Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων Κοινωνικών Επιστημών της Πέμπτη τάξης Akdoğan Dr. Fazıl Küçük Τάξη 5 Rabiya Mentes.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων Κοινωνικών Επιστημών της Πέμπτη τάξης Akdoğan Dr. Fazıl Küçük Τάξη 5 Rabiya Mentes."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων Κοινωνικών Επιστημών της Πέμπτη τάξης Akdoğan Dr. Fazıl Küçük
Τάξη 5 Rabiya Mentes

2 Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :
Πρώτα απ’ όλα, το σχολείο Akdoğan Dr. Fazıl Küçük και οι μαθητές της 5ης τάξης ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα. 10 μαθητές επιλέγηκαν μεταξύ των εθελοντών. Έπειτα αποφασίστηκε το θέμα της έρευνας. Οι μαθητές μαζί με την δασκάλα αποφάσισαν το θέμα και τις ερωτήσεις για την έρευνα. Eκπαίδευση πάνω στους βασικούς κανόνες κατά την διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας.

3 Σχολικά βιβλία Κοινωνικών Επιστημών
Ποιο είναι το θέμα μας? Η επίδραση του στη συμμετοχή των μαθητών Η επίδραση του στις συνήθειες μελέτης των μαθητών Σχολικά βιβλία Κοινωνικών Επιστημών 5ης Τάξης Οι απόψεις των παιδιών για τα σχολικά βιβλία

4 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΜΑΤΑ ΜΑΣ
1- Τα παιδιά της ερευνητικής ομάδας είχαν την ευκαιρία να μάθουν για ένα θέμα το οποίο δεν γνώριζαν αρκετά. 2- Οι μαθητές που έλαβαν μέρος άρχισαν να σκέφτονται τι σχολικά βιβλία χρησιμοποιούν. 3-Οι δάσκαλοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν αν τα σχολικά βιβλία αρέσουν στους μαθητές, πότε τα χρησιμοποιούν, και τι είδους δραστηριότητες μπορούν να προτείνουν για να εντάξουν τους μαθητές στην έρευνα. 4- Αυτή η έρευνα αντικατοπτρίζει τις απόψεις των μαθητών για τα σχολικά βιβλία που εκδίδονται πρόσφατα στην Κύπρο.

5 ΜΕΘΟΔΟΣ Οι βασικοί κανόνες για την διεξαγωγή της έρευνας είναι ως εξής
I- Τα άτομα που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα πληροφορούνται για το θέμα και τις ερωτήσεις της έρευνας. 2- Ζητήσαμε την εθελοντική συναίνεση των μαθητών, οι οποίοι χειρίστηκαν τις συνεντεύξεις και διάνεμαν ερωτηματολόγια. 3- Ακούσαμε τους συμμετάσχοντες με σεβασμό. 4- Δεν κρίναμε τις απαντήσεις των συμμετασχόντων κατά την διάρκεια των ερωτήσεων. 5- Οι ερευνητές δεν εκφράσανε καμία γνώμη. 6- Διατήρηση απόρρητων πληροφοριών

6 A) Ποιοτική Μέθοδος Αρχικά, 10 μαθητές της ερευνητικής ομάδας, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν για το πρόγραμμα, χρησιμοποίησαν μαγνητόφωνο. Έπειτα χωρίσαμε την ομάδα σε δύο και πήραμε συνέντευξη ο ένας του άλλου. Μετά, πήραμε συνέντευξη σε 10 μαθητές (μεταξύ των φίλων μας) οι οποίοι πήραν μέρος εθελοντικά. Οι συμμετάσχοντες παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα σχολικής προόδου.

7 Οι συνεντεύξεις κράτησαν 5 με 8 λεπτά.
Έπειτα έγινε μεταγραφή των συνεντεύξεων μαζί με την δασκάλα. Οργανώσαμε τα αποτελέσματα στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές από μόνοι μας. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων ταξινομήθηκαν πάνω στο τραπέζι, τα οποία μπήκαν σε ομάδες. Καταμετρήσαμε όλες τις απαντήσεις για κάθε ερώτηση για να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα. Παράδειγμα Ερώτησης: Πότε χρησιμοποιείτε το σχολικό βιβλίο;

8 B) Ποσοτική Μέθοδος Όταν τελείωσαν οι συνεντεύξεις, βάση των απαντήσεων, προετοιμάσαμε τις ερωτήσεις για το ερωτηματολόγιο. Κάναμε διανομή των ερωτηματολογίων σε 20 μαθητές στην 5η τάξη. Υπήρχαν 8 ερωτήσεις με επιλογή 4 απαντήσεων η κάθε μία. Υπολογίσαμε όλες τις απαντήσεις και τις καταχωρήσαμε στην SPSS δημιουργώντας στατιστικούς πίνακες. Έπειτα, αξιολογήσαμε τους πίνακες για να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα. Κοίταξε το παράδειγμα: Ποιά στοιχεία από το σχολικό βιβλίο αυξάνει την συμμετοχή σου στην τάξη πιο πολύ.

9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 1- 10 % των μαθητών τους αρέσει πολύ το σχολικό βιβλίο. 80% απλά τους αρέσει. 10% τους αρέσει το σχολικό βιβλίο γενικά αλλά τονίζουν κάποια σημεία που δεν τους αρέσει. Από αυτό το αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε ότι το σχολικό βιβλίο αρέσει στους πιο πολλούς μαθητές. 2- Ασκήσεις μέσα στο βιβλίο, εικόνες και χάρτες είναι από τα πιο αγαπημένα μέρη μέσα στο βιβλίο. 3- Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, κάποιες εικόνες, ερωτήσεις και συγκεκριμένα ζητήματα δεν αρέσουν σε κάποιους μαθητές.

10 4- Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν τα σχολικά βιβλία στη διάρκεια του μαθήματος μαζί με την δασκάλα. Μισοί από τους μαθητές χρησιμοποιούν τα βιβλία συστηματικά όταν διαβάζουν και οι άλλοι μισοί τα χρησιμοποιούν μερικές φορές. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν τα σημειωματάρια τους για να διαβάσουν. Πολλοί από τους μαθητές χρησιμοποιούν το σχολικό βιβλίο για να κάνουν τις εργασίες για το σπίτι. Το σχολικό βιβλίο χρησιμοποιείται λιγότερο πριν το μάθημα. 5- Ερωτήσεις, φωτογραφίες και δραστηριότητες στην τάξη αυξάνουν την συμμετοχή των μαθητών. 6-Παρόλο που επικρίνανε κάποια σημεία του σχολικού βιβλίου, όλοι οι μαθητές έδειξαν την αρέσκεια τους προς το σχολικό βιβλίο. Το 90% είπε ότι επηρεάζει θετικά τις συνήθειες μελέτης τους. Όμως, το 10% εξέφρασε ότι το σχολικό βιβλίο δεν επηρεάζει τις συνήθειες μελέτης τους γιατί χρησιμοποιούν το σημειωματάριο τους.

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
1-Για τους πιο πολλούς μαθητές τα κείμενα μέσα στο σχολικό βιβλίο είναι σύντομα και κατανοητά. Όμως, υπάρχουν λίγοι μαθητές που πιστεύουν ότι τα κείμενα είναι γενικά δύσκολα και μεγάλα. 2- Όταν διαβάζουν για το μάθημα των Κοινωνικών Επιστημών, 65% χρησιμοποιούν το σχολικό βιβλίο. 25% χρησιμοποιούν πιο πολύ το σημειωματάριο τους. 10% των μαθητών χρησιμοποιούν περιοδικά και εγκυκλοπαίδειες σχετικά με το θέμα. Μπορούμε να πούμε ότι οι πιο πολύ μαθητές χρησιμοποιούν το σχολικό βιβλίο για να διαβάσουν. 3-Οι ερευνητικές δραστηριότητες είναι πιο αρεστές στους μαθητές. Οι διηγηματικές επεξηγήσεις των θεμάτων είναι λιγότερο αρεστές.

12 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Πήραμε μέρος σε μια πολύ σημαντική δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις έδειξαν ότι τα σχολικά βιβλία αρέσουν στα περισσότερα παιδιά. Αυτό αυξάνει και την συμμετοχή τους στην τάξη. Αυτό επιδεικνύει ότι το σχολικό βιβλίο είναι γενικά επιτυχημένο. Τα αποτελέσματα θα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στην Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και στο Υπουργείο Παιδείας. Όμως, τα μέρη τα οποία δεν ήταν αρεστά από τους μαθητές, θα πρέπει να τα θεωρήσουμε σημαντικά. Με τη βοήθεια πιο λεπτομερών ερωτηματολογίων μπορεί να επιτευχθεί η βελτίωση των σχολικών βιβλίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα σχολικά βιβλία ως βασικό εκπαιδευτικό υλικό στην τάξη.

13 Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας φανερώνουν στους εκπαιδευτικούς μία ιδέα ως προς τι μπορούν να προσφέρουν για να αυξήσουν τη συμμετοχή των παιδιών στην τάξη. Παίρνοντας μέρος σ’ αυτή την έρευνα, μάθαμε όλα τα διαβήματα που χρειάζονται να ακολουθήσεις για την διεξαγωγή μιας έρευνας. Αναπτύξαμε την αισιοδοξία μας. Ζήσαμε τη χαρά της ομαδικότητας. Βελτιώσαμε την αίσθηση της υπευθυνότητας. Σας ευχαριστούμε όλους. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα συνεχιστούν τέτοιου είδους προγράμματα.


Κατέβασμα ppt "Η αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων Κοινωνικών Επιστημών της Πέμπτη τάξης Akdoğan Dr. Fazıl Küçük Τάξη 5 Rabiya Mentes."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google