Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ινστ. Ωκεανογραφίας Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Συμπόσιο ΕΕΕ, 27-28 Ιαν. 2005 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ινστ. Ωκεανογραφίας Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Συμπόσιο ΕΕΕ, 27-28 Ιαν. 2005 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ινστ. Ωκεανογραφίας Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Συμπόσιο ΕΕΕ, 27-28 Ιαν. 2005 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Δρ Δ. Σακελλαρίου Κύριος(!?) Ερευνητής Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων στο (πρώην) ΕΚΘΕ

2 Ινστ. Ωκεανογραφίας Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Συμπόσιο ΕΕΕ, 27-28 Ιαν. 2005 Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν: 1.Το Ερευνητικό – Επιστημονικό – Τεχνικό - Διοικητικό Προσωπικό 2.Τον τρόπο χορήγησης επιμισθίων 3.Την εκλογή Διευθυντών Κέντρων & Ινστιτούτων 4.Τις αρμοδιότητες των Επιστημονικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων των Ινστιτούτων

3 Ινστ. Ωκεανογραφίας Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Συμπόσιο ΕΕΕ, 27-28 Ιαν. 2005 1.Το Ερευνητικό – Επιστημονικό – Τεχνικό - Διοικητικό Προσωπικό Προβλήματα: 1.Ελλειψη νέων ερευνητών – Πληθώρα ερευνητών Α’+Β’ βαθμίδας 2.Παγίδευση νέων, ‘τεχνικών’ επιστημόνων σε θέσεις αορίστου χρόνου 3.Εκούσια-ακούσια αδρανοποίηση των νέων επιστημόνων 4.Στασιμότητα τεχνικών & διοικητικών υπαλλήλων Προτάσεις: 1.Πρόσληψη νέων ερευνητών 2.Ενταξη τεχν. επιστημόνων σε θέσεις ερευνητών 3.Καθορισμός βαθμολογικών-μισθολογικών κλιμακίων για το τεχνικό-διοικητικό προσωπικό – Σύνδεση με μισθολόγιο ερευνητών 4.Ενταξη όλων των υπαλλήλων σε οργανικές θέσεις.

4 Ινστ. Ωκεανογραφίας Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Συμπόσιο ΕΕΕ, 27-28 Ιαν. 2005 2. Τρόπος χορήγησης επιμισθίων Προβλήματα: 1.Κατάχρηση του θεσμού ως τρόπος πλουτισμού 2.Ελλειψη διαφάνειας 3.Αναντιστοιχία με τη συνολική προσφορά των δικαιούχων 4.Απαξίωση του θεσμού – Δημιουργία αρνητικού κλίματος Προτάσεις: 1.Σύνταξη κανονισμού χορήγησης επιμισθίων σε όλο το προσωπικό 2.Αποκλεισμός Διευθυντών Ινστιτούτων & Κέντρων από τη διαδικασία των επιμισθίων, με παράλληλη αύξηση του επιδόματος θέσης

5 Ινστ. Ωκεανογραφίας Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Συμπόσιο ΕΕΕ, 27-28 Ιαν. 2005 3. Εκλογή Διευθυντών Κέντρων & Ινστιτούτων Προβλήματα: 1.Αμεσες ή έμμεσες πολιτικές παρεμβάσεις στις διαδικασίες εκλογής: επιλογή από Υπ.Αν. – τρόπος επιλογής της Επιτροπής Κριτών – τρόπος στελέχωσης του ΕΣΕΤ 2.Ανεξαρτησία ερευνητικών Κέντρων & Ινστιτούτων 3.Ελλειψη σεβασμού προς Διευθυντές ‘εκλεγμένους’ χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια Προτάσεις: 1.Εκλογή Διευθυντών Κέντρων & Ινστιτούτων από την Επιτροπή Κριτών – Κατάργηση της δυνατότητας επιλογής από πολιτικά κέντρα 2.Δικαίωμα ψήφου του σώματος των Ερευνητών-ΕΛΕ για την εκλογή των Διευθυντών

6 Ινστ. Ωκεανογραφίας Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Συμπόσιο ΕΕΕ, 27-28 Ιαν. 2005 4. Ρόλος Επιστημονικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων Ινστιτούτων Προβλήματα: 1.Προστασία του Ινστιτούτου από λανθασμένες ενέργειες ή αρνητικές αποφάσεις του Διευθυντή Προτάσεις: 1.Δυνατότητα σύγκλησης του ΕΓΣΙ από τον Πρόεδρο του 2.Δυνατότητα ανατροπής αποφάσεων του Διευθυντή (Ομόφωνη απόφαση) 3.Δυνατότητα πρότασης μομφής κατά του Διευθυντή (Ομόφωνη απόφαση)


Κατέβασμα ppt "Ινστ. Ωκεανογραφίας Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Συμπόσιο ΕΕΕ, 27-28 Ιαν. 2005 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google