Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναβάθμιση και Λειτουργία Δικτύου Αστικού φωτισμού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναβάθμιση και Λειτουργία Δικτύου Αστικού φωτισμού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναβάθμιση και Λειτουργία Δικτύου Αστικού φωτισμού
Κωνσταντίνος Τζεδάκης Μηχανολόγος Μηχανικός Δήμου Μαλεβιζίου

2 Προβλήματα Υφιστάμενου Δικτύου Οδοφωτισμού
Μη σταθερές αποστάσεις φωτιστικών  Ανομοιομορφίες στο φωτισμό των δρόμων Τοποθέτηση φωτιστικών σε διαφορετικά ύψη στον ίδιο δρόμο  Φαινόμενο θάμβωσης στους οδηγούς Κοινοτική Οδηγία ΕΕ περί υποχρεωτικής σταδιακής κατάργησης προϊόντων ηλεκτροφωτισμού που περιέχουν υδράργυρο  Υποχρεωτική απομάκρυνση λαμπτήρων ατμών υδραργύρου και φθορισμού Χρήση πολλαπλών τύπων φωτισμού  Μεγάλο κόστος συντήρησης και χρονοβόρα επίλυση προβλημάτων Φαινόμενα υποφωτισμού/υπερφωτισμού/ακατάλληλου φωτισμού σε συγκεκριμένες κατηγορίες οδών/περιοχών (π.χ. χαμηλά πολλαπλά φωτιστικά σε μπάλες)  Μεγάλη σπατάλη ενέργειας χωρίς να επιτυγχάνεται ο βασικός σκοπός που είναι ο σωστός φωτισμός Αλόγιστη χρήση λαμπτήρων τύπου SL (οικονομίας)  χρήση υδραργύρου, παρεχόμενη ένταση φωτισμού εξαιρετικά χαμηλότερη από τα ελάχιστα όρια που ορίζουν οι κανονισμοί, ακατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικούς χώρους (μη στεγανοί), πολλάκις τελείως ασύμβατοι αισθητικά με τα φωτιστικά σώματα στα οποία τοποθετούνται.

3 Προβλήματα Υφιστάμενου Δικτύου Οδοφωτισμού
Το βασικότερο όμως ήταν ότι δεν ξέραμε τα ακριβή “μεγέθη”  Αδυναμία υπολογισμού εξοικονόμησης ενέργειας, καθορισμού σε λεπτομέρεια του αντικειμένου της υλοποίησης και του προϋπολογισμού για πιθανή ολοκληρωτική βελτιωτική παρέμβαση στον οδοφωτισμό, καθώς και της εξοικονόμησης σε χρηματοοικονομικούς όρους με στόχο την αντίστοιχη απαιτούμενη χρηματοδότηση του έργου.

4 Εκπονηθείσα μελέτη Ενεργειακό Πλάνο Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Μαλεβιζίου Αναλυτική καταγραφή του υφιστάμενου φωτιστικού εξοπλισμού Αποτύπωση σε Γεωπληροφοριακό Σύστημα (GIS) Ταξινόμηση καταγεγραμμένου εξοπλισμού ανά συνδυασμένη κατηγορία οδού/χώρου και τύπου φωτισμού Μελέτες φωτισμού ανά συνδυασμένη κατηγορία Σύνταξη προτάσεων βελτίωσης και εξοικονόμησης ενέργειας ανά συνδυασμένη κατηγορία Χρηματο-οικονομική ανάλυση ενεργειακής εξοικονόμησης των προτεινόμενων λύσεων ανά κατηγορία Μελέτη κόστους – οφέλους (cost benefit analysis) Αναφορά μείωσης εκπομπών αερίων CO2 Σύνταξη φακέλου πρότασης χρηματοδότησης

5 Αποτελέσματα Μελέτης Καταγραφή - Αποτύπωση

6 Αποτελέσματα Μελέτης Καταγραφή - Αποτύπωση

7 Αποτελέσματα Μελέτης Καταγραφή - Αποτύπωση

8 Αποτελέσματα Μελέτης Ταξινόμηση

9 Περιοχή Παρέμβασης Αγία Πελαγία Γάζι-Αμμουδάρα-Αγία Μαρίνα

10 Περιοχή Παρέμβασης Κρουσώνας Τύλισος

11 Καταγραφή – Αποτύπωση *
Αποτελέσματα Μελέτης Καταγραφή – Αποτύπωση * * Αφορά μόνο την περιοχή παρέμβασης του διαγωνισμού

12 Cost – Benefit Analysis
Αποτελέσματα Μελέτης Cost – Benefit Analysis

13 Επόμενα βήματα & Οφέλη Εξεύρεση δυνατότητας χρηματοδότησης
Με βάση τη μελέτη, το προτεινόμενο έργο καλύπτει τις απαιτήσεις και τα κριτήρια χρηματοδότησης από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης (Jessica Κρήτης) Είναι ανταποδοτικό, υπό την έννοια της επιστρεπτέας χρηματοδότησης Προσδιορίζει συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης (πλήρης γεωγραφική κάλυψη της πόλης του Γαζίου, της περιοχής Αμμουδάρα, της Αγίας Πελαγίας, της πόλης του Κρουσώνα και της πόλης της Τυλίσου) Βελτιώνει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας υποδομής, και εν τέλει αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες Έχει ολοκληρωμένη μορφή αφού αντιμετωπίζει το θέμα του Δημοτικού Φωτισμού ολιστικά και είναι οριζόντια δράση μιας και αφορά το σύνολο οικιστικών περιοχών και όχι μεμονωμένες παρεμβάσεις. Ταυτόχρονα ο εκσυγχρονισμός των συγκεκριμένων δικτύων υποδομής αναβαθμίζει το επίπεδο ασφαλείας των κατοίκων των οικιστικών περιοχών, συμβάλει στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων, βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα, παρέχει σημαντική, για τα οικονομικά και τη λειτουργία του Δήμου, Εξοικονόμηση Ενέργειας και πόρων.

14 Επόμενα βήματα & Οφέλη Εξεύρεση δυνατότητας χρηματοδότησης (συνέχεια)
Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα συντελέσει στην βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας (μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την ίδια ποσοτικά και βελτιωμένη ποιοτικά υπηρεσία / σταθεροποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για βελτιωμένη ποιοτικά και αυξημένη ποσοτικά υπηρεσία), και στην μεσομακροπρόθεσμη μείωση του σχετικού κόστους για τον Δήμο (αυξημένη διάρκεια ζωής υλικών, ύπαρξη και ομοιομορφία ανταλλακτικών – οικονομίες κλίμακος). Το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης έλεγξε ως προς την ενταξιμότητα και επιλεξιμότητα τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και τη βιωσιμότητα του έργου από οικονομικής απόψεως και με την υπ’ αριθμ. 55/2014 επιστολή της προς τον Δήμο, ενέκρινε την πρόθεση χρηματοδότησής του.

15 Αντικείμενο Διαγωνισμού
(α) η επικαιροποίηση της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου αστικού φωτισμού, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής όλων των υφιστάμενων στοιχείων (φωτιστικών, φωτιστικής κατάστασης) και η μελέτη εφαρμογής των Κατασκευών (β) η υλοποίηση των Κατασκευών για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ποιοτική αναβάθμιση του αστικού φωτισμού που θα αφορά στο υφιστάμενο δίκτυο αστικού φωτισμού του Δήμου, και εν συνεχεία (γ) η συντήρηση και λειτουργία του ούτως αναβαθμισθέντος δικτύου αστικού φωτισμού μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω Κατασκευών Η αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου αστικού φωτισμού, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας της προς τους δημότες παρεχόμενης υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού με μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τουλάχιστον 40% επί του γενικού συνόλου των φωτιστικών σωμάτων. Για την μη επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης σε kwh, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να καταβάλει την εκάστοτε διαφορά υπέρ του Δήμου και με την ισχύουσα τιμή κόστους ανά kwh.

16 Φάσεις – Παραδοτέα

17 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού
Ο προϋπολογισμός του έργου προκύπτει συνοπτικά από: Εργασίες επικαιροποίησης της υφιστάμενης βάσης του φωτιστικού εξοπλισμού με χρήση γεωγραφικού συστήματος Μελέτη Εφαρμογής Κόστος εξοπλισμού αναβάθμισης υφιστάμενης βάσης φωτιστικού εξοπλισμού Εργασίες απεγκατάστασης παλαιού εξοπλισμού και εγκατάστασης νέου Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης δικτύου φωτισμού Κόστος ανεξάρτητου ελεγκτή για τον έλεγχο των παρεχομένων επιπέδων φωτισμού σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Κόστος λειτουργίας και διαχείρισης τοπικού γραφείου Κόστος συντήρησης κατά τη διάρκεια της σύμβασης Χρηματο-οικονομικό κόστος χρηματοδότησης Ο Ανάδοχος θα εισπράττει κατ’ αποκοπή ετήσιο τίμημα για τις ως άνω υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

18 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Αναβάθμιση και Λειτουργία Δικτύου Αστικού φωτισμού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google