Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Πλεξουσάκη Ελένη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμέλεια - Παρουσίαση: Πλεξουσάκη Ελένη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμέλεια - Παρουσίαση: Πλεξουσάκη Ελένη
HY302-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οι Δικτυακές Τεχνολογίες Στην Εκπαίδευση Επιμέλεια - Παρουσίαση: Πλεξουσάκη Ελένη Ελευθεριάδης Ανέστης Πλεξουσάκης Μιχάλης 4 – \

2 Διαδίκτυο στην Εκπαίδευση Ναι ή Όχι; Διαδίκτυο – Εκπαιδευτικός
Εφαρμογές στην Εκπαίδευση 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

3 Διαδίκτυο στην Εκπαίδευση Ναι ή Όχι
4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

4 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Προσεγγιστικές Όψεις Κοινωνική διάσταση Πρόσβαση στην πληροφόρηση Πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

5 Κοινωνική Διάσταση της Χρήσης Δικτυακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Αυτοματοποίηση διαδικασίας μάθησης Τα δικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα είναι διαθέσιμα ανεξάρτητα από την ώρα ή τη γεωγραφική απόσταση εκπαιδευτών – εκπαιδευομένων Συσσώρευση γνώσης και παρατηρήσεων των εκπαιδευομένων 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

6 Κοινωνική Διάσταση της Χρήσης Δικτυακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Επικοινωνία μεταξύ χρηστών μέσω ποικίλων ασύγχρονων και σύγχρονων υπηρεσιών (π.χ. ) Συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης Συμμετοχή σε εξ’ αποστάσεως συνεδριάσεις Συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

7 Κοινωνική Διάσταση της Χρήσης Δικτυακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δεν ενθαρρύνεται ο αυθορμητισμός Κοινωνική αποξένωση Τα νέα τεχνολογικά μαθησιακά εργαλεία δεν μπορούν να εμπνεύσουν τους εκπαιδευόμενους όπως μπορεί να το κάνει ο δάσκαλος 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση \

8 Πρόσβαση σε Πηγές Πληροφόρησης
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Τεράστιες ποσότητες πληροφορίας: Κείμενο Εικόνες Γραφικά Ήχος Μεγάλος όγκος χρήσιμων δεδομένων 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση \

9 Πρόσβαση σε Πηγές Πληροφόρησης
Πρόσβαση σε: Μεγάλες βάσεις δεδομένων Αλληλεπιδραστικό υλικό πολυμέσων Υλικό σχεδιασμένο για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση Προσπέλαση μαθησιακών πόρων Δημιουργία νέων δυνατοτήτων διάθεσης πληροφορίας και εκπαιδευτικού υλικού Δημιουργία εικονικών κοινοτήτων 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση \

10 Πρόσβαση σε Πηγές Πληροφόρησης
Ποικίλο και υψηλού επιπέδου επιμορφωτικό υλικό Περιβάλλοντα επικοινωνίας Εργαλεία και υλικά υποστήριξης της διδασκαλίας Ποικιλία επιλογών ως προς τον τρόπο το ρυθμό το χρόνο και τις μεθόδους μάθησης 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

11 Πρόσβαση σε Πηγές Πληροφόρησης
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η βιβλιογραφική αναζήτηση είναι χρονοβόρα Μη δωρεάν πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό Ύπαρξη αρκετών άχρηστων πληροφοριών Περιορισμένο χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό (ηλεκτρονικές εκδόσεις βιβλίων) Μόνο ένα μικρό ποσοστό από τα βιβλία που έχουν ποτέ γραφεί θα γίνουν διαθέσιμα στο internet Τα πνευματικά δικαιώματα δεν έχουν διευθετηθεί 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

12 Πρόσβαση σε Πηγές Πληροφόρησης
Ταχύτατη ανάπτυξη πληροφορίας Ποικιλομορφία Έλλειψη οργάνωσης και δομής του διαδικτύου Δύσκολος εντοπισμός της κατάλληλης πληροφορίας Δυσκολία χρήσης μηχανών αναζήτησης Κυριαρχεί η αγγλική γλώσσα 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

13 Πρόσβαση στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Κλασσική Προσέγγιση Σύγχρονη Προσέγγιση 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

14 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Κλασσική Προσέγγιση ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η κεντρική μορφή είναι ο εκπαιδευτής Ομογενές μαθησιακό περιβάλλον 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

15 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Κλασσική Προσέγγιση ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Φυσική κοινωνική επαφή εκπαιδευομένων-εκπαιδευτή Μετάδοση γνώσης και παραδείγματος από τους εκπαιδευτές Το άτομο μαθαίνει να είναι μέλος μιας πραγματικής κοινωνίας 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

16 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Κλασσική Προσέγγιση ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Οι μαθητές λαμβάνουν ζωντανή και δυναμική υποστήριξη από το διδάσκοντα Αμφίδρομη επικοινωνία 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

17 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Κλασσική Προσέγγιση ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Αδυναμίες εκπαιδευτών Αδυναμίες εκπαιδευτικών συστημάτων Περιορισμένο εκπαιδευτικό υλικό 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

18 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Σύγχρονη Προσέγγιση ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η κεντρική μορφή είναι ο εκπαιδευόμενος Ετερογενές μαθησιακό περιβάλλον 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

19 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

20 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Σύγχρονη Προσέγγιση ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πρόσβαση σε πολλές διαφορετικές πηγές γνώσης και εκπαιδευτικού υλικού Κατάργηση χρονικών και χωρικών περιορισμών Ισότιμη πρόσβαση μεγάλου πλήθους εκπαιδευομένων: εργαζόμενοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, μειονεκτικές ομάδες πληθυσμού (λόγω γεωγραφικών κλπ περιορισμών) 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

21 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

22 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Σύγχρονη Προσέγγιση ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Το ανθρώπινο παράδειγμα, η έμπνευση και η κοινωνική άμιλλα δεν μεταφέρονται μέσω του Δικτύου Δε λαμβάνεται υπόψην το πλήθος των πολιτισμικών προσεγγίσεων στην παροχή παιδείας <<Έρευνα των Johnson et. al. έδειξε ότι οι φοιτητές που παρακολουθούσαν μαθήματα μέσω του διαδικτύου ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους συγκριτικά με όσους παρακολουθούσαν παραδοσιακού τύπου πρόσωπο-με-πρόσωπο μαθήματα. >> 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

23 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Συμπεράσματα Δεν ενδύκνειται η άνευ όρων αποδοχή καινοτομικών προσεγγίσεων Δεν ενδύκνειται η οπισθοδρομική άρνηση των πάντων Ο Δάσκαλος ήταν και παραμένει αναντικατάστατη πηγή έμπνεύσης Χρυσή τομή: Η κατάλληλη χρήση των τεχνολογικών επιτευγμάτων με τη συνείδηση ότι πρόκειται για μέσο και όχι για σκοπό 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

24 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Προτάσεις Κριτική αξιολόγηση των νέων εργαλείων Απαίτηση από τα νέα εργαλεία να προάγουν και όχι να υποκαθιστούν την εκπαιδευτική διαδικασία Χάραξη πολιτικών-στρατηγικών με όραμα και με εργαλείο την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, αλλα και με αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

25 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Σύνθεση εκπαιδευτικού σχήματος στο οποίο η διδασκαλία από έδρας δεν αντικαθίσταται αλλά συμπληρώνεται με τη χρήση νέων εργαλείων 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

26 Επιχειρώντας Κάποιες Απαντήσεις...
4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

27 Κατά πόσο η Χρήση του Διαδικτύου Διευκολύνει την Πρόσβαση στη Μάθηση;
Το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο Σήμερα δεν είναι μεγάλο το ποσοστό μάθησης μέσω διαδικτύου Χρειάζεται η προσεκτική οργάνωση του δικτυακού χώρου ώστε να συμβαδίζει με την προσφερόμενη ραγδαία εξέλιξη 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

28 Κατά Πόσο η Χρήση του Διαδικτύου Προάγει τη Μάθηση ;
Οι εξειδικευμένες αναζητήσεις είναι και οι σχεδόν ιδανικές αναζητήσεις για μάθηση Σε επίπεδο αναζήτησης γενικής παιδείας (1οβάθμια εκπαίδευση) το ποσοστό είναι μικρό Μεγαλύτερη Διεύρυνση οριζόντων Ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου Επίλυση προβλημάτων Κριτική σκέψη Αναλυτικές δεξιότητες 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

29 Πώς η Τεχνολογία του Διαδικτύου Αλλάζει τις Παιδαγωγικές Πρακτικές ;
Δυνατότητα συνεργασίας μέσω του διαδικτύου για την εκπόνηση ομαδικών εργασιών με ενσωμάτωση πολλαπλών μέσων Μονόδρομη στατική επικοινωνία μεταξύ μαθητών-διδάσκοντα 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

30 Το Διαδίκτυο ως μία Προσιτή Μέθοδος Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών
4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

31 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Η καλή κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι ένα από το βασικότερα προβλήματα της εκπαίδευσης. 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

32 Σχήματα για την Κατάρτιση Εκπαιδευτικών σε Οργανωμένη Βάση
ΣΕΛΔΕ (σχολή επιμόρφωσης Λειτουργών μέσης εκπαίδευσης) ΠΕΚ (περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα) Άλλα σχήματα 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

33 Προβλήματα Οργανωμένων Σχημάτων
Αδυναμίες στο τομέα βραχύχρονης και εξειδικευμένης κατάρτισης, που προκύπτουν λόγω των διαφορετικών συνθηκών διδασκαλίας 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

34 Μια Λύση η Εκτός Σχολείου Μακροχρόνια Επιμόρφωση
Δίνει δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

35 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Όμως Η απομάκρυνση από το σχολείο του εκπαιδευτικού δημιουργεί προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και απαιτεί μεγάλη προσπάθεια Λύση η χρήση ενός συστήματος συνεχιζόμενης άτυπης επιμόρφωσης 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

36 Απαιτήσεις ενός Συστήματος Άτυπης Επιμόρφωσης
Οργανωμένα προγράμματα στις ανάγκες του κάθε δασκάλου ‘Πραγματικός Δάσκαλος’ Επιμόρφωση ‘Ιδανικός 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

37 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Οργανωτική Δομή Να είναι σε μεγάλη έκταση Να είναι ενταγμένο στη λειτουργία του σχολείου Να είναι εξατομικευμένο στις ανάγκες κάθε επιμορφούμενου Να μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς αναταραχή στην ομαλή λειτουργία του σχολείου 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

38 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Οργανωτική Δομή Να βρίσκονται οι κατάλληλοι επιμορφωτές για όλα τα θέματα Να μπορεί να εφαρμοστεί από οικονομική και τεχνική άποψη 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

39 Καλύτερη Υλοποίηση η Εκπαίδευση από Απόσταση
Μπορεί να επεκταθεί με εξατομικευμένα περιεχόμενα στο σύνολο των εκπαιδευτικών χωρίς ιδιαίτερο κόπο Συνδυάζεται με τη καθημερινή λειτουργία του σχολείου Οι ελλείψεις ικανών επιμορφωτών αντισταθμίζονται από την αποτελεσματικότερη λειτουργία της μεθόδου 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

40 Σχεδιασμός και Απαιτήσεις
Το σύστημα αναπτύσσεται σταδιακά με την συμμετοχή πολλών φορέων Οι βασικές λειτουργίες του network server είναι η παροχή ενός αξιόπιστου συστήματος επικοινωνίας όπου μπορούν να βρεθούν σχετικά θέματα επιμόρφωσης Λειτουργίες για την επικοινωνία και καθοδήγηση των επιμορφούμενων 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

41 Σχήμα 1 Λειτουργία Δικτύου
Επιμορφωτές (Σταδιακή ανάπτυξη) Σύστημα εποπτείας και παρακολούθησης Network Server Επιμορφούμενος Επιμορφούμενος Επιμορφούμενος 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

42 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Σχήμα 1 Το σύστημα εποπτείας και παρακολούθησης περιλαμβάνει και ένα τμήμα συμβούλων που πραγματοποιούν επισκέψεις στους χώρους επιμόρφωσης 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

43 Ανάπτυξη του Προτεινόμενου Συστήματος Επιμόρφωσης
Εντοπισμός θεμάτων Ανάπτυξη εφαρμογών Υλοποίηση μέσο του διαδικτύου Παρακολούθηση και εμπλουτισμός 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

44 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Χαρακτηριστικά Οργάνωση: Χρήση υπάρχουσας εμπειρίας από Πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλες δραστηριότητες Πολλαπλή χρήση: Το σύστημα θα έχει και άλλες χρήσεις όπως επικοινωνία με την διοίκηση και άλλα σχολεία 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

45 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Χαρακτηριστικά Κόστος Με το σύστημα αυτό αποφεύγονται το κόστος των κτιρίων εκπαίδευσης (ανέγερση και λειτουργικά) αμοιβών επιμορφωτών και αναπληρωτών Μένει το κόστος δημιουργίας και συντήρησης του δικτύου ενώ το κόστος του ενημερωτικού υλικού είναι μικρό 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

46 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Χαρακτηριστικά Έμμεσα οφέλη Δημιουργία βάσης δεδομένων με εκπαιδευτικό υλικό Διευκόλυνση συνεργασιών μεταξύ σχολείων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες Η εξοικείωση των δασκάλων με την πληροφορική Η καταπολέμηση της απομόνωσης και της έλλειψης μέσων 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

47 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Χαρακτηριστικά Αξιόπιστη επικοινωνία ως προς την ταχύτητα και την διαθεσιμότητα Εξοπλισμός: ο Απαιτούμενος εξοπλισμός υπάρχει στα σχολεία απαιτεί ισχυρό υπολογιστικό σύστημα στα επιμορφωτικά κέντρα. Τέτοια συστήματα υπάρχουν στα πανεπιστήμια 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

48 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Χαρακτηριστικά Δεξιότητες επικοινωνίας: κυρίως πρόβλημα χρήσης του Η/Υ από τους επιμορφουμένους που μπορεί να αντιμετωπιστεί με ολιγόωρη εκπαίδευση Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης από τους επιμορφούμενος που αντιμετωπίζεται με κατάλληλη σχεδίαση του εκπαιδευτικού υλικού 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

49 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Χαρακτηριστικά Δυνατότητα πρακτικής άσκησης που είναι εφικτή μέσα στο σχολείο Κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού με σαφείς προδιαγραφές την ευκολία χρήσης και την αποδοτικότητα. Με δυνατότητα πρόσβασης όλων όσων ενδιαφέρονται και ανοιχτό σε κριτική 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

50 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Ο Γλωσσικός-Πολιτισμικός Χρωματισμός του Διαδικτύου ως Μέσου Αναζήτησης Επιμορφωτικού Υλικού 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση \

51 Διαρκής Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών είναι Επιτακτική Ανάγκη
Πολύτιμη βοήθεια το διαδίκτυο 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

52 Περιορισμοί του Διαδικτύου
Έλλειψη υλικού στην ελληνική που απαιτεί καλή γνώση των <<ισχυρών>> γλωσσών Περιορισμένη εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

53 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Ερώτημα: Αν Μπορούσαμε να Εξασφαλίσουμε Εκπαιδευτικούς με Καλή Γνώση της Αγγλικής και Άνεση στο Χειρισμό των Η/Υ θα Μπορούσαν να Αξιοποιήσουν τις Δυνατότητες του τους Προσφέρει το Διαδίκτυο; 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

54 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Τα Τελευταία Χρόνια Υπήρξε Προβληματισμός πάνω στο Θέμα έτσι Σήμερα Γνωρίζουμε ότι Η πλειοψηφία των πληροφοριών έρχεται από της ΗΠΑ Οι πληροφορίες από ασθενέστερους λαούς έρχονται από την ίδια πηγή και χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

55 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Τα Τελευταία Χρόνια Υπήρξε Έντονος Προβληματισμός στα Θέμα έτσι Σήμερα Γνωρίζουμε ότι Ο πολιτισμικός χρωματισμός των περιβαλλόντων διεπαφής χρήστη μηχανής αντανακλούν την αισθητική ορισμένων κοινωνιών Ο άνθρωπος φιλτράρει τις νέες τεχνολογίες μέσα από τις δικές του πολιτισμικές αντιλήψεις 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

56 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Μεθοδολογία Το ΚΕΓ ζήτησε από τρεις εκπαιδευτικούς να αναζητήσουν υλικό στο διαδίκτυο σχετικό με την διδασκαλία της μητρικής γλώσσας 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

57 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Ερευνητής Α Μέθοδος Αναζήτηση σε γνωστές από τη βιβλιογραφία διευθύνσεις Αναζήτηση σε γνωστές μηχανές έρευνας με λέξεις κλειδιά 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

58 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Αποτελέσματα Δυσκολία εύρεσης της σωστής ορολογίας Η συντριπτική πλειοψηφία των διευθύνσεων ήταν από τις ΗΠΑ και τον Καναδά Πολλές από αυτές δεν περιείχαν αξιόλογο υλικό 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

59 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Συμπεράσματα Στο διαδίκτυο κυριαρχούν οι αγγλόφωνες διευθύνσεις Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να γνωρίζει την αγγλική γλώσσα και την αγγλική ορολογία Λίγες ήταν οι αξιόλογες διευθύνσεις 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

60 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Ερευνητής Β Μέθοδος Αναζήτηση στον θεματικό κατάλογο της Yahoo 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

61 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Αποτελέσματα 231 site από τα οποία επιλέχθηκαν τα πιο αξιόλογα 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

62 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Συμπεράσματα Ανυπαρξία ελληνόγλωσσων διευθύνσεων στο θέμα διδασκαλία της μητρικής γλώσσας Αν γινόταν με λέξεις κλειδιά η έρευνα θα ήταν πολύ πιο δύσκολη Τα ποιοτικά site που βρέθηκαν ήταν πολύ περιορισμένα κυρίως κρατικά 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

63 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Ερευνητής Γ Μέθοδος Λέξεις κλειδιά σε γνωστές μηχανές αναζήτησης 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

64 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Αποτελέσματα Το πλήθος των site ήταν ή τεράστιο ή μηδενικό Τα ποιοτικά site ήταν λίγα κυρίως κρατικά 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

65 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Συμπεράσματα Πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσαρμόσει την ορολογία του στην αγγλοσαξονική Η αγγλική βιβλιογραφία επικεντρώνεται στη διδασκαλεία της μητρικής γλώσσας σε μετανάστες στην Αμερική Πολλές σελίδες με μη αξιόλογο υλικό 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

66 Συζήτηση Αποτελεσμάτων
Εκτός από τα τεχνικά προβλήματα υπάρχουν και άλλα που αφορούν την ποιότητα και τον όγκο της πληροφορίας Η αναζήτηση με τη χρήση κατάλληλων λέξεων κλειδιά εμποδίζεται από το διαφορετικό νόημα που έχουν σε κάθε γλώσσα Ο ηγεμονισμός της αγγλικής γλώσσας στο διαδικτύο είναι πλήρης 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

67 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
ΤΗΛΕΪΣΤΩΡ : Ένα Ελληνικό Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Συγγραφής, Διαχείρησης και Διάθεσης Μαθημάτων μέσω του Διαδικτύου 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση \

68 Το Περιβάλλον του ΤΗΛΕΪΣΤΩΡ
Σχεδιαστικοί στόχοι : για τους σπουδαστές για τους εκπαιδευτικούς για τη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών Λειτουργικά χαρακτηριστικά συστήματος 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση \

69 Σχεδιαστικοί Στόχοι για τους Σπουδαστές
Πρόσβαση κατά τη διάρκεια της μελέτης: ασκήσεις επεξηγηματικές σημειώσεις τεστ αξιολόγησης πρόσθετες πληροφορίες Πρόσβαση σε επιλεγμένες πηγές πληροφοριών (εκπαιδευτικά δίκτυα) 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

70 Σχεδιαστικοί Στόχοι για τους Σπουδαστές
Αξιοποίηση δυνατοτήτων πολυμέσων και υπερκειμένου Δυνατότητα ομαδικής εκτέλεσης εργασιών Κατηγοριοποίηση υλικού/εργασιών ανάλογα με τα ενδιαφέροντα/κλίσεις του σπουδαστή 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

71 Σχεδιαστικοί Στόχοι για τους Εκπαιδευτικούς
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Με τη χρήση πολυμέσων Χωρίς βοήθεια προγραμματιστών Συλλογή στατιστικών στοιχείων για μαθητές (αξιολόγηση επίδοσης) Παροχή υποστήριξης στους μαθητές on-line 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

72 Σχεδιαστικοί Στόχοι για τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών
Παραγωγή και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού Στατιστική αξιολόγηση εκπαιδευτικών μεθόδων Εμπορική αξιοποίηση 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

73 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Συστήματος
4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

74 Απαιτήσεις Συστήματος
Client – server εφαρμογή Αυτοματοποιημένη εγκατάσταση (το software τρέχει σε SQL server) Αρχικός πυρήνας : Intralearn 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

75 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
IntraLearn ΙntraLearn Software Cο. 1994 Ασχολείται με ανάπτυξη εφαρμογών e-Learning 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση \

76 Απαιτήσεις Λογισμικού
Interface : Browser , java Σύγχρονη / ασύγχρονη επικοινωνία μεταξή μαθητών και μαθητή – καθηγητή Τρία επίπεδα πρόσβασης Καθηγητή, μαθητή, administrator User ID, password 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

77 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

78 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Διάθεση Μαθημάτων Βιβλιοθήκη όλων των μαθημάτων HTML, ήχος, εικόνες, video, links Παραπομπές (εκτός από νόμους και κανόνες της θεωρίας) σε πρόσθετο υλικό Παραδείγματα, ασκήσεις, εργασίες κτλ 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

79 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Διδακτικά Βοηθήματα Προαπαιτούμενες γνώσεις και αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος, ανα διδακτική ενότητα Βιογραφικά στοιχεία καθηγητή Προτεινόμενη βιβλιογραφία (www) Τεστ αυτο-αξιολόγησης Γλωσσάρι εννοιών, Αναζήτηση όρων FAQ Σημειωματάριο (βάση δεδομένων) 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

80 Υπηρεσίες Επικοινωνίας
Discussion forums (αυτόματη ενημέρωση βάσης δεδομένων) Chat (σύγχρονη επικοινωνία) File sharing Συμμετέχει και ο καθηγητής 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

81 Αυτόνομο Σύστημα Αξιολόγησης
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης, πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, συμπλήρωση κενών Στατιστικά στοιχεία προόδου του κάθε μαθητή 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

82 Αυτόνομο Σύστημα Αξιολόγησης
Επίσημα τεστ Λαμβάνουν με τα αποτελέσματα, το βαθμό τους και σχόλια του καθηγητή Ο βαθμός κάθε τεστ είναι ένα ποσοστό του τελικού βαθμού 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

83 Αυτόνομο Σύστημα Αξιολόγησης
Ασφάλεια Έλεγχος IP Cookies Προσωρινή κατάργηση του Browser ! Ασφαλή βάση δεδομένων Τυχαίες ερωτήσεις σε κάθε εξεταζόμενο 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

84 Αυτόνομο Σύστημα Αξιολόγησης
Βαθμολογία Για αντικειμενικές ερωτήσεις η βαθμολόγηση γίνεται από το σύστημα Για ανοιχτές ερωτήσεις απαιτείται η παρέμβαση του εκπαιδευτικού 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

85 Αυτόνομο Σύστημα Αξιολόγησης
Τεστ αυτο – αξιολόγησης Χρήση των υπηρεσιών επικοινωνίας για να βρεί τις απαντήσεις Αυτόματη διόρθωση Παραπομπή στο αντίστοιχο σημείο του περιεχομένου 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

86 Περιβάλλον Εκπαιδευτικού
Στην εξ’αποστάσεως εκπαίδευση το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να “διδάσκει”: Να καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη Να προάγει την αλληλεπίδρασή του με το μαθησιακό υλικό Να αξιολογεί και να ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδό του Να επιτρέπει στο σπουδαστή να επιλέγει ελεύθερα τον τόπο, το χρόνο και το ρυθμό της μελέτης του 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

87 Περιβάλλον Εκπαιδευτικού
Εισάγει, τροποποιεί, διαγράφει πληροφορίες στη βάση δεδομένων του εκπαιδευτικού ύλικού Δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού για να συνταχθεί ένα μάθημα Συντάσει ασκήσεις, τεστ, εργασίες Καθορίζει συντελεστή βαρύτητας σε κάθε ερώτηση 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

88 Περιβάλλον Εκπαιδευτικού
Το εκπαιδευτικό υλικό αναπροσαρμόζεται εύκολα ή παρέχεται σταδιακά Χωρίζει τους σπουδαστές σε ομάδες Αναθέτει εργασίες με ημ/νία υποβολής (/διαφορετικές ανά ομάδα) 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

89 Περιβάλλον Administrator
Πρόσβαση χρηστών Εγγραφή χρηστών Ασφάλεια Έλεγχος/αποκατάσταση λειτουργίας Αντίγραφα ασφαλείας Καταβολή διδάκτρων - έλεγχος πιστωτικής κάρτας 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

90 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Εφαρμογές Δυο πιλοτικές δικτυακές εφαρμογές με θέματα: «Οι νέες τεχνολογίες πολυμέσων και διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία» - που στοχεύει στην επιμόρφωση ακπαιδευτικών «Μελέτη Μαθηματικών και Φυσικής» - για σπουδαστές Α’ Λυκείου 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

91 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιογραφία Δικτυακός τόπος Κουτσογιάννης, Δ., Βαλετόπουλος, Φ., Γεωργιάδης, Μ., Ντίνας, Κ. “Ο Γλωσσικός-Πολιτισμικός Χρωματισμός του Διαδικτύου ως Μέσου Αναζήτησης Επιμορφωτικού Υλικού”, Πρακτικά Β’ Πανελλήνιου Συνεδρίου –Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση- σ , Πάτρα 2000. Μαρκάτος, Ν.-Χ., Βεσκούκης, Β., Ρετάλης, Σ. “Νέες Δικτυακές Τεχνολογίες στην Παιδεία: Προκλήσεις, Προυποθέσεις και Αντίλογος”, Πρακτικά Β’ Πανελλήνιου Συνεδρίου –Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση- σ , Πάτρα 2000. Μιχαηλίδης, Π.Γ. “Το Διαδίκτυο ως μια προσιτή μέθοδος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών”, Πρακτικά Β’ Πανελλήνιου Συνεδρίου –Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση- σ , Πάτρα 2000. Νικολοπούλου, Κ., ΄΄Το Διαδίκτυο στην Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: ερωτήματα της θέσης του ως ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο”, Πρακτικά Β’ Πανελλήνιου Συνεδρίου –Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση- σ. 1-6, Πάτρα 2000. Φεργαδιώτου, Ι., Δούκας, Κ., Τεκές, Σ., Σάμσων, Δ. “ ΤΗΛΕΪΣΤΩΡ: Ένα Ελληνικό Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Συγγραφής, Διαχείρησης και Διάθεσης Μαθημάτων μέσω του Διαδικτύου”, Πρακτικά Β’ Πανελλήνιου Συνεδρίου -Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση- σ , Πάτρα 2000. 4/12/2000 Οι Δικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση


Κατέβασμα ppt "Επιμέλεια - Παρουσίαση: Πλεξουσάκη Ελένη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google