Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Passive Voice. English two voices: active and passive. In the ACTIVE VOICE the subject is the performer of the main action. In the PASSIVE VOICE the subject.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Passive Voice. English two voices: active and passive. In the ACTIVE VOICE the subject is the performer of the main action. In the PASSIVE VOICE the subject."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Passive Voice

2 English two voices: active and passive. In the ACTIVE VOICE the subject is the performer of the main action. In the PASSIVE VOICE the subject is the recipient of the main action. Ὅ μηρος λ ύ ει τ ὸ ν ἄ νθρωπον. “Homer frees the man.” ὁ ἄ νθρωπος λ ύ εται. “The man is freed.” In Greek VERBS ENDINGS ALWAYS INDICATE THE VOICE OF THE VERB. Passives

3 Passive Voice Primary Endings -μαι -σαι -ται -μεθα -σθε -νται 123123 Singular Plural Secondary Endings -μην -σο -το -μεθα -σθε -ντο Singular Plural

4 Present Passive Add the PRIMARY ENDINGS to the PRESENT STEM to form the PRESENT PASSIVE. λ ύ ομαι λ ύῃ / λ ύ ει λ ύ εται λύ - ω λυ ό μεθα λ ύ εσθε λ ύ ονται λ ύ ομαι λ ύῃ / λ ύ ει λ ύ εται λυ ό μεθα λ ύ εσθε λ ύ ονται “I am freed” “You are freed” “He/she/it is freed” “We are freed” “Y’all are freed” “They are freed”

5 Imperfect Passive Add the SECONDARY ENDINGS to the IMPERFECT STEM to form the IMPERFECT PASSIVE. ἐ λυ ό μην ἐ λ ύ ου ἐ λ ύ ετο λύ - ω ἐ λυ ό μεθα ἐ λ ύ εσθε ἐ λ ύ οντο ἐ λυ ό μην ἐ λ ύ ου ἐ λ ύ ετο ἐ λυ ό μεθα ἐ λ ύ εσθε ἐ λ ύ οντο “I was being freed” “You were being freed” “He/she/it was being freed” “We were being freed” “Y’all were being freed” “They were being freed”

6 Passive Voice Add the PRIMARY ENDINGS to the PRESENT STEM to form the PRESENT SUBJUNCTIVE PASSIVE. λ ύ ωμαι λ ύῃ λ ύ ηται λύ - ω λυ ώ μεθα λ ύ ησθε λ ύ ωνται λ ύ ωμαι λ ύῃ λ ύ ηται λυ ώ μεθα λ ύ ησθε λ ύ ωνται

7 Aorist Passive The Aorist Passive is formed from the sixth principle part of any verb. κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην παιδεύω, παιδεύσω, ἐπαίδευσα, πεπαίδευκα, πεπαίδευμαι, ἐπαιδεύθην πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην

8 Aorist Passive The AORIST PASSIVE has ITS OWN ENDINGS, which are added to the AORIST PASSIVE STEM. ἐ λύ θ - ην ἐ λ ύ θην ἐ λ ύ θης ἐ λ ύ θη ἐ λ ύ θημεν ἐ λ ύ θητε ἐ λ ύ θησαν ἐ λ ύ θην ἐ λ ύ θης ἐ λ ύ θη ἐ λ ύ θημεν ἐ λ ύ θητε ἐ λ ύ θησαν “I was freed” “You were freed” “He/she/it was freed” “We were freed” “Y’all were freed” “They were freed”


Κατέβασμα ppt "Passive Voice. English two voices: active and passive. In the ACTIVE VOICE the subject is the performer of the main action. In the PASSIVE VOICE the subject."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google