Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Γυναίκες και επιστήμη: μια πρώτη διερεύνηση Λάουρα Αλιπράντη Κύρια Ερευνήτρια, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Γυναίκες και επιστήμη: μια πρώτη διερεύνηση Λάουρα Αλιπράντη Κύρια Ερευνήτρια, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Γυναίκες και επιστήμη: μια πρώτη διερεύνηση Λάουρα Αλιπράντη Κύρια Ερευνήτρια, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

2 2 Περιεχόμενο Α΄ Μέρος: Η συμμετοχή των γυναικών: στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στον ακαδημαϊκό τομέα Β΄ Μέρος : Η συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα (Μελέτη ΕΚΚΕ): Βάση δεδομένων Ι: «Ερευνητικοί φορείς & ερευνητικό δυναμικό δημόσιου τομέα»

3 3 H συμμετοχή των γυναικών στον ακαδημαϊκό- επιστημονικό χώρο εντάσσεται στο ευρύτερο καθεστώς των κοινωνικών διακρίσεων τ To υπάρχον ιεραρχικό σύστημα κατατάσσει τις γυναίκες στη θέση του κατώτερου σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα Η «ισότητα» που προβλέπεται νομικά συχνά εμποδίζεται δομικά

4 4 Η κατηγοριοποίηση του εργατικού δυναμικού με βάση το φύλο δεν είναι πρόσφατη. Οι γυναίκες εξαρχής συγκεντρώνονται σε ορισμένα επαγγέλματα Η διαφορετική εξαρχής αντιμετώπιση των γυναικών έχει οδηγήσει στην εδραίωση του ιεραρχικού κατά φύλα καταμερισμού της εργασίας.

5 5 Γυναικεία θέση  Βελτίωση θέσης γυναικών  Άνοδος επιπέδου εκπαίδευσης  Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας  Επιλεκτική & περιορισμένη παρουσία σε ορισμένα επαγγέλματα

6 6 Στον επιστημονικό χώρο αντιφατικά δεδομένα :  αυξητική τάση συμμετοχής των κοριτσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  αύξηση των γυναικών στις φυσικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικού- τεχνολογίας, πληροφορική  περιορισμένη παρουσία σε διευθυντικές θέσεις, και στις υψηλές βαθμίδες της ακαδημαϊκής ιεραρχίας

7 7 Συμμετοχή γυναικών φοιτητριών στα ΑΕΙ 1969-2001

8 8 Συμμετοχή γυναικών φοιτητριών στα ΑΕΙ ανά επιστημονικό κλάδο

9 9 Φοιτητικός πληθυσμός Η αναλογία των γυναικών στο φοιτητικό πληθυσμό βαίνει αυξανόμενη Η αναλογία των γυναικών στις θετικές επιστήμες αν και έχει αυξηθεί υπολείπεται από αυτή των ανδρών Η μεγαλύτερη γυναικεία παρουσία στους παραδοσιακούς- θεωρητικούς επιστημονικούς κλάδους προσδιορίζει το φοιτητικό πληθυσμό

10 10 Διδακτικό προσωπικό -ΑΕΙ Βαθμίδες

11 11 Διδακτικό προσωπικό -ΑΕΙ επιστημονικοί κλάδοι

12 12 Ακαδημαϊκό προσωπικό Υποεκπροσώπηση των γυναικών σε ορισμένους επιστημονικούς κλάδους (φυσικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικού- τεχνολογίας, πληροφορική κλπ.) Περιορισμένη παρουσία στις ανώτερες βαθμίδες

13 13 Β’ Μέρος Μελέτη για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα (ΕΚΚΕ-ΓΓΕΤ ) 1 ον συγκέντρωση & ανάλυση δεδομένων για το επιστημονικό-ερευνητικό δυναμικό της χώρας κατά φύλο 2 ον διερεύνηση εκπαιδευτικής & ερευνητικής σταδιοδρομίας και πορείας των γυναικών

14 14 Βάση δεδομένων Ι (ΕΚΚΕ-ΓΓΕΤ). Ερευνητικοί φορείς και ερευνητικό δυναμικό δημόσιου τομέα Έντυπο Καταγραφής: βασικά, ποσοτικά στοιχεία. εργασιακό καθεστώς & φύλο ερευνητική ιεραρχία (Βαθμίδα) εκπαιδευτικό τίτλο (τίτλος σπουδών) επιστημονικό κλάδο συμμετοχή σε όργανα διοίκησης

15 15 Οι 50 Ερευνητικοί Φορείς 18 φορείς εποπτευόμενοι από τη ΓΓΕΤ, 13 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) 12 κέντρα έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών 7 άλλα δημόσια ερευνητικά κέντρα  3.221 άτομα: 34,7% γυναίκες-επιστήμονες

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25 Γενικά συμπεράσματα Αντιφατικά δεδομένα & τάσεις:  % στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  “αντρικών” & τεχνολογικά προηγμένων επαγγελματικών κλάδων Περιορισμένη παρουσία: –ερευνητικό-ακαδημαϊκό τομέα, –διευθυντικές θέσεις, –κέντρα λήψης αποφάσεων -εξαιρετικά χαμηλή συμμετοχή

26 26 Συμπεράσματα Επιστημονικός-ερευνητικός τομέας Ενταγμένοι σ’ ερευνητικές βαθμίδες: λίγες γυναίκες Υψηλές ερευνητικές βαθμίδες: οι άνδρες υπερτερούν Απασχολούμενοι στην έρευνα: κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος λιγότερες γυναίκες Θετικές επιστήμες & μηχανικού-τεχνολόγου: μειωμένη παρουσία γυναικών Κοινωνικές-ανθρωπιστικές επιστήμες: σχετική ισορροπία


Κατέβασμα ppt "1 Γυναίκες και επιστήμη: μια πρώτη διερεύνηση Λάουρα Αλιπράντη Κύρια Ερευνήτρια, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google