Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Διεύθυνση Υδάτων Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής

2 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Ι)
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Ι) Έγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων Έργων και Δραστηριοτήτων κατηγορίας Α2 (Ν. 4014/2011) Καθαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων ( Ν. 2946/2001 , Ν. 3212/2003) Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών σε κοινοχρήστους- αρχαιολογικούς χώρους , δάση και δασικές εκτάσεις, αιγιαλούς και παραλίες με την συνδρομή των ΟΤΑ ( Ν.3852/2010, Ν.4178/2014) Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

3 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΙΙ)
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΙΙ) Παροχή οδηγιών στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων Τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων (Ν. 3852/2010, Ν. 4067/2012 άρθρο 32) Επαναδημοσίευση Αποφάσεων και Σχεδιαγραμμάτων πολεοδομικών ρυθμίσεων (N. 4280/2014 άρθρο 31) Καθορισμός – Επικύρωση οριογραμμών ρεμάτων ( Ν. 4258/2014) Έγκριση Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής (Ν. 4269/2014 ) Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

4 Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Υδάτων (Ι) Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων ( ΚΥΑ ΦΕΚ 2878 Β/2014 ) Παρακολούθηση και έλεγχος ποιότητας Υδάτων Σύνταξη και εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων Χορήγηση αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων και αδειών χρήσης αυτών Γνωμοδοτήσεις για καθορισμό οριογραμμών ρεμάτων καθώς και έργα ύδρευσης, εγγειοβελτιωτικά κλπ Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

5 Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Υδάτων (ΙΙ) Συνεργασία με τους Δήμους για την εγγραφή πολιτών /χρηστών σημείων υδροληψίας στο ΕΜΣΥ ( KYA /2014 ΦΕΚ 31 B΄ ) Προσοχή : Παράταση μέχρι 31/12/2014 Επιβολή προστίμων για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί υδάτων, όπως αυτό διαπιστώνεται και βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

6 Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
Τεχνική Υποστήριξη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Έγκριση Αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς αρμοδιότητας τους Αδειοδοτησεις ΑΠΕ Μισθώσεις Λατομικών περιοχών και χορήγηση αδειων λειτουργίας Λατομείων Αποκαταστάσεις ανενεργών λατομείων με υλικά ΑΕΚΚ Έλεγχος και ποιότητα δειγματοληψιών και δοκιμών σε δημόσια και ιδιωτικά έργα Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

7 Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)
Εκδίκαση ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών Εκδίκαση προσφυγών κατά των πράξεων των ΥΔΟΜ Εκδίκαση προσφυγών κατά δηλώσεων υπαγωγής στο Ν. 4014/2011και Ν. 4178/2013 Παροχή Σύμφωνης Γνώμης για παντός είδους πολεοδομικές ρυθμίσεις (αναθεωρήσεις – τροποποιήσεις - επεκτάσεις σχεδίων , άρση ή επανυποβολή απαλλοτρίωσης κατόπιν δικαστικής απόφασης, χαρακτηρισμός οδών ως κύριων δημοτικών κλπ. ) Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

8 Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)
Εγκρίσεις Αρχιτεκτονικών Μελετών κτιριακών έργων Έγκριση για κατασκευαστικά έργα διαμόρφωσης κοινοχρήστων η αδόμητων χώρων των δήμων εκτός από τις περιπτώσεις που διενεργείται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Γνωμοδότηση για τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν Ύδρευση – Αποχέτευση- Διαχείριση Αποβλήτων των Δήμων και έχουν μεγάλο όγκο η ύψος (βιολογικοί καθαρισμοί, ΧΥΤΑ, ΤΣΜΑ κλπ.) Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής


Κατέβασμα ppt "Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google