Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στρατηγική Προώθησης. Προώθηση και Μείγμα Προώθησης  Προώθηση είναι οι επικοινωνίες του μάρκετινγκ, οι οποίες πληροφορούν και πείθουν τους καταναλωτές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στρατηγική Προώθησης. Προώθηση και Μείγμα Προώθησης  Προώθηση είναι οι επικοινωνίες του μάρκετινγκ, οι οποίες πληροφορούν και πείθουν τους καταναλωτές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στρατηγική Προώθησης

2 Προώθηση και Μείγμα Προώθησης  Προώθηση είναι οι επικοινωνίες του μάρκετινγκ, οι οποίες πληροφορούν και πείθουν τους καταναλωτές.  Τεχνικές προώθησης  προσωπική πώληση,  διαφήμιση,  χρήση των εργαλείων προώθησης των πωλήσεων.  Μίγμα προώθησης είναι ένα μίγμα τεχνικών προσωπικής και μη προσωπικής επικοινωνίας με στόχο μια αγορά.

3 Προώθηση και Μείγμα Προώθησης (συνέχεια)  Παράγοντες που επηρεάζουν τον συνδυασμό διαφόρων τεχνικών προώθησης:  Η γεωγραφική φύση της αγοράς (μια διασκορπισμένη αγορά ευνοεί τη χρήση της διαφήμισης, ενώ μια τοπική αγορά ευνοεί περισσότερο την προσωπική πώληση).  Οι πελάτες στόχος της επιχείρησης.  Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (η προσωπική πώληση απευθύνεται κυρίως σε προϊόντα με μεγάλη αγοραστική αξία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ η διαφήμιση είναι πιο αποτελεσματική σε σχετικά φτηνά αντικείμενα).

4 Δαπάνες για την προώθηση  Μέθοδοι καθορισμού των δαπανών για προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων:  Ποσοστό επί των πωλήσεων.  Ότι μπορεί να εξοικονομηθεί.  Όσα δαπανά ο ανταγωνιστής.  Ότι χρειάζεται για να γίνει η δουλειά.

5 Δαπάνες για την προώθηση (συνέχεια) Μέθοδος τεσσάρων βημάτων για τον καθορισμό του προϋπολογισμού για την προώθηση Καθορισμός του τι θα χρειαστεί για να γίνει η δουλειά Ποσοστό επί των πωλήσεων Απόφαση σχετικά με το ποσό που μπορεί να εξοικονομηθεί Δαπάνη ίση με αυτή του ανταγωνισμού Διαδικασία σύγκρισης Απόφαση Προϋπολογισμός προώθησης

6 Τεχνικές προσωπικής πώλησης  Προσωπική πώληση είναι η προώθηση που πραγματοποιείται σε ένα διαπροσωπικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει δραστηριότητες:  Εσωτερικών πωλητών λιανικής,  Εμπόρων χονδρικής,  Εμπορικών καταστημάτων,  Εξωτερικών αντιπροσώπων πωλήσεων που επισκέπτονται τα εμπορικά καταστήματα και τους καταναλωτές.  Η αποτελεσματική πώληση προϋποθέτει: 1.Καλή γνώση του προϊόντος  Ο πωλητής πρέπει να γνωρίζει καλά τα πλεονεκτήματα, τις χρήσεις και τους περιορισμούς του προϊόντος.

7 Τεχνικές προσωπικής πώλησης (συνέχεια) 2.Αποτελεσματική παρουσίαση της πώλησης  Έρευνα εντοπισμού είναι η συστηματική διαδικασία συνεχούς αναζήτησης νέων πελατών. Η έρευνα διεξάγεται:  Μέσω προσωπικών συστάσεων (φίλοι, πελάτες, κλπ).  Μέσω απρόσωπων συστάσεων (ΜΜΕ, κρατικά αρχεία, κατάλογοι, κλπ).  Επικοινωνία με πρωτοβουλία των εμπόρων (τηλεφωνήματα, έρευνες μέσω ταχυδρομείου).  Επικοινωνία με πρωτοβουλία των πελατών (ερωτήσεις του πελάτη).  Εξάσκηση της παρουσίασης των πωλήσεων.  Διεξαγωγή των πωλήσεων  Ο πωλητής πρέπει δείχνει ενθουσιασμό, φιλικότητα και επιμονή και να προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών κατά τη διάρκεια της πώλησης.

8 Τεχνικές προσωπικής πώλησης (συνέχεια) 3.Δημιουργία καλών σχέσεων με τον πελάτη και πώληση μέσω στενής σχέσης. 4.Πρόγραμμα αποζημίωσης των πωλητών. Τρόποι ανταμοιβής των πωλητών: 1. Μη οικονομικές ανταμοιβές (προσωπική αναγνώριση και επιβράβευση, πχ. καλύτερος πωλητής της εβδομάδας, αναμνηστικές πλακέτες, κλπ). 2. Οικονομικές ανταμοιβές (προμήθειες και μισθός). 3. Συνδυασμός των δύο μορφών ανταμοιβών.

9 Πρακτικές διαφήμισης  Διαφήμιση είναι η απρόσωπη παρουσίαση της επιχειρηματικής ιδέας από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά, πίνακες ανακοινώσεων).  Σκοπός της διαφήμισης είναι η πώληση μέσω της πληροφόρησης, της πειθούς και της υπενθύμισης στους πελάτες της ύπαρξης ή της ανωτερότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας μιας επιχείρησης.  Η διαφήμιση πρέπει να βασίζεται στην ποιότητα του προϊόντος και στις αποτελεσματικές υπηρεσίες.  Η διαφήμιση δεν πρέπει να δημιουργεί ψεύτικες ελπίδες και προσδοκίες.

10 Πρακτικές διαφήμισης (συνέχεια)  Είδη διαφήμισης:  Διαφήμιση προϊόντος: είναι η παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας σχεδιασμένη για να γνωστοποιεί στους πιθανούς πελάτες ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και την ανάγκη τους γι’ αυτό.  Διαφήμιση επιχείρησης: είναι η παρουσίαση μιας πληροφορίας για μια συγκεκριμένη επιχείρηση, σχεδιασμένη για να αυξάνει τη γνώση της καλής φήμης της επιχείρησης.  Τα διαφημιστικά μέσα που θα επιλέξει ο επιχειρηματίας θα πρέπει:  Να καλύπτουν - αλλά όχι να υπερβαίνουν - την αγορά που θέλει.  Να παρέχουν τη μεγαλύτερη απόδοση για τα χρήματα που θα δαπανήσει για τη διαφήμιση.

11 Πρακτικές διαφήμισης (συνέχεια) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Παραδοσιακών Μέσων Διαφήμισης ΜέσοΠλεονεκτήματαΜειονεκτήματα Εφημερίδες  Γεωγραφική επιλεκτικότητα και ελαστικότητα  Βραχυπρόθεσμες δεσμεύσεις του διαφημιστή  Νέες αξίες και αμεσότητα  Ανάγνωση όλο το χρόνο  Υψηλή κάλυψη ατομικής αγοράς  Διαθεσιμότητα συνεργασίας και τοπικής δέσμευσης  Βραχεία περίοδος επί αγορών  Μικρή γεωγραφική επιλεκτικότητα  Περιορισμένες δυνατότητες σε χρώματα  Χαμηλό ποσοστό κυκλοφορίας  Μπορεί να είναι ακριβό Περιοδικά  Καλή αναπαραγωγή ειδικά για το χρώμα  Δημογραφική και τοπική επιλεκτικότητα  Σχετικά μεγάλη ζωή διαφήμισης  Υψηλό επίπεδο κυκλοφορίας  Μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις του διαφημιστή  Μικρή δημιουργία κοινού  Περιορισμένες δυνατότητες επίδειξης  Έλλειψη του επείγοντος  Μακρά περίοδος επί αγορών

12 Πρακτικές διαφήμισης (συνέχεια) ΜέσοΠλεονεκτήματαΜειονεκτήματα Ραδιόφωνο  Χαμηλό κόστος  Αμεσότητα μηνύματος  Μπορεί να προγραμματιστεί γρήγορα  Βραχυπρόθεσμες δεσμεύσεις του διαφημιστή  Διασκεδαστικό  Βραχεία διαφημιστική ζωή του μηνύματος  Απαιτεί μεγάλη συχνότητα για την παραγωγή κατανόησης και διατήρησης  Ενοχλήσεις από άλλους ήχους  Εμπορική ακαταστασία  Όχι οπτικό Τηλεόραση  Ικανότητα να φτάσει σε ένα ευρύ, διαφοροποιημένο κοινό  Χαμηλό κόστος ανά χιλιάδες  Δημιουργικές ευκαιρίες για παρουσίαση  Αμεσότητα μηνυμάτων  Δημογραφική επιλεκτικότητα με δορυφορικούς σταθμούς  Διασκεδαστική  Βραχυπρόθεσμη ζωή μηνυμάτων  Υψηλό κόστος εκστρατείας  Μικρή δημογραφική επιλεκτικότητα με τα δίκτυα σταθμών  Μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις του διαφημιστή  Εμπορική ακαταστασία  Μακρές περίοδοι επί αγορών για την παραγωγή Υπαίθρια μέσα  Επανάληψη  Μέτριο κόστος  Ελαστικότητα  Γεωγραφική επιλεκτικότητα  Σύντομο μήνυμα  Έλλειψη δημογραφικής επιλεκτικότητας  ψηλό επίπεδο θορύβου που αποσπά το κοινό

13 Πρακτικές διαφήμισης (συνέχεια)  Μέθοδοι διαφήμισης στο Διαδίκτυο:  Δημιουργία εταιρικής ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο  Δημιουργία διαφημιστικού μηνύματος με διακριτικό του χρήστη (banner ads).

14 Εργαλεία προώθησης πωλήσεων  Προώθηση πωλήσεων είναι οι τεχνικές προώθησης που δεν ανήκουν είτε στην προσωπική πώληση, είτε στη διαφήμιση.  Εργαλεία προώθησης των πωλήσεων:  Διαφημιστικά είδη  Διαγωνισμοί  Δώρα  Εκθέσεις  Παρουσιάσεις στο χώρο αγοράς  Δωρεάν εμπόρευμα  Δημοσιότητα  Δειγματοληψία  Κουπόνια

15 Εργαλεία προώθησης πωλήσεων (συνέχεια)  Διαφημιστικά είδη:  Ημερολόγιο, μπρελόκ, στυλό, κούπες για καφέ, μπλούζες, κλπ.  Εμπορικές εκθέσεις  Επιτρέπουν στους πελάτες την προσωπική εμπειρία με το προϊόν.  Οικονομικότερος τρόπος προώθησης σε σχέση με την προσωπική πώληση.  Δημοσιότητα  Πληροφορίες για μια επιχείρηση και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, η οποία εμφανίζεται σαν αντικείμενο ειδήσεων, χωρίς χρέωση.  Χρησιμοποιείται για διαφήμιση τόσο των προϊόντων όσο και της εικόνας της επιχείρησης.


Κατέβασμα ppt "Στρατηγική Προώθησης. Προώθηση και Μείγμα Προώθησης  Προώθηση είναι οι επικοινωνίες του μάρκετινγκ, οι οποίες πληροφορούν και πείθουν τους καταναλωτές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google