Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Η μετεξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΕΚΤ σε μια ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών και περιεχομένου Διαδικτυακή ΔιαχείρισηΠεριοδικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Η μετεξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΕΚΤ σε μια ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών και περιεχομένου Διαδικτυακή ΔιαχείρισηΠεριοδικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Η μετεξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΕΚΤ σε μια ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών και περιεχομένου Διαδικτυακή ΔιαχείρισηΠεριοδικών 1 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Η μετεξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΕΚΤ σε μια ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών και περιεχομένου Ιωάννα Σαραντοπούλου/Προϊσταμένη Τμήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, ΕΚΤ Ιανουάριος 2013 Η Πράξη “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες” (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

2 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Η μετεξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΕΚΤ σε μια ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών και περιεχομένου Διαδικτυακή ΔιαχείρισηΠεριοδικών 2 •Από το 1985, κεντρικό σημείο συλλογής, οργάνωσης, διάθεσης και διατήρησης επιστημονικού περιεχομένου •Αδιαμφισβήτητα τα οφέλη από την ανοιχτή online πρόσβαση στις ΔΔ •Κατανεμημένα αποθετήρια ΑΕΙ που συμπεριλαμβάνουν πρόσφατες ΔΔ •Παγκόσμια τάση η δημιουργία συσσωρευτών περιεχομένου ΔΔ για ενιαία πρόσβαση (central reservoirs) Πλαίσιο/ υποβάθρο

3 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Η μετεξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΕΚΤ σε μια ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών και περιεχομένου Διαδικτυακή ΔιαχείρισηΠεριοδικών Στόχοι • Εμβληματική δράση • Ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του ΕΚΤ • Συστηματική συγκέντρωση και οργάνωση μεγάλου όγκου πληροφορίας • Πρόσβαση από ένα σημείο (central hub) • Πεδίο εφαρμογής των πολιτικών, των διαδικασιών και των τεχνολογιών του ΕΚΤ για την ανοιχτή πρόσβαση • Διασύνδεση με άλλες πρωτοβουλίες του εξωτερικού για τη διεθνοποίηση της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής & έρευνας • Δεξαμενή για την άντληση στοιχείων για δείκτες έρευνας

4 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Η μετεξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΕΚΤ σε μια ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών και περιεχομένου Διαδικτυακή ΔιαχείρισηΠεριοδικών Ενέργειες • Συλλογή, συγκέντρωση και εμπλουτισμός του αρχείου – Συστηματοποίηση σχετικών διαδικασιών και υπηρεσιών του φορέα • Οργάνωση του περιεχομένου & ανοιχτή διάθεση – Υιοθέτηση προηγμένης τεχνολογίας ανοικτού λογισμικού • Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας – Υλοποίηση διευκολύνσεων & υπηρεσιών για τον τελικό χρήστη

5 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Η μετεξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΕΚΤ σε μια ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών και περιεχομένου Διαδικτυακή ΔιαχείρισηΠεριοδικών Συλλογή, συγκέντρωση & εμπλουτισμός περιεχομένου • Συνεχής εμπλουτισμός & επικαιροποίηση περιεχομένου • Νέο σύστημα διαχείρισης (phdms.ekt.gr) – εσωτερικό σύστημα – Υποστήριξη και παρακολούθηση ροών εργασίας διαχείρισης ΕΑΔΔ – Άμεση καταγραφή και online αποθήκευση εισερχόμενου υλικού – Άμεση εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και αναφορών (reports) – Πλήρες ιστορικό επεξεργασίας & τυποποίηση ροής εργασιών • Σε εξέλιξη ηλεκτρονική κατάθεση διατριβών από τους διδάκτορες

6 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Η μετεξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΕΚΤ σε μια ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών και περιεχομένου Διαδικτυακή ΔιαχείρισηΠεριοδικών Οργάνωση περιεχομένου & Ανοιχτή διάθεση • Μετάβαση σε νέο περιβάλλον αποθετηρίου (πλατφόρμα DSpace) – Συμβατότητα με το διεθνές δίκτυο αποθετηρίων και με μηχανές αναζήτησης – Διαλειτουργικότητα με δυνατότητα ανταλλαγής μεταδεδομένων (πχ DART-Europe e-theses portal) – Επικαιροποίηση σχήματος μεταδεδομένων & αναδιοργάνωση περιεχομένου • πχ «Επιστημονικό πεδίο» με πρότυπο ταξινόμησης FRASCATI/OECD • Φιλική & εύχρηστη φόρμα στη συμπλήρωσή της – Υποδειγματική για χρήση από τους διδάκτορες για αυτοαρχειοθέτηση – Διευκόλυνση εισαγωγής & αύξηση ρυθμού ενημέρωσης • Μελλοντικά, επέκταση για τη υποδοχή non-text αρχείων (πχ. Ήχου, datasets κα.)

7 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Η μετεξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΕΚΤ σε μια ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών και περιεχομένου Διαδικτυακή ΔιαχείρισηΠεριοδικών Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας • Απλή & σύνθετη αναζήτηση & πλοήγηση • Σηματοδότηση της διαθεσιμότητας αρχείων πλήρους κειμένου • Κείμενα βοήθειας, συχνές ερωτήσεις, Όροι χρήσης, Προστασία δεδομένων, χρήσιμοι σύνδεσμοι • Επικαιροποίηση Απογραφικού Δελτίου & εμπλουτισμός με ερωτηματολόγιο συλλογής στοιχείων διδακτόρων για συνέργεια με δράσεις εξαγωγής δεικτών Ε&Τ σε εθνικό επίπεδο • Νέα υπηρεσία πρόσβασης στο πλήρες κείμενο για εγγεγραμμένους χρήστες – Δυνατότητα immediate download του pdf – Online παραγγελία αντιτύπων – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάρτηση διατριβής – Διαμόρφωση υποδομής και πολιτικών για ασφαλή πρόσβαση

8 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Η μετεξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΕΚΤ σε μια ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών και περιεχομένου Διαδικτυακή ΔιαχείρισηΠεριοδικών Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας • Ηλεκτρονικό Helpdesk – Υποβολή ερωτήματος για το ΕΑΔΔ – Παρακολούθηση πορείας αιτημάτων – Διατήρηση αρχείου ερωτημάτων/απαντήσεων (Γνωσιακή βάση) • Μελλοντικά – υλοποίηση εργαλείων Social Bookmarking – νέο περιβάλλον book reader & υποστήριξη tablets & smart phones

9 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Η μετεξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΕΚΤ σε μια ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών και περιεχομένου Διαδικτυακή ΔιαχείρισηΠεριοδικών Οφέλη • Για τους διδάκτορες, αναγνωρισιμότητα και διαρκής προβολή στο web • Αύξηση της διάθεσης & επιρροής και μεγιστοποίηση της χρήσης έγκριτης έρευνας • ευαισθητοποίηση αναφορικά με τις ηλεκτρονικές εκδόσεις (e-publishing) την ανοιχτή πρόσβαση και βελτίωση του τεχνολογικού αλφαβητισμού (technological literacy) • Σημαντική πηγή εξαγωγής δεικτών για τις τάσεις στα πεδία έρευνας, gender issues, κα. • Βάση για την ανάπτυξη Μητρώου Ελλήνων Διδακτόρων για τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής μόρφωσης της χώρας • Μακροχρόνια διατήρηση (long-term preservation) των πολύτιμων πληροφοριακών πόρων

10 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Η μετεξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΕΚΤ σε μια ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών και περιεχομένου Διαδικτυακή ΔιαχείρισηΠεριοδικών Το ΕΑΔΔ σε νούμερα • 27.980 εγγραφές μεταδεδομένων • 19.400 πλήρη κείμενα online • 29.600 έντυπο αρχείο • 1.700 νέες διατριβές/έτος

11 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Η μετεξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΕΚΤ σε μια ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών και περιεχομένου Διαδικτυακή ΔιαχείρισηΠεριοδικών

12 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Η μετεξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΕΚΤ σε μια ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών και περιεχομένου Διαδικτυακή ΔιαχείρισηΠεριοδικών


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Η μετεξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΕΚΤ σε μια ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών και περιεχομένου Διαδικτυακή ΔιαχείρισηΠεριοδικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google