Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παραδοτέο Ομάδας Εργασίας “Fiber to the Home – Fiber to the Building” e-Business Forum Δημόσια Διαβούλευση Συντονιστές: Αλέξανδρος Καλόξυλος Πανεπιστήμιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παραδοτέο Ομάδας Εργασίας “Fiber to the Home – Fiber to the Building” e-Business Forum Δημόσια Διαβούλευση Συντονιστές: Αλέξανδρος Καλόξυλος Πανεπιστήμιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παραδοτέο Ομάδας Εργασίας “Fiber to the Home – Fiber to the Building” e-Business Forum Δημόσια Διαβούλευση Συντονιστές: Αλέξανδρος Καλόξυλος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Θεόδωρος Καρούνος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Παντελής Παπαδόπουλος ΣΑΤΠΕ, Rapporteurs: Ιωάννης Σκοπούλης Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δημήτρης Πρίμπας Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ, Κώστας Τρούλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηράκλειο, 27/11/2008

2 Στόχος της Ομάδας Εργασίας Ιδ3 •Ανοικτός διάλογος με όλους τους ενδιαφερόμενους (ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς, κοινωνικούς φορείς) •Διαμόρφωση ενός τεχνικού, επιχειρηματικού και ρυθμιστικού πλαισίου αναφοράς για τις προοπτικές των οπτικών δικτύων πρόσβασης (FTTx) στην Ελλάδα

3 Αλλαγή Παραδείγματος στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και Υπηρεσίες Όλα βρίσκονται στα άκρα του Δικτύου Innovation Services Applications Knowledge

4 Επιδιώξεις των Κύριων Εμπλεκομένων •Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι –Εξυπηρέτηση ζήτησης για υπηρεσίες πρόσβασης υψηλών ταχυτήτων –Αντιμετώπιση της συνεχούς και ραγδαίας τεχνολογικής αλλαγής •Τελικοί Χρήστες –Δυνατότητα ευρείας επιλογής υπηρεσιών πρόσβασης και περιεχομένου –Ευκολία στην χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών –Χαμηλό κόστος •Δημοτικές Αρχές και Κυβερνήσεις –Βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας (public welfare)‏ –Τοπική ανάπτυξη και γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος

5 Προοπτικές - Όραμα •Ανταγωνιστικές υπηρεσίες πρόσβασης και περιεχομένου •Ελευθερία επιλογών για τον τελικό χρήστη •Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσίων •Βελτίωση της εξυπηρέτησης του τελικού καταναλωτή •Προσφορά ευρυζωνικών επιλογών σε όλους τους πολίτες (universal service) ‏

6 Κατηγοριοποίηση Οπτικών Δικτύων Πρόσβασης

7 Κίνητρα για την Παρέμβαση του Δημόσιου Τομέα •Οικονομικοί Παράγοντες –Αποτυχία Αγοράς (Market Failure)‏ –Πολιτική Ισόποσης Περιφερειακής Ανάπτυξης (Balanced Regional Development)‏ –Οικονομική Ανάπτυξη (Economic Development)‏ •Κοινωνικοί Παράγοντες •Βελτίωση Λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα

8 Οικονομικοί Παράγοντες •Αποτυχία Αγοράς –Σημαντικοί Παίκτες της Αγοράς –Ασαφείς Προβλέψεις Ζήτησης –Ασαφές Ρυθμιστικό Πλαίσιο •Οικονομική Ανάπτυξη –Σημασία της ευρυζωνικότητας (Διεθνείς Μελέτες)‏ –Προσέλκυση Πληθυσμού και Επιχειρηματικότητας •Πολιτική Ισόποσης Περιφερειακής Ανάπτυξης –Χαμηλή ή ανύπαρκτη προσφορά λόγω υψηλού κόστους –Χαμηλή ζήτηση για νέες υπηρεσίες –Προτίμηση νέων και οικονομικά ανεπτυγμένων περιοχών

9 Κοινωνικοί Παράγοντες •Πρόσβαση του πολίτη σε προωθημένες υπηρεσίες (e-training, e-health, e-working)‏ •Βελτίωση ποιότητας ζωής – Βιώσιμα Μοντέλα Εργασίας, Διαβίωσης •Μείωση Μετακίνησης •Αύξηση της αξίας της περιουσίας των πολιτών

10 Βελτίωση Λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα •Συνέργειες με άλλα δημοτικά δίκτυα κοινής ωφέλειας •Βελτίωση της παραγωγικότητας των δημόσιων υπηρεσιών •Εξοικονόμιση κόστους τηλεπικοινωνιακών τελών

11 Μοντέλα Παρέμβασης του Δημόσιου Τομέα στις Υποδομές

12 Υπιότεροι Τρόποι Παρέμβασης του Δημόσιου Τομέα •Συνάθροιση Ζήτησης (Demand Aggregation) •Τόνωση Ζήτησης ( Demand Stimulation)‏ •Ολοκλήρωση των Υφιστάμενων Δικτυακών Υποδομών •Συντονισμός Αναπτυξιακών Φορέων, Υποδομών και Κατασκευαστών

13 Συμπεράσματα - Προτάσεις •Επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Πλαισίου •Πρόσβαση στα Κτίρια •Δικαιώματα Διέλευσης & Πρόσβασης •Προτυποποίηση Κανονισμών Πρόσβασης στο Κτίριο/Σπίτι/Διαμέρισμα •Δίκτυο Διασύνδεσης με το Κέντρο (Backhaul)‏ •Διαμόρφωση Εθνικής Ευρυζωνικής Στρατηγικής (Καθολική Υπηρεσία, Ανοικτή Πρόσβαση)‏ •Διαμόρφωση Κουλτούρας προς την Κοινωνία της Πληροφορίας

14 Περισσότερες Πληροφορίες για την Δημόσια Διαβούλευση http://www.ebusinessforum.gr


Κατέβασμα ppt "Παραδοτέο Ομάδας Εργασίας “Fiber to the Home – Fiber to the Building” e-Business Forum Δημόσια Διαβούλευση Συντονιστές: Αλέξανδρος Καλόξυλος Πανεπιστήμιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google