Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διημερίδα για την Κοινωνική Διάσταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Αθήνα, 20 - 21 Δεκεμβρίου 2004 Μελέτη Αξιολόγησης «Η διάσταση της ισότητας των φύλων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διημερίδα για την Κοινωνική Διάσταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Αθήνα, 20 - 21 Δεκεμβρίου 2004 Μελέτη Αξιολόγησης «Η διάσταση της ισότητας των φύλων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διημερίδα για την Κοινωνική Διάσταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Αθήνα, 20 - 21 Δεκεμβρίου 2004 Μελέτη Αξιολόγησης «Η διάσταση της ισότητας των φύλων στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ» Υπεύθυνη Αξιολόγησης Δέσποινα Βαλάση, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.

2 Διάρθρωση Παρουσίασης της Εισήγησης – Άξονες 1.Εννοιολογικό περιεχόμενο της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) και εισαγωγικά προαπαιτούμενα  τρόποι θεώρησης του φαινομένου  κοινωνικές ανισότητες  ΚτΠ και η θέση των γυναικών  διαμορφούμενες κοινωνικές συνθήκες 2.Αξιολογιτική Μελέτη Περίπτωσης  η σημασία των κοινωνικοοικονομικών δεδομένών  αξία και χρήση της παρούσας μελέτης 3.Βασικά εισαγωγικά στοιχεία και μεθοδολικές προϋποθέσει της έρευνας πεδίου  αντικείμενο  φάσεις ανάπτυξης της έρευνας  πληθυσμιακές ομάδες έρευνας  ερευνητικά εργαλεία (ερωτηματολόγιο) 4.Τα αποτελέσματα της κύριας έρευνας πεδίου 5.Συμπεράσματα

3 Βασικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί και διατρέχουν τις περισσότερες έρευνες αναφορικά με την ΚτΠ μπορούν να συμπυκνωθούν σε:   αυτές που εστιάζουν την ανάλυση στην «ομοιογένεια» και την «ενιαία» λογική που εμφανίζει το φαινόμενο στις διάφορες χώρες χωρίς να δίνεται βάρος στις ιδιαίτερες συνθήκες. Εδώ, οι μελετητές μιλούν για την «ομοιομορφία» των συνεπειών των κοινωνικών μετασχηματισμών, ανεξάρτητα από τις ιδιομορφίες των κοινωνιών και,   σε εκείνες, τις περισσότερο διαφοροποιημένες και αναλυτικές, που λαμβάνουν υπόψη τους τα κοινωνικά, θεσμικά, ιστορικά και πολιτικά συμφραζόμενα.

4  Έτσι συμβάλει στην:  - απεικόνιση χαρακτηριστικών παραμέτρων που επηρεάζουν την αξιολόγηση  - διερεύνηση μελλοντικών – πιθανών παραμέτρων  - κριτική ανάλυση  - ανάλυση εφαρμογής  - ανάλυση επιπτώσεων ενός προγράμματος

5 1.Σε παρεμβάσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης στη χρήση ΤΠΕ 2.Σε παρεμβάσεις ειδικοτήτων που σχετίζονται με τη χρήση των ΤΠΕ στα ΙΕΚ 3.Σε παρεμβάσεις στις επιστήμες της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΤΕΙ-ΑΕΙ) 4.Σε παρεμβάσεις στις επιστήμες της πληροφορικής και των επικοινωνιών στα προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών

6 1.το προφίλ των γυναικών που καταρτίζονται και εκπαιδεύονται σε γνωστικά αντικείμενα ή ειδικότητες σχετικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) 2.τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιλογή τους να αποκτήσουν γνώσεις στα αντικείμενα των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 3.τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική ένταξή τους στην αγορά εργασίας, 4.τις δυσκολίες που ενδεχομένως συναντούν στο περιβάλλον μάθησης, 5.το βαθμό αποδοχής και συνεργασίας με τους καθηγητές, εκπαιδευτές, συμμαθητές, συμφοιτητές τους, 6.το ποσοστό και τη μορφή της ένταξής τους στην αγορά εργασίας μετά το πέρας των σπουδών τους

7  Πληθυσμιακή Ομάδα  1.Κατάρτιση σε «εξειδικευμένες» δεξιότητες στις ΤΠΕ - ΕΠ.ΚτΠ  απευθύνεται σε ανέργους, αποφοίτους πανεπιστημίου  2.Κατάρτιση σε «βασικές» δεξιότητες στις ΤΠΕ – ΕΠ. ΚτΠ  απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ανέργους, αποφοίτους κατά κύριο λόγο δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  3.ΙΕΚ: ειδικότητα «Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής με Πολυμέσα - Multimedia»– ΕΠ.ΕΑΕΚ  4.Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής» - ΕΠ. ΕΑΕΚ  5.Κατάρτιση Ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ στο θεματικό πεδίο 6 - πληροφιρική – ΕΠ.ΑΕΚ

8

9


Κατέβασμα ppt "Διημερίδα για την Κοινωνική Διάσταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Αθήνα, 20 - 21 Δεκεμβρίου 2004 Μελέτη Αξιολόγησης «Η διάσταση της ισότητας των φύλων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google