Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Ο Η/Υ ως διαμεσολαβητικό εργαλείο Δέγγλερη Σοφία

2 Περιεχόμενα Κρίσιμα ερωτήματα Δύο προσεγγίσεις
Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Η στάση των εκπαιδευτικών Τελικά…

3 Κρίσιμα ερωτήματα Μπορούν οι νέες τεχνολογίες να επηρεάσουν τη μάθηση;
Σε ποιο βαθμό;

4 Περιεχόμενα Κρίσιμα ερωτήματα Δύο προσεγγίσεις
Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Η στάση των εκπαιδευτικών Τελικά…

5 Δύο προσεγγίσεις Μαθαίνω από την τεχνολογία Μαθαίνω με την τεχνολογία
Ο Η/Υ σας μέσο διδασκαλίας Μετάδοση διδακτικού αντικειμένου Οι μαθητές να μάθουν κάτι Μαθαίνω με την τεχνολογία Ο Η/Υ δίνεται στον μαθητή Η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως εργαλείο για Να αναλύσει τον κόσμο Να ερμηνεύσει πληροφορίες Να αναπαραστήσει και να παρουσιάσει όσα ξέρει

6 Περιεχόμενα Κρίσιμα ερωτήματα Δύο προσεγγίσεις
Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Η στάση των εκπαιδευτικών Τελικά…

7 Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο (1/7)
Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο (1/7) Οι Η/Υ είναι παντού Η τεχνολογία ανοίγει νέους ορίζοντες επικοινωνίας & μάθησης Η/Υ: επανάσταση στα εκπαιδευτικά δρώμενα Δεν είναι μαγικά εργαλεία Από μόνοι τους δεν μπορούν να αλλάξουν τη μαθησιακή διαδικασία (Montague, 1990a). Προϋπόθεση Επιτυχίας Hardware, Software & Humanware

8 Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο (2/7)
Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο (2/7) Τα εργαλεία χαρακτηρίζονται ως: Γνωστικά (cognitive tools) Εργαλεία του νου (mindtools) Η χρήση τους βασίζεται στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία Ο συνδυασμός ανθρώπου – εργαλείου δημιουργεί μία νέα γνωσιακή οντότητα

9 Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο (3/7)
Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο (3/7) Υπόθεση διπλού καναλιού μάθησης (dual channel assumption) Οπτικές αναπαραστάσεις Επεξεργάζονται από το οπτικό κανάλι (visual channel) του ανθρώπου Ακουστικές αναπαραστάσεις Επεξεργάζονται από το ακουστικό κανάλι (verbal channel) του ανθρώπου

10 Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο (4/7)
Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο (4/7) Υπόθεση της μέγιστης χωρητικότητας (limited capacity assumption) H ποσότητα της επεξεργαζόμενης πληροφορίας στο αντίστοιχο κανάλι είναι μικρή

11 Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο (5/7)
Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο (5/7) Παρουσίαση μαθησιακού αντικειμένου με διάφορες μορφές Αποφεύγεται η υπερφόρτωση ενός εκ των δύο καναλιών Αποφεύγεται ο επιπλέον γνωστικός φόρτος

12 Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο (6/7)
Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο (6/7) Εκπαιδευτικά λογισμικά Πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας Επέμβαση του μαθητή Παροχή ανατροφοδότησης (feedback) Διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές (interactive multimedia) Η κατανόηση ενός φυσικού συστήματος με τις πολυμεσικές αναπαραστάσεις είναι μια ενεργή διαδικασία οικοδόμησης γνώσης και όχι μια παθητική διαδικασία παρουσίασης πληροφορίας

13 Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο (7/7)
Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο (7/7) Τα εργαλεία διαμεσολαβούν τη μάθηση Πηγές πληροφοριών Εργαλεία κινητροδότησης Παροχείς ανατροφοδότησης (feedback) Οργάνωση ιδεών Συνεργατικά εργαλεία Προωθούν την κριτική σκέψη Λειτουργούν ως νοητικοί συνεργάτες Ενισχύουν την υψηλής τάξης μάθηση

14 Περιεχόμενα Κρίσιμα ερωτήματα Δύο προσεγγίσεις
Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Η στάση των εκπαιδευτικών Τελικά…

15 ΤΠΕ στην εκπαίδευση (1/3)
ΤΠΕ στην εκπαίδευση (1/3) ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση (NCET) Παρέχει στο μαθητή πρόσβαση σε πλούσιες πηγές πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού Διεγείρει το ενδιαφέρον του μαθητή Ενισχύει την αυτοπεποίθηση του μαθητή στη διαδικασία μάθησης Κινητοποιεί τους αδύνατους μαθητές

16 ΤΠΕ στην εκπαίδευση (2/3)
ΤΠΕ στην εκπαίδευση (2/3) Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση Συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση δύσκολων εννοιών Δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεών τους Προσφέρει στο μαθητή τη δυνατότητα να ελέγξει την ορθότητα των γνώσεών του Ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες και ικανότητες του κάθε μαθητή Προσφέρει τη δυνατότητα αποτελεσματικής συλλογικής εργασίας

17 ΤΠΕ στην εκπαίδευση (3/3)
ΤΠΕ στην εκπαίδευση (3/3) Οι ΤΠΕ συμβάλλουν πραγματικά στη μάθηση μόνο όταν Xρησιμοποιούνται μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες Mε σαφώς καθορισμένους στόχους Όχι απλά η χρήση ενός νέου εργαλείου αλλά η ανάπτυξη μιας νέας διάστασης & νέας φιλοσοφίας στην εκπαιδευτική διαδικασία

18 Περιεχόμενα Κρίσιμα ερωτήματα Δύο προσεγγίσεις
Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Η στάση των εκπαιδευτικών Τελικά…

19 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού (1/4)
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού (1/4) Η χρήση Η/Υ αναφέρεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς Κατά την εκπαίδευση – επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συνήθως επιδιώκεται Να αντιμετωπίζονται οι ήδη διαμορφωμένες στάσεις των εκπαιδευτικών

20 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού (2/4)
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού (2/4) Μήπως η υιοθέτηση του εκπαιδευτικού λογισμικού σημαίνει το τέλος της παραδοσιακής τάξης και του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας;

21 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού (3/4)
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού (3/4) Με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ο ρόλος του δασκάλου δεν αποδυναμώνεται Αντιθέτως Γίνεται πιο σύνθετος και πιο απαιτητικός Παρουσιαστής της πληροφορίας συντονιστής της μαθησιακής διαδικασίας Δρα περισσότερο ως σύμβουλος και καθοδηγητής παρά ως ομιλητής και παρουσιαστής

22 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού (4/4)
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού (4/4) Αντιθέτως Γίνεται πιο σύνθετος και πιο απαιτητικός Παρουσιαστής της πληροφορίας συντονιστής της μαθησιακής διαδικασίας Δρα περισσότερο ως σύμβουλος και καθοδηγητής παρά ως ομιλητής και παρουσιαστής Θέτει ερωτήματα και δεν προσφέρει έτοιμες απαντήσεις Δίνει μόνο ένα αρχικό σχέδιο εργασίας στους μαθητές ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία τους και την αυτοδιαχείριση της μαθησιακής τους πορεία

23 Περιεχόμενα Κρίσιμα ερωτήματα Δύο προσεγγίσεις
Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Η στάση των εκπαιδευτικών Τελικά…

24 Η στάση των εκπαιδευτικών
Συνήθως: παθητική Συχνά: μοιρολατρική Σπανίως: εποικοδομητική Κατηγορίες εκπαιδευτικών Αδιάφοροι Υποστηρικτές Αντιρρησίες Τηρούντες κριτική στάση

25 Περιεχόμενα Κρίσιμα ερωτήματα Δύο προσεγγίσεις
Ο Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Η στάση των εκπαιδευτικών Τελικά…

26 Τελικά… (1/3) Στο χέρι μας είναι να
Τελικά… (1/3) Στο χέρι μας είναι να Αξιοποιήσουμε με περισσότερο νόημα το χρόνο που θα μας εξοικονομήσει η τεράστια απομνημονευτική και υπολογιστική ικανότητα του υπολογιστή ή Να πέσουμε στην παγίδα ενός ξέφρενου ρυθμού τον οποίο θα είναι δύσκολο να παρακολουθήσει το νευρικό μας σύστημα, στην προσπάθειά μας να πετύχουμε όλο και περισσότερα γρήγορα αποτελέσματα…

27 Τελικά… (2/3) Με την εισαγωγή των Η/Υ στην εκπαίδευση
Τελικά… (2/3) Με την εισαγωγή των Η/Υ στην εκπαίδευση Έχει επηρεαστεί ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά σκέπτονται και μαθαίνουν Έχουν αλλάξει οι μέθοδοι προσπέλασης της γνώσης Έχουν αλλάξει οι κοινωνικές σχέσεις

28 Τελικά… (3/3) Ο κίνδυνος δεν προέρχεται από το ότι το παιδί δε θα «ακονίζει» δήθεν το μυαλό του με το να χρησιμοποιεί υπολογιστή για τις αριθμητικές του πράξεις αλλά από το πώς θα χρησιμοποιεί την κρίση του στο χρόνο που έχει κερδίσει….


Κατέβασμα ppt "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google