Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός Ενότητας στο μάθημα των Ελληνικών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός Ενότητας στο μάθημα των Ελληνικών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματισμός Ενότητας στο μάθημα των Ελληνικών
Ενότητα 6: Η ζωή σε άλλους τόπους

2 Ενότητα 6 : Η ζ ω ή σ ε ά λ λ ο υ ς τ ό π ο υ ς
Ελληνικά Στ΄τάξης Θεανώ Ορρού-Ιακωβίδου Ιωάννης Στυλιανού Γιώργος Τόουλος 24 Νοεμβρίου 2006 Ενότητα 6 : Η ζ ω ή σ ε ά λ λ ο υ ς τ ό π ο υ ς

3 Στοιχεία μαθήματος 1. Τάξη: Στ΄ 2. Αριθμός μαθητών: 25 3. Θέμα: Πληροφορίες για μια χώρα. 4. Διδακτικοί περίοδοι: 2 διδακτικές περίοδοι (2 Χ 80΄). 5. Οργάνωση τάξης: 5 πενταμελείς ομάδες.

4 Διδακτικοί στόχοι Οι μαθητές να:
1. μάθουν πώς δίνουν πληροφορίες για μια χώρα. 2. εξετάσουν το ρόλο του ενεστώτα σε ένα κείμενο που πληροφορεί/περιγράφει. 3. μαζέψουν πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

5 Μέσα και υλικά Μεθοδολογία
1. Βιβλίο μαθητή (Λέξεις-φράσεις-κείμενα). 2. Βιβλίο «Μαθαίνω για το ευρώ». 3. Λεξικό. 4. Χάρτης – άτλαντες. 5. Εικόνες. 6. Επιπρόσθετο υλικό για διάφορες χώρες. 7. Ενημερωτικά φυλλάδια από την Alpha Bank για το ευρώ. Μεθοδολογία Διερευνητική, επικοινωνιακή, συνεργατική και διαθεματική προσέγγιση.

6 Πορεία μαθήματος Αφόρμηση: στον πίνακα είναι αναρτημένος ο χάρτης της Ευρώπης καθώς και εικόνες από την Πορτογαλία. Τα παιδιά εντοπίζουν τη θέση της Πορτογαλίας. Στη συνέχεια μελετούν τις εικόνες και τις σχολιάζουν. 2. Προβληματισμός: είμαι ένας τουρίστας και ενδιαφέρομαι να επισκεφθώ την Πορτογαλία. Ποιες πληροφορίες χρειάζεται να μάθω για τη χώρα αυτή; Τα παιδιά εκφράζουν τις απόψεις τους. 3. Παρουσιάζεται ο πίνακας της σελίδας 91 της άσκησης 1. Τα παιδιά σκέφτονται κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να προστεθούν (π.χ. Θέση, νόμισμα..). Στη συνέχεια ομαδικά μελετούν τις πληροφορίες της σελ. 89 και συμπληρώνουν τον

7 πίνακα. Ακολουθεί η παρουσίαση της εργασίας.
4. Προβληματισμός: τα παιδιά καλούνται να εξετάσουν το χρόνο των ρημάτων κυρίως στα θέματα εκπαίδευση και κλίμα της Πορτογαλίας. Προβληματίζονται για τη χρήση του ενεστώτα (χρησιμοποιείται κυρίως για περιγραφικά ή πληροφοριακά κείμενα). Τονίζεται το είδος του κειμένου της σελ. 89. 5. Γίνεται αναφορά στο παλιό νόμισμα της Πορτογαλίας και τονίζεται η αντικατάστασή του από το ευρώ. Τα παιδιά σε ομάδες ψάχνουν περισσότερες πληροροφίες για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ε.Ε.) μέσα από το βιβλιαράκι «Μαθαίνω για το ευρώ». Συγκεκριμένα μία ομάδα μελετά το ιστορικό της

8 δημιουργίας της Ε.Ε., άλλη ομάδα επισημαίνει τις
χρονολογίες ένταξης των διαφόρων χωρών στην Ε.Ε., μια τρίτη ομάδα εντοπίζει σε χάρτη τις χώρες της Ε.Ε., μία τέταρτη ομάδα θα ασχοληθεί με το ευρώ γενικά (ονομασία, έμβλημα, λόγος δημιουργίας) και μια τελευταία ομάδα μελετά το παλιό νόμισμα που είχαν κάποιες χώρες-μέλη της Ε.Ε. πριν αυτό αντικατασταθεί από το ευρώ. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον τρόπο μετατροπής της λίρας σε ευρώ και αντίστροφα με τη βοήθεια συγκεκριμένου υλικού από την Alpha Bank. 6. Κάθε ομάδα από προηγουμένως έχει φροντίσει να μαζέψει υλικό για μια χώρα (είναι προτιμότερο κάθε ομάδα να έχει μία χώρα από κάθε ήπειρο και κατά προτίμηση χώρες που βρίσκονται στη διδακτέα ύλη της Γεωγραφίας). Από όλες τις πληροφορίες που έχουν μαζεμένες, τα παιδιά συμπληρώνουν ένα παρόμοιο πίνακα της σελ. 91 για κάθε χώρα. Στη συνέχεια η ομάδα εντοπίζει στο χάρτη τη χώρα που επέλεξε και κάνει την παρουσίασή της.

9 Στοιχεία μαθήματος 1. Τάξη: Στ΄ 2. Αριθμός μαθητών: 25 3. Θέμα: Πληροφορίες για μια θρησκεία. 4. Διδακτικοί περίοδοι: 2 διδακτικές περίοδοι (2 Χ 80΄). 5. Οργάνωση τάξης: 5 πενταμελείς ομάδες.

10 Στόχοι μαθήματος Οι μαθητές να: 1. μάθουν πώς δίνουν πληροφορίες για
1. μάθουν πώς δίνουν πληροφορίες για μια θρησκεία. 2. αποδέχονται τη διαφορετικότητα που εκφράζει έναν άνθρωπο. 3. εξετάσουν το ρόλο του ενεστώτα σε ένα κείμενο που πληροφορεί/ περιγράφει. 4. διακρίνουν τη χρήση ρημάτων σε –ετε ή –εται. 5. ασκηθούν στη χρήση θεματικού λεξιλογίου της ενότητας.

11 Μέσα και υλικά Μεθοδολογία
1. Βιβλίο μαθητή (Λέξεις-φράσεις-κείμενα). 2. Βιβλίο Θρησκευτικών Στ΄ τάξης. 3. Εικόνες από διάφορες θρησκείες. 4. Λεξικό. 5. Επιπρόσθετο υλικό για διάφορες θρησκείες. 6. Προβολέας διαφανειών. 7. Ηλεκτρονικός υπολογιστής (kidspiration). Μεθοδολογία 1. Διερευνητική, επικοινωνιακή, συνεργατική και διαθεματική προσέγγιση.

12 Πορεία μαθήματος 1. Αφόρμηση: παρουσιάζονται σε διαφάνειες με τη βοήθεια του προβολέα διαφανειών εικόνες από διάφορες θρησκευτικές συνάξεις και λατρείες. Τα παιδιά σχολιάζουν τις εικόνες. 2. Διαβάζεται απόσπασμα από το κεφάλαιο του βιβλίου Θρησκευτικών της Στ΄τάξης («Στην εκκλησία ζούμε την αδελφοσύνη») και παρουσιάζεται η εικόνα σε διαφάνεια της σελ. 73 του βιβλίου Θρησκευτικών. Τα παιδιά εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με τη στάση που πρέπει να τηρούμε απέναντι σε ανθρώπους που έχουν

13 διαφορετική θρησκεία από εμάς, τη δικαιολογούν και ερμηνεύουν την εικόνα που τους δίνεται στο βιβλίο
Θρησκευτικών. 3. Τα παιδιά μελετούν τη σελ. 90 του βιβλίου «Λέξεις-φράσεις-κείμενα» και σχολιάζουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι διάφορες θρησκείες. Εστιάζεται η προσοχή των μαθητών στο χρόνο που χρησιμοποιείται και δικαιολογούν τη χρήση του ενεστώτα. Συσχετίζουν το συγκεκριμένο τρόπο παρουσίασης με τον προηγούμενο τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονταν πληροφορίες για μία χώρα. Τα παιδιά συμπεραίνουν ότι και στην περίπτωση αυτή έχουμε να κάνουμε με κείμενο που περιγράφει/πληροφορεί κι έτσι εξυπηρετείται η χρήση του ενεστώτα.

14 4. Τα παιδιά σε ομάδες και αφού από την προηγούμενη μέρα έχουν μαζέψει υλικό για διάφορες θρησκείες ασχολούνται ομαδικά με την παρουσίαση μίας θρησκείας σε 150 με 200 λέξεις. Μία από τις ομάδες μπορεί να κάνει την παρουσίασή της με τη βοήθεια του kidspiration στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι θρησκείες προς εξέταση μπορεί να είναι οι εξής: Ιουδαϊσμός, Ινδουϊσμός, Βουδισμός, Σιχισμός και Ισλάμ. Ακολουθεί η παρουσίαση των εργασιών. 5. Τα παιδιά υπογραμμίζουν και από τα δύο πληροφοριακά/περιγραφικά κείμενα (σελ. 89 και 90) ρήματα σε –εται. Δίπλα από τα ρήματα αυτά γράφουμε και την αντίστοιχη κατάληξη σε –ετε (π.χ. ονομάζεται – ονομάζετε). Τα παιδιά επισημαίνουν

15 τη διαφορά και αναφέρουν άλλα δικά τους
παραδείγματα. Στη συνέχεια ομαδικά λύνουν την άσκηση 5 σελ. 92. Στη συνέχεια η διόρθωση γίνεται ως εξής: η μία ομάδα λέει την απάντηση και μία άλλη δικαιολογεί αν ήταν σωστή η ορθογραφική επιλογή ή λανθασμένη. 6. Θεματικό λεξιλόγιο: τα παιδιά, με τη βοήθεια του δασκάλου, καταγράφουν το βασικό λεξιλόγιο της υποενότητας (π.χ. κλίμα, πληθυσμός, δημογραφία, θέση...). Η κάθε ομάδα «παίζει» με τις λέξεις με διάφορους τρόπους (π.χ. ακροστιχίδα, κείμενα με τις λέξεις, κρυπτόλεξο...). Στη συνέχεια η κάθε ομάδα ανταλλάζει τις εργασίες και γίνεται διόρθωση του βασικού λεξιλογίου με τη βοήθεια του λεξικού.


Κατέβασμα ppt "Προγραμματισμός Ενότητας στο μάθημα των Ελληνικών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google