Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΙΤΛΟΣ Κατοχή, Αντίσταση και Απελευθέρωση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΙΤΛΟΣ Κατοχή, Αντίσταση και Απελευθέρωση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΙΤΛΟΣ Κατοχή, Αντίσταση και Απελευθέρωση
Ενότητα 48. Από το κεφάλαιο «Ο Β΄ Παγκόσμιος και η Ελλάδα» της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου και Ενότητα 3 «Η Συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση» και Ενότητα 5 «Τα εγκλήματα… το Ολοκαύτωμα» από το κεφάλαιο Ε΄ της Ιστορίας του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου Γ΄ Λυκείου

2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Ιστορία -Τοπική Ιστορία –Λογοτεχνία Οι μαθητές/ιες έχουν γνωρίσει τις συνθήκες της έκρηξης του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και της συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτόν, τις πολεμικές επιχειρήσεις και τις συνέπειές τους γνωρίζουν τη χρήση του Επεξεργαστή κειμένου στον Υπολογιστή και έχουν ξεναγηθεί στο περιβάλλον του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και στα ΕΛ Centennia και Χωρο-χρόνος

3 ΣΤΟΧΟΙ Α΄ Ως προς το Γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές και οι μαθήτριες επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν τα κύρια γνωρίσματα του καθεστώτος κατοχής, τις απάνθρωπες συνθήκες ζωής των υποδούλων και τη μαζική εξόντωση αθώων ανθρώπων Να παρακολουθήσουν το κίνημα και τις μορφές της ελληνικής αντίστασης Να κατανοήσουν το ρόλο της νέας γενιάς και των γυναικών στην Αντίσταση Να αντλήσουν υλικό για τα αντίποινα των κατακτητών, τα τάγματα ασφαλείας, τους δωσίλογους και τη μαύρη αγορά Να πληροφορηθούν για την ελεύθερη Ελλάδα, για την απελευθέρωση και την κυβέρνηση εθνικής ενότητας

4 Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία επιδιώκεται:
Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία επιδιώκεται: Να οικοδομήσουν τη γνώση με τρόπο διερευνητικό. Να καλλιεργήσουν κριτική ιστορική και δημιουργική σκέψη. Να αναλάβουν πρωτοβουλίες διερευνώντας μέσω κριτικής αναζήτησης στο διαδίκτυο και σε λογισμικό. Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.

5 Γ΄ Ως προς την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες : συνεργατικής σύνθεσης ψηφιακού κειμένου. κριτικής αναζήτησης, επιλογής και διαχείρισης της κατάλληλης πληροφορίας στο διαδίκτυο και σε λογισμικό. ανάγνωσης και αξιοποίησης ψηφιακών πηγών για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

6 ΥΛΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ με εικονιστικό υλικό και πηγές-ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ με πηγές ) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ Χάρτης Centennia-Χωροχρόνος Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Επεξεργαστής κειμένου

7 Centennia

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2-3 διδακτικές ώρες
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2-3 διδακτικές ώρες Κατά την 1η διδακτική ώρα οι μαθητές /ιες θα πλοηγηθούν στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Περιπλάνηση στοΧωρο-Χρόνο» στην ενότητα «Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η Ελλάδα», καθώς και στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στην ενότητα «Νεότερα», «Η εποχή » για την έρευνα σε ενότητες, που θα υποδείξουν τα φύλλα εργασίας Κατά τη 2η διδακτική ώρα θα ετοιμάσουν κατά ομάδες το κείμενό τους στον επεξεργαστή κειμένου Κατά την 3η διδακτική ώρα θα κάνουν την παρουσίασή τους, θα συζητήσουν, θα διορθώσουν και θα καταλήξουν σε συμπεράσματα.

9 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ανάλογα με την υποδομή του εργαστηρίου ή της αίθουσας οργανώνουμε τις ομάδες (μικτές αγοριών-κοριτσιών, καλών-μέτριων-αδύνατων μαθητών/ιών). Για παράδειγμα δημιουργούνται 4 ομάδες και δίνονται τα εξής φύλλα εργασίας:

10 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

11 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

12 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

13 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επισκεφτείτε το Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Περιπλάνηση στοΧωρο-Χρόνο» στην ενότητα «Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η Ελλάδα», καθώς και το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού «Η εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», περίοδος , και επιλέξτε την ενότητα «Κατοχή». Αφού μελετήσετε τα κείμενα, τις πηγές και τους χάρτες απαντήστε στις ερωτήσεις:

14 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ποιες ζώνες κατοχής δημιουργήθηκαν στην υπόδουλη Ελλάδα; Ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής των υποδούλων Ελλήνων στη διάρκεια της κατοχής; Κάποιοι Έλληνες επωφελήθηκαν από την κατοχή. Ποιοι ήταν αυτοί; Αφού μελετήσετε τα κείμενα για τους Εβραίους της Ελλάδας και επισκεφτείτε (συλλογή δικτυακών τόπων για το ολοκαύτωμα), προσπαθήστε να εξηγήσετε τι είναι το ολοκαύτωμα. Προσπαθήστε να συνθέσετε το υλικό που συγκεντρώσατε από την ιστοσελίδα με τη βοήθεια των ερωτήσεων σε ενιαίο αφηγηματικό κείμενο στον επεξεργαστή κειμένου.

15 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

16 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

17 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

18 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

19 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

21 2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επισκεφτείτε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού «Η εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», περίοδος , και επιλέξτε την ενότητα «Αντίσταση». Αφού μελετήσετε τα κείμενα «Αντίσταση», «Η Αντίσταση στην Ελλάδα», «η Αντίσταση στο εξωτερικό», «Αντιστασιακή δράση» και την πηγή «Γυναίκες στον αγώνα», απαντήστε στις ερωτήσεις: Ποιες μορφές αντίστασης ανέπτυξαν οι υπόδουλοι Έλληνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό; Ποιες ήταν δράσεις της ελληνικής νεολαίας; Ποιος ήταν ο ρόλος των γυναικών στην Αντίσταση; Προσπαθήστε να συνθέσετε το υλικό που συγκεντρώσατε από την ιστοσελίδα με τη βοήθεια των ερωτήσεων σε ενιαίο αφηγηματικό κείμενο στον επεξεργαστή κειμένου.

22 2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

23 2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

24 2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

25 2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

26 2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

27 3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εντοπίστε στο Χωρο-χρόνο την περιοχή της Π.Ε.Ε.Α.
Επισκεφτείτε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού «Η εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», περίοδος , επιλέξτε από την ενότητα «Αντίσταση» την υποενότητα «Η ελεύθερη Ελλάδα» και στη συνέχεια με το δεσμό επιλέξετε Π.Ε.Ε.Α. Αφού μελετήσετε τα κείμενα απαντήστε στις ερωτήσεις: Πώς γινόταν η διοίκηση στην «ελεύθερη Ελλάδα»; Ποια χαρακτηριστικά κρατικής οργάνωσης διακρίνετε στην «ελεύθερη Ελλάδα»; Πώς διαμορφώνεται η θέση της γυναίκας στην «ελεύθερη Ελλάδα»; Ποια μέριμνα λήφθηκε για την εκπαίδευση; Προσπαθήστε να συνθέσετε το υλικό που συγκεντρώσατε από την ιστοσελίδα με τη βοήθεια των ερωτήσεων σε ενιαίο αφηγηματικό κείμενο στον επεξεργαστή κειμένου.

28 3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

29 3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30 3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

31 4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επισκεφτείτε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού «Η εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», περίοδος , επιλέξτε από τα την ενότητα «Αντίσταση» τις υποενότητες «Η πολιτιστική ζωή», «Λογοτεχνία», «Θέατρο», «Εικαστικά-φωτογραφία». Αφού μελετήσετε τα κείμενα, απαντήστε στις ερωτήσεις: Πώς εξηγείτε την ύπαρξη πολιτιστικής ζωής στα δύσκολα χρόνια της κατοχής; Από πού εμπνεύστηκαν οι καλλιτέχνες και οι λογοτέχνες εκείνης της εποχής; Ποιοι λογοτέχνες αναδείχτηκαν; Αν παρατηρήσετε οι πηγές είναι, κυρίως, αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα και μαρτυρίες. Το γεγονός αυτό μειώνει την ιστορική τους αξία; Προσπαθήστε να συνθέσετε το υλικό που συγκεντρώσατε από την ιστοσελίδα με τη βοήθεια των ερωτήσεων σε ενιαίο αφηγηματικό κείμενο στον επεξεργαστή κειμένου.

32 4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

33 4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

34 4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

35 4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

36 4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

37 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Οι μαθητές/τριες κάθονται στο εργαστήριο πληροφορικής ανά δύο ή τρεις. Ο ένας χειρίζεται τον υπολογιστή και οι άλλοι συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας. Οι ρόλοι είναι δυνατό να εναλλάσσονται μετά από κάθε άσκηση. Οι μαθητές : Αναζητούν πληροφορίες για τις ενότητες σύμφωνα με τα φύλλα εργασίας Συνθέτουν ανά ομάδες τεκμηριωμένο ιστορικό κείμενο στον επεξεργαστή κειμένου. Καταλήγουν σε συμπεράσματα Ο καθηγητής συντονίζει τις ομάδες δρώντας επικουρικά κατά τη διάρκεια της ιστορικής έρευνας.

38 Αξιολόγηση της δραστηριότητας
Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη και ανατροφοδοτική διαδικασία και γίνεται και από τους μαθητές και από τους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές-ιες θα αξιολογήσουν: αν έμειναν ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή τους στην εκπόνηση της εργασίας, από το βαθμό της συνεργασίας με τους/τις συμμαθητές/ιες τους, από το αν εκπληρώθηκαν οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του σχεδίου, από το αποτέλεσμα της εργασίας τους και από το τι αποκόμισαν από τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με συζήτηση ή και με τη μορφή ερωτηματολογίου. Οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογήσουν: αν με το τελικό αποτέλεσμα εκπληρώνονται οι προκαθορισμένοι στόχοι, πράγμα που θα οφείλεται και στην επιτυχή ή όχι καθοδήγησή τους, αν αναπτύχθηκε συνεργασία μεταξύ των μαθητών/ιών και αν δραστηριοποιήθηκαν οι μαθητές/ιες, ανάλογα, βέβαια, με τις ατομικές τους δυνατότητες. 


Κατέβασμα ppt "ΤΙΤΛΟΣ Κατοχή, Αντίσταση και Απελευθέρωση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google