Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωεκλογές, ενεργή συμμετοχή, η Προεδρία της Ελλάδας. Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη Λέκτορας, Τμήμα ΔΕΣ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Βόλος, Ιανουάριος 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωεκλογές, ενεργή συμμετοχή, η Προεδρία της Ελλάδας. Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη Λέκτορας, Τμήμα ΔΕΣ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Βόλος, Ιανουάριος 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωεκλογές, ενεργή συμμετοχή, η Προεδρία της Ελλάδας. Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη Λέκτορας, Τμήμα ΔΕΣ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Βόλος, Ιανουάριος 2014

2 Ευρωεκλογές Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως το 1979 αποτελείτο από βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων που είχαν « διπλή » εντολή. Το 1979 διεξήχθησαν για πρώτη φορά άμεσες και καθολικές εκλογές για την ανάδειξη των ευρωβουλευτών με στόχο τη θεραπεία του δημοκρατικού ελλείμματος.

3 Σύνθεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Άρθρο 14 ΣΕΕ Το ΕΚ απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης. Ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα συν τον πρόεδρο (751). Σήμερα, μετά την είσοδο της Κροατίας έχει 754+12=766 μέλη. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται για πέντε έτη με άμεση, καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία.

4 Σύνθεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η εκπροσώπηση των πολιτών είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη (6-96). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ομοφώνως και με την έγκρισή του ΕΚ αποφασίζει για τη σύνθεσή του.

5 Ο Πρόεδρος : Martin Schulz S&D Group εκλέγεται για δυόμισι χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης επικουρείται από 14 Αντιπροέδρους διευθύνει τις εργασίες του Κοινοβουλίου, 12 ολομέλειες στο Στρασβούργο και 6 στις Βρυξέλλες υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου όλες τις νομοθετικές πράξεις που υιοθετούνται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία υπογράφει τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθιστώντας τον εκτελεστό Ο Martin Schulz έχει προταθεί από το S&D ως υποψήφιος Πρόεδρος της Επιτροπής (2014-19).

6 Οι πολιτικές ομάδες Σήμερα υπάρχουν επτά πολιτικές ομάδες και « μη εγγεγραμμένοι » βουλευτές (25 τουλάχιστον βουλευτές ανά ομάδα, ¼ των κ - μ ). Κάθε πολιτική ομάδα ορίζει το δικό της πρόεδρο ( ή, σε ορισμένες ομάδες, δύο συμπροέδρους ), ένα προεδρείο και μια γραμματεία. Ορισμένοι βουλευτές δεν ανήκουν σε καμιά πολιτική ομάδα και στην περίπτωση αυτή ανήκουν στους μη εγγεγραμμένους.

7 Οι πολιτικές ομάδες (2009-2014) Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ( Χριστια vo δημ o κράτες ) Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές Ομάδα τω v Πρασί v ω v / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας

8 Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 20 Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Προσωρινές επιτροπές Εξεταστικές επιτροπές Μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, που διατηρούν σχέσεις με τα κοινοβούλια των υποψηφίων προς ένταξη χωρών Οι διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες με κοινοβούλια άλλων τρίτων χωρών

9 Η συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών

10 Φθίνουσα συμμετοχή των πολιτών Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μετεκλογική έρευνα 2009

11

12

13 Κατηγορίες στις οποίες η συμμετοχή είναι η χαμηλότερη : -Το 71% των νέων έως 25 ετών δεν προσήλθαν -Το 57% των ατόμων που εγκατέλειψαν το σχολείο πριν την ηλικία των 16 ετών. -Τα άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα (66%) - οι άνεργοι ψήφισαν σε ποσοστό 28% - οι φοιτητές σε ποσοστό 33,9% - οι εργάτες σε ποσοστό 35,9%. Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μετεκλογική έρευνα 2009

14 Η στιγμή της απόφασης για την αποχή :

15 Η συμμετοχή στην Ελλάδα Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μετεκλογική έρευνα 2009

16

17

18 Η ιθαγένεια της Ένωσης Άρθρο 20 ΣΛΕΕ Θεσπίζεται ιθαγένεια της Ένωσης. Πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους. Η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται και δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια.

19 Δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια α ) το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των κ - μ, β ) το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ε. Κ. καθώς και στις δημοτικές εκλογές στο κ - μ κατοικίας τους, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους.

20 Δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια γ ) το δικαίωμα να απολαύουν στο έδαφος τρίτης χώρας, στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κ - μ την υπηκοότητα του οποίου έχουν, της διπλωματικής και προξενικής προστασίας κάθε κ - μ, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους αυτού

21 Το δικαίωμα αναφοράς στο Ε. Κ. Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος, δικαιούνται να υποβάλλουν, ατομικά ή από κοινού με άλλους πολίτες ή πρόσωπα, αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέμα που υπάγεται στους τομείς δραστηριοτήτων της Ένωσης και το οποίο τους αφορά άμεσα ( Άρθρο 227 ΣΛΕΕ ).

22 Το δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή Ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής, εκλέγεται από το Ε. Κ. Είναι αρμόδιος να δέχεται τις καταγγελίες όλων των πολιτών της Ένωσης ή των φυσικών ή νομικών προσώπων που κατοικούν ή έχουν την καταστατική τους έδρα σε κ - μ, σχετικά με περιπτώσεις κακής διοίκησης στα πλαίσια της δράσης των θεσμικών ή λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το ΔΕΕ κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του καθηκόντων. Ερευνά τις καταγγελίες αυτές και συντάσσει σχετικές εκθέσεις.

23 ο Διαμεσολαβητής  Διεξάγει τις έρευνες εκτός εάν για τα καταγγελλόμενα γεγονότα έχει ή είχε κινηθεί δικαστική διαδικασία  Εάν διαπιστώσει περίπτωση κακής διοίκησης, υποβάλλει το θέμα στο οικείο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμό που εντός τριών μηνών πρέπει να εκθέσει τη γνώμη του στο Διαμεσολαβητή.  Διαβιβάζει εν συνεχεία έκθεση προς το Ε. Κ. κι ενημερώνει τον καταγγέλοντα  Συντάσσει ετήσια έκθεση προς το Ε. Κ.

24 Επιπλέον... Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται στα θεσμικά και στα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης σε μία από τις γλώσσες των Συνθηκών ( επίσημες γλώσσες ) και να λαμβάνουν απάντηση στην ίδια γλώσσα.

25 Μπορείς να διαμορφώσεις την ατζέντα της ΕΕ

26 Πρωτοβουλία πολιτών H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών παρέχει σε ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να συμμετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση.

27

28 Πώς ; Είναι δυνατή σε οποιονδήποτε τομέα όπου η Επιτροπή έχει την εξουσία να προτείνει νομοθεσία. « Επιτροπή πολιτών " αποτελούμενη από τουλάχιστον 7 πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη. 1 εκ. υπογραφές πολιτών από τουλάχιστον 7 από τα 28 κράτη μέλη. Σε καθένα από τα 7 κράτη μέλη απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων.

29 Απαγόρευση διακρίσεων

30 Απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, δύνανται να λαμβάνουν μέτρα για την απαγόρευση των διακρίσεων αυτών.

31 Ισότητα ανδρών και γυναικών Σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ( Άρθρο 8 ΣΛΕΕ. Οι μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης θα πρέπει να επιδιώκουν την ισότητα των φύλων στα διοικητικά τους συμβούλια σύμφωνα με πρόταση της Επιτροπής.

32 Άρθρο 10 ΣΛΕΕ Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

33 Καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας ( Άρθρο 9 ΣΛΕΕ ).

34 Η Ελλάδα πρόκειται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, κατά το 1 ο εξάμηνο του 2014 ( Ιανουάριος – Ιούνιος 2014) για 5 η φορά από την ένταξή της στην ΕΕ το 1981. Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ http://www.gr2014.eu/el

35 Η Προεδρία Ασκείται εκ περιτροπής απ ’ τα 28 κράτη μέλη της Ένωσης επί ένα εξάμηνο. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις σε όλα τα επίπεδα, προτείνει προσανατολισμούς και καταρτίζει τις συμβιβαστικές προτάσεις για τη λήψη των αποφάσεων Η « τριάδα » των προεδριών καταρτίζει κοινό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου για διάστημα 18 μηνών

36 ΙρλανδιαΙανουάριος-Ιούνιος2013 ΛιθουανίαΙούλιος- Δεκέμβριος 2013 ΕλλάδαΙανουάριος-Ιούνιος2014 Ελλάδα 1983 Β΄/ 1988 Β΄ / 1994 Α΄/ 2003 Α΄ / [2014 Α΄] Η «τριάδα» των Προεδριών της ΕΕ

37 Προτεραιότητες η Διεύρυνση, με ειδικότερη έμφαση στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων, στην περιφερειακή συνεργασία, στην προώθηση θεσμών για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την δημοκρατία στην Ευρώπη και την ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας σε Περιφερειακό επίπεδο. η Προώθηση της Ανάπτυξης και της Εργασίας μέσω της προώθησης των στόχων της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, της θεσμοθέτησης κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στα θέματα της ενέργειας με έμφαση στην ενεργειακή επάρκεια, καθώς επίσης της αυξημένης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάδειξης της Ευρώπης ως σημαντικό τουριστικό προορισμό. τα Θέματα ανθρώπινης κινητικότητας μέσω της προώθησης μιας ανοιχτής και ασφαλούς Ευρώπης στην υπηρεσία των πολιτών της, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Στοκχόλμης για την πολιτική και την επιχειρησιακή ατζέντα της ΕΕ στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς επίσης της προώθησης μίας ενιαίας προσέγγισης στη μετανάστευση και το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, με δίκαιη κατανομή βαρών μεταξύ των Κρατών Μελών.

38 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "Ευρωεκλογές, ενεργή συμμετοχή, η Προεδρία της Ελλάδας. Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη Λέκτορας, Τμήμα ΔΕΣ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Βόλος, Ιανουάριος 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google