Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4o Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2006 Κ. Μουσουρούλης Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων & Ανάπτυξης Υπ.Οι.Ο. Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4o Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2006 Κ. Μουσουρούλης Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων & Ανάπτυξης Υπ.Οι.Ο. Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4o Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2006 Κ. Μουσουρούλης Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων & Ανάπτυξης Υπ.Οι.Ο. Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου

2 2 Παράμετροι σχεδιασμού Πλαισίου Διαχείρισης & Ελέγχου 4ης Προγραμματικής Περιόδου Οι απαιτήσεις των νέων κανονισμών Οι υφιστάμενες δομές διαχείρισης και ελέγχου το νέο σύστημα θα σχεδιαστεί αξιοποιώντας τα θετικά στοιχεία του υφιστάμενου τροποποίηση και βελτίωση του συστήματος και όχι κατάργησή του Η αξιοποίηση της εμπειρίας από τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Γ΄ΚΠΣ Η απαίτηση για βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της διαχείρισης και της υλοποίησης Περιορισμός της άσκοπης πολυπλοκότητας διασφαλίζοντας τη διαφανή διαχείριση των δημοσίων πόρων 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου

3 3 Στόχοι Σχεδιάσαμε και Οργανώνουμε με στόχο: Ορθολογική επιλογή Εύρους και Μεγέθους των παρεμβάσεων Προσανατολισμό σε παρεμβάσεις με πραγματικά «επενδυτικό» χαρακτήρα Διασφάλιση συνέργιας και συμπληρωματικότητας παρεμβάσεων και αποφυγή επικαλύψεων Αποτελεσματική Λειτουργία της Εταιρικής Σχέσης σε εσωτερικό επίπεδο 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου

4 4 Στόχοι Προσαρμογή των «εκ των κάτω προς τα άνω αναγκών» με τους «εκ των άνω προς τα κάτω» στόχους και προτεραιότητες. Πρόβλεψη για τις θεσμικές- νομικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύουν τις παρεμβάσεις Διαμόρφωση σαφώς διατυπωμένου πλαισίου διαδικασιών εφαρμογής, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα Διάγνωση αδυναμιών υφιστάμενων δομών και μηχανισμών διαχείρισης και υλοποίησης. 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου

5 5 Προκειμένου να εξασφαλιστεί: Υποστήριξη των δομών και μηχανισμών της δημόσιας διοίκησης με υποδομή και παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και παράλληλα εφαρμογή συστημάτων διασύνδεσης της απόδοσης με αμοιβές, αλλά και ποινές. Απλούστευση των διαδικασιών και μηχανισμών ελέγχου, αλλά εφαρμογή αυστηρότερων και ουσιαστικότερων κυρώσεων σε περίπτωση αδιαφάνειας διαδικασιών, χαμηλής ποιότητας προϊόντων/ υπηρεσιών, σημαντικών καθυστερήσεων και τυχόν άνομων συναλλαγών. Βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας, μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και αρχών, που εμπλέκονται στην εφαρμογή του ΚΠΣ. 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου

6 6 Ανάγκη μεταρρύθμισης Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις για περαιτέρω άρση ασυμβατοτήτων με το Κοινοτικό δίκαιο, αντιγραφειοκρατική διαχείριση και αποτελεσματική υλοποίηση με επίλυση των οργανωτικών και εκτελεστικών αδυναμιών των φορέων υλοποίησης. 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου Μέτρα που λαμβάνονται:

7 7 Eυέλικτη εφαρμογή με λιγότερα Προγράμματα και λιγότερους Φορείς Υλοποίησης, ικανούς και πιστοποιημένους, με Μηχανισμούς Υποστήριξής τους και με αξιόπιστο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου Μέτρα που λαμβάνονται:

8 8 Παρακολούθηση Διυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων Ετήσια Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης ΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών ΠρογραμμάτωνΔιαχείριση Αρχή Συντονισμού, Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Διαχείριση χρηματοροών Αρχή Πιστοποίησης Εξωτερικός έλεγχος Αρχή Ελέγχου 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου Αρμόδιοι φορείς:

9 9 Ετήσια Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών παρακολούθησης ΕΠ. Ετήσια Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών παρακολούθησης ΕΠ. Προεδρεύει ο αρμόδιος για θέματα Κοινοτικών Προγραμμάτων υφυπουργός Μέλη Οι πρόεδροι των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΕΠ Εκπρόσωποι της Αρχής Συντονισμού, Αρχής Πιστοποίησης, Αρχής Ελέγχου Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, της ΚΕΔΚΕ, της ΕΝΑΕ, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, Μ.Κ.Ο. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής ΕΚ με συμβουλευτικό ρόλο 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου Αρμόδιοι φορείς: Παρακολούθηση Παρακολούθηση

10 10 Ετήσια Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών παρακολούθησης ΕΠ. Ετήσια Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών παρακολούθησης ΕΠ.Αρμοδιότητες Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των προγραμμάτων και τη συμβολή τους στους στόχους του ΕΣΠΑ Αξιολογεί τις εξελίξεις και διαμορφώνει προτάσεις για την αναθεώρηση των Ε.Π. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των πολιτικών σε θέματα ισότητας, απασχόλησης, βιώσιμης ανάπτυξης και διαμορφώνει προτάσεις για το συντονισμό των πολιτικών αυτών Δημιουργεί επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα Υποστηρίζεται από την Αρχή Συντονισμού 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου Αρμόδιοι φορείς: Παρακολούθηση Παρακολούθηση

11 11 Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Διεύρυνση της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ενίσχυση του ρόλου της μέσω: Δικτύωσης των μελών για την άμεση και συχνή επικοινωνία με την Διαχειριστική Αρχή Ενημέρωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω συνοπτικής αναφοράς, σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος και τις προγραμματιζόμενες ενέργειες (π.χ. ενεργοποίηση δράσεων) Έγκαιρης ενημέρωσης σχετικά με θέματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος Έγκαιρης και ουσιαστικής ενημέρωσης πριν τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου Αρμόδιοι φορείς: Παρακολούθηση Παρακολούθηση

12 12 Αρχή Συντονισμού(ΥΠΟΙΟ) Αρχή Συντονισμού(ΥΠΟΙΟ) συντονίζει τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των ΕΠ έχει την ευθύνη για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου παρακολουθεί την τήρηση των δεσμεύσεων για την προσθετικότητα διαμορφώνει προτάσεις για τη διαχείριση του αποθεματικού για απρόβλεπτα έχει την ευθύνη για την κωδικοποίηση των κανόνων επιλεξιμότητας συντάσσει τις εκθέσεις στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ εξασφαλίζει το συντονισμό μεταξύ των ΕΠ και της συνδρομής των Ταμείων, του ΕΓΤΑΑ του ΕΑΤ και των παρεμβάσεων της ΕΤΕπ 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου Αρμόδιοι φορείς: Διαχείριση Διαχείριση

13 13 Διαχειριστική Αρχή Διαχειριστική Αρχή Μείωση του αριθμού των Διαχειριστικών Αρχών όπου αυτό είναι εφικτό Μία Διαχειριστική Αρχή ανά πρόγραμμα, στην περίπτωση των Τομεακών Μία Διαχειριστική Αρχή στο ΥΠΟΙΟ για τα 5 ΠΕΠ, η οποία θα έχει συντονιστικό κυρίως ρόλο αξιοποιώντας τις δυνατότητες εκχώρησης που απορρέουν από τους κανονισμούς Αξιοποίηση Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής εκχωρούνται σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου Αρμόδιοι φορείς: Διαχείριση Διαχείριση

14 14 Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Ορισμός ΕΦΔ Ο φορέας ο οποίος αναλαμβάνει μέρος ή το σύνολο των καθηκόντων της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. υπό την ευθύνη της. Ο φορέας που είναι αρμόδιος για την υλοποίηση δράσεων ενισχύσεων (πλέον ο οφελούμενος ορίζεται ως Δικαιούχος) Οι αρμοδιότητες που προβλέπεται να εκχωρηθούν αφορούν: έκδοση πρόσκλησης, επιλογή και ένταξη πράξεων παρακολούθηση έργων διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων διασφάλιση τήρησης υποχρεώσεων των Δικαιούχων 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου Αρμόδιοι φορείς: Διαχείριση Διαχείριση

15 15 Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Η εκχώρηση θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και των καθ΄ύλην αρμόδιων υπουργών, όπου θα ορίζονται: ο φορέας στον οποίο γίνεται η εκχώρηση οι δράσεις που εκχωρούνται οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών Οι ειδικότεροι όροι και υποχρεώσεις των δύο μερών καθορίζονται με Σύμβαση μεταξύ τους 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου Αρμόδιοι φορείς: Διαχείριση Διαχείριση

16 16 Διαχείριση ΠΕΠ Διαχείριση ΠΕΠ Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ: Αρμόδια για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και το συντονισμό Δράσεις Εθνικής Εμβέλειας: Η διαχείρισή τους εκχωρείται στις Διαχειριστικές Αρχές των αντίστοιχων τομεακών προγραμμάτων Δράσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα: Η διαχείρισή τους εκχωρείται στις αντίστοιχες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ Γ΄ΚΠΣ) των Περιφερειών οι οποίες την 4η Προγραμματική Περίοδο θα λειτουργήσουν ως Ε.Φ.Δ. Δράσεις Ενισχύσεων: Η διαχείριση των δράσεων ενισχύσεων εκχωρείται στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς οι οποίοι λειτουργούν ως Ε.Φ.Δ. 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου Αρμόδιοι φορείς: Διαχείριση Διαχείριση

17 17 Διαχείριση ΠΕΠ Διαχείριση ΠΕΠ Αξιοποιούνται σε δίκτυο ο υπάρχουσες δομές 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου Αρμόδιοι φορείς: Διαχείριση Διαχείριση

18 18 Διαχείριση ΠΕΠ Διαχείριση ΠΕΠ (Παράδειγμα για δράσεις εθνικής εμβέλειας) 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου Αρμόδιοι φορείς: Διαχείριση Διαχείριση

19 19 Αρχή Πιστοποίησης κατάρτιση και υποβολή πιστοποιημένων δηλώσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμών στην Επιτροπή πιστοποίηση δήλωσης δαπανών διασφάλιση ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις επαληθεύσεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τήρηση μητρώου δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή τήρηση μητρώου ποσών που μπορούν να ανακτηθούν και ποσών που αποσύρονται 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου Αρμόδιοι φορείς: Διαχείριση χρηματοροών Διαχείριση χρηματοροών

20 20 Αρχή Ελέγχου Επαλήθευση αποτελεσματικής λειτουργίας ΣΔΕ Πραγματοποίηση ελέγχων σε κατάλληλο δείγμα Διαμόρφωση στρατηγικής ελέγχων για κάθε Ε.Π. Υποβολή ετήσιας έκθεσης ελέγχου στην Επιτροπή, με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν και τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στο ΣΔΕ Ετήσια γνωμοδότηση για την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα, νομιμότητα και κανονικότητα των δηλούμενων δαπανών Δήλωση περάτωσης παρέμβασης 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου Αρμόδιοι φορείς: Εξωτερικός έλεγχος Εξωτερικός έλεγχος

21 21 Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Εντός δώδεκα μηνών από την έγκριση του Ε.Π. ή πριν την υποβολή της πρώτης αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής υποβάλλονται στην Επιτροπή: Περιγραφή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου που περιλαμβάνει την οργάνωση και τις διαδικασίες των Διαχειριστικών Αρχών, της Αρχής Πιστοποίησης και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης της Αρχής Ελέγχου Έκθεση αξιολόγησης των ΣΔΕ και γνωμοδότηση ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις των κανονισμών που εκπονείται από την Αρχή Ελέγχου ή λειτουργικά ανεξάρτητο φορέα 4 Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου

22 4o Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2006 Κ. Μουσουρούλης Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων & Ανάπτυξης Υπ.Οι.Ο. Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου 4 ης Προγραμματικής Περιόδου


Κατέβασμα ppt "4o Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2006 Κ. Μουσουρούλης Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων & Ανάπτυξης Υπ.Οι.Ο. Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google