Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική και επιστημονική θεμελίωση Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική και επιστημονική θεμελίωση Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική και επιστημονική θεμελίωση Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου

2 H Κοινωνία της Γνώσης Έννοια της κοινωνίας της γνώσης Πρώτη εμφάνιση στη βιβλιογραφία: τέλη δεκαετίας του 1960 - αρχές δεκαετίας του 70 Bell 1973 και 1980, Touraine 1971 Βιομηχανική κοινωνία: Κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης = παραγωγή και κέρδος Μεταβιομηχανική κοινωνία: Κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης = Γνώση και πληροφορία Κοινωνικές τάξεις: τεχνοκράτες και γραφειοκράτες (κατέχουν τη γνώση και ελέγχουν τις πληροφορίες), λοιποί εργαζόμενοι, φοιτητές και καταναλωτές Επιδίωξη των κοινωνικών τάξεων: Η πρόσβαση και κατοχή της γνώσης και της πληροφορίας κι όχι η ιδιοκτησία και ο έλεγχος των μέσων παραγωγής. Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου

3 H Κοινωνία της Γνώσης Έννοια της κοινωνίας της γνώσης Castells 1989 (Μαρξιστική θεώρηση) Η γνώση παράγει νέα γνώση Η πληροφορία μέσο βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και εμπόρευμα Ταχύτατες οργανωτικές και παραγωγικές αλλαγές Ταχύτερη απαξίωση της γνώσης Αλλαγές στις αγορές εργασίας και στο ευρύτερο πολιτιστικό πεδίο Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου

4 H Κοινωνία της Γνώσης Έννοια της κοινωνίας της γνώσης Σύγχρονη άποψη Κοινωνία, στην οποία η γνώση αποτελεί τον θεμελιώδη παράγοντα στην οικονομική, κοινωνική και ατομική ανάπτυξη αφενός αλλά και τον βασικό οικονομικό πόρο (συντελεστή παραγωγής) αφετέρου (Μπουζάκης 2005) Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου

5 Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό συμβούλιο της Λισσαβόνας (23 και 24 Μάρτη 2000) «Να γίνει η Ευρώπη έως το 2010 η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης, ανά την υφήλιο ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Κοινή εκπαιδευτική πολιτική των Ευρωπαϊκών κρατών - Εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση - Κοινές εκπαιδευτικές πολιτικές - Ενιαίος χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως το 2010 - Βελτίωση της εκπ/σης και κατάρτισης εκπ/κών - Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης - Ισότιμη πρόσβαση όλων στις ΤΠΕ - Παροχή επαρκούς εξοπλισμού και εκπαιδευτικού λογισμικού - Ενθάρρυνση της βέλτιστης χρήσης καινοτόμων τεχνικών διδασκαλίας και μάθησης Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου

6 Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δείκτες προόδου  Το ποσοστό καταρτισθέντων εκπ/κών στη χρήση των ΤΠΕ  Το ποσοστό των μαθητών που κάνουν χρήση των ΤΠΕ  Το ποσοστό μαθημάτων που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου

7 Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τι μπορούν να κάνουν οι ΤΠΕ; Πρώτη εκδοχή: Η εκδοχή της πανάκειας. Δεύτερη εκδοχή: Η εκδοχή της χρήσης των ΤΠΕ ως απλών εκπαιδευτικών μέσων και εργαλείων. Τρίτη εκδοχή: Η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου

8 Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σημαντικά ερωτήματα  Ποιο πρόβλημα επιλύει μια νέα τεχνολογία;  Ποιανού είναι αυτό το πρόβλημα;  Ποια νέα προβλήματα ανακύπτουν με την επίλυση ενός υπάρχοντος προβλήματος;  Ποιες κοινωνικές ομάδες και ποιοι θεσμοί πλήττονται;  Ποιες αλλαγές επέρχονται στη γλώσσα; Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου

9 Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πιθανές συνέπειες  Αδυναμία διάκρισης επιθυμητού - ανεπιθύμητου  Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Βοηθός της μνήμης ή καταστροφέας της; Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου

10 Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κριτική στάση  Τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς τις νέες τεχνολογίες ή τι χάνουμε όταν δεν τις χρησιμοποιούμε Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου

11 Ο ρόλος των ΤΠΕ και του Διαδικτύου στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. ΤΠΕ: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας Μέθοδοι, εφαρμογές συγκέντρωσης, κωδικοποίησης, επεξεργασίας, ταξινόμησης, ανάσυρσης, διακίνησης και διάχυσης, γνωστοποίησης και μελέτης της όποιας πληροφορίας σε κάθε της μορφή (μέσο), ήτοι κειμένου, αριθμού, γραφήματος, ήχου, εικόνας, βίντεο Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου

12 Ο ρόλος των ΤΠΕ και του Διαδικτύου στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Κέντρο ο υπολογιστής ● πολυμέσα (καταγραφή, επεξεργασία και αποθήκευση κειμένου, ήχου, κινούμενης εικόνας και βίντεο ● υπερμέσα (διασύνδεση μέσω δεσμών υπερκειμένων με πολυμέσα) ΤΠΕ: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας ● τηλεπικοινωνίες ● πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, τράπεζες πληροφοριών ● ανάπτυξη και χρήση δικτύων υπολογιστών… Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου

13 Ο ρόλος των ΤΠΕ και του Διαδικτύου στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Παράδειγμα ● η εταιρεία Miele στην Γερμανία κατασκευάζει πλυντήρια που στέλνουν e-mail στον κάτοχό τους με το που τελειώνουν την πλύση ΤΠΕ: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου

14 Ο ρόλος των ΤΠΕ και του Διαδικτύου στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Απόψεις ΤΠΕ: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας «Όλα τα παιδιά της Γης πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στην πληροφορική και στο διαδίκτυο. Η οικουμενικοποίηση της γνώσης είναι αυτή που θα φέρει την ευημερία και την ειρήνη στον κόσμο μας». Νίκολας Νεγρεπόντε Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου

15 Ο ρόλος των ΤΠΕ και του Διαδικτύου στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Στόχοι της Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας Οι εκπαιδευτικοί: Να αντιλαμβάνονται εκείνους τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ στην τάξη και υπό ποιες προϋποθέσεις. Να είναι σε θέση να εμπλέκουν ενεργητικά τους μαθητές στη διαδικασία μάθησης με τη χρήση ΤΠΕ Να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο των (συγκεκριμένων) εκπαιδευτικών λογισμικών που προσφέρονται και να μπορούν να τα αξιοποιούν αποτελεσματικά Να μπορούν να εφαρμόζουν συγκεκριμένες αρχές που διέπουν το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ώστε να αξιοποιούν με τρόπο παιδαγωγικά ορθό τις ΤΠΕ στην τάξη Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου

16 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου


Κατέβασμα ppt "Οι Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική και επιστημονική θεμελίωση Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google