Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΔΕΗ ΑΕ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣ 3468/2006 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΡΑΕ ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) 0 ≤ ΙΣΧΥΣ ≤ 20 KW : ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΡΑΕ 20 ≤ ΙΣΧΥΣ ≤ 150 KW : ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΕ ΙΣΧΥΣ > 150 KW : ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΡΑΕ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΗ ΑΕ
ΙΣΧΥΣ ≤ 100 KW -ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΙΣΧΥΣ > 100 KW -ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ -ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ/Σ ΧΤ-ΜΤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΔΔΝ)

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗ ΧΤ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΙ ≤ 100 KW
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ) 1. Τεχνικά εγχειρίδια φωτοβολταϊκών στοιχείων 2. Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων 3. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του σταθμού (υπογεγραμμένο από μελετητή κατάλληλης ειδικότητας) 4. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο για την περίπτωση αυτοπαραγωγών) 5. Τοπογραφικό σχέδιο της ακριβούς θέσης της εγκατάστασης και χάρτη ΓΥΣ 1:5000 με απεικόνιση του πολυγώνου του γηπέδου (προκειμένου για οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως)

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗ ΧΤ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΙ ≤ 100 KW
6. Τίτλος κυριότητας (συμβολαιογραφική πράξη και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο), ή κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης (σε περίπτωση απλής μίσθωσης, το μισθωτήριο θεωρημένο από τη ΔΟΥ και αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ιδιοκτήτη, στην δε περίπτωση πολλαπλών μισθώσεων στο ίδιο ακίνητο, το μισθωτήριο συμβόλαιο από συμβολαιογράφο συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο). 7. Έγγραφο εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής εκδοθέν από τη ΡΑΕ (για σταθμούς ισχύος άνω των 20 kW)

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗ ΧΤ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΙ ≤ 100 KW
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο αιτών να βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται εκτός περιοχών NATURA 2000, εθνικών δρυμών, παραδοσιακών οικισμών και περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ /2005 (για οικόπεδα) 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών να δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή 10.Έγκριση εργασιών από την αρμόδια Πολεοδομική Yπηρεσία της περιοχής εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του Άρθρου 27α του Ν. 3734/2009

7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗ ΧΤ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΙ ≤ 100 KW
ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 45 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΥΤΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ.ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΑΝΑΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ,ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗ ΧΤ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΙ ≤ 100 KW
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΤ ΚΑΙ ΧΤ (ΔΙΚΤΥΟ ΜΤ ≈ €/km) (ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ≈ €/km) (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ Υ/Σ ΜΤ-ΧΤ 100 KVA≈7300 € ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Νο 5≈ 2000 € ) (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Νο 2≈ 800 € )

9 ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟ € ΕΩΣ € ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ.

10 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥΔΕΗ ΑΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΗ ΑΕ ΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΕΙ ΑΠΟ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ.

11 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΔΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ. Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΚΟΜΙΖΕΙ ΣΤΗ ΔΔΝ: -ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ -ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

12 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ α) Αντίγραφο της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ Παραγωγού και ΔΕΣΜΗΕ ή μεταξύ Παραγωγού και Διαχειριστή μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά) β)Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένη τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινομένου της νησιδοποίησης και συνημμένο μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης γ)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο Παραγωγός θα αναφέρει τις ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν για την τάση το +15% έως -20% της ονομαστικής τάσης, ενώ για την συχνότητα τα +/- 0,5 Hz καθώς επίσης και την πρόβλεψη ότι σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις :

13 - Θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα,
- Επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από τρία λεπτά.Επίσης θα αναφέρει το χρόνο λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης14. Αντίγραφο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων) από την αρμόδια υπηρεσία, για σταθμούς άνω των 20 kW δ) Αντίγραφο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων) από την αρμόδια υπηρεσία, για σταθμούς άνω των 20 kW ii ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟ iii ΔΗΛΩΝΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΑΕ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.

14 Η ΔΕΗ ΑΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

15 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ INVERTERS 1. ΤΑΣΗ: ,80 UN < UN < 1,15 UN 2. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: ,5 Hz<f<50,5 Hz 3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΖΕΥΞΗΣ<0,5 sec 4. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΖΕΥΞΗΣ>180 sec 5.ΝΗΣΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΆ DIN VDE 0126 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ENS

16 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ
ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD)≤ 5% ΕΓΧΥΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ Μ/Σ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ INVERTERS) IDC ≤≤ 0,5% IAC οπου IAC το ρεύμα εξόδου του αντιστροφέα ανά φάση ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΕΛΟΤ HD 384 ΙΣΟΦΟΡΤΙΣΗ ΦΑΣΕΩΝ

17 Η ΠΟΡΕΙΑΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 13,4 MW ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΡΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ) ΑΠΟ ΡΑΕ 508 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 88,41 MW

18 Η ΠΟΡΕΙΑΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ: - ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ : -ΔΟΘΕΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ: -ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ: -ΣΥΝΔΕΘΕΙ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ: -Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ -Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ Φ/Β (<10 KW)

19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΗ ΑΕ : ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΡΑΕ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google