Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναδόμηση Σχεδίου Μαθήματος ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναδόμηση Σχεδίου Μαθήματος ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναδόμηση Σχεδίου Μαθήματος ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Αναδόμηση Σχεδίου Μαθήματος ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σταυρίνα Θεοδούλου Στέλλα Ιατροπούλου Κωνσταντίνα Καναρίνη Ανδρομάχη Κυριάκου Ανδρούλλα Πετρίδου Ιωάννα Χριστοδούλου

2 Επεξήγηση του σκεπτικού επιλογής του συγκεκριμένου σχεδίου μαθήματος για αναδόμηση
Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ατέλειες, ελλείψεις και δεν πληροί πολλά από τα κριτήρια ενός καλού μαθήματος φυσικών επιστημών. Ακόμη το θέμα αυτό θεωρούμε ότι είναι αρκετά σημαντικό και συνδέεται με τη ζωή των μαθητών γι’ αυτό και θα έπρεπε να προσεγγίζεται με πιο ορθό τρόπο.

3 Θετικά στοιχεία του μαθήματος που χρησιμοποιήθηκαν
με τροποποιήσεις στο δικό μας σχέδιο μαθήματος Παρατήρηση Ερμηνεία Παρατήρησης Ερμηνεία Δεδομένων Θετικές Στάσεις

4 Αρνητικά στοιχεία του μαθήματος που εντοπίσαμε και
αλλάξαμε Στο σχέδιο καλλιεργείται η δεξιότητα της μέτρησης (δύσκολο και αχρείαστο στη συγκεκριμένη περίπτωση) Απουσία Μοντελοποίησης Σειρά δραστηριοτήτων Δασκαλοκεντρικός χαρακτήρας μαθήματος Η αφόρμηση δεν προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών Απουσία δραστηριοτήτων σύνδεσης του θέματος με καταστάσεις της καθημερινής ζωής Απουσία προπειραματικού και μεταπειραματικού δοκιμίου

5 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τάξη: Στ’ Μάθημα: Επιστήμη
Θέμα: Αναπνευστικό σύστημα – Η Αναπνοή μας. Τίτλος: ‘Ας μάθουμε για την αναπνοή μας με την βοήθεια του «Σκελετούλη»’ Διάρκεια: 3 x 40 λεπτά Αριθμός Μαθητών: 20 Οργάνωση μαθητών: 4 ομάδες των 5 Μέσα-Υλικά: εικόνες, σκελετούλη, κείμενα και άρθρα από περιοδικά, σχεδιάγραμμα αναπνευστικού συστήματος σε μεγέθυνση, προδιαγνωστικά και μεταδιαγνωστικά δοκίμια, φύλλο εργασίας 1.

6 Επιδιώξεις: Εμπειρίες με φυσικό κόσμο Δεξιότητες σκέψης και επιστημονικής μεθόδου Επιστημολογική Επάρκεια Θετικές στάσεις προς την συνεργασία και το φυσικό περιβάλλον

7 Τα παιδιά με το τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να:
Διδακτικοί Στόχοι: Τα παιδιά με το τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να: Αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος. Γνωρίζουν και να αναφέρουν την αιτία της διαφορετικότητας του μεγέθους των δυο πνευμόνων. Εντοπίζουν μέσα από πηγές και να κατονομάζουν την χρησιμότητα του κάθε οργάνου. Να γνωρίζουν και να αναφέρουν την πορεία του αέρα κατά την λειτουργία της αναπνοής. Να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν το μηχανισμό της αναπνοής (εισπνοής και εκπνοής). Να αναφέρουν την χρησιμότητα του θώρακα.  Αναφέρουν από πού είναι καλύτερα να αναπνέουμε και να το δικαιολογούν. Να γνωρίζουν και να αναφέρουν τα συστατικά του αέρα που αναπνέουμε (εισπνοή- εκπνοή). Αντιλαμβάνονται και να αναφέρουν πώς επιδρούν οι δραστηριότητες και οι ενέργειες των ανθρώπων στη λειτουργία της αναπνοής.   Ευαισθητοποιηθούν στις υγιεινές συνθήκες που σχετίζονται με την προστασία του αναπνευστικού συστήματος.

8 Χρήση προπειραματικό και μεταπειραματικό δοκιμίου
Το προπειραματικό δοκίμιο χρησιμοποιείται για να διαπιστώσουμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις Το μεταπειραματικό δοκίμιο χρησιμοποιείται και για την τελική αξιολόγηση Για να αξιολογήσουμε το βαθμό επίτευξης των στόχων μας και την πρόοδο των μαθητών

9 Σύντομη περιγραφή δραστηριοτήτων
Αφόρμηση: Δίνεται ένα σενάριο στα παιδιά σχετικά με ένα άρρωστο κορίτσι. Δραστηριότητα 1: Εκμάθηση οργάνων που συμμετέχουν στο αναπνευστικό σύστημα. Παρατήρηση για το μέγεθος των πνευμόνων.

10 Δραστηριότητα 2: Χρησιμότητα οργάνων αναπνευστικού συστήματος.
Δραστηριότητα 3: Εκμάθηση του μηχανισμού αναπνοής (εκπνοή/ εισπνοή). Δραστηριότητα 4: Σωστότερος τρόπος αναπνοής.

11 Δραστηριότητα 5: Εκμάθηση συστατικών του αέρα που αναπνέουμε και σύγκριση του αέρα εκπνοής και εισπνοής. Δραστηριότητα 6: Δραστηριότητες καθημερινής ζωής και επίδραση στο αναπνευστικό σύστημα. Δραστηριότητα 7: Υγιεινές συνθήκες που διατηρούν το αναπνευστικό σύστημα σε καλή κατάσταση.

12 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


Κατέβασμα ppt "Αναδόμηση Σχεδίου Μαθήματος ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google