Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέση Φωνή βαρύτονων ρημάτων Υποτακτική 

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέση Φωνή βαρύτονων ρημάτων Υποτακτική "— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέση Φωνή βαρύτονων ρημάτων Υποτακτική 
Μέση Φωνή βαρύτονων ρημάτων Υποτακτική 

2 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ λύ-ομαι λύ-ει και λύ- λύ-εται λυ-όμεθα λύ-εσθε
λύ-ονται ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ λύ-ωμαι λύ- λύ-ηται λυ-ώμεθα λύ-ησθε λύ-ωνται

3 ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ -λυσ-άμην -λύσ-ω -λύσ-ατο -λυσ-άμεθα -λύσ-ασθε
-λύσ-αντο ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ λύσ-ωμαι λύσ- λύσ-ηται λυσ-ώμεθα λύσ-ησθε λύσ-ωνται χωρίς αύξηση!

4 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ λέ-λυ-μαι λέ-λυ-σαι λέ-λυ-ται λε-λύ-μεθα λέ-λυ-σθε
ΟΡΙΣΤΙΚΗ λέ-λυ-μαι λέ-λυ-σαι λέ-λυ-ται λε-λύ-μεθα λέ-λυ-σθε λέ-λυ-νται ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ λελυμένος,-η,-ον  λελυμένος,-η,-ον ς λελυμένος,-η,-ον  λελυμένοι,-αι,-α μεν λελυμένοι,-αι,-α τε λελυμένοι,-αι,-α σιν

5 ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ Ενεστώτας-Αόριστος-Παρακείμενος
λύ-ωμαι λύ- λύ-ηται λυ-ώμεθα λύ-ησθε λύ-ωνται λελυμένος,-η,-ον  λελυμένος,-η,-ον ς λελυμένος,-η,-ον  λελυμένοι,-αι,-α μεν λελυμένοι,-αι,-α τε λελυμένοι,-αι,-α σιν λύσ-ωμαι λύσ- λύσ-ηται λυσ-ώμεθα λύσ-ησθε λύσ-ωνται

6 Μέση Φωνή βαρύτονων ρημάτων Ευκτική 

7 ΕΥΚΤΙΚΗ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ Ενεστώτας Μέλλων
ΕΥΚΤΙΚΗ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ Ενεστώτας Μέλλων λυ-οί-μην λύ-οι-ο λύ-οι-το λυ-οί-μεθα λύ-οι-σθε λύ-οι-ντο λυσ-οί-μην λύσ-οι-ο λύσ-οι-το λυσ-οί-μεθα λύσ-οι-σθε λύσ-οι-ντο

8 Αόριστος λυσ-αί-μην λύσ-αι-ο λύσ-αι-το λυσ-αί-μεθα Ευκτική: λυσ-αί-μην
λύσ-αι-σθε λύσ-αι-ντο Χρονικός χαρακτήρας σ και –αι αντί –οι του μέλλοντα Χωρίς αύξηση!!! Οριστική: -λυσ-άμην Ευκτική: λυσ-αί-μην

9 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ λελυμένος,-η,-ον εην λελυμένος,-η,-ον εης
λελυμένος,-η,-ον εην λελυμένος,-η,-ον εης λελυμένος,-η,-ον εη λελυμένος,-η,-ον εη λελυμένοι,-αι,-α εημεν/ εμεν λελυμένοι,-αι,-α εητε/ετε λελυμένοι,-αι,-α εησαν/εεν

10 Μέση Φωνή βαρύτονων ρημάτων
Μέση Φωνή βαρύτονων ρημάτων Προστακτική 

11 Ενεστώτας λύ- λυ- ή ου έσθω ---------- εσθε έσθων έσθωσαν
λύ- λυ- ή ου έσθω εσθε έσθων έσθωσαν

12 Αόριστος λ-σαι λυ-σάσθω λύ-σασθε λυ-σάσθων ή λυ-σάσθωσαν
λ-σαι λυ-σάσθω λύ-σασθε λυ-σάσθων ή λυ-σάσθωσαν

13 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ................................. λέλυ-σο λελύ-σθω
λέλυ-σθε λελύ-σθων ή λελύ-σθωσαν

14 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ αφωνολήκτων το σ,σθ αντικαθίσταται από ξ,ψ-χθ,φθ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ αφωνολήκτων το σ,σθ αντικαθίσταται από ξ,ψ-χθ,φθ πέπρα-ξο πεπρά-χθω πέπρα-χθε πεπρά-χθων ή πεπρά-χθωσαν

15 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ αφωνολήκτων το σ,σθ αντικαθίσταται από ξ,ψ-χθ,φθ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ αφωνολήκτων το σ,σθ αντικαθίσταται από ξ,ψ-χθ,φθ γέγρα-ψο γεγρά-φθω γέγρα-φθε γεγρά-φθων ή γεγρά-φθωσαν


Κατέβασμα ppt "Μέση Φωνή βαρύτονων ρημάτων Υποτακτική "

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google