Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χωρικός Σχεδιασμός & Αρχιτεκτονική

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χωρικός Σχεδιασμός & Αρχιτεκτονική"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χωρικός Σχεδιασμός & Αρχιτεκτονική
Τάκης Δούμας Αρχιτέκτονας Μηχανικός

2 Νομοθετικές Ρυθμίσεις
Ν.947/79 Ν.1337/83 οριοθέτηση του αστικού ιστού με παράλληλη ένταξη πυκνοδομημένων περιοχών αυθαιρέτων σε Σχέδιο Πόλης.

3 Νομοθετικές Ρυθμίσεις
Ν.947/79 Ν.1337/83 οριοθέτηση του αστικού ιστού με παράλληλη ένταξη πυκνοδομημένων περιοχών αυθαιρέτων σε Σχέδιο Πόλης. διαμέσω μηχανισμών & εργαλείων επιχειρήθηκε η νέα πολεοδομική οργάνωση της χώρας

4 Νομοθετικές Ρυθμίσεις
Ν.947/79 Ν.1337/83 οριοθέτηση του αστικού ιστού με παράλληλη ένταξη πυκνοδομημένων περιοχών αυθαιρέτων σε Σχέδιο Πόλης. διαμέσω μηχανισμών & εργαλείων επιχειρήθηκε η νέα πολεοδομική οργάνωση της χώρας Ν.2508/97 επεκτάθηκαν οι ρυθμίσεις και οι περιοχές εφαρμογής, και στις εξωαστικές και αγροτικές περιοχές, καλύπτοντας το σύνολο των εδαφικών εκτάσεων των ΟΤΑ εμπλουτίστηκε το θεσμικό πλαίσιο με τεχνικές και διαδικασίες που θα επέτρεπαν την αστική ανάπλαση και την εξυγίανση των προβληματικών πολεοδομικά περιοχών

5 Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, και οι επιμέρους ρυθμίσεις από το ΓΟΚ ’85
περί ενεργού οικοδομικού τετράγωνου και ενοποίησης ακαλύπτων χώρων, περί διαδικασίας καθορισμού δευτερευόντων κοινόχρηστων δικτύων , καθώς και τις κλασικές ρυθμίσεις περί στοών παρόδιων και μη,

6 Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, και οι επιμέρους ρυθμίσεις από το ΓΟΚ ’85
περί ενεργού οικοδομικού τετράγωνου και ενοποίησης ακαλύπτων χώρων, περί διαδικασίας καθορισμού δευτερευόντων κοινόχρηστων δικτύων , καθώς και τις κλασικές ρυθμίσεις περί στοών παρόδιων και μη,

7 πρέπει να οδηγηθούμε σε θεσμική αναδιοργάνωση του σχεδιασμού μας ή απλά σε βελτιωτικού χαρακτήρα θεσμικές παρεμβάσεις για να πετύχουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ?

8 ιδιοκτησία …....

9

10 Διανομή Υπουργείου Γεωργίας με αναφορά στο Ιπποδάμειο Σύστημα

11 Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

12

13 Απαξίωση της έννοιας του δημόσιου χώρου.
Απρογραμμάτιστη και ξέφρενη ανάπτυξη του real estate. ` Υποβάθμιση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων του πολεοδομικού σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής, στην συνέργια τους με τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Θεσμική κατοχύρωση της προστασίας της ιδιοκτησίας στο πρόσφατα αναθεωρημένο Σύνταγμα της χώρας.

14

15

16

17 Η αναγέννηση των παλιών αστικών τμημάτων, τουλάχιστον σε επίπεδο πολεοδομικής ενότητας
Οι νέες οικιστικές περιοχές Οι ελεγχόμενες και περιορισμένες ζώνες εκτός σχεδίου δόμησης σε συνδυασμό με ιδιωτικές πολεοδομήσεις,

18 Η ενεργοποίηση των πολεοδομικών εργαλείων και μηχανισμών (ΖΕΚ, ΖΕΕ) και την θεσμική επανάχρηση των ΖΚΣ και ΖΑΣ, επανασυνδέοντας τα λειτουργικά με το οικονομικό τους υπόβαθρο και υπόσταση. Η δυνατότητα πραγματικής συνέργιας της Αρχιτεκτονικής με τον χωρικό σχεδιασμό, περιορίζοντας τις οριζόντιες ρυθμίσεις στα ρυμοτομικά σχέδια και πολεοδομικούς κανονισμούς, εμπλουτίζοντάς τους με θεσμοθετούμενα προγράμματα δόμησης σε επιλεγμένες περιοχές τους. Ο προσδιορισμός του νέου κεφαλαίου που θα επιτρέψει την υλοποίηση της πολιτικής μας, αλλάζοντας τον τρόπο εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού. Η διοικητική ανασύνταξη για την αντιμετώπιση της καταγεγραμμένης ανεπάρκειας των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό, στη διαχείριση και στοχοθεσία, στις διαδικασίες έγκρισης και εφαρμογής, και γενικά στην μετέπειτα παρακολούθηση και αποτίμηση του αποτελέσματός του.

19 Η αναδιάταξη μέρους των περιεχομένων των ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ με αυτά των Πολεοδομικών Μελετών θα δώσει ευελιξία στο σχεδιασμό και πραγματικές δυνατότητες συνέργιας της Αρχιτεκτονικής με το χωρικό σχεδιασμό. Οι θεσμικές παρεμβάσεις θα ολοκληρωθούν με την ενεργοποίηση ανενεργών μηχανισμών όπως: του κοινωνικού συντελεστή, της μεταφοράς Σ.Δ διαμέσω Ζωνών Υποδοχής , της Ζώνης Αστικού Αναδασμού του Β’ Κεφάλαιο του Ν.2508/97

20 Τράπεζα Γης Συνολική Εισφορά Γης
Εισφορά στο οικόπεδο και όχι στην ιδιοκτησία Πολεοδομημένη Δημόσια Γη Τράπεζα Γης Επιπλέον Εισφορά Γης Ιδιωτικών Εκτάσεων Απαραίτητο Ποσοστό για Κοινόχρηστα - Κοινωφελή Συνολική Εισφορά Γης Επιπλέον Ποσοστό για Πολιτική Γης

21

22

23 Η συνέργια με την Αρχιτεκτονική είναι απαραίτητη τόσο για τις περιοχές των νέων εντάξεων όσο και για τις αναπλάσεις περιοχών πολεοδομικά προβληματικών και θα πρέπει να υποστηριχθεί με πολεοδομικά εργαλεία και μηχανισμούς όπως: η Ζώνη Ειδικών Κινήτρων, η Ζώνη Ειδικών Ενισχύσεων και η Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστή που θα ορίζονται χωρικά και θα θεσμοθετούνται με τις πολεοδομικές μελέτες οι οποίες θα περιλαμβάνουν ρυθμίσεις όπως: Περιορισμός των οριζόντιων κανονιστικών ρυθμίσεων στη περιοχή μελέτης Προτάσεις και εφαρμογές Πιλοτικών Προγραμμάτων Δόμησης σε Οικοδομικά Τετράγωνα όπου ιδιοκτήτης είναι Δημόσιος Φορέας είτε έχει προκύψει συνολικά από εισφορά γης με προτάσεις ρυθμίσεων Δικτύου δευτερευόντων κοινόχρηστων χώρων Στοών Αρτιότητα μεγέθους Οικοδομικού Τετραγώνου Χρήσεις γης περιεχομένου Κεντρικών Λειτουργιών σε ποσόστωση μεταξύ τους Τυπολογία όγκων και μορφολογικών στοιχείων

24

25 Αναθεωρημένο Πλαίσιο Σχεδιασμού
Νέο ΓΠΣ Στρατηγικού Χαρακτήρα Νέος Τρόπος Υπολογισμός Εισφορών Έγκριση με Π.Δ. Νέα Π.Μ & Αστικός Σχεδιασμός Εφαρμογή Σχεδιασμού Τράπεζα Γης Ενιαία Έγκριση με Υ.Α.

26 Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Ευχαριστώ…… Τάκης Δούμας Αρχιτέκτονας Μηχανικός


Κατέβασμα ppt "Χωρικός Σχεδιασμός & Αρχιτεκτονική"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google