Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδασκαλία των Φ.Ε. στο Νηπιαγωγείο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδασκαλία των Φ.Ε. στο Νηπιαγωγείο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδασκαλία των Φ.Ε. στο Νηπιαγωγείο
Εισαγωγή

2 Δομή Μαθήματος Εισαγωγή Διάγραμμα μαθήματος και συζήτηση
Τι είναι Φ.Ε. – ερωτήματα για τον κόσμο (ιδεοθύελλα) Γιατί είναι σημαντική η διδασκαλία των Φ.Ε. στο νηπιαγωγείο; (συζήτηση) Τι καλλιεργούμε μέσω του μαθήματος στο νηπιαγωγείο; (ιδεοθύελλα) Δραστηριότητα για το σώμα Μάθηση και φιλοσοφίες διδασκαλίας

3 Τι ερωτήματα έχεις για το κόσμο γύρω σου;
Στις ομάδες σας να φτιάξετε ένα εννοιολογικό χάρτη στον οποίο θα καταγράψετε ερωτήματα που έχετε για τον κόσμο γύρω σας. Ποιά από αυτά μπορούν να θεωρηθούν ερωτήματα που σχετίζονται με τις Φ.Ε.;

4 Γιατί είναι σημαντική η διδασκαλία του μαθήματος;
Μικρά παιδιά ρωτούν ερωτήσεις που σχετίζονται με το φυσικό κόσμο => μέσα από το μάθημα το στηρίζουμε και αναπτύσσουμε. Καλλιέργεια δεξιοτήτων; Παρατήρησης Μέτρησης Υποθέσων Εξαγωγής συμπερασμάτων Ταξινόμησης Χρήσης γλώσσας Ενισχύει τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών αφού μέσα από τις Φ.Ε. καλλιεργούνται δεξιότητες σκέψης (Δώστε παραδείγματα μέσα από την εμπειρία σας)

5 Πτυχές της διδασκαλίας του μαθήματος
Κατανόηση επιστημονικών επεξηγήσεων Σχεδιασμός πειραμάτων για χρήση τεκμηρίων Αναστοχασμός στο τί είναι επιστημονική γνώση Ενεργή συμμετοχή στην επιστήμη (Taking Science to K-12, 2008) Δυστυχώς η έμφαση είναι στην κατανόηση των επιστημονικών επεξηγήσεων – εννοιών, και λιγότερο στα υπόλοιπα.

6 Μάθηση Τι είναι μάθηση;
Πώς μοιάζει ένα μάθημα Φ.Ε. στο οποίο οι μαθητές μαθαίνουν;(σχεδιασμός εικόνας) Γιατί; Πώς θα μπορούσατε ως εκπαιδευτικοί να παρατηρήσετε τη μάθηση σε ένα μάθημα σας; Σε τι διαφέρει η διδασκαλία από τη μάθηση;

7 Μοντέλα διδασκαλίας; Μοντέλο 1 Μοντέλο 2

8 Μοντέλα διδασκαλίας; Μοντέλο 3 Μοντέλο 4 Μοντέλο 5

9 Μοντέλα διδασκαλίας;

10 Μοντέλα διδασκαλίας; Την προηγούμενη φορά συζητήσαμε τις εικόνες αυτές, και στο αναστοχαστικό σας ημερολόγιο περιγράψατε ποιό από τα μοντέλα διδασκαλίας σας αντιπροσωπεύει. Σήμερα θα σχεδιάσουμε μάθημα με βάση τα μοντέλα σας αφού πρώτα σας δημιουργηθούν ερωτήματα.

11 Έννοιες που θα μπορούσαν να διδαχθούν στο νηπιαγωγείο;
Θερμότητα/Θερμοκρασία; Πυρηνική Φυσική; Θεωρία Σχετικότητας; Επιτάχυνση; Βύθιση/Πλεύση ή Πυκνότητα σωμάτων; Διαφάνεια σωμάτων Μαγνητισμό Ιδέες;;;; Τί θέματα θα μπορούσαν να διδαχθούν στο νηπιαγωγείο και γιατί; Και το σημαντικότερο, με κάθε ένα από αυτά τα θέματα τι θέλουμε να προωθήσουμε (έννοιες – δεξιότητες – θετικές στάσεις – χρήση τεκμηρίων – σχεδιασμός πειραμάτων κλπ)

12 Αναλυτικό Πρόγραμμα Φ.Ε.;
Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο – Βοήθημα για τη νηπιαγωγό.

13 Αναλυτικό Πρόγραμμα Φ.Ε.;
Ποιός ο ρόλος των Φ.Ε.; Έννοιες; Δεξιότητες Στάσεις; Παραδείγματα από κάθε κατηγορία;

14 Δεξιότητες.... Υποβολής ερωτημάτων Διατύπωσης λειτουργικού ορισμού
Διατύπωσης Πρόβλεψης Διατύπωσης Υπόθεσης Αναγνώρισης Παραγόντων και Μεταβλητών Μοντελοποίησης Διερεύνησης

15 Δεξιότητες Μέτρησης, Επικοινωνίας και Ερμηνείας Δεδομένων
Δραστηριότητα: Στις ομάδες σας μετρήστε το ύψος όλων τον μελών, Συζητήστε τους τρόπους μέτρησης που έχετε χρησιμοποιήσει, Σύγκριση με μετρήσεις άλλων ομάδων, Ερμηνεία δεδομένων Παρουσίαση Μέτρηση με ή χωρίς παπούτσια; Γιατί;

16 Έννοιες Ανθρώπινο σώμα Δυνάμεις και κίνηση Έδαφος Ζώα Ηλεκτρισμός Ήχος

17 Πτυχές της διδασκαλίας του μαθήματος
Κατανόηση επιστημονικών επεξηγήσεων Σχεδιασμός πειραμάτων για χρήση τεκμηρίων Αναστοχασμός στο τί είναι επιστημονική γνώση Ενεργή συμμετοχή στην επιστήμη (Taking Science to K-12, 2008) Δυστυχώς η έμφαση είναι στην κατανόηση των επιστημονικών επεξηγήσεων – εννοιών, και λιγότερο στα υπόλοιπα.

18 Παρατηρώ το κόσμο γύρω μου
Φ.Ε. σχετίζονται με την επεξήγηση του κόσμου, Πρέπει να δημιουργηθούν ερωτήματα στους μαθητές, τα οποία και θα διερευνήσουν, Παρατήρηση => δημιουργία ερωτημάτων =>διερεύνηση =>εξαγωγή συμπερασμάτων.

19 Σχέδια Μαθήματος Σκοποί και στόχοι μαθήματος Φ.Ε.
Ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης Ανάπτυξη δεξιοτήτων διερεύνησης (παρατήρηση, ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση, υποθέσεις, μετρήσεις κλπ) Γλωσσική ανάπτυξη Συνεργατικότητα Μικροί επιστήμονες => ξεκινάμε από την ανάγκη να ανακαλύψουμε κάτι => Διερευνήσιμο Ερώτημα

20 Για το επόμενο μάθημα Να έχετε μαζί σας το βιβλίο «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο» Διαβάστε τις σελίδες 11-18 Μελετήστε το βιβλίο (σελ.21-27) για τις δεξιότητες παρατήρησης και ταξινόμησης (επόμενο μάθημα συζήτηση).

21 Σχεδιάζουμε Σ.Μ. για διάφορες έννοιες
Σε κάθε ομάδα σχεδιάστε ένα 40 λεπτο σχέδιο μαθήματος (τουλάχιστον 3 δραστηριότητες) για μια από τις ακόλουθες έννοιες: Σκιά Διαφανή/Αδιαφανή Διάδοση ήχου Νερό Κίνηση

22 Η πραγματικότητα της τάξης
Αλλάξετε το σχέδιο μαθήματος με βάση τα πιο κάτω στοιχεία: Σκιά [20 μαθητές, 1 με κινητικά προβλήματα] Διαφανή/Αδιαφανή [18 μαθητές, 2 δεν μιλάνε ελληνικά] Διάδοση ήχου [20 μαθητές, 1 με πρόβλημα ακοής και 2 με προβλήματα συμπεριφοράς] Νερό [20 μαθητές, 1 συνοδός παιδιού με σύνδρομο Down, 2 ξενόγλωσσα παιδιά) Κίνηση [15 μαθητές, χειμώνας και δεν μπορούν να βγουν έξω, μικρή τάξη, προβλήματα συμπεριφοράς]

23 Σχέδιο μαθήματος και μικροδιδασκαλίες
Το σχέδιο μαθήματος πρέπει να παραδοθεί πριν το επόμενο μάθημα 15-λεπτη μικροδιδασκαλία Σκιά (σ ) Διαφανή/Αδιαφανή (σ.143) Διάδοση ήχου (σ.107) Νερό (σ.123) Κίνηση (σ.99)

24 Προβλήματα Έννοιες Έλεγχος μεταβλητών (έννοιες)
Δασκαλοκεντρική προσέγγιση Διοίκηση τάξης Συμπερίληψη παιδιών ......

25 Μικροί Επιστήμονες;

26 Επιστημονική μέθοδος

27 Αναστοχαστικό ημερολόγιο
Πώς πρέπει να διδάσκονται οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο σύμφωνα με την άποψή σας; Ποια στοιχεία του σημερινού μαθήματος σας έχουν κάνει εντύπωση και γιατί; Σύμφωνα με τις εμπειρίες σας γιατί πρέπει η έμφαση να είναι σε έννοιες και δεξιότητες;


Κατέβασμα ppt "Διδασκαλία των Φ.Ε. στο Νηπιαγωγείο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google