Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Κρήτης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Κρήτης
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Ν.4178/13 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΒΟΡΔΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Πολιτικός μηχανικός ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Κρήτης Χανιά Ρέθυμνο

2 Ν. 4178/13 Άρθρο 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Ν. 4178/13 Άρθρο 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ α) Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού Εξαιρέσεις : Δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση σε ακίνητα που υφίστανται εμπράγματα δικαιώματα πολιτών β) Σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου της παρ.58 του άρθρου 2 του ν.4067/2012 γ) Εντός παρόδιας στοάς, η οποία υφίστατο κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής δ) Στο όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης διάστασης ποσοστού 50% περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους. Εξαιρέσεις : Σε κτίρια για τα οποία έχει χορηγηθεί νομίμως οικοδομική άδεια, σε μικρότερη απόσταση από τα οριζόμενα στην παρούσα περίπτωση, καθώς και αυτοτελείς κατασκευές που συμπεριλαμβάνονται στην παρ.7 του άρθρου 14 του ν.4067/2012 πλην της περιπτώσεως δ’ αυτής. ε) Σε δημόσιο κτήμα στ) Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση

3 Ν. 4178/13 Άρθρο 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Ν. 4178/13 Άρθρο 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ζ) Στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό Εξαιρέσεις : Εντός του παλαιού αιγιαλού, εφόσον υφίστανται νομίμως εμπράγματα δικαιώματα πολιτών που προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού, καθώς και οι περιπτώσεις όπου εκκρεμεί δικαστική απόφαση για την εξαίρεση των κτισμάτων σύμφωνα με τη σχετική χάραξη η) Στη ζώνη παραλίας Εξαιρέσεις : Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση και οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης ζώνης θ) Σε αρχαιολογικό χώρο Ζώνης Α Εξαιρέσεις : Εξαιρούνται οι αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν πριν την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης εφόσον δεν απαγορευόταν η δόμηση ι) Σε αρχαιολογικό χώρο εκτός Ζώνης Α Εξαιρέσεις : Εκτός αν δεν απαγορευόταν η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. Σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται οι αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν πριν την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης εφόσον δεν απαγορευόταν η δόμηση

4 Ν. 4178/13 Άρθρο 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Ν. 4178/13 Άρθρο 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ια) Σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους Εξαιρέσεις : Εκτός αν δεν απαγορευόταν η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. ιβ) Σε παραδοσιακό οικισμό ή παραδοσιακό τμήμα πόλης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 13 του παρόντος ιγ) Σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη ή προστατευόμενη περιοχή, αν απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. ιδ) Σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 14 του παρόντος ή σε κτίριο που είναι αρχαίο μνημείο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο κατά τις διατάξεις του ν.3028/2000

5 Ν. 4178/13 Άρθρο 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Ν. 4178/13 Άρθρο 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ιε) Σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο το οποίο δεν μπορεί να αποκατασταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από την εκτέλεση εργασιών στατικής ενίσχυσης ιστ) Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, υπερβαίνουν το ύψος της κορυφογραμμής. Εξαιρέσεις : Οι αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί προ τις , ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3212/2003 ιζ) Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού, εντός απόστασης είκοσι (20) μέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150 kW

6 Ν. 4178/13 Άρθρο 3 ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ
Ν. 4178/13 Άρθρο 3 ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1. Στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα 2. Στο ακίνητο (μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινόχρηστων χώρων), δεν έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές, καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια 3. Οι εκτελεσθείσες αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγρ.2 του άρθρου 1 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 Β. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (συνοδεύει τη βεβαίωση) 1. Εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων 2. Αν είναι από πράξη εφαρμογής, σε άλλο σύστημα συντεταγμένων, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 1. Εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού, για τα οποία έχει γίνει συμβόλαιο ή έχει εκδοθεί ΟΑ 2. Εντός σχεδίου όπου έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής 3. Εκτός σχεδίου, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου 4. Για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή, με αντικειμενική αξία <= €

7 Ν. 4178/13 Άρθρο 3 ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Ν. 4178/13 Άρθρο 3 ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα, που καταρτίζονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν αντικείμενο τη σύσταση ή την τροποποίηση αυτοτελών ιδιοκτησιών, προσαρτώνται αντίγραφα των σχεδίων της άδειας δόμησης του κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4030/2011, θεωρημένα από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα που αφορούν σε δικαιοπραξίες μεταβίβασης ακινήτων, στα οποία υπάρχουν κατασκευές ή χρήσεις του παρόντος νόμου, εφόσον αυτές δεν απεικονίζονται στα σχέδια της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης γίνεται ειδική μνεία για τα στοιχεία νομιμότητας των κατασκευών ή των χρήσεων αυτών και επισυνάπτονται επιπλέον, επί ποινή ακυρότητας, αντίγραφα από το πληροφοριακό σύστημα των σχεδίων που τις απεικονίζουν Μετά την ολοσχερή εξόφληση ή ποσοστού 30% του προστίμου, επιτρέπεται η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητο, τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο Με ΚΥΑ μπορεί να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της δήλωσης και της βεβαίωσης της παραγρ.1 του παρόντος άρθρου και μπορεί να προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση μηχανικού αντικαθίστανται με το Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την συμπλήρωση της «Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου», μετά την έναρξη τήρησής της.

8 Ν. 4178/13 Άρθρο 4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ν. 4178/13 Άρθρο 4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Όπου μέχρι τη δημοσίευση του νόμου προβλέπεται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και εφεξής, νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα, όπως ορίζεται στο εδάφιο γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ για οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού, η αποδεκτή απόκλιση ορίζεται σε ποσοστό +- 5% για οικόπεδα εκτός σχεδίου, η αποδεκτή απόκλιση ορίζεται σε ποσοστό +- 10% Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων που έχουν συμπεριληφθεί σε διοικητικές πράξεις και δικαιοπραξίες εν γένει, οι οποίες είναι εντός της αποκλίσεως του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται αποδεκτές και δεν απαιτείται η αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας, καθώς και η διόρθωση – τροποποίηση των τίτλων κτήσης για την έκδοση άδειας δόμησης.

9 Ν. 4178/13 Άρθρο 6 ΠΟΙΝΕΣ (Για Μηχανικούς)
Ν. 4178/13 Άρθρο 6 ΠΟΙΝΕΣ (Για Μηχανικούς) ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Οι Μηχανικοί που χορήγησαν ανακριβή βεβαίωση, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από μέχρι ευρώ, ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής Ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, επιβάλλεται και προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα που είναι μέλη, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Με ΚΥΑ ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής και κάθε σχετική λεπτομέρεια Ειδικά στις περιπτώσεις υπαγωγής στον παρόντα νόμο ή μεταβίβασης αυτοτελών νέων αυθαιρέτων κτισμάτων χωρίς την έκδοση άδειας, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, που κατασκευάστηκαν μετά την , στον αρμόδιο για την υπαγωγή ή την έκδοση βεβαίωσης μηχανικό επιβάλλεται με την οριστική παύση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΤΕΕ και με διαγραφή από οποιοδήποτε Μητρώο επαγγέλματος Μηχανικού μετά από απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

10 Ν. 4178/13 Άρθρο 7 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Υπάγονται στο νόμο, κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχει περατωθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, πριν την Εισάγονται στο σύστημα εντός έξι μηνών, για όλη την Επικράτεια αεροφωτογραφίες της Από τις αεροφωτογραφίες αποδεικνύεται ο χρόνος αυθαίρετης κατασκευής. Εκτός από τις αεροφωτογραφίες, για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής, ο χρόνος της αλλαγής χρήσης αποδεικνύεται από έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση όπως περιγράφεται κατά την υπαγωγή. Το αποδεικτικό έγγραφο υποβάλλεται στο σύστημα και αναφέρεται στην τεχνική έκθεση Μηχανικού Σε περίπτωση μη υποβολής εγγράφου της φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, λαμβάνεται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η Η βεβαίωση της παρ.1 του άρθρου 3, συνοδεύεται υποχρεωτικά και από το απόσπασμα αεροφωτογραφίας που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα Για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής προκειμένου να υπολογιστεί ο συντελεστής παλαιότητας, προσκομίζονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και υποβάλλονται με ευθύνη του Μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα.

11 Ν.4178/13 Άρθρο 9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ Κατηγορία 1
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία, που υφίστανται προ του έτους ( και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ.2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου περί αυθαίρετης αλλαγής χρήσης) Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή προστίμου. Για την υπαγωγή υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 έως 5 και 7 του άρθρου 11 και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις όπου έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, η υπαγωγή υποβάλλεται υποχρεωτικώς ανά διηρημένη ιδιοκτησία. Για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής προκειμένου να υπολογιστεί ο συντελεστής παλαιότητας, προσκομίζονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και υποβάλλονται με ευθύνη του Μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα.

12 Ν. 4178/13 Άρθρο 9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ Κατηγορία 2
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ τις Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ του έτους 1983 με την καταβολή του παραβόλου και του προστίμου. Για την υπαγωγή υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 έως 5, 7, 10 και 11 του άρθρου 11 και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας και δεν απαιτούνται λοιπά στοιχεία και σχέδια. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας κατηγορίας στην περίπτωση που στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους 1983

13 Ν. 4178/13 Άρθρο 9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ Κατηγορία 3
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή προστίμου Παραβάσεις (ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών) με στοιχεία από (α) έως (ιη) Για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, τεχνική έκθεση Μηχανικού, καθώς και φωτογραφίες, ως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Σε περίπτωση παραβάσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διαστάσεων που τίθενται με την παρούσα κατηγορία, εφαρμόζεται η παρ.5 του άρθρου 18 του παρόντος (αναλυτικός), με την επιφύλαξη της περίπτωσης (ιστ) για την οποία εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις υπολογισμού του προστίμου του παρόντος.

14 Ν. 4178/13 Άρθρο 9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ Κατηγορία 4
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αυθαίρετες κατασκευές με παραβίαση Πολεοδομικών Μεγεθών Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την υπαγωγή, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του προστίμου Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους, που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια. Στα ποσοστά αυτά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου, καθώς και τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3775/2009, 3843/2010 και 4014/2011. Οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά, μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν.3843/2010. Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, αυθαίρετες κατασκευές εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης του ν.3775/2009 ή του ν.3843/2010 ή του ν.4014/2011, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην περίπτωση αα’, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν.3843/2010.

15 Ν. 4178/13 Άρθρο 9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ Κατηγορία 5
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αυθαίρετες κατασκευές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες 1 – 4 Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την υπαγωγή, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του προστίμου, και δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις εξής προϋποθέσεις των παρακάτω παραγράφων: Μετά τη λήξη του νόμου, με διαπιστωτική απόφαση Υπουργού επιλέγονται περιοχές για πολεοδομικό σχεδιασμό, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης. Εντός προθεσμίας επτά (7) ετών πραγματοποιείται έλεγχος των υποβαλλόμενων στοιχείων από ελεγκτή δόμησης, εκδίδεται πόρισμα για την πληρότητα και τον έλεγχο αυτών. Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. εκδίδει πράξη ολοκλήρωσης του ελέγχου κατά το πόρισμα. Εντός προθεσμίας επτά (7) ετών ανταλλάσσεται, εφόσον απαιτηθεί ή εξαγοράζεται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας της Τράπεζας Γης, συντελεστής δόμησης ίσος με την υπέρβαση δόμησης που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την σχετική κατηγορία.

16 Ν. 4178/13 Άρθρο 11 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Ν. 4178/13 Άρθρο 11 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Αίτηση ιδιοκτήτη ναι Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος Τελευταία δήλωση Ε9, που αναφέρεται το ακίνητο Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου μηχανικού Φωτογραφίες αυθαίρετης κατασκευής Σχέδια αυθαιρέτου ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες (χρόνος κατασκευής) Στατικός έλεγχος (Δομική Τρωτότητα ή Στατική επάρκεια, κατά περίπτωση) Τεχνική έκθεση μηχανικού Η/Μ εγκαταστάσεων (όχι σε κατοικίες) Παράβολο Δημοσίου 500 Έντυπο Υπολογισμού Ειδικού Προστίμου Υποβολή των παραπάνω με μέριμνα ιδιοκτήτη & μηχανικού

17 Ν. 4178/13 Άρθρο 11 παράγραφος 10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΕ € ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ Ε<=50 μ2 500 ΚΥΡΙΑ & ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ε<=100 μ2 50<Ε<=100 μ2 1.000 100<Ε<=200 μ2 100<Ε<=1.000 μ2 2.000 1.000<Ε<=2.000 μ2 4.000 2.000<Ε<=5.000 μ2 8.000 5.000<Ε μ2 10.000

18 Ν. 4178/13 Άρθρο 12 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (για λόγους προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος -πρόχειρες κατασκευές ) ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Σύσταση Επιτροπής 2. Απόφαση Επιτροπής εντός δέκα (10) ημερών, μετά από αίτηση με την υποβολή των παρακάτω: α) Τεχνική έκθεση μηχανικού (περιγράφεται ο τρόπος κατασκευής, τα υλικά κατασκευής, αιτιολογείται η μορφολογική και αισθητική ένταξη της πρόχειρης κατασκευής στο σύνολο του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντός του. β) Φωτογραφική τεκμηρίωση της πρόχειρης κατασκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντός του. γ) Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνεται η θέση της πρόχειρης κατασκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντός του. δ) Υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού ότι τα στοιχεία είναι ίδια με αυτά που θα εισαχθούν στο σύστημα ε) Αποδεικτικά χρόνου κατασκευής / αποπεράτωσης στ) Αποδεικτικά δικαιώματος υπαγωγής του αιτούντος 3. Η επιτροπή μετά τη θετική κρίση, ενημερώνει το φορέα του πληροφ. συστημ. για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής 4. Η μεταβίβαση γίνεται με την υποβολή των 1, 10 και 11 του αρθρ.11 και την καταβολή του 30% του συνολικού προστίμου. Υποχρέωση ολοκλήρωσης διαδικασίας από το νέο ιδιοκτήτη (ειδική μνεία στο συμβόλαιο) 5. Η προθεσμία εξόφλησης (πέραν του 30%), αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης της επιτροπής στον ιδιοκτήτη.

19 Ν. 4178/13 Άρθρο 13 ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΣΙΜΟ
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Εφόσον αυτές έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού του οικισμού καθώς και σε οικισμούς άνω των κατοίκων, είτε έχουν ολοκληρωθεί πριν ή μετά, εφόσον προσκομίζεται τεχνική έκθεση μηχανικού περί προσαρμογής και δεν αντίκειται στους γενικούς μορφολογικούς κανόνες που τίθενται από τις ειδικές διατάξεις Υπάγονται κατασκευές ή χρήσεις των κατηγοριών 2 έως 5, σε οικισμό < κατοίκων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.1 του αρθρ.7 και έχουν ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της πράξης χαρακτηρισμού α) Υποβολή δικαιολογητικών1, 10 και 11 του άρθρ.11 β) Εξέταση, αποδοχή ή απόρριψη γ) Πιθανή επιβολή εκτέλεσης εργασιών προσαρμογής, πιθανή αυτοψία επιτροπής δ) Εκτέλεση εργασιών προσαρμογής (πιθανή έκδοση σχετικής άδειας χωρίς προηγούμενη πληρωμή προστίμου), ολοκλήρωσή τους σε έξι (6) μήνες, πιστοποίηση ορθής εκτέλεσης από Πολεοδομία ή Ελεγκτή Δόμησης Επανεξέταση από την Επιτροπή, απόφαση για την οριστική υπαγωγή Η μεταβίβαση γίνεται με την υποβολή των 1, 10 και 11 του αρθρ.11 και την καταβολή του 30% του συνολικού προστίμου. Υποχρέωση ολοκλήρωσης διαδικασίας από το νέο ιδιοκτήτη (ειδική μνεία στο συμβόλαιο) Η προθεσμία εξόφλησης (πέραν του 30%), αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης της επιτροπής στον ιδιοκτήτη. Σε οικισμούς < κατοίκων, δεν επιτρέπεται η υπαγωγή ανεξάρτητων νέων κατασκευών (μετά την κήρυξη), με υπέρβαση μεγαλύτερη του 10% οποιουδήποτε όρου δόμησης.

20 Ν. 4178/13 Άρθρο 14 ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται μέσα στον όγκο του κτιρίου ή προσθήκες καθ’ ύψος σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής δόμησης αυτού, σύμφωνα με τα ακόλουθα: α) Υποβολή δικαιολογητικών 1, 2, 4, 7, 10 και 11 του άρθρ.11 και αίτηση στο ΚΕΣΑ, με φωτογραφική τεκμηρίωση, τοπογραφικό, αποτύπωση κτιρίου, τεχνική έκθεση μηχανικού, υπεύθυνη δήλωση χαρακτηρισμού κτιρίου, δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες (και ιδιωτικά έγγραφα βεβαίωσης χρονολογίας), δελτίο δομικής τρωτότητας ή στατική επάρκεια, τεχνική έκθεση Η/Μ εγκ/σεων β) Εξέταση, αποδοχή ή απόρριψη γ) Πιθανή επιβολή εκτέλεσης εργασιών προσαρμογής δ) Εκτέλεση εργασιών προσαρμογής (πιθανή έκδοση σχετικής άδειας χωρίς προηγούμενη πληρωμή προστίμου), ολοκλήρωσή τους σε έξι (6) μήνες, πιστοποίηση ορθής εκτέλεσης από Πολεοδομία ή Ελεγκτή Δόμησης, Επανεξέταση από ΚΕΣΑ, απόφαση για την οριστική υπαγωγή

21 Ν. 4178/13 Άρθρο 14 ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε κτίρια με νόμιμη οικοδομική άδεια, στον περιβάλλοντα χώρο αυτού, εφόσον δεν βρίσκονται σε επαφή με το διατηρητέο κτίριο, σύμφωνα με τα ακόλουθα: α) Υποβολή δικαιολογητικών 1, 2, 4, 7, 10 και 11 του άρθρ.11 και αίτηση στο Σ.Α, με φωτογραφική αποτύπωση του κτιρίου σε σχέση με το διατηρητέο, τοπογραφικό, στέλεχος Ο.Α. & αντίγραφο απόφασης χαρακτηρισμού, διάγραμμα κάλυψης, υπεύθυνη δήλωση χαρακτηρισμού κτιρίου, κάτοψη του ορόφου, τομή, δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες (και ιδιωτικά έγγραφα βεβαίωσης χρονολογίας), τεχνική έκθεση Η/Μ εγκ/σεων με τεκμηρίωση μη επιρροής αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων (εκτός κατοικίας) β) Εξέταση, αποδοχή ή απόρριψη γ) Πιθανή επιβολή εκτέλεσης εργασιών προσαρμογής, πιθανή αυτοψία δ) Εκτέλεση εργασιών προσαρμογής (πιθανή έκδοση σχετικής άδειας χωρίς προηγούμενη πληρωμή προστίμου), ολοκλήρωσή τους σε έξι (6) μήνες, πιστοποίηση ορθής εκτέλεσης από Πολεοδομία ή Ελεγκτή Δόμησης, Επανεξέταση από ΣΑ, απόφαση για την οριστική υπαγωγή

22 Ν. 4178/13 Άρθρο 14 ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η μεταβίβαση γίνεται με την υποβολή των 1, 2, 4, 7, 10 και 11 του αρθρ.11 και την καταβολή του 30% του συνολικού προστίμου. Υποχρέωση ολοκλήρωσης διαδικασίας από το νέο ιδιοκτήτη (ειδική μνεία στο συμβόλαιο) Η προθεσμία εξόφλησης (πέραν του 30%), αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης της επιτροπής στον ιδιοκτήτη. Το συμβούλιο μετά τη θετική κρίση, ενημερώνει το φορέα του πληροφοριακού συστήματος εντός δύο (2) ημερών, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής ΠΡΟΣΟΧΗ Σε διατηρητέα κτίρια, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, των πρόχειρων κατασκευών.

23 Ν. 4178/13 Άρθρο 16 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Υπάγονται κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 2) ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ α) Ιδιοκτησίας του Δημοσίου β) που στεγάζουν υποδομές Δικαιοσύνης και ανήκουν στο Δημόσιο ή στο Τ.Χ.Δ.Κ. ή σε Ν.Π. που εποπτεύονται από το Υπ. Δικαιοσύνης γ) που στεγάζουν υπηρεσίες ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που ανήκουν στο δημόσιο, εποπτεύονται απο το Κράτος και επιχορηγούνται απο τον τακτικό προϋπολογισμό δ) που χρησιμοποιούνται ως λατρευτικοί χώροι των γνωστών θρησκειών και δογμάτων, που έχουν νομική μορφή ΝΠΔΔ ε) που χρησιμοποιούνται ως σχολεία κάθε βαθμίδας και ως κτίρια προνοιακών δομών των ΟΤΑ, και σχολικών κτιρίων ιδιοκτησίας της ΟΣΚ ΑΕ στ) Δημοσίων επιχειρήσεων, που το Δημόσιο είναι κύριος ή άνω του 51% ζ) ανήκουν στο Δημόσιο και τα διαχειρίζονται δημόσιες επιχειρήσεις, που το Δημόσιο είναι κύριος ή άνω του 51% η) αθλητικών εγκ/σεων και υποστηρικτικών σε αυτές κτιρίων της ΓΓΑ και των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται απο αυτήν θ) των ΟΤΑ

24 Ν. 4178/13 Άρθρο 16 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Υπάγονται κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 2) ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μετά την υποβολή: α) αίτησης β) τοπογραφικού διαγράμματος γ) τεχνικής έκθεσης μηχανικού, με αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων Δεν καταβάλλεται παράβολο και πρόστιμο, εκτός της περίπτωσης θ΄ (των ΟΤΑ), όπου καταβάλλεται παράβολο, εκτός των περιπτώσεων που αυτά χρησιμοποιούνται για ιδιόχρηση.

25 Ν. 4178/13 Άρθρο 16 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Υπάγονται κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 2 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος α) Αναπτυγμένοι πυρήνες μαζικού τουρισμού εντός ευρύτερων αναπτυσσόμενων περιοχών β) Χιονοδρομικά Κέντρα & Ορεινά καταφύγια δημοσίου ενδιαφέροντος γ) Αστεροσκοπεία & συνοδευτικές εγκαταστάσεις, που ανήκουν στο Δημόσιο ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δημοσίου χαρακτήρα δ) Λιμενικές εγκαταστάσεις & κτίρια εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, που ανήκουν σε δημόσια αρχή ζ) Καθ’ υπέρβαση νομίμου Ο.Α. σε εγκεκριμένους χώρους οργανωμένης υπαίθριας δασικής αναψυχής, κατασκευασμένα από ΟΤΑ ή άλλη δημόσια αρχή Η υπαγωγή στο νόμο όλων των παραπάνω κατασκευών, δεν απαλλάσσει την υποχρέωση των αιτούντων για την έκδοση πιστοποιητικού ταυτότητας κτιρίου. Η μελέτη στατικής επάρκειας, όπου εκπονείται, εκπονείται υποχρεωτικά πριν την έκδοση πιστοποιητικού ταυτότητας κτιρίου.

26 Ν. 4178/13 Άρθρο 17 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΜΕΑ (αναπηρία >=80%) Οποιαδήποτε 15 % ΑΜΕΑ (αναπηρία >=67%) με ατομικό εισόδημα € ή οικογενειακό € Κύρια κατοικία 20 % Παλιννοστούντες ομογενείς εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μόνιμοι κάτοικοι Θράκης Τέκνα παλιννοστούντων ομογενών 50 % Πολύτεκνοι Δευτερεύουσα κατοικία<=80 μ2 Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα € ή οικογενειακό € 30 % Μονογονεικές οικογένειες με ατομικό εισόδημα € ή οικογενειακό € Μακροχρόνια άνεργοι 70 %

27 Πρόστιμο = Ε x 15% x TZ x συντελεστές τετραγωνιδίων
Ν. 4178/13 Άρθρο 18 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρόστιμο = Ε x 15% x TZ x συντελεστές τετραγωνιδίων Τα μεγέθη συγκρίνονται με τα επιτρεπόμενα που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου και σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου με το μέρος των επιτρεπομένων μεγεθών που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας εκάστου συγκυρίου. Ομαδοποιούνται οι αυθαιρεσίες της ίδιας κατηγορίας και προστίθενται τα εμβαδά όλων των δηλούμενων εμβαδών της αυτής κατηγορίας και είδους, ανά φύλλο καταγραφής Για κατασκευές προ της καταβάλλεται ποσοστό 15% του προστίμου, για τις από έως καταβάλλεται ποσοστό 80% του προστίμου α. Για παραβάσεις με αναλυτικό, Π / = αριθμός παραβάσεων, παράβολο 500 ευρώ β. Στον παραπάνω τρόπο υπολογισμού (αναλυτικός), υπάγονται: Η.Χ., στέγαστρα, κιόσκια, αλλαγή χρήσης από Β.Χ. σε Β.Χ., από κύρια σε κύρια χωρίς την έκδοση Ο.Α., εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου και δεν επέρχεται υπέρβαση δόμησης λόγω της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης Για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθμες, εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) και σοφίτες, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%

28 Ν. 4178/13 Άρθρο 19 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Υπέρβαση ύψους σε νόμιμα κτίρια, χωρίς υπέρβαση δόμησης, τότε συντελεστής 0,20 για υπέρβαση έως 20% του επιτρεπόμενου ύψους και συντελεστής 0,40 για υπέρβαση μεγαλύτερη του 20% του επιτρεπόμενου ύψους Σε οικοδομή με Ο.Α., δεν προσμετράται το πρόσθετο ύψος από ξεμπάζωμα. Αυτό υπολογίζεται με αναλυτικό. Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού δεν εφαρμόζεται για τις κατασκευές του άρθρου 13 (παραδοσιακός οικισμός) Για κύρια και μοναδική κατοικία (χωρίς δικαίωμα σε κατοικία που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες), καταβάλλεται ποσοστό 40% του προστίμου Για συγκυριότητα ακινήτου, οι συντελεστές μείωσης λαμβάνονται υπόψη για όποιον πληροί τις προϋποθέσεις, υποβάλλοντας ξεχωριστά φύλλα καταγραφής για την επιφάνεια που αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας Για αλλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια, εντός νομίμου περιγράμματος, με αύξηση συντελεστή δόμησης, ο συντελεστής αλλαγής χρήσης υπολογίζεται για την επιπλέον της επιτρεπόμενης για τη νέα χρήση επιφάνεια. Για αλλαγή από Β.Χ. σε κύρια, χωρίς την έκδοση Ο.Α., εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου, υπολογίζεται η υπέρβαση συντελεστή δόμησης που προέκυψε λόγω της αυθαίρετης αλλαγής, και δεν υπολογίζεται ο ειδικός συντελεστής αλλαγής χρήσης

29 Ν. 4178/13 Άρθρο 20 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Ν. 4178/13 Άρθρο 20 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης & διατήρησης, καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, ή και παραβόλων, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου Για βιομηχανική, βιοτεχνική εγκ/ση, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλυμα, αποθήκη ή άλλη παραγωγική μονάδα, εφόσον έχει υπαχθεί σε ειδικές διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του μετά την καταβολή προστίμου, το παραπάνω ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται μειωμένο κατά το ποσό που έχει καταβληθεί Με ΚΥΑ, δύναται να καθορίζεται συμψηφισμός των ποσών που καταβάλλονται για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς και για την στατική επάρκεια αυτών, επί κατασκευών προ του έτους 2003, με τα ποσά του ειδικού προστίμου και έως το ποσοστό 50% του προβλεπόμενου ειδικού προστίμου

30 Ν. 4178/13 Άρθρο 21 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Ν. 4178/13 Άρθρο 21 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ Τελευταία εργάσιμη Α εξαμήνου 102 17 50 € 300 € Τελευταία εργάσιμη Β εξαμήνου 84 14 Τελευταία εργάσιμη Γ εξαμήνου 60 10 Μέχρι τη λήξη της τελευταίας εργάσιμης του εξαμήνου, εξοφλείται το συνολικό ποσό του εξαμήνου Για Εκπρόθεσμη καταβολή, προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης

31 20% 10% Ν. 4178/13 Άρθρο 21 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
Ν. 4178/13 Άρθρο 21 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 20% ΚΑΤΑΒΟΛΗ 30% 10%

32 Ν. 4178/13 Άρθρο 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν. 4178/13 Άρθρο 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1.α. Για αυθαίρετα στα οποία βγαίνει άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης, εφόσον πληρωθεί το παράβολο και εκδοθεί η άδεια (εντός 3 ετών ή 6 μηνών αντίστοιχα), δεν οφείλεται άλλο πρόστιμο. Αν παρέλθει το χρονικό διάστημα με υπαιτιότητα του αιτούντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί κατεδάφισης και επιβολής προστίμου Σε κτίσματα που κρίνονται αυθαίρετα για όποιο λόγο, δύναται να εκδοθεί νέα άδεια νομιμοποίησης, αν προ τις έχουν εκδοθεί νόμιμες άδειες λειτουργίας ή άλλες διοικητικές πράξεις, εφόσον υποβληθεί αίτημα έκδοσης άδειας και καταβληθεί (πέραν του προβλεπόμενου) ειδικό παράβολο διατήρησης άδειας λειτουργίας (πενταπλάσιο). Αν δεν εκδοθεί η άδεια εντός 3 ετών, το υπόλοιπο πρόστιμο καταβάλλεται υποχρεωτικά εντός 6 μηνών (μετά την παρέλευση της 3ετίας) Για τυχόν ανανέωση των διοικητικών πράξεων, υποβάλλονται αντίγραφο της αίτησης για την έκδοση άδειας και καταβολής 10% του προστίμου. 1.β. Μετά την παρέλευση 3ετίας, εφόσον δεν εκδοθεί η άδεια λόγω μεταβολής πολεοδομικού καθεστώτος, επιτρέπεται η μεταβολή των στοιχείων της δήλωσης. Μετά τη διόρθωση, δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παραγρ.5 του άρθρου 25 περί εκπτώσεως και μειώσεων του ειδικού προστίμου

33 Ν. 4178/13 Άρθρο 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2. Για τις περιπτώσεις της παραγρ.1, επιτρέπεται η μεταβίβαση με την πληρωμή του 30% του προστίμου και την ανάληψη της υποχρέωσης εξόφλησης από το νέο κύριο (συμβολαιογραφικό έγγραφο) 3. Για αυθαίρετα προ τις , στα οποία έχει εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης, αν καταβληθεί το παράβολο και υποβληθούν τα στοιχεία νομιμότητας, δεν οφείλεται πρόστιμο και εφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων. 4. Αυθαίρετα που έχουν κατεδαφιστεί πριν τις στα οποία έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ανέγερσης & διατήρησης στη ΔΟΥ, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ. Απαιτείται, αίτηση, τεχνική έκθεση μηχανικού και αποδεικτικά στοιχεία κατεδάφισης, δεν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία και σχέδια και εφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων.

34 Ν. 4178/13 Άρθρο 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 5. Εγκαταστάσεις κεραιών σε απολήξεις & φρέατα ανελκυστήρων, εφόσον έχουν άδεια από ΕΕΤΤ και γνωμοδότηση από ΕΕΑΕ. Επιτρέπονται οι αναβαθμίσεις & τροποποιήσεις των κατασκευών, χωρίς μεταβολή των δομικών κατασκευών 6. Αυθαίρετα με άδεια που ανακλήθηκε (εκτός ψευδών στοιχείων), με καταβολή παραβόλου για κάθε ιδιοκτησία και απαλλαγή από το πρόστιμο 7. Αυθαίρετα με άδεια που ανακλήθηκε λόγω ψευδών στοιχείων, με υποβολή όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 11, την καταβολή παραβόλου και την καταβολή του προστίμου 8. Λιθόκτιστα κτίσματα, που κατά το χρόνο κατασκευής τους βρίσκονταν εκτός αιγιαλού, σύμφωνα με παλαιότερη χάραξή του, εφόσον έχουν κατασκευαστεί πριν την έναρξη του ν.1337/1983 9. Η διαφορετική διαρρύθμιση διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν της άδειας, δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή και δεν απαιτείται η υπαγωγή της στο νόμο. 10. Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου (με τροποποίηση στις Η/Μ εγκ/σεις), υπάγεται στις διατάξεις, υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης ορόφου, εφάπαξ πρόστιμο 500 ευρώ, χωρίς παράβολο.

35 Ν. 4178/13 Άρθρο 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 11. Για τη διαφορετική χωροθέτηση των υποχρεωτικά προβλεπομένων από την άδεια, θέσεων στάθμευσης, από αυτήν της συμβολαιογραφικής δήλωσης, υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης των υφισταμένων θέσεων στάθμευσης, εφάπαξ πρόστιμο 500 ευρώ (εντός της προθεσμίας της Α’ δόσης), χωρίς παράβολο. 12. Αυθαίρετα τουριστικών εγκ/σεων, κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης & χρήσεων γης που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής, για τις οποίες έχει εκδοθεί (μετά την καταβολή σχετικού προστίμου), σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ και λειτουργούσαν νόμιμα μέχρι τις 13. Σταυλικές εγκ/σεις & συνοδά κτίρια προσωρινής διαμονής, σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις, εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, καταχωρημένες στο ΟΣΔΕ, υπάγονται χωρίς πρόστιμο, με την υποβολή αίτησης – αντιγράφου Ενιαίας αίτησης Ενίσχυσης – τεχνικής έκθεσης μηχανικού – παραβόλου 300 ευρώ. 14.α. Υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης και ύψους, μέχρι 20% των επιτρεπομένων, σε κτίρια με νόμιμη άδεια με πλήρη αποπεράτωση μετά τις , αλλά με ολοκλήρωση φέροντος οργανισμού και θεώρηση έναρξης εργασιών προ τις 15. Αυθαίρετα κτίρια που αποδόθηκαν στους δικαιούχους από τον ΟΕΚ. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε ανά αυτοτελή ιδιοκτησία είτε για το σύνολο των κτιρίων, σύμφωνα με την άδεια. Συνυποβάλλεται το παραχωρητήριο ή ο νόμιμος τίτλος από τον ΟΕΚ. Μόνο παράβολο, όχι πρόστιμο.

36 Ν. 4178/13 Άρθρο 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 16. Κατασκευές σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί νόμιμα, για συγκεκριμένη εμπορική εκμετάλλευση ή χρήση τραπεζοκαθισμάτων από φορείς του Δημοσίου και ΟΤΑ. Η αναστολή ισχύει για δύο (2) μόνο έτη, από την ημερομηνία υπαγωγής. Υποβάλλονται μισθωτήριο συμβόλαιο και εγκριτικές πράξεις παραχώρησης της χρήσης. Μετά τα δύο (2) έτη, οι κατασκευές πρέπει να προσαρμοστούν ή να απομακρυνθούν. Με ευθύνη του κάθε Δήμου, οι προσωρινές κατασκευές οφείλουν να αντιμετωπίζονται ενιαία. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίνεται από το αρμόδιο ΣΑ πρότυπη αρχιτεκτονική μελέτη. 18. Αυθαίρετες κατασκευές σε εκτάσεις για τις οποίες δεν έχουν καθοριστεί ή αναθεωρηθεί καθ΄οιονδήποτε τρόπο χρήσεις γης τα τελευταία (25) έτη, ως προς τη χρήση και μόνο και με την επιφύλαξη του άρθρου 2. Αναστολή για (10) έτη. 19. Αυθαίρετες κατασκευές, απαραίτητες για τη λειτουργία νόμιμης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας. Αναστολή για δύο (2) έτη. Υποβολή μισθωτηρίου συμβολαίου και άδειας ίδρυσης μονάδας. Μετά τα δύο (2) έτη, οι κατασκευές πρέπει να προσαρμοστούν ή να απομακρυνθούν. Με ευθύνη του κάθε Δήμου, οι προσωρινές κατασκευές οφείλουν να αντιμετωπίζονται ενιαία. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίνεται από το αρμόδιο ΣΑ πρότυπη αρχιτεκτονική μελέτη. 20. Αυθαίρετες κατασκευές αποκλειστικά πρώτης κατοικίας, σε ακίνητα αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Δημοσίου, που έχει υποβληθεί αίτηση εξαγοράς κατά τις διατάξεις του ν.357/1976 και κατά παρέκκλιση της περιπτ. ε’ της παρ.2 του άρθρου 2 (δημόσιο κτήμα)

37 Ν. 4178/13 Άρθρο 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 21. Αυθαίρετα στις παραμεθόριες περιοχές των Π.Ε. Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, κατά παρέκκλιση της περιπτ. ιγ’ της παρ.2 του άρθρου 2 (ρέμα-κρίσιμη παράκτια ζώνη-προστατευόμενη περιοχή). Αναστολή για δύο (2) έτη. Οι σχετικές κατασκευές αντιμετωπίζονται ενιαία. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίνεται από το αρμόδιο ΣΑ πρότυπη αρχιτεκτονική μελέτη. Μετά τα δύο (2) έτη, οι κατασκευές πρέπει να προσαρμοστούν ή να απομακρυνθούν. 22. Αυθαίρετες κατασκευές κοινωφελών κτιρίων και συνοδών εγκ/σεων, κατά παρέκκλιση της περιπτ. ια’ της παρ.2 του άρθρου 2 (ιστορικό τόπο-διατηρητέο οικισμό-περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους), υπό την προϋπόθεση ότι έχει κινηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής.

38 Ν. 4178/13 Άρθρο 24 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Για αυθαίρετα που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, επιτρέπεται η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και η λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης, μετά την καταβολή τουλ. της πρώτης δόσης, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. 2. Καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση σύνδεση αυθαιρέτων με τα δίκτυα. Παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και δεν υλοποιήθηκαν. 3. Για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και τη λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης, υποβάλλεται στην ΥΔΟΜ βεβαίωση του πληροφ.συστήματος για καταβολή τουλ. της πρώτης δόσης και περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής. 4. Για τα δηλωθέντα, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης & διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις, εφόσον εξοφληθούν εμπρόθεσμα όλες οι δόσεις του προστίμου και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται. 6. Η υπαγωγή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στους ν.3775/2009, 3843/2010, 4014/2011 και στον παρόντα, δεν απαλλάσσει από άλλες τυχόν εγκρίσεις ή όρους που αφορούν στη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης. 7. Η έκδοση ή αναθεώρηση Ο.Α. σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού, γίνεται μετά την ολόκληρη εξόφληση του προστίμου ή του 30% αυτού. 8. Για τα δηλωθέντα, δεν οφείλονται αναδρομικά βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ), οποιοσδήποτε φόρος, τέλος, πρόστιμο. 9. Για τη χρήση κατοικίας, για την επιβολή φόρου τόσο σε υπόγειες στάθμες, όσο και στα πατάρια – σοφίτες, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%.

39 Ν. 4178/13 Άρθρο 25 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν. 4178/13 Άρθρο 25 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με Ο.Α., κρίνονται αυτοτελώς και δεν επηρεάζουν, για κάθε συνέπεια (δίκτυα-μεταβίβαση), τα νόμιμα τμήματα αυτών, που λειτουργικά δεν τελούν σε σχέση με την αυθαίρετη κατασκευή 2. Στα συνιδιόκτητα ακίνητα (με σύσταση προ ), για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών για έκδοση έγκρισης-άδεια δόμησης, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη, δεν λαμβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. 3. Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης & διατήρησης, διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου. (βλ. σχετική διαδικασία μέσω ΥΔΟΜ) 4. Δικογραφίες για αδικήματα περί αυθαιρέτων (χωρίς αμετάκλητη απόφαση), τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου οργάνου, μετά από αίτηση και βεβαίωση της ΥΔΟΜ ότι η αυθαίρετη κατασκευή δηλώθηκε και εξοφλήθηκε το πρόστιμο. 5. Με περαιωμένες διαδικασίες (όλων των προηγ. νόμων) ή εξόφληση του 30% του προστίμου, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση: αποπεράτωση-επισκευή-κατεδάφιση-κατασκευή στέγης ή φύτευσης δώματος-ενίσχυσης- μικρής κλίμακας & εγγραφ. ενημέρωσης. Έγκριση από ΥΔΟΜ, εφόσον δεν αυξάνουν το κτίσμα σε όγκο, εκτός από κατασκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ-υποχρεωτική στέγη. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται στο ΙΚΑ. 6. Για τη λήψη άδειας εγκ/σης, λειτουργίας, διοικητική άδεια ή έγκριση, τροποπ. ή ανανέωση περιβαλ. Όρων, απαιτείται αντί της Ο.Α. βεβαίωση περαίωσης ή βεβ. πληρωμής 30% του προστίμου.

40 Ν. 4178/13 Άρθρο 25 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν. 4178/13 Άρθρο 25 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 7. Σε κτίρια που έχουν ανεγερθεί με νόμιμη Ο.Α., κατά την έκδοση άδειας νομιμοποίησης των τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών, επιτρέπονται όλες οι κατά κανόνα χρήσεις γης, που επιτρεπόταν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας, με προϋπόθεση ότι από τις μεταβατικές διατάξεις δεν επιβάλλεται η απομάκρυνση της αυθαίρετης χρήσης 8. Δειγματοληπτικός έλεγχος από τις Υπηρεσίες, ποσοστού τουλ. 5% των δηλώσεων, για διαπίστωση αληθών και ακριβών στοιχείων 9. Ο έλεγχος του υπολογισμού του προστίμου μετά από καταγγελία ή προσφυγή κατά της πράξης υπαγωγής, δύναται να διενεργείται από Ελεγκτές Δόμησης 10. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί (σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του ν.3843/10), όπου απαιτείται, προσκομίζεται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου. 11. Για κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο ν.4014/2011 ή στον παρόντα, προσκομίζεται βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας ή βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του προστίμου. 12. Για τις περιπτώσεις των παραγράφων 10 & 11, επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης, εφόσον η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή στην περιοχή του ακινήτου. Έκδοση σχετικής βεβαίωσης από ΥΔΟΜ. 13. Επιτρέπεται, η εκ των υστέρων έγκριση χορήγησης παρέκκλισης για αυθαίρετες κατασκευές, αν πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις του νόμου, προκειμένου να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης και αφού υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος.

41 Ν. 4178/13 Άρθρο 25 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν. 4178/13 Άρθρο 25 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 14. Σε κάθε περίπτωση, η απαιτούμενη βεβαίωση κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό. Από την ΥΔΟΜ βεβαιώνεται ότι η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή στην περιοχή του ακινήτου και προσκομίζεται όπου απαιτείται. 15. Εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης άδειας δόμησης, η αλλαγή χρήσης κατά τις κείμενες διατάξεις, επί ρυμοτομούμενων ακινήτων, εφόσον έχει παρέλθει δεκαετία από την κήρυξη και εφόσον δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση. 16. Κατά των προβλεπομένων, στις διατάξεις του Κεφ. Α’ του παρόντος νόμου, δύναται να ασκηθεί προσφυγή, η οποία κατατίθεται στην ΥΔΟΜ και εξετάζεται από το ΣΥΠΟΘΑ, κατά τις ειδικότερες διατάξεις του ν.4030/2011 και του παρόντος νόμου. Η ΥΔΟΜ την διαβιβάζει εντός (15) ημερών συνοδευόμενη από εισήγηση. Το ΣΥΠΟΘΑ εντός δύο (2) μηνών εκδίδει απόφαση. Αν δεν εκδοθεί απόφαση στο προβλεπόμενο διάστημα των δύο (2) μηνών, τότε θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί σιωπηρά. Σε κάθε περίπτωση, δύναται να ασκηθεί αίτηση κατά της υπαγωγής στο αρμόδιο Δικαστήριο.

42 Ν. 4178/13 Άρθρο 26 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗ ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΧΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Για νέες αυθαίρετες κατασκευές καθώς και για αυτές που δεν υποβληθεί δήλωση, εφαρμόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις, για την κατεδάφιση ή την επαναφορά της χρήσης και επιβάλλονται τα πρόστιμα που υπολογίζονται ως εξής: α. Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου (Επιφάνεια * Τιμή Ζώνης), κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης β. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου (Επιφάνεια * Τιμή Ζώνης), κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, το οποίο επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησης του κτιρίου, από την ανέγερσή του ή την εγκατάσταση της χρήσης μέχρι την κατεδάφιση των κατασκευών και την επαναφορά της χρήσης ή την έκδοση άδειας δόμησης ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας. γ. Για αυθαίρετη εγκατάσταση ή εργασία που δεν αντιστοιχεί σε επιφάνεια χώρου, η αξία του αυθαιρέτου υπολογίζεται αναλυτικά με τιμές προϋπολογισμού κατά το Παράρτημα Β’ του παρόντος νόμου 4. Σε κάθε περίπτωση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τα ελάχιστα πρόστιμα ανέγερσης ή διατήρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερα του ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ.

43 Ν. 4178/13 Άρθρο 27 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Ν. 4178/13 Άρθρο 27 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου, για τις κατηγορίες 1 ( τα κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία), 2 (αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της ), 4 ( τα κτίρια με παραβάσεις πολεοδομικών μεγεθών) και 5 (κατηγορίες που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 1-4) του άρθρου 9, λήγει με την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος (δηλαδή στις ). Εξαιρείται η κατηγορία 3 (αυθαίρετες μικρές παραβάσεις), για τις οποίες δεν προβλέπεται λήξη της διαδικασίας.

44 Ν. 4178/13 Άρθρο 28 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α
ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, κάθε διάταξη που ρυθμίζει θέματα του παρόντος νόμου καταργείται αυτοδικαίως. 2. Για τις ολοκληρωμένες πράξεις υπαγωγής για τις οποίες έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου και έχει περαιωθεί η διαδικασία, αυτομάτως ή μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εκδίδεται πράξη ολοκλήρωσης της υπαγωγής κατά τις διατάξεις του παρόντος. 3. Εκκρεμείς υποθέσεις, διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 4. Υπαγωγές για τις οποίες, κατά τις προγενέστερες διατάξεις, υποβλήθηκε δελτίο δομικής τρωτότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ, θεωρούνται αποδεκτές και δεν επανεξετάζονται ως προς τα τυπικά στοιχεία του δελτίου δομικής τρωτότητας. 5. Οι επιτροπές του ν.4014/2011, που συγκροτήθηκαν με προγενέστερες διατάξεις και κανονιστικές πράξεις, συνεχίζουν να λειτουργούν κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος. 6. Για τις πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του ν.4014/2011, τα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια της υπ’ αριθμ /2001 ΚΥΑ, δύνανται να υποβληθούν έως την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα νόμο. ΠΑΡΑΤΑΣΗ δηλαδή για τα δικαιολογητικά & σχέδια της Β’ φάσης μέχρι τις 9. Με Υπουργική Απόφαση, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί με προγενέστερες διατάξεις και καθορίζονται επίσης, οι περιπτώσεις και η διαδικασία διορθώσεων ή επιστροφής προστίμων όπου απαιτείται.

45 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
Ν.4178/13 ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Κρήτης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google