Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήρι – Στρατηγικές της Αριστεράς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ως εργαλείο προώθησης του σεβασμού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήρι – Στρατηγικές της Αριστεράς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ως εργαλείο προώθησης του σεβασμού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήρι – Στρατηγικές της Αριστεράς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ως εργαλείο προώθησης του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων Β.Σωτηρόπουλος Δικηγόρος, πρ. Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αθηναίων

2 Δομή 1. Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Α' Μέρος: ποιά δικαιώματα 3. Β' Μέρος: ποιός συμπαραστάτης

3 Ποιά δικαιώματα; Σύνταγμα Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης Διεθνές Σύμφωνο Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ε.Ε.

4 Σύνταγμα - το δικαίωμα στην ισότητα, - την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ελεύθερη συμμετοχή στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας, - το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφόρηση και συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, - την απαγόρευση στέρησης της προσωπικής ελευθερίας χωρίς δικαστικές εγγυήσεις, - το δικαίωμα στον φυσικό δικαστή και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας - τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των επιστολών - το δικαίωμα της υποβολής αναφοράς στις Αρχές - το δικαίωμα στη συνάθροιση - το δικαίωμα στην οργάνωση ενώσεων και σωματείων - την θρησκευτική ελευθερία - την ελευθερία της έκφρασης - το δικαίωμα στην εκπαίδευση - το δικαίωμα στην ιδιοκτησία - το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης από την διοίκηση πριν την επιβολή δυσμενών μέτρων - το δικαίωμα στην οικογένεια - το δικαίωμά στην εργασία και στην απεργία - το δικαίωμα στο περιβάλλον

5 Ποια δικαιώματα; Ευρωπαϊκή Χάρτα για τη Διασφάλιση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στην Πόλη (2000) Παγκόσμια Χάρτα για το Δικαίωμα στην Πόλη (2004) Παγκόσμια Χάρτα – Ατζέντα Δικαίωμα στην Πόλη (2011)

6 Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα Δικαιώματα στην Πόλη - το δικαίωμα στην πόλη - η αρχή της ισότητας των δικαιωμάτων και της μη διάκρισης - το δικαίωμα στην πολιτισμική, γλωσσική και θρησκευτική ελευθερία - η προστασία των ευπαθέστερων ομάδων και κατοίκων - το καθήκον αλληλεγγύης - το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής - το δικαίωμα ένωσης, συνάθροισης και συμμετοχής - η προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής - το δικαίωμα στην πληροφόρηση - το γενικό δικαίωμα δημόσιων υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας - το δικαίωμα στην εκπαίδευση - το δικαίωμα στην εργασία - το δικαίωμα στον πολιτισμό - το δικαίωμα στην κατοικία - το δικαίωμα στην υγεία - το δικαίωμα στο περιβάλλον - το δικαίωμα στην αρμονική ανάπτυξη της πόλης - το δικαίωμα στην κίνηση και στην προσβασιμότητα μέσα στην πόλη - το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο - τα δικαιώματα των καταναλωτών

7 Το δικαίωμα στην πόλη «καθορίζεται ως η ίση επικαρπία των πόλεων, σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας, της δημοκρατίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι το συλλογικό δικαίωμα των κατοίκων των πόλεων, ιδίως των ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, το οποίο τους αναγνωρίζει την νομιμότητα της δράσης και οργάνωσης που βασίζεται στα δικά τους ήθη κι έθιμα, με τον σκοπό της επίτευξης της πλήρους ενάσκησης του δικαιώματος του ελεύθερου αυτοκαθορισμού και των ικανοποιητικών προτύπων διαβίωσης. Το Δικαίωμα στην Πόλη είναι ανεξάρτητο από όλα τα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα, τα οποία ήδη ρυθμίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.» World Charter for the Right to the City

8 Ψήφισμα 296 (2010) Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης για τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοικησης στην προώθηση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων - ίδρυση γραφείου Συνηγόρου του Δημότη - εκπαίδευση αιρετών σε ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων - διαβούλευση - ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες - λογοδοσία φορέων ιδιωτικοποίησης - προτεραιότητα στον προϋπολογισμό

9

10 Άρθρο 77 “Καλλικράτη” ● Δήμοι άνω των 20.000 κατοίκων ● Προκήρυξη Δημάρχου στην ιστοσελίδα ● Μυστική ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο ● Αυξημένη πλειοψηφία 2/3 συνόλου μελών ● “πρόσωπο κύρους κι εμπειρίας” ● Κωλύματα - ασυμβίβαστα

11 Άρθρο 77 Καλλικράτη Αρμοδιότητες: ● Διαμεσολάβηση σε ατομικές υποθέσεις ● Διατύπωση ειδικών προτάσεων για σοβαρά φαινόμενα κακοδιοίκησης ● Ετήσια έκθεση

12 Φάσεις διαμεσολάβησης 1. Λήψη καταγγελίας 2. Εξέταση βασιμότητας 3. Σύσταση 4. Ανταπόκριση

13 Υποθέσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων ● Γάμοι ● Θρησκευτική ελευθερία ● Αστική κατάσταση - ονόματα ● Ιδιοκτησία – απαλλοτριώσεις ● Σεβασμός ιδιωτικής ζωής και κατοικίας ● Προσβασιμότητα – Α.Με.Α. ● Αξιοπρέπεια – τρίτη ηλικία

14 Υποθέσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων Ληξιαρχείο – δικαίωμα σεβασμού ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, θρησκευτική ελευθερία, δικαίωμα γάμου Δημοτολόγιο – δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές Πολεοδομικό γραφείο – δικαιώματα στην ιδιοκτησία Άδειες καταστημάτων – δικαίωμα σεβασμού της κατοικίας από οχλήσεις Υπηρεσία καθαριότητας – δικαίωμα στην δημόσια υγεία και στο περιβάλλον

15


Κατέβασμα ppt "Εργαστήρι – Στρατηγικές της Αριστεράς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ως εργαλείο προώθησης του σεβασμού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google