Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
Επ. Καθ. Ν. Πολέμη Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής

2 Περιεχόμενα Υπάρχουσα Κατάσταση Προβλήματα Το έργο S-PORT Συμπεράσματα

3 Ναυτιλιακές εταιρείες
τράπεζες πλοία Ναυτιλιακές εταιρείες Υπουργεία Λιμένες Ναυπηγεία Τελωνεία Λιμενικές Αρχές Πάροχοι ICT Πάροχοι Κρίσιμες Υποδομές Περιβάλλον Ναυτιλίας

4 Οι υπάρχουσες νομοθεσίες, μεθοδολογίες και εργαλεία ασχολούνται μόνο με την φυσική ασφάλεια των λιμένων : MARPOL (e.g. MEPC.: 189(60), 190(60), Annex VI) για την προστασία των θαλασσών SOLAS (e.g. MSc.: 286(86), 256(84), 46(66), 291(87), 216(82), 282(86), 291(87), 290(87)) για την φυσική ασφάλεια των λιμένων, ISPS οργανωτική πλευρά της ασφάλειας Directive 2002/59/EC, 2010 Μεθοδολογίες/ Συστήματα: MSRAM , MARISA, CMA, SafeSeaNet the ISPS (International Ships and Port Facilities Security Code)

5 Υπηρεσίες Πληροφορία/Δεδομένα Τηλ. υλικό Υποδομή Λογισμικό Χρήστες

6 Προβλήματα Δεν αντιμετωπίζονται οι λιμένες σαν κρίσιμες υποδομές. Δεν ακολουθούν τις αντίστοιχες νομοθεσίες και μεθοδολογίες. Δεν πιστοποιούν τα πληροφοριακά τους συστήματα κατά ISO27001 και δεν ακολουθούν διαδικασίες ISO Συνήθως η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων τους προκύπτει από τους κατασκευαστές. Δεν ελέγχεται από Αρχές. Οι υπάρχουσες μεθοδολογίες είναι ελλιπείς.

7 Workshop on Cyber Security Aspects in the Maritime Sector (9/2011)
ENISA report 2011 «ANALYSIS OF CYBER SECURITY ASPECTS IN THE MARITIME SECTOR»

8 S-PORT http://s-port.unipi.gr/

9 Σκοπός του S-PORT Ικανοποίηση των αναγκών ασφάλειας των ΠΣ εμπορικών λιμένων, για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών, τη λήψη των κατάλληλων αντιμέτρων, την κατάστρωση στρατηγικών ασφάλειας και ανάκαμψης συστημάτων. Ενίσχυση των μέσων και των μεθόδων αξιολόγησης, σύγκρισης, ελέγχου, αναβάθμισης και εναρμόνισης των μεθόδων διαχείρισης της ασφάλειας των ΠΣ των εμπορικών λιμένων με τις βέλτιστες πρακτικές και του κώδικα ISPS.

10 Βασικοί Στόχοι του S-PORT
Καταγραφή υπαρχουσών μεθοδολογιών/πρακτικών/προτύπων για ανάλυση επικινδυνότητας, αποτίμηση απειλών, επιχειρησιακή συνέχεια και αποκατάστασης καταστροφών. Αξιολόγηση ως προς την αποτελεσματικότητά τους στην ανάλυση επικινδυνότητας και στη διαχείριση ασφάλειας των Π.Σ. των εμπορικών λιμένων. Ανάπτυξη στοχευμένων μεθόδων για την ανάλυση επικινδυνότητας των Π.Σ. των εμπορικών λιμένων. Ανάπτυξη και δοκιμή ασφαλούς και συνεργατικού εργαλείου «S-PORT» για την διαχείρισης ασφάλειας Π.Σ. των εμπορικών λιμένων. Ανάπτυξη, ενσωμάτωση και δοκιμή η-υπηρεσιών διαχείρισης ασφάλειας στο συνεργατικό εργαλείο «S-PORT» βασισμένες σε στοχευμένες μεθοδολογίες.

11 S-PORT Κύρια Πλατφόρμα S-PORT Web Interactive Tier Enterprise Tier
Υποσύστημα Διαδικτυακών Διεπαφών Υποσύστημα Συνεργατικότητας Κύρια Πλατφόρμα Υποσυστήματα Συστήματα S-PORT Enterprise Tier Κύρια Πλατφόρμα S-PORT Υποσύστημα Χαρτογράφησης Υποσύστημα Ανάλυσης Επικινδυνότητας Πλαίσιο Ανίχνευσης Αδυναμιών Υποσύστημα Διαχείρισης Επικινδυνότητας Υποσύστημα Διαχείρισης Εγγράφων Ασφάλειας Υποσύστημα Διαχείρισης Ταυτότητας Υποσύστημα Αποθετηρίου Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Database Tier BPM System Middleware Tier IAM System

12 Αξιολόγηση Κρισιμότητας Υπηρεσιών

13 Χαρτογράφηση

14 Αποτίμηση Επιπτώσεων Ασφάλειας

15 Forum

16 Wiki

17 Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

18 Συμπεράσματα Οι λιμένες φιλοξενούν κρίσιμες υποδομές και τα πληροφοριακά τους συστήματα πρέπει να ακολουθούν πρότυπα ασφάλειας. Οι μεθοδολογίες διαχείρισης ασφάλειας πρέπει να υλοποιούν και να συνδυάζουν τα πρότυπα ISO27001 και ISPS. Καινοτόμα εργαλεία και συνεργατικά συστήματα διαχείρισης ασφάλειας θα διευκολύνουν την ασφαλή λειτουργία των εμπορικών λιμένων.

19 ENISA upcoming study 2012: “Minimum Control Measures for PIT Systems”.

20 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Επ. Καθ. Ν. Πολέμη Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής


Κατέβασμα ppt "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google