Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2011 ΕΘΝΙΚΟ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NEEΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 192 000 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ : 845 εκ € ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2011 ΕΘΝΙΚΟ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NEEΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 192 000 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ : 845 εκ € ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2011 ΕΘΝΙΚΟ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NEEΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 192 000 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ : 845 εκ € ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2 2011-ΕΘΝΙΚΟ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νέες Δράσεις -Ανάχωμα στην ανεργία Με δύο (2) νέες καινοτόμες δράσεις που ενεργοποιούνται τους επόμενους μήνες, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρεμβαίνει στις τοπικές αγορές εργασίας : τοποθετώντας 55 000 ανέργους σε θέσεις απασχόλησης,για την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα και προετοιμάζοντας και εντάσσοντας 37 000 ανέργους σε νέες θέσεις απασχόλησης, κινητοποιώντας για το σκοπό αυτό ιδιωτικές επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς μέσα από αναπτυξιακές συμπράξεις. ενεργοποιώντας πέντε (5 ) νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ από τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν 100 000 εργαζόμενοι ή άνεργοι

3 1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ 55 000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ 55000 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Π/Υ 280 ΕΚ € 2) ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΤΟΠΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ της ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ 37 000 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Π/Υ 190 ΕΚ € 3) 5 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 100 000 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Π/Υ 375 ΕΚ € 2011-ΕΘΝΙΚΟ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νέες Δράσεις -Ανάχωμα στην ανεργία

4 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ Στόχος Τοποθέτηση 55.000 ανέργων σε θέσεις απασχόλησης για την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα Προϋπολογισμός : 280 εκ. €. Πόροι ΕΠΑΝΑΔ, Ε.Π. Αποθεματικού Απροβλέπτων και τον Αλληλόχρεο λογ/σμό ΙΚΑ -ΟΑΕΔ Όροι Απασχόλησης: Καταβολή επιδόματος κοινωνικής εργασίας διάρκειας έως 5 μήνες και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών Δράσεις: έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών – αθλητικών υποδομών, έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων, διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών, προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ κλπ κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών, έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας κλπ. Περιοχές προτεραιότητας: 25 περιοχές με έμφαση στα αστικά κέντρα που πλήττονται από υψηλά επίπεδα ανεργίας ( βάσει ανάλυσης ΕΛΣΤΑΤ – ΠΑΕΠ) Δικαιούχοι Πράξης- Φορείς Απασχόλησης : Σε Α΄ φάση Περιφερειακοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέχρι και την ίδρυση Εθνικού Φορέα Απασχόλησης με τη συμμετοχή Κοινωνικών Εταίρων. Συμπράττοντες Φορείς: ΟΤΑ, Επιμελητήρια, Εργατικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΜΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Κατηγορίες και Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων: Άνεργοι καταγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ( Μακροχρόνια και βραχυχρόνια άνεργοι, έμποροι και λοιποί επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους τα τελευταία 2 έτη) – Υποαπασχολούμενοι ελευθ. επαγγελματίες – επιστήμονες (δικηγόροι, μηχανικοί, ιατροί κοκ) βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Άνεργοι Νέοι έως 30 ετών που αναζητούν εργασία Τοποθέτηση από συμπράττοντες φορείς που συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας με τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης: Επιλογή με αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης ( Ν 3250/2004 όπως ισχύει) Υποχρέωση των δικαιούχων ανάρτησης των ωφελούμενων στο διαδίκτυο Προκήρυξη & Αξιολόγηση Προτάσεων: πιλοτική έναρξη προγράμματος για την Αν Μακεδονία Θράκη από το ΕΠΑΝΑΔ. Για τις υπόλοιπες περιοχές από τις Ε.Δ.Α των οικείων Περιφερειών. 1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ 55 000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ 280 εκ.€

5 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ Στόχος: δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε Τοπικό/Περιφερειακό επίπεδο μέσω κινητοποίησης των τοπικών φορέων για προετοιμασία ανέργων-ωφελουμένων και ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Προϋπολογισμός : 190 εκ. €. Δράσεις : Κατάρτιση, επιμόρφωση και συμβουλευτική Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επιχειρηματικότητας (Λογιστικά, φορολογικά, marketing κλπ). Απόκτηση εργασιακής και επαγγελματικής εμπειρίας (πρακτική άσκηση). Συμμετοχή σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning). Απόκτηση εργασιακής εξειδίκευσης σε επιχειρήσεις. Δικτύωση επιχειρήσεων και δημιουργία αναπτυξιακών συμπράξεων Συμμετοχές σε επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις Ενίσχυση κοινωνικής υποστήριξης ωφελούμενων ανέργων. Προετοιμασία και σχεδιασμός νέων ανταγωνιστικών προγραμμάτων με έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας & της αυτοαπασχόλησης. Προετοιμασία και στήριξη δομών Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Κατάρτιση αναπτυξιακών στελεχών. Ένταξη στην αγορά εργασίας & άρση κοινωνικού αποκλεισμού, ΑμεΑ & ευάλωτων ομάδων. 37000 Ωφελούμενοι: άνεργοι-εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,, ευάλωτες ομάδες, άνεργοι νέοι επιστήμονες, νέοι αγρότες κλπ Περιοχές Παρέμβασης: το σύνολο του Νομού ή υποσύνολο αυτού με δυνατότητα οριοθέτησης σε 2 ή περισσότερους όμορους δήμους / επαρχίες διαφορετικών νομών, αλλά ίδιας διοικητικής περιφέρειας Φορείς Υλοποίησης: Αναπτυξιακές Συμπράξεις με συμμετοχή Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων των Τοπικών Κοινωνιών (π.χ. ΟΤΑ, Επιμελητήρια, ΜΚΟ, συνδικαλιστικές / εργοδοτικές οργανώσεις κοκ) μετά από υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου Εφαρμογή: με εκχώρηση των πόρων και της διαχείρισης του προγράμματος από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών Καταβολή της χρηματοδότησης: ανάλογη του αριθμού των θέσεων εργασίας που θα εξασφαλίσουν για τους άνεργους-ωφελούμενους (προσέγγιση βάσει αποτελεσμάτων). 2) ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) ΣΕ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Με 190 εκ €

6 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ « Επιταγή Επανένταξης» με μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης για 10.000 ανέργους, Απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε τουριστικές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας, έτους 2011 και διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για πρόσληψη 5.000 πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Απασχόληση απόφοιτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, με θεωρητική εκπαίδευση και θεσμοθετημένη πρακτική άσκηση σε εργοδότες, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας 3) ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ 2011 Με 375 εκ €

7 ΕΝΩ ΗΔΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 30 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ : 1. Διατήρηση θέσεων εργασίας και Προσαρμοστικότητα εργαζομένων και επιχειρήσεων: – 11 προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 1,3 δισ. Ευρώ – Διατήρηση 410.000 θέσεων εργασίας – Επαγγελματική εκπαίδευση 223.000 εργαζομένων – Δημιουργία 70.000 ευκαιριών εργασίας στον τουριστικό τομέα. 2. Ένταξη και επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας – 8 προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 975 εκατ. Ευρώ – Δημιουργία πάνω από 90.000 ευκαιρίες εργασίας για ανέργους 3. Προώθηση της επιχειρηματικότητας των ανέργων – 3 προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 282 εκατ. ευρώ. – 12.500 ευκαιρίες επιχειρηματικότητας για ανέργους. 4. Ενίσχυση ατόμων με Αναπηρία και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων: – 2 προγράμματα με προϋπολογισμό 53,2 εκατ. ευρώ, δημιουργούν συνολικά πάνω από 3.000 ευκαιριών εργασίας και επιχειρηματικότητας, για άτομα που ανήκουν σε εξαιρετικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού – 3 προγράμματα αφορούν την Επαγγελματική Κατάρτιση 282 Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, με προϋπολογισμό πάνω από 2,1 εκατ. ευρώ. 5. Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Νέων: – 2 προγράμματα εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 75 εκατ. Ευρώ – Δημιουργία 16.000 ευκαιριών επαγγελματικής εκπαίδευσης και απευθύνονται αποκλειστικά σε νέους.

8 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: Διατήρηση 282.000 θέσεων εργασίας, Ένταξη περισσότερο από 58.000 ανέργων σε θέσεις εργασίας ή σε νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας, Διεύρυνση της εποχικής απασχόλησης στον τουρισμό κατά 54.000 θέσεις εργασίας Φοίτηση 14.100 σπουδαστών σε σχολές μαθητείας και ΙΕΚ


Κατέβασμα ppt "2011 ΕΘΝΙΚΟ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NEEΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 192 000 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ : 845 εκ € ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google