Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

3 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  Προσέλκυση νέων ερευνητών που έχουν πρόσφατα ολοκληρώσει τις διδακτορικές σπουδές τους  Ενίσχυση, εκπαίδευση και καθοδήγηση νέων επιστημόνων που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής  Καλλιέργεια επιστημονικής ερευνητικής κουλτούρας και διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων γύρω από την ερευνητική καριέρα

4 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:3 Προγράμματα 4 Διαγωνισμοί ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011:2.120.000 Ευρώ

5 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΔΑΚΤΩΡ» Αρμόδια Λειτουργός : κα Αικατερίνη Καρακασίδου email: kkarakasidou@research.org.cy

6 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ:  άμεση ένταξη Νέων Ερευνητών, κάτοχων διδακτορικού τίτλου, στο σύστημα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) της Κύπρου  αξιοποίησή τους στη διαδικασία ανάπτυξης ερευνητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΔΙΔΑΚΤΩΡ»

7 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου (απόκτηση μέχρι 30 η Ιουλίου 2011) έως 40 ετών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000 Ευρώ Χρηματοδότηση ανά Έργο: 25.000 Ευρώ / εξάμηνο Μηνιαίες Απολαβές ΝΕ: 2.250 – 3.000 Ευρώ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ: 12 – 30 μήνες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΔΙΔΑΚΤΩΡ»

8 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ:  Υλοποίηση έργου υψηλού επιπέδου σε Ερευνητικό Φορέα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  Έργα Βασικής ή Βιομηχανικής (εφαρμοσμένης) Έρευνας (100%)  Κύρια απασχόληση νέου ερευνητή στο έργο (τουλάχιστον 70% του εργάσιμου χρόνου του)  Συμμετοχή ΝΕ σε άλλες ερευνητικές / εκπαιδευτικές δραστηριότητες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΔΑΚΤΩΡ»

9 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρμόδια Λειτουργός: κα Μαρία Ανδρέου email: mandreou@research.org.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ» - ΠΕΝΕΚ

10 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ:  εμπλοκή των νέων επιστημόνων – υποψηφίων διδακτόρων – στο εργασιακό περιβάλλον ερευνητικών μονάδων και εργαστηρίων, σε έργα επιστημονικών και τεχνολογικών τομέων αιχμής, με υψηλό ενδιαφέρον για την Κύπρο  Εκπόνηση ερευνητικών έργων, παράλληλα με τις σπουδές τους σε κυπριακά ακαδημαϊκά ιδρύματα, σε συνεργασία με εγχώριο Ερευνητικό/ Ακαδημαϊκό Οργανισμό, Επιχείρηση ή Κοινωφελή Οργανισμό ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ

11 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Υποψήφιος Διδάκτορας έως 35 ετών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000 Ευρώ Χρηματοδότηση ανά Έργο: 17.500 Ευρώ / εξάμηνο Μηνιαίες Απολαβές ΝΕ: 1.750 Ευρώ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ: 12 – 30 μήνες ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ

12 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ: Ο ΝΕ πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης (α) να έχει επιτύχει σε οποιαδήποτε προαπαιτούμενη εξέταση του οικείου πανεπιστημίου (πχ Περιεκτική Εξέταση), ή/και να έχει εξασφαλίσει την αποδοχή της πρότασης διδακτορικής διατριβής, και (β) να έχει ξεκινήσει την εκπόνηση της διδακτορικής του έρευνας (πχ να έχει εγγραφεί τουλάχιστον στο πρώτο ερευνητικό στάδιο του προγράμματος σπουδών). ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  Έργα Βασικής ή Βιομηχανικής (εφαρμοσμένης) Έρευνας (100%)  Δέσμευση του Νέου Ερευνητή για τη συμμετοχή του καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου με το σύνολο του εργάσιμου του χρόνου  Απαραίτητη η συμμετοχή του οικείου πανεπιστημίου ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ

14 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ» Αρμόδια Λειτουργός: κα Ιωάννα Σεργίδου Λοΐζου email: iloizou@research.org.cy

15 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΙ:  Η αναγνώριση της ερευνητικής αριστείας ατόμων και φορέων από το κοινωνικό σύνολο και την πολιτεία  Η ανάπτυξη θετικής στάσης των νέων προς την επιλογή καριέρας στην έρευνα, αναγνωρίζοντας τις πολλαπλές προοπτικές  Η εμπλοκή των νέων σε ερευνητικές δραστηριότητες και σε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, μέσω της δημιουργίας και της συνεργασίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000 Ευρώ

16 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ανάδειξη του έργου αλλά και των επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και ξεχωρίζουν στο επιστημονικό τους πεδίο ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Η ποιότητα των αποτελεσμάτων του έργου, η σημασία τους στο διεθνές επίπεδο και η προστιθέμενη αξία τους για την Κύπρο και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο ΒΡΑΒΕΙΟ: Έργο Τέχνης + 5.000 Ευρώ Χορηγία Ύψους 50.000 Ευρώ για σκοπούς συνέχισης της έρευνας, με χρόνο αξιοποίησης από 12 έως 24 μήνες Βραβείο Έρευνας – Νίκος Συμεωνίδης

17 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η εμπλοκή των φοιτητών σε ερευνητικές δραστηριότητες ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υλοποίηση ερευνητικών εργασιών από ομάδες φοιτητών σε μία από τις 5 θεματικές ενότητες της ΔΕΣΜΗΣ 2009 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Φοιτητές: Κύπριοι ή ξένοι που φοιτούν στην Κύπρο ή Κύπριοι που σπουδάζουν στο εξωτερικό  Προπτυχιακοί φοιτητές  Μεταπτυχιακοί φοιτητές (εκτός υποψηφίων διδακτόρων) «Φοιτητές στην Έρευνα»

18 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η επαφή των μαθητών με τις βασικές αρχές, τις διαδικασίες, τα μεθοδολογικά εργαλεία και τις μεθόδους της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υλοποίηση ερευνητικών εργασιών από ομάδες εργασίας μαθητών, εκπαιδευτικών και ερευνητών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ :  Δημοτικό / Γυμνάσιο / Λύκειο (συμπεριλαμβανομένων των Τεχνικών) Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ

19 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η καλλιέργεια της τεχνολογικής παιδείας και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας των μαθητών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Δημιουργία καινοτόμου τεχνολογικής κατασκευής και συγγραφή Τεχνικής Μελέτης για αυτήν, από μαθητές ή ομάδες μαθητών. Οι Τεχνικές Μελέτες περιγράφουν τη μεθοδολογία και τις οδηγίες χρήσης της κατασκευής ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ :  Δημοτικό / Γυμνάσιο / Λύκειο / Τεχνική Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση - ΤΕΚΕ

20 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 20 Μαΐου 2011: ΔΙΔΑΚΤΩΡ 19 Μαΐου 2011: ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΠΕΝΕΚ) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ :

21 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο: +357-22205000 Τηλεομοιότυπο: +357-22205001 Ιστοχώρος: www.research.org.cy ευχαριστώ για την προσοχή σας…


Κατέβασμα ppt "Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google