Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Aνεξάρτητες Αρχές Συνήγορος του πολίτη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Aνεξάρτητες Αρχές Συνήγορος του πολίτη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Aνεξάρτητες Αρχές Συνήγορος του πολίτη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)

2 Aνεξάρτητες Αρχές Αποτελούν ένα νέο είδος δημόσιας λειτουργίας Είναι αποτέλεσμα των δυσλειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης: π.χ. των μεγάλων καθυστερήσεων των οργάνων της Διοίκησης να απαντήσουν σε αιτήματα των πολιτών

3 Σκοπός των Ανεξάρτητων Αρχών Προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης Δέχονται καταγγελίες που αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιών του κράτους Μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις

4 Ποιος τις ελέγχει; Δεν ελέγχονται από την εκτελεστική εξουσία Μόνο ο προϋπολογισμός τους καταρτίζεται και εκτελείται από το Υπουργείο στο οποίο υπάγεται η κάθε Αρχή Έλεγχο ασκεί η Βουλή: ορίζει τη σύνθεσή τους και ελέγχει τη δράση τους με κοινοβουλευτικό έλεγχο

5 Έκθεση περί των πεπραγμένων Κάθε Οκτώβριο οι Ανεξάρτητες Αρχές υποβάλλουν στη Βουλή έκθεση με τα πεπραγμένα τους (έκθεση που περιγράφει τη δράση τους για τη χρονιά που πέρασε) Την έκθεση εξετάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και συντάσσει το σχετικό πόρισμα

6 Ποιοι στελεχώνουν τις Ανεξάρτητες Αρχές; Τα στελέχη ορίζονται από τη Βουλή Επιλέγονται πρόσωπα υψηλού κύρους και ευρείας αποδοχής Έχουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία Έχουν ορισμένη θητεία

7

8 Ο Συνήγορος του πολίτη Πολίτες Δημόσιες Υπηρεσίες Συνήγορος του πολίτη Ο Συνήγορος διαμεσολαβεί μεταξύ πολιτών και δημόσιων υπηρεσιών σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης Σκοπός της μεσολάβησης είναι η τήρηση της νομιμότητας

9 Κακοδιοίκηση Υπάρχει όταν μια πράξη ή παράλειψη μιας δημόσιας υπηρεσίας παραβιάζει κάποιο δικαιώμα ενός πολίτη ή προσβάλει κάποιο νόμιμο συμφέρον του Π.χ. : άρνηση παροχής πληροφοριών Καθυστέρηση απάντησης σε αίτημα Άρνηση χορήγησης εγγράφου Υπέρογκοι λογαριασμοί ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ Υπερβολική καθυστέρηση σε περίπτωση χορήγησης σύνταξης

10 Διαδικασία Ο πολίτης πρέπει να έρθει πρώτα σε επαφή με την υπηρεσία που σχετίζεται με την υπόθεσή του Αν δε βρεθεί λύση στο πρόβλημά του μετά από αυτήν την επαφή μπορεί να καταθέσει έγγραφη αναφορά στο Συνήγορο Ο Συνήγορος θα ερευνήσει την υπόθεση και θα υποδείξει στη δημόσια υπηρεσία πώς πρέπει να ενεργήσει για τη διευθέτηση του ζητήματος Ο Συνήγορος παρέχει τις υπηρεσίες του ΔΩΡΕΑΝ

11 6 Κύκλοι Θεμάτων Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Κύκλος Σχέσεων Κράτους – Πολίτη Κύκλος Ισότητας των Φύλων Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού

12 Συνήγορος του Παιδιού Λειτουργεί από το 2003 Ασχολείται με υποθέσεις σχετικές με την εκπαίδευση, την υγεία, την προσβολή της προσωπικότητας των παιδιών, την παιδική κακοποίηση κ.α.

13 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που έχει σχέση με συγκεκριμένο άτομο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί αμέσως από αυτά τα δεδομένα

14 Προσωπικά δεδομένα στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ) οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά) ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες.

15 Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην ερωτική ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες κ.α. Τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται από τον Νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις από ότι τα απλά προσωπικά δεδομένα.

16 Επεξεργασία: είναι κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως: συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή. Σκοπός: ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, η προστασία της αξιοπρέπειας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας

17 Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) Ασκεί τον άμεσο έλεγχο του κράτους στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο Έργο του είναι: Η εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης, της πολυφωνίας και της αντικειμενικής μετάδοσης ειδήσεων Η τήρηση της ποιότητας

18 Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) Η προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (π.χ. σήμανση εκπομπών: κατάλληλο, απαραίτητη η γονική συναίνεση κ.λ.π.) Μεριμνά για τη διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων στο χώρο των ΜΜΕ Επιβάλλει κυρώσεις

19 Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) Βασική αρμοδιότητα: η επιλογή του μονίμου προσωπικού του Δημοσίου που γίνεται συνήθως με γραπτό διαγωνισμό ο έλεγχος της νομιμότητας των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού που διεξάγουν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ο έλεγχος παράνομων προσλήψεων Διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία

20 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) Σκοπός: η προστασία του απορρήτου των επιστολών, της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθώς και η ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών.

21 Τι θεωρείται απόρρητο στις επικοινωνίες; Για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Το περιεχόμενο της επικοινωνίας (φωνή, εικόνα, δεδομένα) Τα δεδομένα θέσης και κίνησης της τερματικής συσκευής (γεωγραφικός εντοπισμός). Η ταυτότητα των συμμετεχόντων στην επικοινωνία προσώπων. Για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες: Το περιεχόμενο της αλληλογραφίας Ο αποστολέας Ο παραλήπτης

22 Άρση του απορρήτου Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι μια κατ’ εξαίρεση επιτρεπόμενη διαδικασία. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 §1Σ, η άρση αυτή είναι δυνατόν να ισχύσει για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Γίνεται με εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση

23 Διαδικτυακός Εκφοβισμός Cyber-bullying

24 Αρμοδιότητες Διενεργεί ελέγχους σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, αρχεία δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με ταχυδρομικές, τηλεπικοινωνιακές ή άλλες υπηρεσίες σχετικές με την ανταπόκριση και την επικοινωνία. Προβαίνει σε κατάσχεση των μέσων παραβίασης του απορρήτου που υποπίπτουν στην αντίληψή της.

25 Προβαίνει επίσης στην καταστροφή πληροφοριών ή δεδομένων, τα οποία αποκτήθηκαν με παράνομη παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών. Εξετάζει καταγγελίες σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων, όταν θίγονται από τον τρόπο και τη διαδικασία άρσης του απορρήτου. Γνωμοδοτεί και απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις για τη λήψη μέτρων διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και τη διαδικασία άρσης του.


Κατέβασμα ppt "Aνεξάρτητες Αρχές Συνήγορος του πολίτη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google