Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών «Η εφαρμογή καλών πρακτικών στο Εθνικό Κτηματολόγιο και η συμβολή της κοινοτικής οδηγίας INSPIRE» ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτεμβρίου 2014

2 Δομη παρουσιασησ Η παρούσα εισήγηση εστιάζεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο, συγκριτικά με αντίστοιχα Κτηματολογικά Συστήματα ευρωπαϊκών χωρών. Η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας INSPIRE για τα γεωχωρικά δεδομένα, αποτελεί το βασικό εργαλείο εναρμόνισης των Κτηματολογικών Συστημάτων στην ΕΕ. Το ΕΚ παρουσιάζει ελλείψεις σε θεματικά επίπεδα βάσει της οδηγίας INSPIRE, τα οποία οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν εμπλουτίσει στα δικά τους κτηματολογικά συστήματα. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους και η εναρμόνιση της ελληνικής πολιτικής με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, μπορεί να επιφέρει ουσιαστικά οφέλη για την Ελλάδα ως προς τις οικονομικές δυνατότητες και προτεραιότητες, το επίπεδο γνώσης καθώς και τη λύση των γραφειοκρατικών προβλημάτων.

3 Εθνικο κτηματολογιο & αναπτυξιακη προοπτικη
Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι το μεγαλύτερο έργο της χώρας, αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο και διασφαλίζει το συμφέρον των ιδιοκτητών και τη λειτουργία μιας οικονομικά δραστήριας κοινωνίας, με βασικό στοιχείο τη γη και τα ακίνητα. Αποτελεί την βάση για την διαχείριση της γης Απαραίτητη προϋπόθεση εκσυγχρονισμού της διοίκησης Συμβάλλει : Στην ανάπτυξη της χώρας Στην ορθολογική οργάνωση του χώρου Στην προστασία του περιβάλλοντος και Στην αξιοποίηση της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας

4 ΟΔΗΓΙΑ INSPIRE & κτηματολογικα συστηματα
Θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης & λειτουργίας ΕΝΙΑΙΑΣ υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη με σκοπό: την παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών προς δημόσιες υπηρεσίες και πολίτες την υλοποίηση, το συντονισμό και την αξιολόγηση των πολιτικών των κρατών/ μελών της Ε.Ε. σε όλα τα επίπεδα διοίκησης Η Οδηγία INSPIRE: Επιλύει τα προβλήματα διαθεσιμότητας, ποιότητας, οργάνωσης και προσβασιμότητας της χωρικής πληροφορίας που τηρείται σε επίπεδο χώρας Δρομολογεί εκτεταμένο πρόγραμμα συλλογής νέων χωρικών δεδομένων στα κράτη μέλη και προωθεί την ανάπτυξη των Εθνικών Υποδομών Χωρικών Πληροφοριών Πηγή : Έκθεση Παρακολούθησης Οδηγίας INSPIRE (2008, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα)

5 ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ) Ν. 3882/2010
Θεσπίζει εναρμονισμένες πρακτικές και κανόνες για τη συλλογή, παραγωγή, προμήθεια, διαχείριση, κοινοχρησία και διάθεση γεωχωρικών δεδομένων Εναρμονίζει τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) Οφέλη Εθνικής Υποδομής: Περιβάλλον Εθνική οικονομία Ανάπτυξη Διαφάνεια Πηγή : Γ. Πανόπουλος 29/11/2007 «Διαχείριση Χωρικών & Χώρο-Χρονικών Δεδομένων»

6 Θεματικα επιπεδα που περιλαμβανονται στο εθνικο κτηματολογιο
Τι περιλαμβάνει το ΕΚ Σύστημα Συντεταγμένων Συστήματα Γεωγραφικού Κανάβου και Γεωτεμάχια Υψομετρία Κάλυψη Γης Ορθοφωτογραφίες ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ INSPIRE

7 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΕΚ)
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ INSPIRE Τι δεν περιλαμβάνει το ΕΚ Τοπωνύμια Διοικητικά Όρια Διευθύνσεις Δίκτυα μεταφορών Υδρογραφία Προστατευόμενες Περιοχές Γεωλογία Στατιστικές μονάδες Κτίρια Έδαφος Χρήσεις γης Ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια Κυβερνητικές υπηρεσίες Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος Μεταποιητικές & βιομηχανικές εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις γεωργικές & υδατοκαλλιεργειών Κατανομή πληθυσμού Διαχείριση εκτάσεων (περιορισμοί, ζώνες που υπόκεινται σε ρυθμίσεις) Ζώνες φυσικών κινδύνων Ατμοσφαιρικές συνθήκες Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά Θαλάσσιες περιοχές Βιο-γεωγραφικές περιφέρειες

8 Ιταλικό κτηματολόγιο - διάρθρωση Σουηδικό κτηματολόγιο - διάρθρωση
Ευρωπαϊκη πρακτικη Οι υπό εξέταση χώρες είναι οι εξής : Ιταλικό κτηματολόγιο - διάρθρωση Γερμανία Ολλανδία Ηνωμένο Βασίλειο Ιταλία Σουηδία Πηγή : Agenzia del Territorio Σουηδικό κτηματολόγιο - διάρθρωση Η έρευνα καλύπτει: Τα συστήματα Τις τεχνικές Τα γνωρίσματα Τις πρακτικές Την νομοθεσία & το περιβάλλον Τις τάσεις & τις τρέχουσες εξελίξεις Πηγή : Eurogi Presentation at the 1st Cadastral Congress In The EU 2002

9 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ελλαδασ – 5 χωρων
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ελλαδασ – 5 χωρων Τα κατά κράτος κτηματολογικά συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν σε σχέση: Νομοθεσία Αρμόδιους Φορείς Γεωχωρικές Μεθόδους Το πλαίσιο προσδιορισμού της ακίνητης περιουσίας Τα κτηματολογικά πρότυπα Οργάνωση Σύνταξη Τήρηση

10 Συγκριτικα στοιχεια (1/2)
Σύγκριση βάσει των Αρμόδιων Φορέων Σύγκριση βάσει του δημόσιου μητρώου

11 Συγκριτικα στοιχεια (2/2)
Σύγκριση κτηματολογικών συστημάτων βάσει της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας Επίπεδο ολοκλήρωσης κτηματολογικών συστημάτων (στο σύνολο της ΕΕ, Κράτη/ Μέλη)

12 συγκριτικοσ πινακασ των υπο εξεταση κτηματολογικων συστηματων (1/3)
συγκριτικοσ πινακασ των υπο εξεταση κτηματολογικων συστηματων (1/3) ΧΩΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Υπάρχουν 2 κύριοι νόμοι για το Εθνικό Κτηματολόγιο το καθορίζει τη διαδικασία βάσει της οποίας συλλέγονται και επικυρώνονται τα δεδομένα και το 1998 καθορίζει το πλαίσιο πως θα λειτουργεί το κτηματολόγιο βάσει του νόμου του 1995 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Από το 1900 υπάρχει το κοινό ιδιωτικό δίκαιο όπου στο πλαίσιο αυτό έχει θεσπιστεί το σύστημα καταγραφής της γης, το αποτελέσματα της επίσημης εκτίμησης του εδάφους αρχίζουν να καταγράφονται ΟΛΛΑΝΔΙΑ Το Κτηματολόγιο της Ολλανδίας ιδρύθηκε το 1832 και άρχισε η καταγραφή της γης και μέχρι το 1985 όλα τα στοιχεία μηχανογραφήθηκαν και βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Υπάρχουν πολλοί νόμοι σε σχέση με το κτηματολόγιο οι βασικοί είναι για την Ιρλανδία το 1970 για την Σκωτία το 1979 και για την Αγγλία και την Ουαλία το 2002 ΙΤΑΛΙΑ Το 1886 δημιουργήθηκε το κτηματολόγιο της Ιταλίας, το άρχισε η καταγραφή της γης και των κτιρίων και το 2001 πήρε την τελική του μορφή ΣΟΥΗΔΙΑ το 1930 έγινε η ουσιαστική καταγραφή της γης, το δημιουργήθηκε το ψηφιακό κτηματολόγιο, το ολοκληρώθηκε η πλήρης καταγραφή των πληροφοριών, το δημιούργησε 3D κτηματολόγιο και το 2010 ξεκίνησε η καταγραφή των διαμερισμάτων

13 συγκριτικοσ πινακασ των υπο εξεταση κτηματολογικων συστηματων (2/3)
συγκριτικοσ πινακασ των υπο εξεταση κτηματολογικων συστηματων (2/3) ΧΩΡΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΧΑ ΥΠΕΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟ- ΦΥΛΑΚΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ LANDER - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΟΛΛΑΝΔΙΑ KADASTER ΔΗΜΟΙ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ORDANCE SURVEY & OSNI ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟ- ΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΧΕΣΗ ΚΤΗΜΑ- ΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΗΣ ΙΤΑΛΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ NATIONAL LAND SURVEY ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

14 συγκριτικοσ πινακασ των υπο εξεταση κτηματολογικων συστηματων (3/3)
συγκριτικοσ πινακασ των υπο εξεταση κτηματολογικων συστηματων (3/3) ΧΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ( σε ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΗΣ % ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 15 ΕΝ ΜΕΡΕΙ 15% ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ(CD) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 61,3 ΕΝ ΜΕΡΕΙ (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ) ΕΝ ΜΕΡΕΙ (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ(CD) ΟΛΛΑΝΔΙΑ 7 100% ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 1997 100% ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΘΗΚΕ ΤΟ 1990 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 17,3 ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ 97% ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑ 120 100% ΣΟΥΗΔΙΑ 3,8 ΕΝΙΑΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

15 συμπερασματα Δεν υπάρχει ενιαίο κτηματολογικό πρότυπο στην ΕΕ
Η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με τις συγκρινόμενες χώρες Η Οδηγία INSPIRE δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενιαίων προτύπων κτηματολογικών συστημάτων συμβάλλοντας στην ομοιομορφία & στην συμβατότητα των γεωχωρικών δεδομένων στην Ευρώπη Η δημιουργία της ΕΥΓΕΠ δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να κάνει να πολύ σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας & της ποιότητας των γεωχωρικών δεδομένων & υπηρεσιών της, ιδιαίτερα του Κτηματολογίου Τα παραδοσιακά κτηματολογικά συστήματα βρίσκονται σε δοκιμασία εξαιτίας της τεράστιας τεχνολογικής εξέλιξης, των κοινωνικών μεταβολών, της παγκοσμιοποίησης και των αυξανόμενων επιχειρησιακών σχέσεων

16 προοπτικεσ Η Ελλάδα αντιμετωπίζοντας τα γραφειοκρατικά προβλήματα και συμπληρώνοντας τις ελλείψεις, θα δημιουργήσει ένα σύγχρονο και πλήρως καταρτισμένο Εθνικό Κτηματολόγιο Με βάση την Οδηγία INSPIRE και την ΕΥΓΕΠ το Εθνικό Κτηματολόγιο θα διασφαλίσει την ποιότητα και την αξιοπιστία των γεωχωρικών δεδομένων του, θα εκσυγχρονιστεί και θα συμβάλλει στην δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υποδομής Χωρικής Πληροφορίας Αναμένεται μέχρι το 2020 ολόκληρη η χώρα να έχει κτηματογραφηθεί και να έχει ενταχθεί σε λειτουργία κτηματολογίου, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφτεί 16 εκατομμύρια δικαιώματα δηλαδή το 42% και το 65% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας παρέχοντας θέσεις εργασίας σε εργαζόμενους Η αυτοματοποίηση των κτηματολογικών συστημάτων θα αποτελέσει εργαλείο βελτίωσης της απόδοσής τους στην Ευρώπη

17 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google