Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF): Θεωρία και Πράξη - Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η εφαρμογή του στους κλάδους του Εμπορίου και του Αγροτικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF): Θεωρία και Πράξη - Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η εφαρμογή του στους κλάδους του Εμπορίου και του Αγροτικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF): Θεωρία και Πράξη - Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η εφαρμογή του στους κλάδους του Εμπορίου και του Αγροτικού Τομέα¨. 03/02/2011 Βασίλης Παγώνης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πελοποννήσου και Αντιπρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου

2 Ορισμένα απαραίτητα στοιχεία… - Ι  Ο κλάδος του εμπορίου απασχολεί 800.000 άτομα.  Οι οκτώ στους δέκα απασχολούμενους του κλάδου εργάζονται σε επιχειρήσεις με μικρό μέγεθος απασχόλησης (έως 10 άτομα).

3 Ορισμένα απαραίτητα στοιχεία… - ΙΙ  Οι τρεις του δέκα απασχολούμενους στο λιανικό εμπόριο είναι αυτοαπασχολούμενοι.  Εργοδότες είναι μόλις το 11% ενώ μισθωτοί είναι το 50,0%.  Πάνω από το ήμισυ των απασχολουμένων στον κλάδο είναι γυναίκες ενώ το 1/5 είναι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών.

4 Το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουμένων στο εμπόριο  Το εμπόριο χαρακτηρίζεται από την μεγάλη συγκέντρωση απασχολούμενων που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς περίπου 6 στους 10 εργαζόμενους προέρχονται από αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα (56,4%).  Περίπου 3 στους 10 εργαζόμενους (29,6%) είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ μόλις το 14,0% έχει λάβει μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

5 Το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουμένων στο εμπόριο  Περίπου οι έξι στους δέκα εργαζόμενους ως μισθωτοί και βοηθοί είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στους εργοδότες και τους αυτοαπασχολούμενους αναλογία μειώνεται στο 52% περίπου.  Διαφοροποίηση υπάρχει επίσης στους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις κατηγορίες των εργοδοτών και των μισθωτών του τομέα οι οποίοι αποτελούν το 35% και το 33% των αντίστοιχων κατηγοριών.

6 Το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουμένων στο εμπόριο ΣΥΝΟΛΟ Τριτοβάθμια εκπαίδευση Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθόλου σχολείο ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (37,4%) (37,4%)(43,4%) (18,6%) (18,6%)(0,5%)4.426.991 ΤΟΜΕΑΣ (29,6%) (29,6%)(56,4%) (13,1%) (13,1%)(0,9%)801.114 ΛΙΑΝΙΚΟ (26,5%) (26,5%) (58,4%) (58,4%)(14,0%)(1,1%)544.962 ΟΧΗΜΑΤΩΝ (26,0%) (26,0%) (61,5%) (61,5%) (12,2%) (12,2%)(0,3%)90.633 ΧΟΝΔΡΙΚΟ (42,2%) (42,2%) (46,9%) (46,9%)(10,0%)(0,9%)165.519

7 Τα κυριότερα επαγγέλματα στο εμπόριο  Τα κυριότερα επαγγέλματα που απαντώνται στην απασχόληση του τομέα είναι:  «πωλητές»,  «διευθύνοντες /επιχειρηματίες»  «προϊστάμενοι μικρών επιχειρήσεων» (με απασχόληση μέχρι 9 πρόσωπα)  «μηχανικοί εφαρμοστές»  «υπάλληλοι γραφείου», οι οποίοι αναλογούν στα 3/4 των απασχολούμενων του εμπορίου.

8 Πως θα αξιοποιήσουμε, έργα που ήδη έχουμε υλοποιήσει για την διαμόρφωση του κλαδικού πλαισίου προσόντων στο εμπόριο; Επαγγελματικά Περιγράμματα Η σχέση τους με το κλαδικό πλαίσιο προσόντων.

9 Επαγγελματικά Περιγράμματα  Ως Επαγγελματικό Περίγραμμα, ορίζεται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές.  Ως Επαγγελματικό Περίγραμμα, ορίζεται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές.

10 Επαγγελματικά Περιγράμματα  Το επαγγελματικό περίγραμμα αποτελεί τον κύριο τρόπο σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση και της διασφάλισης ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα έχουν κάποια προστιθέμενη αξία στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του κόσμου της εργασίας.  Η ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος αποσκοπεί στην πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της μάθησης όπως αυτά προκύπτουν από τις διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδρομές της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου κατάρτισης.

11 Επαγγελματικά Περιγράμματα  Δεν αποτελεί θέσφατο, καθώς ο ρόλος του δεν είναι να επιβάλλει, αλλά κυρίως να ανακεφαλαιώνει και να εξορθολογίζει την τρέχουσα κοινωνική πρακτική. Με την λογική αυτή, οφείλει να είναι δυναμικό.

12 Επαγγελματικά Περιγράμματα στον κλάδο του εμπορίου  Διοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ  Εμποροϋπάλληλος  Εμπορικός αντιπρόσωπος  Πωλητής λιανικής  Πωλητής εξωτερικός  Στέλεχος χονδρικού εμπορίου  Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων  Υπάλληλος αγορών και προμηθειών λιανικού – χονδρικού  Προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου (Merchandiser)  Υπάλληλος διαχείρισης συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου  Πωλητής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  Πωλητής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών  Εξωτερικός Πωλητής

13 Παράδειγμα: ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ενδεικτικά…..) • ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ • Αναγνώριση στοιχειωδών βλαβών και δυσλειτουργιών μηχανημάτων. • Αρχές αναζήτησης προδιαγραφών προϊόντων – γνώση προϊόντος. • Αρχές, κανόνες και μέθοδοι αρχειοθέτησης. • Βασικές αρχές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών. • προϊόντων • Τυπικοί κανόνες διαμόρφωσης τιμοκαταλόγου προϊόντων. • Τυπικές διαδικασίες διεκπεραίωσης παραγγελίας με ηλεκτρονικό τρόπο. • Τυπικοί κανόνες καταγραφής επιστροφών και service εμπορευμάτων • Τυπικές διαδικασίες διαμόρφωσης πελατολογίου. • Τυπικές διαδικασίες ενημέρωσης πελατών για νέα προϊόντα – προσφορές. • Τυπικές διαδικασίες ενημέρωσης προϊσταμένων. • ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ • Βασικές αρχές merchandizing. • ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ • Εφαρμογή βασικών τεχνικών προώθησης και πώλησης προϊόντων. • Εφαρμογή τεχνικών διαπραγμάτευσης. • Χρήση έντυπων και ηλεκτρονικών εργαλείων καταγραφής παραγγελίας. • Χρήση εργαλείων αρχειοθέτησης/ταξινόμησης προϊόντων • Άνετη χρήση ηλεκτρονικών προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. • Εφαρμογή τεχνικών διεκπεραίωσης παραγγελίας με ηλεκτρονικό τρόπο. • Ευχέρεια στον χειρισμό αντικλεπτικού μηχανισμού. • Επικοινωνία. • Διαχείριση χρόνου. • Οργανωτικότητα. • ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ • Καλή μνήμη • Τακτοποίηση πληροφοριών • Ευελιξία κατηγοριοποίησης

14 Παράδειγμα: ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ «Πωλητής Λιανικής» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 1 η Διαδρομή Απόφοιτοι ΕΠΑΛ,ΤΕΕ Β Κύκλου, στη σχετική ειδικότητα – τουλάχιστον 6 μήνες επαγγελματική εμπειρία. 2 η Διαδρομή Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου - Αρχική επαγγελματική κατάρτιση για το σύνολο των γνώσεων που αντιστοιχούν στις 3 Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες του επαγγέλματος 3 η Διαδρομή Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου – Τουλάχιστον 1,5 χρόνια Επαγγελματική εμπειρία – Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (θεωρία) για τις γνώσεις που αντιστοιχούν στις 3 Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες του επαγγέλματος 4 η Διαδρομή Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης- τουλάχιστον 5 έτη συναφής επαγγελματική εμπειρία. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική κατάρτιση για το σύνολο των γνώσεων που αντιστοιχούν στις 3 Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες του επαγγέλματος. 5 η Διαδρομή Απόφοιτοι ΕΠΑΣ, ΤΕΣ, ΤΕΕ Α Κύκλου ή ισότιμου κύκλου στη σχετική ειδικότητα, – τουλάχιστον 1 χρόνο επαγγελματική εμπειρία.

15 Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF): Θεωρία και Πράξη - Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η εφαρμογή του στους κλάδους του Εμπορίου και του Αγροτικού Τομέα¨. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ……! ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ……!


Κατέβασμα ppt "Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF): Θεωρία και Πράξη - Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η εφαρμογή του στους κλάδους του Εμπορίου και του Αγροτικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google