Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΑΣΤΑ Κ. Κοντογιάννης Αν. Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Ε.Μ.Π.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΑΣΤΑ Κ. Κοντογιάννης Αν. Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Ε.Μ.Π."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΑΣΤΑ Κ. Κοντογιάννης Αν. Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Ε.Μ.Π.

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΑΣΤΑ έχει ως στόχο την υποστήριξη των βασικών λειτουργιών της δομής: – Πρόσβαση χρηστών μέσω κατάλληλων Διαδυκτιακών Πυλών – Προσπέλαση σε πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν στο γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης – Διαχείριση υπηρεσιών μαθημάτων και σεμιναρίων επιχειρηματικότητας – Διάχυση περιεχομένου και υποστήριξη ατόμων ή ομάδων για την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας – Μηχανοργάνωση και παρακολούθηση διενέργειας Πρακτικής Άσκησης – Συλλογή στοιχείων και σύνταξη επιτελικών αναφορών

3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Χρήση τεχνολογιών ανοικτού λογισμικού – Aρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική εφαρμογών – Υλοποίηση σε Java με το πρότυπο Java Persistence API (JPA/Hybernate) ως Object Relational Mapping (Persistence Layer) – Σχεσιακή βάση δεδομένων Postgress, MySQL – Σύνταξη αναφορών και εγγράφων με τη χρήση BIRT (Executive Reporting) – Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου Joomla – Σύστημα συλλογής δεδομένων και σύνταξης επιτελικών αναφορών συμβατό με αρχιτεκτονική και τεχνολογία REST – Υποδομή για επέκταση του συστήματος καθώς και ενοποίηση με άλλα συστήματα με βάση πρότυπα των υπηρεσιών διαδικτύου Web Services – Διεπαφή χρήστη (UI) με την χρήση του Vaadin (Java framework για Web Applications) – Ασφάλεια εφαρμογής με τη χρήση RBAC (Role Based Access Control) – Ταυτοποίηση χρηστών με την χρήση SAML Assertions από τον εξυπηρετητή Shibboleth του ΕΜΠ

4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

5

6

7

8

9 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εισαγωγή και αποθήκευση δεδομένων φοιτητών που συμμετέχουν στις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης Διάχυση πληροφοριών προς φοιτητές όσον αφορά νέες τεχνολογίες, τάσεις και επιστημονικές κατευθύνσεις Υποστήριξη υπηρεσιών ΕΜΠ-Παρατηρητήριο Παραγωγή πληροφοριών και τη σύνταξη επιτελικών αναφορών σε κατάλληλους δημόσιους φορείς Συμπλήρωση, αποθήκευση και αποδελτίωση ερωτηματολογίων γενικής αξιολόγησης υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης

10 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Παροχή εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης Αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών που προκύπτουν από έρευνες μελέτες που αφορούν στην επιχειρηματικότητα Υποστήριξη θεματικού διαδραστικού χώρου επικοινωνίας για μέλη ΔΕΠ και φοιτητές σε θέματα επιχειρηματικότητας καθώς και συμπλήρωσης, καταχώρισης και επεξεργασίας απαντήσεων ερωτηματολογίων Παραγωγή επιτελικών αναφορών και στατιστικών στοιχείων που αφορούν την αξιολόγηση του έργου υποστήριξης Επιχειρηματικότητας

11 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την μηχανογραφική υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης – Εισαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση στοιχείων φορέων – Εισαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση καρτέλας φοιτητών που συμμετέχουν στη Πρακτική Άσκηση – Διαχείριση ανάθεσης Πρακτικής Άσκησης σε φοιτητές ή ομάδες φοιτητών – Διαχείριση αποζημιώσεων στο πλαίσιο της εκπόνησης του έργου φοιτητών – Διαχείριση αλληλογραφίας και δεδομένων ασφαλιστικής κάλυψης – Συλλογή στοιχείων για την παραγωγή επιτελικών αναφορών

12 Εμπλουτισμός περιεχομένου Ολοκλήρωση και έλεγχος λειτουργιών Στενότερη διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα ΔΑΣΤΑ άλλων ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο Αξιολόγηση συστήματος και σχεδίαση επεκτάσεων Διαδυκτιακή πύλη ΔΑΣΤΑ Ε.Μ.Π. www.dasta.ntua.gr ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

13 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΑΣΤΑ Κ. Κοντογιάννης Αν. Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Ε.Μ.Π.


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΑΣΤΑ Κ. Κοντογιάννης Αν. Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Ε.Μ.Π."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google