Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα ΓΓΠΣ Μιχαήλ Β. Μιχαλόπουλος, ΓΓΠΣ/ Δ31 Α΄ Υπεύθυνος Έργου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα ΓΓΠΣ Μιχαήλ Β. Μιχαλόπουλος, ΓΓΠΣ/ Δ31 Α΄ Υπεύθυνος Έργου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα ΓΓΠΣ Μιχαήλ Β. Μιχαλόπουλος, ΓΓΠΣ/ Δ31 Α΄ Υπεύθυνος Έργου
11/10/2013 Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. Μιχαήλ Β. Μιχαλόπουλος, ΓΓΠΣ/ Δ31 Α΄ Υπεύθυνος Έργου ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

2 ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση – Στόχοι:
Ημερίδα ΓΓΠΣ 11/10/2013 ΕΣΠΑ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση – Στόχοι: ΣΤΟΧΟΣ 1- ΣΥΓΚΛΙΣΗ Φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα Ψ.Υ. -ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) Διάρκεια Υλοποίησης: Αυγουστος Αυγουστος 2015 ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

3 ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. Το Έργο ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.E.K. υποστηρίζει τις διαδικασίες των:
Ημερίδα ΓΓΠΣ 11/10/2013 ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. Το Έργο ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.E.K. υποστηρίζει τις διαδικασίες των: Κτηματικών Υπηρεσιών και επιτελικών Δ/νσεων Δημόσιας Περιουσίας (Δ10), Εθνικών Κληροδοτημάτων (Δ11) και Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, Σήμερα, για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, απαιτείται η φυσική παρουσία του πολίτη. Η υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή είναι κυρίως αναλογικοί χάρτες και έγγραφα, εκτός από μερικές περιπτώσεις διατήρησης ψηφιακού αρχείου που έχει αναπτυχθεί κυρίως με πρωτοβουλίες των υπαλλήλων του Υπουργείου μας. Το ψηφιακό αρχείο θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

4 Ημερίδα ΓΓΠΣ 11/10/2013 παρέχει σύγχρονη πληροφοριακή υποδομή που θα βελτιώσει την απόδοση και θα συνεισφέρει στη διαφάνεια. Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (Στάδιο 4 και 5) ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

5 Ημερίδα ΓΓΠΣ 11/10/2013 ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, σε θέματα της Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, οι συνέπειες των οποίων είναι σημαντικές τόσο στην οικονομική, όσο και στην περιβαλλοντική τους διάσταση. ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

6 Παραδοτέα ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. (1/3)
Ημερίδα ΓΓΠΣ 11/10/2013 Παραδοτέα ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. (1/3) Προμήθεια Περιφερειακού Εξοπλισμού Σταθμοί Εργασίας (450 σύγχρονοι Η/Υ) Σαρωτές Α0 και Α4 Σχεδιογράφοι Α0 και Εκτυπωτές Α4 GPS Υψηλής ακρίβειας Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και ενεργού δικτυακού εξοπλισμού Η προμήθεια εξοπλισμού είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος, αλλά και την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού. Η εγκατάσταση Ιανουάριος 2014 – Μάρτιος 2015 ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

7 Παραδοτέα ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. (2/3)
Ημερίδα ΓΓΠΣ 11/10/2013 Παραδοτέα ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. (2/3) Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Διαγραμμάτων Ψηφιοποίηση των τεκμηρίων της Δημόσιας Περιουσίας (έγγραφα και διαγράμματα) Data-entry των Απογραφικών Δελτίων On-the-Job-Training (OJT) για την ψηφιοποίηση και παραγωγή μεταδεδομένων Εγγράφων και Διαγραμμάτων και την χρήση των Ψηφιακών Υπηρεσιών Ολοκλήρωση Ψηφιοποίησης: Απρίλιος του 2015 διαγράμματα και σελίδες εγγράφων. OJT κατά τη Φάση πιλοτικής λειτουργείας του έργου: Απρίλιος του 2015 έως Ιούνιος 2015 ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

8 Παραδοτέα ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. (3α/3)
Ημερίδα ΓΓΠΣ 11/10/2013 Παραδοτέα ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. (3α/3) Ψηφιακές Υπηρεσίες σε θέματα: Δημοσίων, Ανταλλαξίμων Κτημάτων, Αιγιαλού, Παραλίας, Όχθης και Παρόχθιας Ζώνης Καταγραφή – Προστασία - Διεκδίκηση – Διαχείριση Αμμοληψίας Απαλλοτριώσεων Στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών & Κατασκευών Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών καλύπτοντας τις επιχειρησιακές ανάγκες των Δ/νσεων Δ10, Δ11, ΔΤΥ και των Κτηματικών Υπηρεσιών ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ολοκληρώνονται τον Απρίλιο του 2015. Καθίστανται δυνατές: α) η ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση της πληροφορίας των αντικειμένων της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων β) η ψηφιοποίηση και εισαγωγή του υπάρχοντος αρχειακού υλικού και των τεκμηρίων της Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών στο Data Center της ΓΓΠΣ. Τέλος, για την δημιουργία και διατήρηση αρχείου, όπου αυτή απαιτείται (διοικητικές πράξεις κλπ) θα ακολουθηθούν τα πρότυπα του Open Archive Initiative (ΟΑΙ) για τη διαλειτουργικότητα του διαδικτιακού περιεχομένου (Standards for Web Content Interoperability). ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

9 Παραδοτέα ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. (3β/3)
Ημερίδα ΓΓΠΣ 11/10/2013 Παραδοτέα ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. (3β/3) Ψηφιακές Υπηρεσίες σε θέματα: Χορήγηση Υποτροφιών, Βοηθημάτων, Βραβείων και Επιχορηγήσεων Κληροδοτημάτων Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών Υπηρεσίες Υπόμνησης σε θέματα Κληροδοτημάτων και Σχολαζουσών Κληρονομιών Προσαρμοσμένες στο νέο νόμο 4182 (ΦΕΚ Α΄ 85/ ) Ολοκληρώνονται τον Σεπτέμβριο του 2014 ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις του ν ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

10 Ημερίδα ΓΓΠΣ 11/10/2013 Πληροφοριακή Υποδομή ταυτότητα αντικειμένου (Δημόσιο Κτήμα, Αιγιαλός, Κληροδότημα), συνδεδεμένη με τη θέση του ακινήτου και τη γεωμετρία του. ιδιοκτησιακό καθεστώς και αντικειμενική αξία διοικητικές αποφάσεις κι ενέργειες (μέτρα προστασίας, διεκδικήσεις, διαχείριση κλπ) Νόμοι, Εγκύκλιοι, Γνωμοδοτήσεις κ.α. Για την παροχή των υπηρεσιών, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη πληροφοριακής υποδομής για όλες τις κατηγορίες της Δημόσιας Περιουσίας και των Εθνικών Κληροδοτημάτων. ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

11 Δυνατότητες επικαιροποίησης
Ημερίδα ΓΓΠΣ 11/10/2013 Δυνατότητες επικαιροποίησης εισαγωγή, διόρθωση, επεξεργασία και παρουσίασης της περιγραφικής και γεωχωρικής πληροφορίας του αντικειμένου διαχείριση και παρακολούθηση των υποθέσεων (προστασία, διεκδικητικές αγωγές, παραχώρηση, μίσθωση κ.λπ.) θεματικές κατηγορίες πληροφοριακού υλικού ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

12 Διαδικτυακές Υπηρεσίες
Ημερίδα ΓΓΠΣ 11/10/2013 Διαδικτυακές Υπηρεσίες web services: Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτου Ακίνητα (Δημόσια, Ανταλλάξιμα κλπ) Αιγιαλός, Παραλία, Όχθη και Παρόχθια Ζώνη. Απαλλοτρίωση. Στεγάσεις. Για την ανάπτυξη των διαδικτυακών εφαρμογών θα ακολουθηθούν τα πρότυπα του W3C, Web Services, UDDI, SOAP, WSDL Για την ανάπτυξη των εφαρμογών διαχείρισης και παρουσίασης γεωγραφικών πληροφοριών θα ακολουθηθούν τα πρότυπα OGC, Web Feature Service (WFC), Web Map Context (WMC), Web Map Service (WMS), Web Service Common. Web service για τον Αντικειμενικό Προσδιορισμό Αξίας Ακινήτου. Θα καταναλώνεται από κάθε ενδιαφερόμενο για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτου, άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και πολίτες. Web services για τα Δημόσια Κτήματα (Κτίρια και κάθε άλλου είδους ακίνητη περιουσία). Θα καταναλώνεται κυρίως από το φορέα διαχείρισης της Δημόσιας Περιουσίας (π.χ. ΚΕΔ), δίνοντας σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του Δημοσίου Κτήματος (ελεύθερο, καταπατημένο, διεκδικούμενο κλπ), αλλά και για το χαρακτήρα (εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, παραδοσιακό, ιστορικό κέντρο πόλης, δασικό κλπ) και όσον αφορά στην παραχώρηση, θα καταναλώνεται από τον αποδέκτη της παραχώρησης Web services για Αιγιαλό και Παραλία, Όχθη και Παρόχθια Ζώνη. Θα καταναλώνεται από όλους τους εμπλεκομένους φορείς σε περιπτώσεις καθορισμού και επανακαθορισμού αιγιαλού και παραλίας ή όχθης και παρόχθιας ζώνης (Κτηματική Υπηρεσία, Λιμεναρχείο, Περιφέρεια, ΓΕΝ) όσον αφορά στην παραχώρηση/ έργα, θα καταναλώνεται από τον αποδέκτη της παραχώρησης όσον αφορά στην προστασία, θα καταναλώνεται από την Περιφέρεια σε περιπτώσεις έκδοσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής. Web services για την Απαλλοτρίωση. Θα καταναλώνεται από ιδιώτες για προβολή ή μη δικαιωμάτων και Θα καταναλώνεται από αιτούντες τον υπολογισμό αξίας του απαλλοτριωμένου ακινήτου (φορέας απαλλοτρίωσης, ιδιώτες κλπ) Web services για τα Ανταλλάξιμα. Όσον αφορά στην παραχώρηση, θα καταναλώνεται από τον αποδέκτη της παραχώρησης Web services για τις Στεγάσεις. Θα καταναλώνεται από τους δημόσιους φορείς και από πολίτες (Νομικά και Φυσικά Πρόσωπα) για τις προϋποθέσεις στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών, κριτήρια καταλληλότητας ακινήτου, πρόσβαση ΑμΕΑ ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

13 Αξιοποίηση προηγουμένων Έργων
Ημερίδα ΓΓΠΣ 11/10/2013 Αξιοποίηση προηγουμένων Έργων Χαρτογραφικό Υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών LSO και VLSO, για την τοποθέτηση όλων των αντικειμένων της Δημόσιας Περιουσίας. Xαρτογραφικό Υπόβαθρο υψηλής ανάλυσης και DTM ακριβείας, για τον καθορισμό Αιγιαλού και Παραλίας Ηλεκτρονικό Μητρώο Ακινήτων της ΕΤΑΔ ΑΕ Αξιοποίηση Δημοσίων δεδομένων που αναπτύχθηκαν στο Γ΄ ΚΠΣ ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

14 Κύρια Οφέλη από άλλα Έργα
Ημερίδα ΓΓΠΣ 11/10/2013 Κύρια Οφέλη από άλλα Έργα Επιτυγχάνουμε: την ορθολογιστική χρήση δημοσίου χρήματος και ανθρωπίνων πόρων και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση κάθε υπηρεσιακής ή αναπτυξιακής ανάγκης που προϋποθέτει την κοινοχρησία γεωχωρικών δεδομένων. Αξιοποιούμε πλήρως τις ωφέλειες του 3882/2010 για την κοινοχρησία γεωχωρικών δεδομένων και συμβάλλουμε κι εμείς με τη διάθεση των παραδοτέων του Έργου στη Δημόσια Διοίκηση. ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

15 Συνέργεια με Έργα του Υπ.Οικ.
Ημερίδα ΓΓΠΣ 11/10/2013 Συνέργεια με Έργα του Υπ.Οικ. TAX.I.S Με τη χρήση του TAXIS ως ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής (βεβαίωση χρέους) επιτυγχάνουμε την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών Σταδίου 4 και 5. TAXISnet Η υποδομή του TAXISnet αποτελεί τον ενιαίο μηχανισμό πιστοποίησης των Πολιτών που χρησιμοποιούν τις Ψηφιακές μας Υπηρεσίες. Το TAXIS και TAXISnet αναβαθμίζονται και βελτιώνονται συνεχώς. Η εμπιστοσύνη των φορολογουμένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που προσφέρουμε είναι πασίδηλη. Τα πληροφοριακά μας συστήματα αλληλοσυμπληρώνονται, όπως επιτάσσουν οι σύγχρονες ανάγκες. Με τη χρήση της υποδομής του TAXIS ως ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής (βεβαίωση χρέους) επιτυγχάνουμε την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών Σταδίου 4. Η υποδομή του TAXISnet αποτελεί τον ενιαίο μηχανισμό πιστοποίησης των Πολιτών που χρησιμοποιούν τις ψηφιακές μας υπηρεσίες. ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

16 γεω-TAXIS ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. Ευχαριστώ Ημερίδα ΓΓΠΣ 11/10/2013
Ενιαία πλατφόρμα του Υπ. Οικονομικών ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα ΓΓΠΣ Μιχαήλ Β. Μιχαλόπουλος, ΓΓΠΣ/ Δ31 Α΄ Υπεύθυνος Έργου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google