Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΠΣ 2000 - 2006

2 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 - 2006

3 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Έκδοση θετικής αξιολόγησης της Επιτροπής που αφορά την ικανοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΤΠΑ (έγγραφο με α.π. 07532/ 22.07.05) Δημιουργία σταθερού διαχειριστικού πλαισίου Αποσαφήνιση κανόνων διαχείρισης Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων και περαιτέρω τυποποίηση λειτουργιών Αξιοποίηση εμπειρίας στο σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου

4 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Λειτουργία των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου Ενσωμάτωση των ελεγκτικών διαδικασιών στην καθημερινή διαχείριση Προληπτικοί διοικητικοί έλεγχοι  Έλεγχοι δαπανών  Προεγκρίσεις δημοπρατήσεων, συμβάσεων  Έλεγχοι μεταβολών συμβάσεων Ενίσχυση επιτόπιων ελέγχων / επιθεωρήσεων Αύξηση του εμπλεκόμενου στελεχιακού δυναμικού Αποτελεσματική συνεργασία με επί μέρους Δ.Α.

5 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Παρακολούθηση πορισμάτων ελέγχων Θετικά πρώτα συμπεράσματα από ελέγχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚΤ). Ενδεικτικά αναφέρεται: Τα ΣΔ&Ε παρουσιάζουν εύλογη βεβαιότητα για την αποτελεσματική λειτουργία τους και απόδοσή τους /αποδεκτή βεβαιότητα δυνατότητα περαιτέρω βελτιώσεων Διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και αναθέσεων τηρούν πλήρως τους σχετικούς εφαρμοζόμενους κανόνες Τήρηση αρχείων πολύ ικανοποιητική Διοικητικές επαληθεύσεις ικανοποιητικές. Βελτίωση της τεκμηρίωσής τους. Επαλήθευση παραδοτέων προϊόντων και υπηρεσιών (επαρκής /αναγκαία η ενίσχυσή τους). Βελτιωμένα πορίσματα από ελέγχους της ΕΔΕΛ

6 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Περιορισμός σημαντικότητας ευρημάτων στις εκθέσεις ελέγχου ΕΔΕΛ Θέματα έγκαιρης υποβολής τριμηνιαίων, μηνιαίων δελτίων και έγκαιρης καταχώρησής τους Ενίσχυση διαδικασιών δημοσιότητας Έγκαιρη τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης, όπου απαιτείται Ενημέρωση τελικών δικαιούχων για την τήρηση των υποχρεώσεών τους Ενίσχυση επιτόπιων ελέγχων που ασκούν οι Διαχειριστικές Αρχές Παρακολούθηση ευρημάτων ελέγχων Εντατικοποίηση των ελέγχων που ασκούν οι τελικοί δικαιούχοι στους φορείς επίβλεψης και τελικούς αποδέκτες στις περιπτώσεις ενισχύσεων

7 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Αξιοποίηση εξωτερικών υπηρεσιών υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ Ολοκλήρωση διεθνούς διαγωνισμού / στάδιο υπογραφής σύμβασης Αντικείμενο σύμβασης: Περιγραφή, δομημένη παρουσίαση / απεικόνιση και την κωδικοποίηση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής. Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου αξιολογώντας τόσο τον σχεδιασμό των ΣΔ&Ε όσο και τη λειτουργική αποτελεσματικότητά τους

8 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Προσδιορισμός και εξειδίκευση των αναγκαίων ενεργειών άμεσου χαρακτήρα, επικαιροποίηση και σχεδιασμός των αναγκαίων οδηγιών, εργαλείων κλπ. για τη βελτίωση, συμπλήρωση, απλοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων. Προσδιορισμός και εξειδίκευση των ενεργειών, τη διαμόρφωση των εγχειριδίων διαδικασιών, κανονιστικών αποφάσεων, εργαλείων κλπ. για το σχεδιασμό των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Προγράμματα κατάρτισης Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ στην οργάνωση της λειτουργίας και στην παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.


Κατέβασμα ppt "ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google