Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΑΣΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΚΟ Α.Ε. Υπουργείο Γεωργίας - Ειδική Γραμματεία Γ’Κ.Π.Σ. Υπηρεσία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΑΣΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΚΟ Α.Ε. Υπουργείο Γεωργίας - Ειδική Γραμματεία Γ’Κ.Π.Σ. Υπηρεσία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΑΣΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΚΟ Α.Ε. Υπουργείο Γεωργίας - Ειδική Γραμματεία Γ’Κ.Π.Σ. Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+” ΗΜΕΡΙΔΑ “Η πιλοτική διάσταση του LEADER+ AGROTICA - Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2003

2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (πλην αστικών κέντρων) ΕΚΤΑΣΗ : 3.401,02 km 2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 90.542 κάτοικοι ΟΡΕΙΝΗ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ – ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΧΗ & ΕΠΑΡΚΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗ ΜΑΖΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΥΛΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Π.Α.Α.Χ. ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : ΑΝΚΟ Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.165.733,57 €

3 Ανάλυση των προτεραιοτήτων της Leader + και διερεύνηση δυνατοτήτων υλοποίησής της στην περιοχή δράσης Εκτίμηση αποτελεσμάτων προηγούμενων πρωτοβουλιών Καθορισμός περιοχής εφαρμογής και ομάδων στόχων (target groups) – ομαδοποίηση Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των φορέων και των κατοίκων Υιοθέτηση της προσέγγισης «bottom up» Αξιολόγηση ενδιαφερόντων των φορέων και των κατοίκων Καθορισμός Θέματος Συσπείρωσης – Τακτικών Στόχων Διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ex ante αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

4 S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ LEADER + ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ LEADER + Ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας, αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω πιλοτικών εφαρμογών Άρση της απομόνωσης των περιοχών στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο Ενεργή συμμετοχή των κατοίκων της υπαίθρου Διαχείριση των πόρων μέσω οριζόντιας εταιρικής σχέσης Ολοκληρωμένος & Πολυτομεακός σχεδιασμός Δράσεις καινοτόμου, υποδειγματικού & μεταβιβάσιμου χαρακτήρα Δράσεις με στόχο την Πολυαπασχόληση Διασύνδεση των ενεργειών μεταξύ τους Ανταλλαγές εμπειριών και μεταφορά τεχνογνωσίας Διαπεριφερειακή - Διακρατική συνεργασία

6 S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Φυσικό περιβάλλον Μείωση πληθυσμού Ιστορική, πολιτιστική κληρονομιά Υψηλό ποσοστό ανεργίας Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων – ύπαρξη κρίσιμης μάζας Μεγάλος βαθμός εξάρτησης της οικονομίας από τη ΔΕΗ Ενδιαφέρον για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα Μονομερής συγκέντρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΑΠΕΙΛΕΣ Διεθνής τάση για αλλαγή των προτιμήσεων όσον αφορά στις περιοχές τουριστικού προορισμού Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων στις υποδομές Η αυξημένη ζήτηση προϊόντων ποιότητας – βιολογικών προϊόντων Έντονο εγχώριο και διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον

7  Πρόγραμμα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των φορέων και των κατοίκων της περιοχής εφαρμογής της Leader + (ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και στον ποιοτικό χαρακτήρα των προτάσεων) (Έντυπα, αφίσες, δελτία τύπου, συνεντεύξεις, ημερίδες, διαδίκτυο)  Καταγραφή – κωδικοποίηση – ανάλυση ενδιαφερόντων (Αγροτουρισμός, παραγωγικές επενδύσεις, ενέργειες κατάρτισης, δράσεις κοινωνικού – πολιτιστικού χαρακτήρα)  Στάθμιση προτεραιοτήτων προγράμματος όπως προκύπτουν από τη φιλοσοφία της Leader + και τη S.W.O.T. ανάλυση της περιοχής – διασύνδεσή τους με την εκδήλωση των ενδιαφερόντων (Διαμόρφωση προγράμματος) ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

8 ΘΕΜΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ « ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

9 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Διαφοροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος της περιοχής 2. Ανάπτυξη δικτυώσεων σε παραγωγικούς τομείς της περιοχής 3. Προώθηση ίσων ευκαιριών στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 4. Προώθηση της έννοιας της ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών 5. Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς 6. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών με την αξιοποίηση καινοτόμων και σύγχρονων τεχνολογιών 7. Ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης 8. Χρήση νέων τεχνολογιών για την καλύτερη πρόσβαση των προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά

10 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΑ€ 1.11.335.000,00 1.25.866.930,00 1.3364.803,57 1.41.349.000,00 2.1187.000,00 2.263.000,00 ΣΥΝΟΛΟ9.165.733,57 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ €% Αγροτουρισμός2.383.70042,20 Παραγωγικές Επιχειρήσεις 3.264.93057,80

11 Διαφοροποίηση του οικονομικού προφίλ της περιοχής με έμφαση στη στήριξη των παραγωγικών μονάδων σε όλη την έκτασή της και των αγροτουριστικών παρεμβάσεων σε επιλεγμένους θύλακες τουριστικής ανάπτυξης. Έμφαση στην ανάπτυξη και στήριξη οριζόντιων και κάθετων δικτυώσεων των παραγωγικών δραστηριοτήτων Ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη γυναικείων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τόσο στον τομέα της παραγωγής προϊόντων όσο και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Προώθηση της εφαρμογής ποιοτικών προτύπων τόσο στις νέες μονάδες όσο και σε αυτές που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων Ενίσχυση παρεμβάσεων προστασίας του περιβάλλοντος και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως υποστηρικτικών στη συνολική προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας ζωής και αύξησης της επισκεψιμότητάς της. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

12 Εφαρμογή αγροτουριστικών παρεμβάσεων ολοκληρωμένης μορφής σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής αναφοράς. Υλοποίηση παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα με υψηλή προστιθέμενη αξία. Προώθηση συμπράξεων – δικτυώσεων ομοειδών επιχειρήσεων αποσκοπώντας στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Υιοθέτηση της διαδικασίας προσέγγισης “bottom up” σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης με τη συμμετοχή του συνόλου των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων της περιοχής και την εκφρασμένη βούληση των υποψηφίων τελικών δικαιούχων – ωφελουμένων του προγράμματος


Κατέβασμα ppt "ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΑΣΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΚΟ Α.Ε. Υπουργείο Γεωργίας - Ειδική Γραμματεία Γ’Κ.Π.Σ. Υπηρεσία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google