για να θέσουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμών που να ικανοποιεί τους στόχους τιμολόγησης, οι διοικούντες χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους τιμολόγησης. Μερικές από αυτές είναι: – Τιμολόγηση μεγιστοποίησης κερδών - η τιμή ρυθμίζεται ώστε να επιτυγχάνονται τα μέγιστα κέρδη σε σχέση με τη ζήτηση, τα έσοδα και το κόστος – Τιμολόγηση Κόστος-Συν (Cost-plus pricing) – η τιμή είναι ίση με το κόστος παραγωγής συν ένα ορισμένο περιθώριο κέρδους. – Τιμολόγηση Καθορισμένου Μεγέθους Αποδοτικότητας (Target-Return pricing) – η τιμή συνδέεται με συγκεκριμένη μια απόδοση επένδυσης (ROI, Return On Investment) στόχο. – Τιμολόγηση βασιζόμενη στην αξία (Value-based pricing) – η τιμή βασίζεται στην πραγματική ή υποκειμενική αξία για τον καταναλωτή σε σύγκριση με εναλλακτικά προϊόντα. (π.χ. σχέση τιμης/απόδοσης) – Ψυχολογική τιμολόγηση (Psychological pricing) – η τιμή ρυθμίζεται ώστε να εκμεταλλεύεται ψυχολογικούς παράγοντες (π.χ. 0.99€, ρύθμιση τιμής σε συγκεκριμένα ψυχολογικά όρια π.χ. κάτω από 20€, κάτω από 100€, κτλ) Μέθοδοι τιμολόγησης Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -61-

62 – Τιμολόγηση Skim Pricing: - Υψηλές τιμές αρχικά, και σταδιακή μείωσή τους ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός πωλήσεων για κάθε επίπεδο τιμής – Τιμολόγηση Διείσδυσης (Penetration Pricing). - Συνεπάγεται χαμηλή τιμή για το προϊόν η οποία σκοπεύει να μεγιστοποιήσει τον αριθμό πωλήσεων – Τμηματοποιημένη Τιμολόγηση (Segmented Pricing). - τμηματοποίηση της τιμής ανάλογα με τη συσκευασία του προϊόντος ή ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. – Δυναμική τιμολόγηση - Εκπτώσεις και εκπτωτικά κουπόνια, τιμές ανάλογες με τη ζήτηση σε δεδομένες χρονικές στιγμές, εκπτώσεις λόγω ποσότητας, τιμολόγηση δυο τμημάτων, – Τιμολόγηση αποκλεισμού – τιμολόγηση με σκοπό τον αποκλεισμό ανταγωνιστών Στρατηγικές τιμολόγησης (παραδείγματα) Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -62-

63 Στρατηγικές τιμολόγησης (παραδείγματα) Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -63- http://www.contentfy.com/pricing-strategy/

64 Στρατηγικές τιμολόγησης (παραδείγματα) Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -64- http://www.business-case- analysis.com/pricing.html Η τιμολόγηση ξεκινά με τον καθορισμό της καμπύλης ζήτησης. Στη συνέχεια, με βάση τη ποσότητα υπολογίζονται τα έσοδα, το κόστος πωληθέντων και εκτιμώνται τα καθαρά κέρδη.

65 Η διανομή αφορά στο πως θα φτάσουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στον πελάτη. Συνδέεται άμεσα με τις αποφάσεις για τις αγορές στις οποίες θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση. Μερικά παραδείγματα αποφάσεων που σχετίζονται με τη διανομή περιλαμβάνουν: – Εναλλακτικά κανάλια διανομής – Κάλυψη αγοράς (ευρεία, επιλεκτική, ή αποκλειστική διανομή) – Διαχείριση αποθεμάτων – Αποθήκευση – Κέντρα διανομής – Διαδικασίες παραγγελιοληψίας και επιβεβαίωσης διαθεσιμότητας – Μεταφορά/ διακίνηση – Διαδικασίες ανάκλησης/ επιστροφής προϊόντος (reverse logistics) Αποφάσεις σχετικά με τη διανομή Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -65-

66 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -66- Στρατηγικες διανομής Εφοδιαστική αλυσίδα: Καθετοποίηση: Συμπερίληψη πολλών ή περισσότερων τμημάτων της αλυσίδας διανομής Οριζόντιες στρατηγικές: Συνδυασμός των καναλιών διανομής Υβριδικά συστήματα Σημείο πώλησης : Μορφή/ Ιδιοκτησία/ Σχεδιασμός/ Ωράριο Λειτουργίας/ Τρόπος πληρωμής κτλ Στοιχεία στρατηγικής Επιλογή των μελών της αλυσίδας και των σημείων πώλησης Κινητοποίηση των μελών της αλυσίδας Αξιολόγηση και έλεγχος των μελών της αλυσίδας

67 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -67- Παραδείγματα : Κανάλια διανομής Παραγωγός Καταναλωτής Χονδρέμπορος Λιανέμπορος Παραγωγός Καταναλωτής Παραγωγός Καταναλωτής Λιανέμπορος Παραγωγός Καταναλωτής Χονδρέμπορος Λιανέμπορος Μεσάζων Παραγωγός Οργανισμός Παραγωγός Οργανισμός Διανομείς Παραγωγός Οργανισμός Αντιπρόσωποι Παραγωγός Οργανισμός Αντιπρόσωποι Διανομείς Βιομηχανικό μάρκετινγκ Καταναλωτικό μάρκετινγκ

68 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -68- Παραδείγματα: Ιδιόκτητα καταστήματα Apple

69 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -69- Παραδείγματα: Δίκτυο διανομής της PCA Πηγή: FDA 2009, [στα πλαίσια διαδικασιών ανάκλησης μολυσμένων τροφίμων]

70 -70- Παραδείγματα : Διαρρύθμιση καταστήματος Sainsbury’s Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο

71 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -71- Παραδείγματα: Διαρρύθμιση καταστήματος IKEA

72 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -72- Παραδείγματα: Steam – ένα πλήρως ηλεκτρονικό κανάλι για πωλήσεις λογισμικού

73 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -73- Παραδείγματα: παροχή υπηρεσιών μελέτης, επίβλεψης και διαχείρισης θαλάσσιων εγκαταστάσεων άντλησης πετρελαίου

74 Η προώθηση αφορά στις διαφορετικές μορφές επικοινωνίας του προϊόντος στους πελάτες. Οι αποφάσεις σχετικά με την προώθηση περιλαμβάνουν: – Στρατηγικές προώθησης – Διαφημίσεις – Προσωπικές πωλήσεις και ανθρώπινο δυναμικό πωλήσεων – Προώθηση πωλήσεων – Δημόσιες σχέσεις και δημοσιότητα – Εκθέσεις και συνέδρια – Κατανομή προϋπολογισμού στις δράσεις προώθησης Προώθηση Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -74-

75 Βήματα για τον καθορισμό της στρατηγικής προώθησης: – Ποιο είναι το ακροατήριο; – Τι σκοπεύουμε; (Αντίληψη, γνώση, συμπάθεια, προτίμηση, πεποίθηση, αγορά) – Ποιο είναι το μήνυμα; Πως συνδέεται με τη στρατηγική τοποθέτηση; – Με ποια μέσα θα μεταδοθεί ώστε να φτάσει στο ακροατήριο; – Πως σχετίζεται το κόστος με την απόδοση της προώθησης; Push / pull στρατηγική – Push – η προώθηση φέρνει το προϊόν στον αγοραστή (π.χ. δείγματα, επιδείξεις, τοποθέτηση στο κατάστημα) – Pull – η προώθηση προσπαθεί να τραβήξει τον αγοραστή στο προϊόν ώστε να το αναζητήσει ο ίδιος( μαζική διαφήμιση, εκπτώσεις κτλ) Διαμορφώνεται έτσι ένα προωθητικό μίγμα Προώθηση Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -75-

76 Προώθηση - στοιχεία προωθητικού μίγματος ΔιαφήμισηΠροσωπικές Πωλήσεις Προωθητικές ενέργειες πώλησης Δημόσιες σχέσειςΆμεσο μάρκετινγκ Υπέρ Μαζικότητα, επανάληψη, εκφραστικότητα, Ταχύτητα Δημιουργεί εικόνα Προσωπική αλληλεπίδραση Δημιουργία πολλαπλών σχέσεων Ευκολότερη δέσμευση προσοχής Τραβά εύκολα την προσοχή Δίνει κίνητρα αγοράς Ανταμείβουν την γρήγορη απόκριση του αγοραστή Έχει εικόνα αξιοπιστίας (μεγαλύτερη από τη διαφήμιση) Φτάνει σε αγοραστές που αποφεύγουν πωλητές και διαφημίσεις Δραματοποιεί την λειτουργία της επιχείρησης Εστιάζει σε άτομα Αμεσότητα, ταχύτητα και προσαρμοστικότ ητα Αλληλεπίδραση με τον αγοραστή Κατά Απρόσωπη Μονόπλευρη Ακριβή Το ακροατήριο αποκτά «ανοσία» Μικρή ευελιξία στο δίκτυο πωλητών Μεγάλο κόστος Βραχυπρόθεσμες ωφέλειες Δεν βοηθά στην μακροπρόθεσμη προτίμηση Περιορισμένη εμβέλεια Αν δεν γίνει σωστή στόχευση μετατρέπεται σε όχληση Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -76-

77 Προώθηση - τύποι προώθησης Μερίδιο προϋπολογισμού (μεγαλύτερο) Καταναλωτικό Μάρκετινγκ Βιομηχανικό μάρκετινγκ 1ΔιαφήμισηΠροσωπικές πωλήσεις 2Προωθητικές ενέργειες πώλησης 3Προσωπικές πωλήσειςΔιαφήμιση 4Δημόσιες σχέσεις 5Άμεσο μάρκετινγκ Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -77- Συμπληρωματικοί τύποι: Χορηγίες Εικόνα οργανισμού/ εταιρείας Ψηφιακή και Διαδικτυακή προώθηση Άλλα;

78 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -78- Προώθηση : Παραδείγματα: Διαδίκτυο Τύποι: Απευθείας προβολή Π.χ διαφημίσεις σε ιστοσελίδες, banners κτλ Affiliate marketing Προβολή μέσω τρίτων μερών, τα οποία αποζημιώνονται βάση προβολής (π.χ. Clickthrough, πωλήσεις που δημιούργησαν κτλ) – π.χ. ενσωμάτωση banners, και δωρεάν εφαρμογές Προώθηση μέσω μηχανών αναζήτησης Search engine optimisation: μέθοδοι για την βελτίωση της κατάταξης Προβολή στα αποτελέσματα (sponsored results) Φορητές συσκεύες Άμεση επικοινωνία μέσω φορητών καναλιών (SMS, κτλ) App-vertising: προώθησης μέσω εφαρμογών (προωθητικών ή άλλου σκοπού) Κοινωνικά Δίκτυα Adware

79 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -79- Προώθηση : Παραδείγματα: Κοινωνικά Δίκτυα https://www.boundless.com/ma rketing/social-media-marketing/

80 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -80- Μείγμα μάρκετινγκ: Παραδείγματα: Bendix G-15 (1955) Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση

81 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -81- Μείγμα μάρκετινγκ: Παραδείγματα: Τράπεζα Προϊόν Καταθέσεις για ιδιώτες και οργανισμούς, Δάνεια για ιδιώτες και οργανισμούς, Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (π.χ. κεφάλαιο κίνησης, leasing, κτλ) Συναλλαγές με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ( π.χ. Λογαριασμοί ΔΕΚΟ, Ασφάλιστρα κτλ) Θυρίδες Συνάλλαγμα Τιμή Επιτόκιο δανεισμού Χρεώσεις για την υλοποίηση συναλλαγών Ενοίκιο θυρίδας Διανομή Υποκαταστήματα (τοποθεσία, αισθητική, διαρρύθμιση) Ηλεκτρονική τραπεζική Προώθηση Διαφήμιση Ενημερωτικά έντυπα Ιστοσελίδα Χορηγίες

82 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -82- Μείγμα μάρκετινγκ: Παραδείγματα: Starbucks Προϊόν Ροφήματα με βάση τον καφέ ή το τσάϊ Πρόχειρο φαγητό και γλυκίσματα Εμπορία σχετιζόμενων προϊόντων (φλιτζάνια, θερμός, καφές, κτλ) Τιμή Υψηλές τιμές σε σχέση με τον ανταγωνισμό Διανομή Καταστήματα σε επιλεγμένες τοποθεσίες με βάση τον χαρακτήρα των περιοχών και δημογραφικά κριτήρια. Προσεγμένη και ενιαία αισθητική των καταστημάτων Προώθηση Αναγνωρίσιμο Λογότυπο Προωθητικές ενέργειες στα καταστήματα Ιστοσελίδα Προσωπικό Νέοι, ευχάριστοι και ευπαρουσίαστοι υπάλληλοι

83 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -83- Η διαδικασία του marketing Εταιρική Στρατηγική Στρατηγική μάρκετινγκ Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση Στρατηγική μάρκετινγκ Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση Μείγμα μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Προώθηση Διανομή Μείγμα μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Προώθηση Διανομή Υλοποίηση - Δεδομένα Λειτουργία Μάρκετινγκ Πληροφόρηση Μάρκετινγκ

84 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -84- Στρατηγική διάσταση του μάρκετινγκ  Ο σχεδιασμός της στρατηγικής μάρκετινγκ, αποτελεί πιθανώς το σημαντικότερο μέρος της γενικότερης εταιρικής στρατηγικής και χρησιμοποιεί πολλές από τις βασικές της έννοιες:  Αποφάσεις σχετικά με την αλυσίδα αξίας και την ποιότητα  Αποφάσεις σχετικά με τον ανταγωνισμό και την αντιμετώπισή του  Αποφάσεις για την είσοδο ή έξοδο από αγορές  Ηγεσία κόστους, διαφοροποίηση και οι συνδυασμοί τους  Κ.ο.κ

85 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -85-

86 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -86- Μελέτη περίπτωσης: Βιβλιοπωλείο «Σελίδα»  Η αλυσίδα βιβλιοπωλείων «Σελίδα» ξεκίνησε το 1948 με ένα κατάστημα, και σήμερα αριθμεί πέντε καταστήματα σε όλη την Αθήνα. Η επιχείρηση είναι οικογενειακή, και διοικείται από τρεις γενιές της ίδιας οικογένειας. Οι ιδιοκτήτες της αγαπούν την λογοτεχνία και είναι ειδήμονες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με το βιβλίο.  Η εταιρεία παρουσιάζει πτωτικές πωλήσεις από το 1995, και φαίνεται ότι πρέπει να εγκαταλείψει την, μέχρι τώρα, μαζική στόχευσή της (εξυπηρέτηση όλων των κατηγοριών αγοραστών). Για τον λόγο αυτό, θα χρειαστεί να επανασχεδιάσουν τα βιβλιοπωλεία, τον συνδυασμό προϊόντων και τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν ώστε να στοχεύσουν σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς.

87 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -87- Μελέτη περίπτωσης: Βιβλιοπωλείο «Σελίδα»  Η «Σελίδα» ανέθεσε σε εταιρεία έρευνας αγοράς να διεξάγει την αντίστοιχη έρευνα. Η εταιρεία έκανε ταχυδρομική έρευνα σε δείγμα n=1000 άτομα σχετικά με ποια από τα χαρακτηριστικά ενός βιβλιοπωλείου είναι σημαντικότερα (με 1=λιγότερο σημαντικό και 10=περισσότερο). Μετά από στατιστική ανάλυση προέκυψαν τρία τμήματα αγοράς με τις παρακάτω μέσες τιμές προτιμήσεων:

88 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -88- Μελέτη περίπτωσης: Βιβλιοπωλείο «Σελίδα» Χαρακτηριστικά βιβλιοπωλείουΤμήμα 1Τμήμα 2Τμήμα 3 Ελκυστικά καταστήματα4.64.57.2 Γρήγορη παραγγελία μη διαθέσιμων βιβλίων3.57.94.8 Παρουσιάσεις και αναγνώσεις βιβλίων με τους συγγραφείς 2.67.27.8 Χαμηλές τιμές8.23.35.7 Προσωπικό με γνώσεις πάνω στο βιβλίο5.78.55.2 Μεγάλη ποικιλία βιβλίων8.44.34.8 Καθίσματα και τραπέζια για ανάγνωση5.26.78.3 Μεγάλη ποικιλία κλασσικής λογοτεχνίας4.67.45.7 Δωρεάν περιτύλιγμα για δώρα7.52.86.1 Καφές και σνακ4.72.68.1

89 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -89- Μελέτη περίπτωσης: Βιβλιοπωλείο «Σελίδα» 1.Περιγράψτε τα τρία τμήματα της αγοράς 2.Σε ποιο τμήμα ή τμήματα της αγοράς θα προτείνατε στην επιχείρηση να επικεντρωθεί; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 3.Για το τμήμα/τμήματα που επιλέξατε, πως θα μπορούσε να διαμορφωθεί το μείγμα μάρκετινγκ;

90 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -90- Μελέτη περίπτωσης: Βιβλιοπωλείο «Σελίδα» Χαρακτηριστικά βιβλιοπωλείουΤμήμα 1Τμήμα 2Τμήμα 3 Ελκυστικά καταστήματα4.64.57.2 Γρήγορη παραγγελία μη διαθέσιμων βιβλίων3.57.94.8 Παρουσιάσεις και αναγνώσεις βιβλίων με τους συγγραφείς 2.67.27.8 Χαμηλές τιμές8.23.35.7 Προσωπικό με γνώσεις πάνω στο βιβλίο5.78.55.2 Μεγάλη ποικιλία βιβλίων8.44.34.8 Καθίσματα και τραπέζια για ανάγνωση5.26.78.3 Μεγάλη ποικιλία κλασσικής λογοτεχνίας4.67.45.7 Δωρεάν περιτύλιγμα για δώρα7.52.86.1 Καφές και σνακ4.72.68.1

91 Συστήματα Διοίκησης 6ο Εξάμηνο -91- Οι διαφάνειες αναρτώνται, ενημερωμένες, στο academics.epu.ntua.gr -> Μαθήματα - > Συστήματα Διοίκησης.


Κατέβασμα ppt "Η λειτουργία της εμπορίας (Marketing). Περιεχόμενα Ορισμοί Αγοραστική συμπεριφορά Η λειτουργία του μάρκετινγκ – Πληροφόρηση μάρκετινγκ – Στρατηγική μάρκετινγκ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google