Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Η Διαχείριση της Ενσωμάτωσης ΤΠΕ στην Ελλάδα Σεμινάρια της Ερμούπολης 12-15 Ιουλίου 2007 Παρουσίαση: Ηρώ Νικηφόρου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Η Διαχείριση της Ενσωμάτωσης ΤΠΕ στην Ελλάδα Σεμινάρια της Ερμούπολης 12-15 Ιουλίου 2007 Παρουσίαση: Ηρώ Νικηφόρου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Η Διαχείριση της Ενσωμάτωσης ΤΠΕ στην Ελλάδα Σεμινάρια της Ερμούπολης 12-15 Ιουλίου 2007 Παρουσίαση: Ηρώ Νικηφόρου

2 Σεμινάρια της Ερμούπολης 12-15 Ιουλίου 2007 Ηρώ Νικηφόρου – inikiforou@gmail.cominikiforou@gmail.com 2 Βασικά Σημεία IRIS Europe Project IRIS Europe Project Μελέτες περιπτώσεως Μελέτες περιπτώσεως Εφαρμοζόμενη Μεθοδολογία Εφαρμοζόμενη Μεθοδολογία Δυνατά Σημεία Δυνατά Σημεία Προβλήματα και Δυσκολίες στην Εφαρμογή ΤΠΕ Προβλήματα και Δυσκολίες στην Εφαρμογή ΤΠΕ Προτάσεις Προτάσεις

3 Σεμινάρια της Ερμούπολης 12-15 Ιουλίου 2007 Ηρώ Νικηφόρου – inikiforou@gmail.cominikiforou@gmail.com 3 IRIS Europe Project Διεξαγωγή 100 μελετών περιπτώσεως ενσωμάτωσης ΤΠΕ στην Ευρώπη Διεξαγωγή 100 μελετών περιπτώσεως ενσωμάτωσης ΤΠΕ στην Ευρώπη  Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση, τουρισμό, υγεία και υποδομές  Μεγαλύτερη γνώση για τις δυνατότητες των τεχνολογικών επενδύσεων  Σχέδια δράσης που οδηγούν σε πιο βιώσιμες αναπτυξιακές πολιτικές Εταίροι Εταίροι  ARTESI Ile-de-France  OTeN  HEC  Madeira Technopolo  Πανεπιστήμιο Κρήτης – Ομάδα Ατλαντίδα  Cities on Internet Ομάδα Ατλαντίδα Ομάδα Ατλαντίδα  Διεξαγωγή 20 μελετών περιπτώσεως  Ενσωμάτωση ΤΠΕ σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

4 Σεμινάρια της Ερμούπολης 12-15 Ιουλίου 2007 Ηρώ Νικηφόρου – inikiforou@gmail.cominikiforou@gmail.com 4 Δημόσιος Τομέας: Μελέτες Περιπτώσεως TAXISnet TAXISnet Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ΕΡΤ ΕΡΤ E-ΚΕΠ E-ΚΕΠ ΙΚΑ ΙΚΑ Δήμος Τρικκαίων Δήμος Τρικκαίων Parking Δήμου Αθηναίων – Parkmobile Parking Δήμου Αθηναίων – Parkmobile

5 Σεμινάρια της Ερμούπολης 12-15 Ιουλίου 2007 Ηρώ Νικηφόρου – inikiforou@gmail.cominikiforou@gmail.com 5 Ιδιωτικός Τομέας: Μελέτες Περιπτώσεως Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεγάλες Επιχειρήσεις  Grecotel  Aegean  Eurobank  Vivartia  Όμιλος Ιατρικού Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  Κατασκευαστική Κάντζος  Ταβέρνα Ροζαλία Επιχειρήσεις Επικοινωνιών Επιχειρήσεις Επικοινωνιών  OnTelecoms  Forthnet Επιχειρήσεις Περιεχομένου & Υπηρεσιών Επιχειρήσεις Περιεχομένου & Υπηρεσιών  Adbank  Ogilvy  Velti

6 Σεμινάρια της Ερμούπολης 12-15 Ιουλίου 2007 Ηρώ Νικηφόρου – inikiforou@gmail.cominikiforou@gmail.com 6 Μεθοδολογία (1) IRIS Europe ερωτήματα IRIS Europe ερωτήματα  Περιβάλλον και στόχοι του έργου  Περιγραφή του έργου (εμπλεκόμενα μέρη, υπηρεσίες, ωφελούμενοι, οικονομική διάσταση)  Υλοποίηση (στάδια υλοποίησης, μεθοδολογία, τεχνικές πηγές, ανθρώπινες πηγές)  Αποτελέσματα και Προοοπτικές  Αποτίμηση Αναδρομή στη βιβλιογραφία Αναδρομή στη βιβλιογραφία Προσαρμογή ερωτημάτων Προσαρμογή ερωτημάτων Συνέντευξη Συνέντευξη Αναδρομή στη βιβλιογραφία Αναδρομή στη βιβλιογραφία Μελέτη επιπρόσθετου υλικού Μελέτη επιπρόσθετου υλικού

7 Σεμινάρια της Ερμούπολης 12-15 Ιουλίου 2007 Ηρώ Νικηφόρου – inikiforou@gmail.cominikiforou@gmail.com 7 Μεθοδολογία (2) Αρχικό κείμενο Αρχικό κείμενο Δεύτερη συνέντευξη ή διευκρινιστικές ερωτήσεις Δεύτερη συνέντευξη ή διευκρινιστικές ερωτήσεις Τελικό κείμενο Τελικό κείμενο Θεωρητικά συμπεράσματα Θεωρητικά συμπεράσματα  Πώς η θεωρία εξηγεί τις μελέτες περιπτώσεως;  Ποιοι είναι οι λόγοι επιτυχίας και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί στην ενσωμάτωση ΤΠΕ; Γενικότερη θεώρηση Γενικότερη θεώρηση  Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα;  Ποιοι είναι οι λόγοι;  Πώς μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα η ενσωμάτωση των ΤΠΕ;

8 Σεμινάρια της Ερμούπολης 12-15 Ιουλίου 2007 Ηρώ Νικηφόρου – inikiforou@gmail.cominikiforou@gmail.com 8 Δυνατά Σημεία Καλές υποδομές Καλές υποδομές Συνεργασία με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα: Δυνατότητα διάχυσης και αξιοποίησης γνώσης Συνεργασία με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα: Δυνατότητα διάχυσης και αξιοποίησης γνώσης Μεγάλη ή επαρκής προσφορά υπηρεσιών Μεγάλη ή επαρκής προσφορά υπηρεσιών Ύπαρξη μεσαζόντων (innovation gatekeepers) Ύπαρξη μεσαζόντων (innovation gatekeepers)

9 Σεμινάρια της Ερμούπολης 12-15 Ιουλίου 2007 Ηρώ Νικηφόρου – inikiforou@gmail.cominikiforou@gmail.com 9 Προβλήματα & Δυσκολίες (1) Ασάφεια στόχων και διαδικασιών Ασάφεια στόχων και διαδικασιών Σχεδιασμός υπηρεσιών ΤΠΕ χωρίς εκμετάλλευση των τεχνολογικών δυνατοτήτων Σχεδιασμός υπηρεσιών ΤΠΕ χωρίς εκμετάλλευση των τεχνολογικών δυνατοτήτων Έλλειψη προσανατολισμού προς οριζόντια ολοκλήρωση Έλλειψη προσανατολισμού προς οριζόντια ολοκλήρωση Έλλειψη οργανωτικών αναδιομορφώσεων προ της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας Έλλειψη οργανωτικών αναδιομορφώσεων προ της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας Έργα ΤΠΕ ως ενέσεις «ασπιρίνη» Έργα ΤΠΕ ως ενέσεις «ασπιρίνη» Σχεδόν ανύπαρκτη η διαχείριση της αλλαγής Σχεδόν ανύπαρκτη η διαχείριση της αλλαγής  Αποσπασματικές και μικρής έκτασης κινήσεις  Η τεχνολογία ως αυτόνομο κομμάτι που μπορεί να προστεθεί  Περιορισμένη η αξιολόγηση των απαιτήσεων και αναγκών των χρηστών Ελλιπές μάρκετινγκ των προσφερόμενων υπηρεσιών Ελλιπές μάρκετινγκ των προσφερόμενων υπηρεσιών

10 Σεμινάρια της Ερμούπολης 12-15 Ιουλίου 2007 Ηρώ Νικηφόρου – inikiforou@gmail.cominikiforou@gmail.com 10 Προβλήματα & Δυσκολίες (2) Μη φιλικοί θεσμοποιημένοι παράγοντες (κωδικοποιήσεις αναπτυγμένες στην κοινωνία ως αμοιβαία στερεότυπα ή ερμηνείες) Μη φιλικοί θεσμοποιημένοι παράγοντες (κωδικοποιήσεις αναπτυγμένες στην κοινωνία ως αμοιβαία στερεότυπα ή ερμηνείες) Αστάθεια του εξωτερικού περιβάλλοντος Αστάθεια του εξωτερικού περιβάλλοντος Διάκριση μεταξύ της σαφούς και «υπονοούμενης» αποστολής δημόσιων οργανισμών Διάκριση μεταξύ της σαφούς και «υπονοούμενης» αποστολής δημόσιων οργανισμών Γραφειοκρατική δομή Γραφειοκρατική δομή Απροθυμία των εργαζομένων: Απροθυμία των εργαζομένων:  Να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας τους  Να εισαγάγουν την τεχνολογία στην εργασία τους

11 Σεμινάρια της Ερμούπολης 12-15 Ιουλίου 2007 Ηρώ Νικηφόρου – inikiforou@gmail.cominikiforou@gmail.com 11 Τεχνολογία IT προϊόν Δομή Ιδιότητες Η τεχνολογία διαμορφώνεται από τους χρήστες της Τεχνολογία στην πράξη Αναδυόμενες δομές από τη χρήση της τεχνολογίας Η Τεχνολογία στην Πράξη

12 Σεμινάρια της Ερμούπολης 12-15 Ιουλίου 2007 Ηρώ Νικηφόρου – inikiforou@gmail.cominikiforou@gmail.com 12 Προτάσεις Σχεδιασμός σαφέστερων διαδικασιών Σχεδιασμός σαφέστερων διαδικασιών Πιλοτικές εφαρμογές και σωστή αξιολόγηση των ανακυπτόμενων δυσκολιών Πιλοτικές εφαρμογές και σωστή αξιολόγηση των ανακυπτόμενων δυσκολιών Διαχείριση της αλλαγής Διαχείριση της αλλαγής  Προκαθορισμός μέρους των κονδυλίων για τη διαχείριση της αλλαγής  Πρότερες αναδιαμορφώσεις για τη διευκόλυνση εισαγωγής της τεχνολογίας  Μάρκετινγκ των υπηρεσιών Απορρόφηση της αστάθειας του εξωτερικού περιβάλλοντος με τη δημιουργία σταθερών δομών στα έργα ΤΠΕ Απορρόφηση της αστάθειας του εξωτερικού περιβάλλοντος με τη δημιουργία σταθερών δομών στα έργα ΤΠΕ Αλληλεπίδραση χρηστών-σχεδιαστών μέσω «user communities» και σχηματισμός «communities of practice» για βελτίωση και προσαρμογή (customization) των υπηρεσιών Αλληλεπίδραση χρηστών-σχεδιαστών μέσω «user communities» και σχηματισμός «communities of practice» για βελτίωση και προσαρμογή (customization) των υπηρεσιών

13 Σεμινάρια της Ερμούπολης 12-15 Ιουλίου 2007 Ηρώ Νικηφόρου – inikiforou@gmail.cominikiforou@gmail.com 13 Σύνοψη Σχεδιασμός Πιλοτικές εφαρμογές Σταθερές δομές Διαχείριση αλλαγής Αλληλεπίδραση

14 14 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "1 Η Διαχείριση της Ενσωμάτωσης ΤΠΕ στην Ελλάδα Σεμινάρια της Ερμούπολης 12-15 Ιουλίου 2007 Παρουσίαση: Ηρώ Νικηφόρου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google