Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης (SIX)»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης (SIX)»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης (SIX)»
Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

2 Αντικείμενο του Έργου Δημιουργία 2 κεντρικών κόμβων για τη διασύνδεση υποδομών και υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 15ετής μίσθωση ινών για τη διασύνδεση - των κόμβων μεταξύ τους - των κόμβων με το GRIX 2 Ιnternet feed των 5 Gbps ανά κόμβο για 3 χρόνια Υπηρεσίες λειτουργίας και υποστήριξης της συνολικής υποδομής για 3 χρόνια SIX-1 SIX-2 2 2 2 2 2 2

3 Κόμβοι του SIX 2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ (SIX-1, SIX-2) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ DATA CENTER ΕΝΕΡΓΟΙ, ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (active-active) ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΙ (καθένας μπορεί να αναλάβει το συνολικό φόρτο του δικτύου) ΔΙΠΛΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ (40GE, διαφορετικοί φυσικοί δρόμοι, 15ετής μίσθωση) 3 3 3 3

4 Εξοπλισμός του SIX 2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (1 terabit router σε κάθε κόμβο) - 4 x 40GE - 25 x 10GE - 8 x GE 2 SWITCHES (1 σε κάθε κόμβο, για τις ανάγκες διασύνδεσης λοιπού εξοπλισμού) ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ MULTIMEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Υποσύστημα IMS) 4 4 4 4 4 4

5 Υπoσύστημα IMS ΑΝΑΓΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ IMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΦΩΝΗΣ (σταθερή, κινητή), ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, ΤΗΛΕΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ (SIP, T.38, H.323) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΤΟΝ SIX-1 5 5 5 5 5

6 Υπoσύστημα IMS IMS ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕ-ΔΙΑΣΚΕΨΗ IMS ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΛΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ MVNO 6 6 6 6 6 6 6

7 Συνδέσεις SIX ΝΗΣΙΔΕΣ - 2 x 10GE (10 νησίδες)
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ - ISP Services - MCU - SLA - IMS ΔΙΕΘΝΕΣ INTERNET - 2 internet feed των 5Gbps για κάθε κόμβο από διαφορετικό πάροχο - με δυνατότητα αναβάθμισης της ταχύτητας ΕΛΛΗΝΙΚΟ INTERNET - Σκοτεινή ίνα (15ετούς μίσθωσης) από SIX-1 και SIX-2 σε GRIX (2 x 10GE) PEERINGS - sTESTA (2 x GE στο SIX-1) - ΔΙΑΣ (2 x GE SIX-1 και SIX-2) SIX-1 7 7 7 7 7 7

8 SLA SIX ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 100% ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ) ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΔΙΠΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Κόμβοι SIX Σύνδεση μεταξύ κόμβων Internet feed Σύνδεση με νησίδες Σύνδεση με κεντρικό εξοπλισμό 8 8 8 8 8 8

9 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ –Υποδομές Κέντρου Δεδομένων» Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

10 Αντικείμενο του Έργου ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ COLLOCATION DC ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ SIX-1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (DC-1) ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ SIX-2 ΣΕ DC ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (DC-2) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ DC-1 ΚΑΙ DC-2 >=10km ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ Ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει και το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στους υπό μίσθωση χώρους 2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα αλλαγής των χώρων εγκατάστασης 10 10 10 10 10 10

11 Μίσθωση χώρων Απαιτήσεις για DC-1 Απαιτήσεις για DC-2
40 rack με δυνατότητα επέκτασης σε 60 μέση κατανάλωση 7ΚVA – μέγιστη 16KVA σε rack με υπολογιστικό εξοπλισμό προδιαγραφές DC (υποστηρικτικά συστήματα, ασφάλεια, καλωδίωση κλπ) 8 θέσεις εργασίας για τους διαχειριστές 1 θέση στάθμευσης Απαιτήσεις για DC-2 8 rack προδιαγραφές DC (υποστηρικτικά συστήματα, ασφάλεια κλπ) 11 11 11 11 11 11

12 Υποστηρικτικά Συστήματα
Κλιματισμός Συνθήκες (18-25οC, 40-55% υγρασία) Εφεδρεία τουλάχιστον Ν+1 Ηλεκτροδότηση και Αδιάλειπτη παροχή ρεύματος Δύο ανεξάρτητα συστήματα παροχής για την τροφοδοσία των rack Εφεδρεία Ν+1 σε UPS, συσσωρευτές, γεννήτρια Υποστήριξη λειτουργίας τουλάχιστον για 24h σε περίπτωση προβλήματος Ασφάλεια Κατασκευή κλωβού Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με κάρτες Σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής βίντεο με δυνατότητα αναζήτησης Σύστημα πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης Σύστημα υγρανίχνευσης 12 12 12 12 12 12

13 Λοιπές Απαιτήσεις Καλωδίωση Ικριώματα SLA
τις απαραίτητες υποδομές για την υλοποίηση του LAN καλύπτοντας τις εφεδρείες που απαιτούνται π.χ. Ικριώματα Προμήθεια 40 ικριωμάτων για καλωδίωση και εξοπλισμό Δυνατότητα προμήθειας 20 επιπλέον κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου SLA Θα κατασκευασθεί και διατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή σύστημα εποπτείας βασικών παραμέτρων (π.χ. περιβαλλοντικές συνθήκες, κατανάλωση rack κλπ) Το ακριβές πλαίσιο της πολιτικής SLA θα καθοριστεί κατά τη μελέτη εφαρμογής 13 13 13 13 13 13

14 Φιλοξενία σε Δημόσιο DC
Υποχρεώσεις του Αναδόχου Κατασκευή κλωβού Μελέτη διάταξης και εγκατάσταση rack και εξοπλισμού Διάθεση εφαρμογής για την εποπτεία των συνθηκών εντός του χώρου, των καταναλώσεων κλπ (δημιουργία διεπαφών με τα εγκατεστημένα συστήματα) Ικριώματα Προμήθεια 40 ικριωμάτων για καλωδίωση και εξοπλισμό Δυνατότητα προμήθειας 20 επιπλέον κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου 14 14 14 14 14 14

15 Συνεργασία με Αναδόχους
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ: ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ SLA 15 15 15 15 15 15


Κατέβασμα ppt "«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης (SIX)»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google