Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κοινωνία της Πληροφορίας και Ελεύθερο Λογισμικό

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κοινωνία της Πληροφορίας και Ελεύθερο Λογισμικό"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κοινωνία της Πληροφορίας και Ελεύθερο Λογισμικό
Θεόδωρος Καρούνος Προϊστάμενος Διαχειριστικής Αρχής Του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας Πάτρα, 13/2/2004

2 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας μοχλός ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας
Η Δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας: Χρηστών των ΤΠΕ και Ιντερνετ Υποδομών (Δίκτυα και πληροφοριακά συστήματα στην εκπαίδευση, Δημ.Διοίκηση, υγεία, περιφέρειες, επιχειρήσεις, κλπ) Ηλεκτρονικά παρεχομένων Υπηρεσιών Μηχανισμών υλοποίησης, υποστήριξης,διάχυσης Ανθρώπινων δικτύων υποστήριξης και προώθησης της ΚτΠ Βελτίωση παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, επιπέδου ζωής, των δυνατοτήτων ανάπτυξης ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Κλάδος ΤΠΕ πηγή ανάπτυξης για τη χώρα (Εξειδίκευση, το ΕπΚτΠ πεδίο απόκτησης τεχνογνωσίας για διεθνοποίηση, στρατηγική θεώρηση)

3 Συμβολή ΕΛ/ΛΑΚ στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας
Το ΕΛ/ΛΑΚ αλλάζει του κανόνες λειτουργίας του λογισμικού τομέα και του γενικότερου τομέα των τεχνολογιών πληροφορίας (ΙΤ): Ανάπτυξη της αγοράς λογισμικού - διεύρυνση του υγιούς ανταγωνισμού Ανεξαρτησία από κατασκευαστές και μονοπώλια Ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα με χαμηλό συνολικό κόστος (ΤCO) Ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε τοπικό επίπεδο Συνεχής δυνατότητα βελτίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης του λογισμικού Ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του λογισμικού Ανεξάρτητη η υποστήριξη από τον κατασκευαστή (αξιοπιστία-ασφάλεια) Διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων Συνεχή ροή της πληροφορίας Αξιοποίηση συνεργιών στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων Παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικά υπηρεσιών Επαναχρησιμοποίηση λογισμικού, εύκολη υιοθέτηση καλών πρακτικών στη Δημόσια Διοίκηση

4 Ιδιωτικός τομέας - Επιχειρήσεις
Ιδιωτικός τομέας - ανάπτυξη / διανομή εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ Ανάπτυξη νέων επιχειρησιακών μοντέλων Διανομή και λιανική πώληση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ Ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης ΕΛ/ΛΑΚ (συμβουλευτικές, εγκατάστασης και ολοκλήρωσης, υποστήριξης, εκπαίδευσης, στελέχωσης προσωπικού, προώθησης και διάχυσης) Ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε τοπικό επίπεδο Ιδιωτικός τομέας- αξιοποίηση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ Εξοικονόμηση κόστους αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων Αξιόπιστες και σταθερές εφαρμογές - έλεγχος και διόρθωση σφαλμάτων στην πηγή Καλλιέργεια κουλτούρας ανοιχτής πρόσβασης στη γνώσης, αλλαγή νοοτροπιών Εξοικείωση στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων (κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των εφαρμογών)

5 Πολίτες και Ελεύθερο Λογισμικό
Διαφάνεια στον τρόπο επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων του πολίτη Διάδοση της γνώσης – πρόσβαση στην πληροφορία Μείωση του ψηφιακού χάσματος Είσοδος στη ψηφιακή εποχή με χαμηλό κόστος (απαιτείται μόνο η αγορά του υλικού του υπολογιστή)

6 Η κατάσταση αξιοποίησης του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα
Περιορισμένες ακόμα οι λύσεις εφαρμογών πληροφορικής σε ΕΛ/ΛΑΚ αν και έχουν γίνει ενέργειες προώθησης του Συγκρότηση Ομάδας εργασίας για το ΕΛ/ΛΑΚ - συνεργασία με την Ελληνική κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ Εξελληνισμός λογισμικού πχ λογισμικό γραφείου OpenOffice, Mozilla Web browser, Γραφικά περιβάλλοντα KDE και GNOME, Προετοιμασία οδηγών χρήσης Mozilla, Openoffice, Debian, Sourceforge, Διανομή του ΚΝΟPPEL, ελληνικού "Live Linux" βασισμένο στο KNOPPIX, Δημιουργία ελληνικών ελεύθερων γραμματοσειρών (freefonts) κ.α Ανάπτυξη πλήρους γλωσσάριου σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ως οδηγού για τη σωστή μετάφραση πακέτων ελεύθερου λογισμικού και ειδικότερα για το λογισμικό που προορίζεται για χρήση στην εκπαίδευση

7 Παραδείγματα αξιοποίησης ΕΛ/ΛΑΚ
Υποδομή Internet & Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ΠΣΔ: από σύνολο σχολειών ήδη συνδεδεμένα Προγράμματα ΕΛ που χρησιμοποιούνται: qMail, squid, squidguard, Apache, HordeIMP, MySQL, FreeRadius, MRTG, phpBB, OpenLDAP. Πανεπιστήμια – ΤΕΙ Χρήση Linux σε εργαστήρια υπολογιστών TEE – Σχολεία Πιλοτική λειτουργία εργαστηρίων πληροφορικής γυμνασίων βασισμένα αποκλειστικά σε ΕΛ/ΛΑΚ.

8 Προοπτικές αξιοποίησης ΕΛ/ΛΑΚ στη χώρα
Υψηλή η δυναμική διείσδυσης του ΕΛ/ΛΑΚ : Ανάγκη για ανοιχτές, αξιόπιστες, διαλειτουργικές και χαμηλού κόστους υποδομές και συστήματα πληροφορικής Αύξηση της προσφοράς των λύσεων βασισμένων σε ΕΛ/ΛΑΚ από Ελληνικές εταιρίες Υποστήριξη ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ από την τοπική και διεθνή κοινότητα Ενσωμάτωση κατευθύνσεων eEurope για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων με την υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων, εργαλείων και αρχιτεκτονικής Για την διάχυση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ αναπτύχθηκαν, συντηρούνται, και διαρκώς ανανεώνονται οι παρακάτω δικτυακοί τόποι: δικτυακός τόπος ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού για τα πλεονεκτήματα του ΕΛ/ΛΑΚ καθώς και τις δραστηριότητες της εταιρίας. δικτυακός τόπος/ κοινότητα συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων σχετικά με το ΕΛ/ΛΑΚ

9 Πηγές http://eu.conecta.it/paper/Impact_open_source_in.html
eEurope 2005 action plan “Free Software / Open Source: Information Society Opportunities for Europe?”, Working group on Libre Software 2000, “Pooling Open Source Software: An IDA Feasibility Study”, Interchange of Data between Administrations, European Commission, DG Enterprise, June 2002 “Free/Libre Open Source Software: Survey and Study”, FLOSS Report, Berlecon Research, European Commission, IST, July 2002, “Aspects of Open Source in Telecommunications”, Eurescom, Project P1044,May 2001 “A Business Case Study of Open Source Software in Military Systems”, MITRE Corporation, July 2001 “Use of OSS within UK Government” “Impact of open source in the total cost of ownership”,

10 Πηγές “The Economic Efficiency of Internet Public Goods”, Martyne M. Hallgen and Alan K. McAdams, Internet Economics, 2000 ‘Virtual Teaming: 10 Principles for Success”,Strategic Analysis Report,Garter, Sep. 2002 ‘Open Source Software and the Economics of Organization’, Giampaolo Garzarelli, Universita degli Studi di Roma, “La Sapienza”, 2002, “Sequential Innovation, Patents and Imitation’, J.Bessen & E. Baskin, MIT Sloan School of Management, Princeton University, ‘Software Userright inconsistencies of Software Patents”, “Some Simple Economics of Open Source”, Journal of Industrial Economics, 50, , 2002 “Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση και Ανοιχτό Λογισμικό: O δρόμος προς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”, Αθανάσιος Πρίφτηs, “Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση, τη Δημόσια Διοίκηση και στις Επιχειρήσεις Μικρού/Μεσαίου Μεγέθους”, Ομάδα Εργασίας Γ4, Γ’ κύκλος εργασιών, e-Business Forum, (Ιανουάριος 2003) IDA Open Source Observatory

11 Πηγές eEurope common basic public services: Linking-up Europe: the importance of interoperability for e-Government services: Ελληνικό πλαίσιο διαλειουργικότητας Study into the use of Open Source Software in the Public Sector:http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&documentID=333&parent=chapter&preChapterID=0-134 IDA symposium on open source software (OSS) in EU public administrations - February 2001:

12 Δικτυακοί τόποι www.sourceforge.net www.OSDir.com www.gnu.org
eu.conecta.it Interchange of data between administrations (IDA)


Κατέβασμα ppt "Κοινωνία της Πληροφορίας και Ελεύθερο Λογισμικό"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google