Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2 ο μαθητής απαντά με τις γνώσεις που έχει,
συζητάει με την ομάδα του και καθοδηγούμενος, προστρέχει στο λογισμικό ή στο διαδίκτυο, παρατηρεί, σχεδιάζει, περιγράφει, προβληματίζεται, συνδυάζει, συμπεραίνει και οδηγείται στη σωστή απάντηση. ο μαθητής αυτενεργεί.

3 Προτεινόμενο σενάριο ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Παρουσίαση του σεναρίου (σελ ) Αναπαραγωγή (βιβλίο καθηγητή σελ.120) Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών Ενδεικτικές διδακτικές ενέργειες

4 Το 1ο φύλλο εργασίας : η σημασία της αναπαραγωγής και τα είδη της
Το 2ο φύλλο εργασίας : η αναπαραγωγή των φυτών Το 3ο φύλλο εργασίας : η αναπαραγωγή των ζώων Λογισμικό ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’-Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

5 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Να αναγνωρίζουν τη σημασία της αναπαραγωγής για τη διαιώνιση των ειδών Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της μονογονικής και της αμφιγονικής αναπαραγωγής Να μπορούν να διακρίνουν και να περιγράψουν τρόπους μονογονικής αναπαραγωγής στα φυτά Να αναγνωρίσουν το άνθος ως αναπαραγωγικό όργανο των φυτών και να κατανοήσουν την διαδικασία της μετατροπής του σε καρπό Να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο θέμα της αμφιγονικής αναπαραγωγής μελετώντας την αναπαραγωγή μερικών ασπονδύλων Να γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής γονιμοποίησης στα σπονδυλωτά.

6 http://www.monanneeaucollege.com/5.svt.chap11.htm Φύλλο εργασίας 1
Δραστηριότητα 2η Δραστηριότητα 4η Φύλλο εργασίας 2 Δραστηριότητα 3η Φύλλο εργασίας 3 Δραστηριότητα 1η

7 Α.1 Με δεδομένο το ενδιαφέρον των μαθητών για τα θέματα της αναπαραγωγής είναι πολύ σημαντικό οι επιμορφούμενοι να συζητήσουν και να καταγράψουν τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών που έχουν αυτοί διαπιστώσει ή έχουν καταγραφεί από άλλους εκπαιδευτικούς, ώστε να οικοδομηθούν ορθές επιστημονικά αντιλήψεις για κάθε έννοια και λειτουργία. Π.χ. πολλοί μαθητές νομίζουν ότι τα ξερά φασόλια, τα ξερά κρεμμύδια δεν έχουν τίποτα ζωντανό. Επίσης ένα θέμα που ίσως πρέπει να συζητηθεί είναι μία γενική αρχή της Βιολογίας, ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ένα όργανο ή ένας οργανισμός είναι έτσι φτιαγμένος γιατί υπηρετεί μια σκοπιμότητα. Π.χ. Είναι ζουμερά τα αχλάδια για να τα τρώνε τα ζώα. Μυρίζουν τα λουλούδια για να προσελκύουν τα έντομα. Αυτές ίσως είναι και εναλλακτικές ιδέες των μαθητών που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε εισάγοντάς τους σιγά-σιγά στο πλαίσιο της εξελικτικής θεωρίας.

8 Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν:
Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας, αν κάθε φύλλο μπορεί να υλοποιηθεί στο χρονικό όριο που τίθεται. Αν οι οδηγίες πλοήγησης στα φύλλα εργασίας είναι σαφείς και εύκολα προβάλλονται οι κάρτες του λογισμικού. Αν οι κάρτες λογισμικού που έχουν επιλεγεί είναι οι πλέον κατάλληλες και ευκολύνουν στην κατανόηση των εννοιών και των λειτουργιών. Αν τα φύλλα εργασίας βοηθάνε στην οικοδόμηση ορθών επιστημονικών εννοιών. Αν τα φύλλα εργασίας υλοποιούν τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί. Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της διδασκαλίας με τη χρήση του λογισμικού. Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.

9 Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δραστηριότητα (Α.1). Η συζήτηση εμπλουτίζεται και με τα ερωτήματα: Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής της Α΄ γυμνασίου στην ενότητα αυτή; Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί η διδασκαλία με τη χρήση του υπολογιστή; Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το λογισμικό για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2).

10 ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Υπάρχουν τρεις κατηγορίες στόχων
Πως πρέπει να διατυπώνονται οι στόχοι Είναι καλά διατυπωμένοι Δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές για επικοινωνία και συνεργασία Ποιες νοητικές διεργασίες των μαθητών ευνοούνται Ποιες ικανότητες και στάσεις καλλιεργούνται

11 ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Προάγεται ο επιστημονικός τρόπος σκέψης και εργασίας
Γίνεται σύνδεση των φυσικών επιστημών με προβλήματα ή ζητήματα της καθημερινής ζωής Γίνεται σύνδεση των φυσικών επιστημών με προβλήματα του περιβάλλοντος Γίνεται σύνδεση των φυσικών επιστημών με την τεχνολογία

12 ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Webquest Μια ιστοεξερεύνηση είναι ένα σχέδιο διερευνητικής μαθησιακής δραστηριότητας στο οποίο οι περισσότερες απαιτούμενες πληροφορίες προέρχονται απο τον παγκόσμιο ιστό Project

13 Εκτελίσσεται γύρω απο μία επιτεύξιμη, αυθεντική και ενδιαφέρουσα εργασία – αποστολή η οποία στην καλύτερη περίπτωση αποτελεί μικρότερης κλίμακας έκδοση ανάλογων εργασιών που κάνουν οι ενήλικες Απαιτεί ανώτερη σκέψη και όχι απλά δημιουργία συνόψεων. Απαιτεί ανάλυση, σύνθεση, επίλυση προβλήματος, δημιουργικότητα και κρίση

14 Υποδεικνύει καλή χρήση του διαδικτύου
Υποδεικνύει καλή χρήση του διαδικτύου. Φυσικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν βιβλία και άλλα μέσα αλλά η καρδιά του μαθήματος θα πρέπει να είναι το διαδίκτυο. Δεν είναι μια αναφορά αποτελεσμάτων έρευνας ή απλή επίσκεψη ιστοσελίδων και η παρουσίαση τους δεν είναι αρκετή

15 Εισαγωγή (Introduction)
Δραστηριότητα (Task) Διαδικασία (Process) Αξιολόγηση (Evaluation) Συμπέρασμα (Conclusion) Σελίδα Δασκάλου (Teacher's corner) Πηγές (Resources)

16 Εισαγωγή (Introduction)
απευθύνεται στο μαθητή ως τον τελικό αποδέκτη σύντομη παράγραφος που εισάγει τη δραστηριότητα ή το μάθημα στους μαθητές. ένας ρόλος ή ένα σενάριο σχετικό με τη δικτυακή αποστολή (π.χ., "είστε ερευνητές που προσπαθείτε να ανακαλύψετε υγιεινές συνήθειες που θα σας κρατήσουν υγιείς σε όλη σας τη ζωή") ο σκοπός είναι αφ ενός μεν να προετοιμάσει τον αναγνώστη, αφ ετέρου δε να προκαλέσει το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο θέμα. γνωστοποιήστε τη μεγάλη ερώτηση (ουσιαστική ερώτηση, ερώτηση καθοδήγησης) γύρω από την οποία περιστρέφεται όλη η δικτυακή αποστολή.

17 Δραστηριότητα (Task) Η λύση ενός προβλήματος ή μυστηρίου
Η λύση ενός προβλήματος ή μυστηρίου Η διατύπωση γνώμης ή θέσης που πρέπει να πλαισιωθεί με επιχειρήματα Η σχεδίαση ενός προϊόντος Η ανάλυση ενός πολυσύνθετου φαινόμενου ή κατάστασης Η υλοποίηση μιας ιδέας ή έμπνευσης Μια περίληψη ή αναφορά μια δημιουργική εργασία, ή οτιδήποτε απαιτεί από τους μαθητές να επεξεργαστούν και να μετασχηματίσουν τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει από την αναζήτησή τους

18 Διαδικασία (Process) Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές για να φέρουν εις πέρας την δικτυακή αποστολή τους; (περιγράψτε τα βήματα χρησιμοποιώντας το δεύτερο πρόσωπο) Σαφείς οδηγίες για την οργάνωση των πληροφοριών που θα συλλεχθούν από το Διαδίκτυο (χρήση διαγραμμάτων ροής, συνοπτικών πινάκων, εννοιολογικών χαρτών , ή άλλων δομών οργάνωσης ) Ειδικές οδηγίες που παρέχουν βοήθεια για τις συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούνται (π.χ. πώς να προετοιμαστεί κάποιος για να πάρει συνέντευξη από έναν ειδικό)

19 Αξιολόγηση (Evaluation)
Περιγράψτε στους μαθητές πώς η απόδοσή τους θα αξιολογηθεί. Διευκρινίστε εάν θα υπάρξει ένας κοινός βαθμός για την εργασία της ομάδας ή ατομική βαθμολογία. Μπορείτε αν θέλετε να ενσωματώσετε χωριστές ρουμπρίκες (κλίμακες αξιολόγησης) για την ατομική και ομαδική εργασία.

20 Συμπέρασμα (Conclusion)
τι θα έχουν ολοκληρώσει ή θα έχουν μάθει οι μαθητές στο τέλος των δραστηριοτήτων του μαθήματος ρητορικές ερωτήσεις ή πρόσθετες συνδέσεις ιστοσελίδων για να ενθαρρύνετε τους μαθητές να επεκτείνουν τη σκέψη τους πέρα από το περιεχόμενο του μαθήματος.

21 Σελίδα Δασκάλου (Teacher's corner)
Περιγραφή της διαδικασίας με όρους δραστηριότητας και ανάλυση για τους εκπαιδευτικούς

22 δημιουργικές Κοινών αποφάσεων αναλυτικές ερμηνευτικές αποστολές σχεδιαστικές webquest δημοσιογραφικές δικαστικές επανάληψης μυστηρίου πεποιθήσεων επιστημονικές αυτογνωσίας

23 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ WEBQUEST στα Αγγλικά
Υπόδειγμα στα Ελληνικά Δικτυακός τόπος δημιουργίας webquest Μια ενδιαφέρουσα ιστοεξερεύνηση

24 Project Based Learning
Ειναι μια συστηματική μέθοδος που εμπλέκει τους μαθητές σε μάθηση θεμελιώδους γνώσης και δεξιοτήτων βελτίωσης της ζωής διαμέσου μιας εκτεταμένης , μαθητοκεντρικής , διερευνητικής διαδικασίας δομημένης γύρω απο σύνθετα και αυθεντικά ερωτήματα και προσεκτικά σχεδιασμένα προιόντα και εργασίες. (Alensub, 2006)

25 Μεγάλο πλεονέκτημα ειναι οτι η διερευνητική δράση οργανώνεται για την απαντήση ερωτημάτων που διατυπώνονται ελεύθερα απο τα παιδιά, τον εκπ/κό καθώς συνεργάζεται με τα παιδιά. Βασικό στοιχείο των δραστηριοτήτων ειναι : Ενα θεμελιώδες ερώτημα Συγκεκριμένες μαθησιακές δραστηριότητες Καθορισμένο σημείο τερματισμού

26 Οι ΤΠΕ μπορούν να αξιοποιηθούν ως
Εργαλεία παραγωγικότητας Γνωστικά εεγαλεία Εργαλεία διαχείρισης πληροφορίας Μέσα επικοινωνίας Τα PjBL έχουν ως διαδικασίες την μορφή σπειροειδούς σχεδιασμού μιας πολυμεσικής εφαρμογής γύρω απο ένα συγκεκριμένο θέμα ή ιδέα.

27 Ενθαρρύνει το προσωπικό κίνητρο για την επιλογή και τη διαχείριση της μαθησιακής δραστηριότητας απο τους μαθητές. Η μεταφορά της ευθύνης σχεδιαστικών αποφάσεων στους μαθητές ειναι η ειδοποιός διαφορά των project σε σχέση με όλα τα άλλα μοντέλα. Τα επιτυχημένα PjBL προσελκύουν το ενδιαφέρον-ενθουσιασμό και την αυτενέργεια των μαθητών για την εξερεύνηση της γνώσης.

28 Τα βασικά βήματα, τα οποία απαιτούνται, προκειμένου να διεκπεραιώσουμε με επιτυχία εργασίες και σχέδια συνεργατικής έρευνας τα οποία σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων είναι : προσδιορισμός του προβλήματος, θύελλα ιδεών (brainstorming) για κατάλληλες πηγές και βοηθήματα, ανάλυση του προβλήματος, προτάσεις για λύση του προβλήματος, έλεγχος των παραπάνω προτάσεων, επιλογή της καταλληλότερης λύσης, αξιολόγηση και επανατροφοδότηση.

29 Project based learning 21 century

30 ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

31 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Περιγράφω Εξηγώ Αναπαριστώ Μετατρέπω Μεταφράζω Παραφράζω
Αναδιατυπώνω Διευκρινίζω Αναμορφώνω Απεικονίζω Ερμηνεύω Δίνω παραδείγματα Συνοψίζω Συσχετίζω

32 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ταξινομώ Χρησιμοποιώ Αξιοποιώ Εκδηλώνω Επιλύω Ανακαλύπτω
Εφαρμόζω Υπολογίζω Παρουσιάζω Εμφανίζω Συσχετίζω Προβλέπω Αξιοποιώ Εκδηλώνω

33 Α Ν Α Λ Υ Σ Η Αναλύω Σκιαγραφώ Αντιδιαστέλλω Ξεχωρίζω Βρίσκω Εξετάζω
Προσδιορίζω Συμπεραίνω Ανάγω Διακρίνω Διαπιστώνω Συνάγω

34 ΣΥΝΘΕΣΗ Επεκτείνω Συνδυάζω Αναψηλαφώ Διορθώνω Προτείνω Δημιουργώ
Αναδιατάσσω Εφευρίσκω Σταχυολογώ Γενικεύω Σχεδιάζω Αναπτύσσω Επεκτείνω Αναψηλαφώ Προτείνω Μετατρέπω Διανοούμαι Ολοκληρώνω Συνθέτω Γράφω Στοιχειοθετώ

35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ενημερώνω Πληροφορώ Κρίνω Αποφαίνομαι Σταθμίζω Διαπιστώνω
Αξιολογώ Ανατρέχω Εκτιμώ


Κατέβασμα ppt "ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google