Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Mακρή Φλώρα Μαυρουδή Ελένη Μίτσιγγα Ηλιάνα Μουτσουρή Παναγιώτα Ππασή Άντρια Χατζηιωνά Κυριακή

2 ΣΚΕΠΤΙΚΟ Επιλέξαμε για αναδόμηση το μάθημα του ηλεκτρομαγνητισμού για τους εξής λόγους: Δεν υπήρχε ένα εισαγωγικό μάθημα στο σχολικό εγχειρίδιο που να συνδέει το μαγνητισμό με τον ηλεκτρισμό. Η διδασκαλία της πιο πάνω φυσικής θεωρίας γίνεται μέσα από ένα μάθημα στην ενότητα του ηλεκτρισμού, όπου τα παιδιά διδάσκονται απευθείας για τους ηλεκτρομαγνήτες, που αποτελεί μια μόνο πτυχή εφαρμογής της συγκεκριμένης θεωρίας.

3 ΣΚΕΠΤΙΚΟ Δεν προσφέρεται η ευκαιρία στους μαθητές να εμπλακούν στη διαδικασία σχεδιασμού και εκτέλεσης έγκυρου πειράματος, κάτι που θεωρήσαμε ότι έπρεπε να υπάρχει. Τα πειράματα που προτείνονται έχουν πολλές ελλείψεις και δεν είναι έγκυρα. Δε δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τη γνώση και να διατυπώσουν ορισμούς.

4 ΣΚΕΠΤΙΚΟ Θα έπρεπε να υπάρχει στο σχολικό εγχειρίδιο μια ξεχωριστή ενότητα για το συγκεκριμένο θέμα. Το μάθημα που αναδομήσαμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγικό μάθημα στην ενότητα του Ηλεκτρομαγνητισμού.

5 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τάξη: Στ’ Αριθμός Μαθητών: 20 Χρόνος: 80 λεπτά
Ενότητα: Ηλεκτρισμός Κεφάλαιο: Ηλεκτρομαγνητισμός Τίτλος: Όταν ο Ηλεκτρισμός συνάντησε το Μαγνητισμό…

6 ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Οι μαθητές: διδάχθηκαν τις ενότητες ηλεκτρισμός και μαγνήτες (γνωρίζουν την έννοια μαγνητικό πεδίο) έχουν εξοικειωθεί με το σχεδιασμό και την εκτέλεση έγκυρων πειραμάτων γνωρίζουν τη χρήση της πυξίδας

7 ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Καλλιέργεια δεξιοτήτων σκέψης και επιστημονικής μεθόδου (σχεδιασμός, μέτρηση, εκτέλεση έγκυρου πειράματος) Κατανόηση εννοιών (μαγνητικό πεδίο, ηλεκτρομαγνητισμός) Εμπειρίες με το φυσικό κόσμο

8 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δίνεται στα παιδιά διαγνωστικό δοκίμιο για να ανιχνευθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών γύρω από τα θέματα του ηλεκτρισμού και των μαγνητών.

9 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Στόχος 1: Με το τέλος του μαθήματος οι μαθητές να είναι ικανοί να: Εντοπίζουν τις συνθήκες που πρέπει να υπάρχουν για να αποκλίνει η μαγνητική βελόνα. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της αφόρμησης και της δραστηριότητας 1.

10 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αφόρμηση: Η κάθε ομάδα παίρνει ένα χάρτη και μια πυξίδα και καλείται να χρησιμοποιήσει την πυξίδα, ώστε να προσανατολίσει το χάρτη, σύμφωνα με τον πραγματικό βορρά. Αφού τον εντοπίσουν, η εκπαιδευτικός περνά από την κάθε ομάδα και αφήνει δίπλα από την πυξίδα ένα μαγνήτη. Γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης σχετικά με τις παρατηρήσεις που έγιναν μετά την τοποθέτηση του μαγνήτη δίπλα από την πυξίδα.

11 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα 1: Η δασκάλα μοιράζει στις ομάδες από μια μπαταρία και ένα καλώδιο και ζητά από τα παιδιά να κατασκευάσουν ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα. Έπειτα τους δίνεται από μια πυξίδα και καλούνται να την τοποθετήσουν κοντά στο ηλεκτρικό τους κύκλωμα. Ακολούθως, τους ζητά να κλείσουν το ηλεκτρικό κύκλωμα και να παρατηρήσουν τις αλλαγές που συμβαίνουν. Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τα ευρήματά τους και γίνεται σύγκριση των δύο περιπτώσεων απόκλισης της μαγνητικής βελόνας. Τέλος καλούνται να συμπληρώσουν το Φύλλο Εργασίας 1.

12 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Στόχος 2: Με το τέλος του μαθήματος οι μαθητές να είναι ικανοί να: Σχεδιάζουν την πορεία διεξαγωγής ενός έγκυρου πειράματος. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της δραστηριότητας 2.

13 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα 2: Δίνεται στους μαθητές το Φύλλο Εργασίας 2, κατά το οποίο καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά ο καθένας μόνος του, μια μικρή ιστορία. Με βάση αυτή την ιστορία τα παιδιά, στις ομάδες τους, διατυπώνουν ένα διερευνήσιμο ερώτημα και κάνουν τις δικές τους υποθέσεις σχετικά με το ερώτημα αυτό. Στη συνέχεια, καταγράφουν τους παράγοντες που πιθανό να σχετίζονται με το διερευνήσιμο ερώτημα και γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. Μέσα από τη συζήτηση, καταλήγουν στους παράγοντες που θα διερευνήσουν στο πείραμά τους (σταθεροί, μεταβλητοί, μετρήσιμοι). Ακολούθως, καταγράφουν την πορεία διεξαγωγής του πειράματος

14 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Στόχος 3: Με το τέλος του μαθήματος οι μαθητές να είναι ικανοί να: Εκτελούν έγκυρα πειράματα, καταλήγοντας σε ορθά συμπεράσματα. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσα από τη δραστηριότητα 3.

15 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα 3: Τα παιδιά διεξάγουν στις ομάδες τους το πείραμα. Η κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της τα απαραίτητα υλικά (μπαταρία/ες, καλώδιο, μπαταριοθήκη/ες, σχεδιάγραμμα πυξίδας, ρίγα, δύο χρωματιστά μολύβια και ένα ραβδόμορφο μαγνήτη). Επιπλέον, η κάθε ομάδα έχει διαφορετικό αριθμό μπαταριών (Ομάδα 1-1 μπαταρία, Ομάδα 2–2 μπαταρίες κ.ο.κ). Μετά την εφαρμογή του πειράματος, καταγράφουν στο Φύλλο Εργασίας 3 τα αποτελέσματά τους και συμπληρώνουν το σχεδιάγραμμα με την πυξίδα, έτσι ώστε να δείξουν την απόκλιση της μαγνητικής βελόνας. Η κάθε ομάδα, παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης τα ευρήματά της, δείχνοντας το συμπληρωμένο σχεδιάγραμμα με την πυξίδα. Τέλος, καταλήγουν σε ένα γενικό συμπέρασμα που απαντά στο διερευνήσιμο ερώτημα.

16 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Στόχος 4: Με το τέλος του μαθήματος οι μαθητές να είναι ικανοί να: Διατυπώνουν ένα ορισμό για τον Ηλεκτρομαγνητισμό. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσα από τη δραστηριότητα 4.

17 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα 4: Γίνεται μία συζήτηση σχετικά με την έννοια του «Ηλεκτρομαγνητισμού». Οι μαθητές, καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν μέσα από τον πειραματισμό τους, για να αναφέρουν ένα ορισμό για τον «Ηλεκτρομαγνητισμό». Οι απόψεις καταγράφονται στον πίνακα και οι μαθητές, μέσω καθοδήγησης, καταλήγουν σε ένα συγκεκριμένο ορισμό για τον «Ηλεκτρομαγνητισμό».

18 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Το μάθημα ολοκληρώνεται δίνοντας στους μαθητές ένα διαγνωστικό δοκίμιο, το οποίο έχει το ίδιο περιεχόμενο με το αρχικό δοκίμιο, μόνο που αυτή τη φορά ζητείται από τους μαθητές να διατυπώσουν το δικό τους ορισμό για τον «Ηλεκτρομαγνητισμό» και το «Μαγνητικό Πεδίο».

19 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση είναι αρχική με το 1ο διαγνωστικό δοκίμιο, κατά το οποίο αξιολογούνται οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών. Συντρέχουσα, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος η εκπαιδευτικός αξιολογεί τις προσπάθειες και τη συμμετοχή των μαθητών τόσο στα Φύλλα Εργασίας 1-3 όσο και από την προφορική συμμετοχή τους στις συζητήσεις. Τελική, μέσα από το 2ο διαγνωστικό δοκίμιο, κατά το οποίο αξιολογούνται οι τελικές γνώσεις των μαθητών και η βελτίωσή τους.


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google