Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εσπερίδα ΤΕΕ/ΤΔΚ «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές ΑΠΕ στα Κτίρια»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εσπερίδα ΤΕΕ/ΤΔΚ «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές ΑΠΕ στα Κτίρια»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εσπερίδα ΤΕΕ/ΤΔΚ «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές ΑΠΕ στα Κτίρια»
Εσπερίδα ΤΕΕ/ΤΔΚ «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές ΑΠΕ στα Κτίρια» «ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» Δρ. Λίτος Χαράλαμπος, ΤΕΕ/ΤΔΚ Χανιά

2 Νομοθετικό πλαίσιο Υπό Διαβούλευση
Με τον Νόμο 3661/08 (ΦΕΚ 89/ ) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων» εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (ΕΕ L1 της ) Περιλαμβάνει: Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) Σχέδιο Π.Δ. για τη θεσμοθέτηση του Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Υπό Διαβούλευση

3 κτίρια, λέβητες, εγκαταστάσεις θέρμανσης, συστήματα κλιματισμού
Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη μέθοδο υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων Τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοσή τους Τον τύπο και το περιεχόμενο της μελέτης ενεργειακής απόδοσης Τα αρμόδια για την εκπόνησή της πρόσωπα Τη διαδικασία και συχνότητα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, λέβητες, εγκαταστάσεις θέρμανσης, συστήματα κλιματισμού

4 Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ. ΕΝ
Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ: Τον τύπο και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης Τη διαδικασία έκδοσής του και τους σχετικούς ελέγχους από τα αρμόδια όργανα Το ύψος της δαπάνης έκδοσής του και τον τρόπο υπολογισμού της Την πρόβλεψη κινήτρων για την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

5 Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ. ΕΝ
Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) Η μέθοδος υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων περιλαμβάνει τουλάχιστον: τα θερμικά χαρακτηριστικά των στοιχείων του κτιρίου, περιλαμβανομένης και της αεροστεγανότητας την εγκατάσταση θέρμανσης και τροφοδοσίας θερμού νερού την εγκατάσταση κλιματισμού τον εξαερισμό και το φυσικό αερισμό τη θέση και τον προσανατολισμό των κτιρίων, περιλαμβανομένων και των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών τα παθητικά ηλιακά συστήματα και την ηλιακή προστασία τις επικρατούσες εσωτερικές κλιματικές συνθήκες, περιλαμβανομένων και των επιδιωκομένων

6 Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ. ΕΝ
Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) Αφορά Τα νέα κτίρια ώστε να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που ορίζονται στον Κανονισμό. Για τα νέα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των χιλίων (1.000) τ.μ., πριν την έναρξη της ανέγερσης, πρέπει να εκπονείται και να υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία η μελέτη ενεργειακής απόδοσης

7 Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ. ΕΝ
Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) Προβλέπει ότι: Στα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των τ.μ. που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό Οι απαιτήσεις αυτές θεσπίζονται είτε για το ανακαινιζόμενο κτίριο ως σύνολο είτε μόνο για τις ανακαινιζόμενες εγκαταστάσεις ή τα δομικά στοιχεία αυτού, εφόσον αποτελούν μέρος ανακαίνισης

8 Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ. ΕΝ
Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κτιρίου ή η ριζική ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης Κατά την πώληση ή τη μίσθωση κτιρίων διατίθεται από τον ιδιοκτήτη στον αγοραστή ή τον μισθωτή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων δεν μπορεί να αποκλεισθεί με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών

9 Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ. ΕΝ
Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ισχύει, κατά ανώτατο όριο, για δέκα (10)έτη Περιλαμβάνει τιμές αναφοράς, όπως ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου Συνοδεύεται από συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, σε σχέση με το κόστος που αυτή συνεπάγεται Η ενεργειακή πιστοποίηση οριζοντίων ιδιοκτησιών βασίζεται σε κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου, εφόσον υπάρχει κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης. Η δαπάνη επιμερίζεται, με βάση το ποσοστό συγκυριότητας του καθενός

10 Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ. ΕΝ
Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) Επιθεώρηση λεβήτων Τουλάχιστον κάθε 5 έτη, στους λέβητες με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ από 20 έως και 100 kW, Τουλάχιστον κάθε 2 έτη, στους λέβητες άνω των 100 kW και, αν αυτοί θερμαίνονται με αέριο καύσιμο, τουλάχιστον κάθε 4 έτη Εγκαταστάσεις θέρμανσης με λέβητες παλαιότερους των 15 ετών και ωφέλιμη ονομαστική ισχύ ανώτερη των 20 kW επιθεωρούνται, στο σύνολό τους, μία μόνο φορά Οι επιθεωρητές συντάσσουν έκθεση, στην οποία αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του λέβητα και διατυπώνονται οδηγίες και συστάσεις για τη ρύθμιση, συντήρηση, επισκευή ή αντικατάστασή του, εφόσον συντρέχει περίπτωση

11 Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ. ΕΝ
Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) Επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού Διενεργείται επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις κλιματισμού, με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ ανώτερη των δώδεκα (12) kW, τουλάχιστον κάθε 5 έτη Οι επιθεωρητές συντάσσουν έκθεση, στην οποία αξιολογούνται η αποτελεσματικότητα και οι διαστάσεις της εγκατάστασης κλιματισμού σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου και διατυπώνονται κατάλληλες οδηγίες και συστάσεις για βελτίωση ή αντικατάσταση της εγκατάστασης του κλιματισμού

12 Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ. ΕΝ
Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης: Αντικαθιστά την υφιστάμενη Μελέτη Θερμομόνωσης (άρθρο 13, Ν. 3661) και θα συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο που υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας Ο έλεγχος, η έγκριση και η παρακολούθηση της εφαρμογής της μελέτης ενεργειακής απόδοσης θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για την έκδοση οικοδομικών αδειών Δεν αναιρεί τις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εκπονούμενες μελέτες αλλά αποτελεί πρόσθετη μελέτη επί των μελετών: Αρχιτεκτονικής, Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, Θέρμανσης, Ψύξης, Ζεστού νερού Χρήσης και Τεχνητού Φωτισμού

13 Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ. ΕΝ
Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) Τα στάδια της διαδικασίας : Βήμα 1: Ανάθεση επιθεώρησης Βήμα 2: Καταχώρηση της επικείμενης επιθεώρησης στη Βάση Δεδομένων Ενεργειακών Επιθεωρήσεων του ΥΠΑΝ Βήμα 3: Συλλογή στοιχείων – προετοιμασία επιθεώρησης Βήμα 4: Επίσκεψη στο κτίριο – Διενέργεια επιθεώρησης Βήμα 5: Επεξεργασία στοιχείων – Βαθμολόγηση κτιρίου – Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

14

15 Σχέδιο Π.Δ. για το Σώμα Ενεργειακών Επιθεωρητών
Στο άρθρο 9 του Ν. 3661/08 ορίζεται ότι η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης θα διεξάγεται από ειδικευμένους διαπιστευμένους ενεργειακούς επιθεωρητές Στο σχετικό Σχέδιο Π.Δ. καθορίζονται: Τα προσόντα των επιθεωρητών Οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους Η διαδικασία διαπίστευσής τους και χορήγησης αντίστοιχης άδειας Οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους Τα ζητήματα που αφορούν στην εγγραφή τους σε αντίστοιχα μητρώα Η αμοιβή τους και ο τρόπος καθορισμού της

16 Σχέδιο Π.Δ. για το Σώμα Ενεργειακών Επιθεωρητών
Ενεργειακός Επιθεωρητής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τα προσόντα και πληροί τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο διάταγμα προκειμένου να του χορηγηθεί Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Νομικό Πρόσωπο για την περίπτωση αυτή νοείται εταιρεία οιασδήποτε εταιρικής μορφής, της οποίας ένα τουλάχιστον από τα μέλη – εταίρους της κατέχει ατομική άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή

17 Σχέδιο Π.Δ. για το Σώμα Ενεργειακών Επιθεωρητών
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών: Είναι κατάσταση εγγεγραμμένων ενεργειακών επιθεωρητών, οι οποίοι κατέχουν αντίστοιχη άδεια και η οποία τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, η διαχείριση της οποίας γίνεται από το (Κ.Α.Π.Ε.)

18 Σχέδιο Π.Δ. για το Σώμα Ενεργειακών Επιθεωρητών
Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης όπου πιστοποιείται η εγγραφή και η ένταξη του Επιθεωρητή στο Μητρώο για μία ή περισσότερες κατηγορίες επιθεωρήσεων Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση επιθεωρητή από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης του Τ.Ε.Ε. Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.) Είναι η Επιτροπή που συγκροτείται στο ΥΠΑΝ και γνωμοδοτεί για χορήγηση ή αφαίρεση άδειας επιθεωρητή και εισηγείται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κάθε αναγκαία πράξη ή ρύθμιση σχετική με τους ενεργειακούς επιθεωρητές και το αντικείμενο των επιθεωρήσεων

19 Σχέδιο Π.Δ. για το Σώμα Ενεργειακών Επιθεωρητών
Κατηγορίες αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου Α’ τάξης (έως τμ) και Β’ τάξης (και άνω των 1000 τμ), Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή λεβήτων / εγκαταστάσεων θέρμανσης Κτιρίου Α’ και Β’ τάξης Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή εγκαταστάσεων Κλιματισμού Κτιρίου Α’ και Β’ τάξης Οι άδειες έχουν ισχύ (10) ετών και αναθεωρούνται μετά από σχετική αίτηση των ενεργειακών επιθεωρητών Δεν δικαιούται να διενεργήσει επιθεώρηση σε κτίριο/α όπου ο ίδιος είναι και μελετητής ή συμμετείχε στη μελετητική ομάδα για την έκδοση οικοδομικής άδειας (ασυμβίβαστο). Το ίδιο ισχύει για εταιρείες που κατασκεύασαν το κτίριο/α.

20 Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών
Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών με σκοπό τη χορήγηση αντίστοιχης άδειας έχουν : Διπλωματούχοι μηχανικοί, απόφοιτοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντιστοίχων και ισοτίμων της αλλοδαπής Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για την Α’ τάξη Έπειτα από απόφαση της Επιτροπής (ή του Φορέα) Απόφοιτοι λοιπών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τετραετούς και πενταετούς φοίτησης, της ημεδαπής ή αντιστοίχων και ισοτίμων της αλλοδαπής

21 Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών
Ι(i) Το περιεχόμενο των προπτυχιακών σπουδών των σχολών που αποφοίτησαν είναι συγγενές με θέματα κτιρίου και εγκαταστάσεών του και περιλαμβάνει κατάρτιση τουλάχιστον σε έναν από τους παρακάτω τομείς της επιστήμης: 1. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, 2. Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, 3. Οικοδομική, 4. Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, I(ii) Έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές σε ενεργειακά θέματα κτιρίων I(iii) Έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης εγκεκριμένο από το Τ.Ε.Ε. με εισήγηση του Φορέα Ελέγχου και Αξιολόγησης του ΥΠΑΝ

22 Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών
ΙΙ. Παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από διαπιστευμένους σχετικούς φορείς ή/και ιδρύματα. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με ευθύνη του ΤΕΕ κατά το πρότυπο των πανελληνίων εξετάσεων ΙΙΙ.Έχουν τουλάχιστον 3ετή τεκμηριωμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού κτιρίων, ή Η/Μ εγκαταστάσεων/συστημάτων του κτιριακού τομέα, ή/και σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων καθώς και ενεργειακών επιθεωρήσεων

23 Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τους όρους της παραγράφου Ι(i) αλλά έχει ολοκληρώσει και μεταπτυχιακές σπουδές, σε δύο από τους προαναφερόμενους, στην παράγραφο Ι(i), τομείς της επιστήμης, τα έτη των σπουδών αυτών λαμβάνονται ως επαγγελματική εμπειρία Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο οποίο εξετάζονται είναι συνολικής διάρκειας: α) 150 ωρών για τους Επιθεωρητές Κτιρίων (73 % και 27%) β) 71 ωρών για τους Επιθεωρητές Λεβήτων – εγκαταστάσεων Θέρμανσης (46% και 54 %) γ) 71 ωρών για τους Επιθεωρητές εγκαταστάσεων Κλιματισμού (46 % και 54 %)

24 Γενικές Παρατηρήσεις Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη το ΤΕΕ πρότεινε ως ενδεικνυόμενη διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης τα κτίρια αναφοράς ώστε να μπορούν να γίνουν ενεργειακές επιθεωρήσεις με χαμηλότερο κόστος Προς το παρόν επικρατεί η λογική των αυστηρών προδιαγραφών στην εκπόνηση των επιθεωρήσεων Σε συνδυασμό με τις χαμηλές αμοιβές (1€ ανά τμ. από 3 € που είχε αρχικά ανακοινωθεί) προδιαγράφονται ποιοτικά υποβαθμισμένες επιθεωρήσεις/μελέτες

25 Γενικές Παρατηρήσεις Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Δεν έχει ακόμα υπάρξει πρόβλεψη για τις ενεργειακές μελέτες, για τον τρόπο σύνταξής τους, για τον έλεγχό τους από τα Πολεοδομικά Γραφεία Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες για τα ιδιωτικά και δημόσια έργα η επιβεβλημένη εφαρμογή του κανονισμού δεν πρέπει να κάνει δυσκολότερες τις διαδικασίες εγκρίσεων Σχετικές Συνδέσεις: - Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Εσπερίδα ΤΕΕ/ΤΔΚ «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές ΑΠΕ στα Κτίρια»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google