Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LIFETCY98/CY/167 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δρ.Δ.Φάττα Ιούλιος 2000.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LIFETCY98/CY/167 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δρ.Δ.Φάττα Ιούλιος 2000."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LIFETCY98/CY/167 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δρ.Δ.Φάττα Ιούλιος 2000

2 Στόχοι  Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου των χημικών ουσιών, των βιομηχανικών εκπομπών (υγρών/αερίων/ΠΟΕ)  Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης - Εφαρμογή του συστήματος  Ανάπτυξη Κατευθυντήριων Γραμμών ΒΔΤ - IPPC  Εναρμόνιση Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

3 Παραδοτέα  Έκθεση υφιστάμενη κατάστασηυφιστάμενη κατάσταση καταγραφή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις εκπομπέςκαταγραφή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις εκπομπές ενημερωτικά δελτίαενημερωτικά δελτία ερωτηματολόγιαερωτηματολόγια φύλλα επεξεργασίας δεδομένωνφύλλα επεξεργασίας δεδομένων

4 Παραδοτέα  Προτάσεις για την εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας  Βάση Δεδομένων - ΓΣΠ (GIS)

5 ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6 Πακέτα Εργασίας ΠΚ1: Σχεδιασμός Συστήματος Απογραφής ΠΚ1: Σχεδιασμός Συστήματος Απογραφής 1.1 Χημικές Ουσίες / Παρασκευάσματα –Συλλογή δεδομένων –Προσδιορισμός Ο/Π σύμφωνα με τις ΕΟ & EINECS –Καταγραφή δραστηριοτήτων (480) –Ερωτηματολόγιο - Οδηγός Συμπλήρωσης –Λογισμικό για τη Διαχείριση των Χημικών Ουσιών/Παρασκευασμάτων

7 Χημικές Ουσίες / Παρασκευάσματα  Τα δεδομένα που εισάγονται στη ΒΔ αφορούν: την ουσία/παρασκεύασματην ουσία/παρασκεύασμα την εγκατάσταση στην οποία βρίσκεταιτην εγκατάσταση στην οποία βρίσκεται το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διαχείρισητο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση

8 Χημικές Ουσίες / Παρασκευάσματα Λογισμικό - Δυνατότητες ΑναζητήσειςΑναζητήσεις ΕύρεσηΕύρεση Management reportsManagement reports Pull down tablesPull down tables Κατάλογος επιχειρήσεωνΚατάλογος επιχειρήσεων ΕρωτηματολόγιοΕρωτηματολόγιο Στατιστική επεξεργασίαΣτατιστική επεξεργασία

9 Πακέτα Εργασίας ΠΚ1: Σχεδιασμός Συστήματος Απογραφής 1.2 Βιομηχανικές Εκπομπές –Συλλογή δεδομένων –Καταγραφή βιομηχανικών κλάδων (38) /μονάδων (680) –Ενημερωτικά δελτία –Ερωτηματολόγια –Προδιαγραφές Δειγματοληψιών/μετρήσεων/αναλύσεων –Φύλλα επεξεργασίας –Βάση δεδομένων

10 Πακέτα Εργασίας ΠΚ1: Σχεδιασμός Συστήματος Απογραφής ΠΚ1: Σχεδιασμός Συστήματος Απογραφής 1.3 Εκπομπές ΠΟΕ –Συλλογή δεδομένων –Καταγραφή βιομηχανικών κλάδων/μονάδων –Προσδιορισμός ΠΟΕ σύμφωνα με την επικινδυνότητα –Ερωτηματολόγια –Βιομηχανικές μονάδες / σταθμοί βενζίνης –Βάση δεδομένων

11 Διασφάλιση Ποιότητας

12 Πακέτα Εργασίας  ΠΚ2: Ανάπτυξη Μέτρων για την Πρόληψη της Βιομηχανικής Ρύπανσης - ΒΔΤ Συλλογή ΔεδομένωνΣυλλογή Δεδομένων Προσδιορισμός Βιομηχανικών Κλάδων (14)Προσδιορισμός Βιομηχανικών Κλάδων (14) Προσδιορισμός Βιομηχανικών Μονάδων (99)Προσδιορισμός Βιομηχανικών Μονάδων (99) Ανάπτυξη Κατευθυντήριων ΓραμμώνΑνάπτυξη Κατευθυντήριων Γραμμών Μελέτες ΠεριπτώσεωνΜελέτες Περιπτώσεων Gap AnalysisGap Analysis

13 Κατευθυντήριες Γραμμές ΒΔΤ  Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας  Διυλιστήρια Πετρελαίου  Χυτήρια Σιδήρου  Χυτήρια Αλουμινίου  Μονάδες Παραγωγής Τσιμέντου  Μονάδες Παραγωγής Ασβέστου  Μονάδες Παραγωγής Κεραμικών Προϊόντων  ΧΥΤΑ

14 Κατευθυντήριες Γραμμές ΒΔΤ  Μονάδες Σφαγείων  Μονάδες Θερμικής Επεξεργασίας Ζωικών Παραπροϊόντων  Μονάδες Επεξεργασίας Μεταλλικών / Πλαστικών Επιφανειών  Χοιροστάσια  Ορνιθοτροφεία  Μονάδες Αναγέννησης Ορυκτελαίων

15 Κατευθυντήριες Γραμμές ΒΔΤ  Διεθνή Δεδομένα Τεχνικές μείωσης ρυπαντικού φορτίουΤεχνικές μείωσης ρυπαντικού φορτίου Τεχνικές παρεμπόδισης εκπομπώνΤεχνικές παρεμπόδισης εκπομπών Τεχνικές ανάκτησης / ανακύκλωσηςΤεχνικές ανάκτησης / ανακύκλωσης Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειαςΤεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας Τεχνικές επεξεργασίας αέριων εκπομπώνΤεχνικές επεξεργασίας αέριων εκπομπών Τεχνικές επεξεργασίας υγρών εκπομπώνΤεχνικές επεξεργασίας υγρών εκπομπών Τεχνικές επεξεργασίας / διάθεσης στερεών αποβλήτωνΤεχνικές επεξεργασίας / διάθεσης στερεών αποβλήτων Προτεινόμενες ΒΔΤ από την ΕΕΠροτεινόμενες ΒΔΤ από την ΕΕ

16 Κατευθυντήριες Γραμμές ΒΔΤ  Ελληνικά Δεδομένα  Οικονομικά Στοιχεία  Οριακές Τιμές Εκπομπές ΑερίωνΕκπομπές Αερίων Εκπομπές ΥγρώνΕκπομπές Υγρών Στάθμης Θορύβου & ΔονήσεωνΣτάθμης Θορύβου & Δονήσεων  Πηγές Εκπομπής Ρύπων & Μέθοδοι Παρακολούθησης

17 Πακέτα Εργασίας ΠΚ3: Οργάνωση δεδομένων - Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων - ΓΣΠ Β.Δ. για την καταχώρηση των ερωτηματολογίων των βιομηχανικών μονάδων Β.Δ. για την καταχώρηση των ερωτηματολογίων των βιομηχανικών μονάδων Προγράμματα διαχείρισης των στοιχείων της Β.Δ. και υπολογιστικά προγράμματα εκτίμησης της ρύπανσης ανά περιοχή, βιομηχανικό κλάδο κ.λπ.Προγράμματα διαχείρισης των στοιχείων της Β.Δ. και υπολογιστικά προγράμματα εκτίμησης της ρύπανσης ανά περιοχή, βιομηχανικό κλάδο κ.λπ. Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων (μετρήσεων, υπολογισμών) στον χάρτη της Κύπρου.Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων (μετρήσεων, υπολογισμών) στον χάρτη της Κύπρου.

18 Οργάνωση δεδομένων - Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων - ΓΣΠ  Η Β.Δ. σχεδιάζεται με τον SQL Server 7.0 (Microsoft)  Τα προγράμματα διαχείρισης των στοιχείων της Β.Δ. και τα υπολογιστικά προγράμματα κατασκευάζονται με την γλώσσα προγραμματισμού Delphi  Το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών που χρησιμοποιείται είναι το Arcview 3.0 (ESRI)

19 Οργάνωση δεδομένων - Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων - ΓΣΠ  Καθορισμός γενικών προδιαγραφών συστήματος  Απαιτήσεις εφαρμογών  Σχεδιασμός  Υλοποίηση εφαρμογών  Δοκιμαστική εφαρμογή  Τροποποιήσεις εφαρμογών  Εκπαίδευση χρηστών

20 Οργάνωση δεδομένων - Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων - ΓΣΠ  Καθορισμός γενικών προδιαγραφών συστήματος Στόχοι που εξυπηρετεί το σύστημαΣτόχοι που εξυπηρετεί το σύστημα Αναγκαίοι πόροι για την υλοποίησηΑναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και κοστολόγιο εργασιώνΑναλυτικό χρονοδιάγραμμα και κοστολόγιο εργασιών Συνολικό σχέδιο δράσηςΣυνολικό σχέδιο δράσης

21 Οργάνωση δεδομένων - Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων - ΓΣΠ  Απαιτήσεις εφαρμογών (προγραμμάτων) Ανάλυση και επεξεργασία των απαιτήσεων των χρηστών (Υπουργείο Εργασίας)Ανάλυση και επεξεργασία των απαιτήσεων των χρηστών (Υπουργείο Εργασίας) Περιβάλλον λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρουςΠεριβάλλον λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους

22 Οργάνωση δεδομένων - Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων - ΓΣΠ  Σχεδιασμός πινάκων της Β.Δ. Ομαδοποίηση των στοιχείων των ερωτηματολογίων και δημιουργία πινάκων στη Β.Δ.Ομαδοποίηση των στοιχείων των ερωτηματολογίων και δημιουργία πινάκων στη Β.Δ. Οργάνωση του τρόπου λειτουργίας των προγραμμάτων και της μετάβασης του χρήστη στις οθόνες της εφαρμογήςΟργάνωση του τρόπου λειτουργίας των προγραμμάτων και της μετάβασης του χρήστη στις οθόνες της εφαρμογής Σχεδιασμός των πρώτων οθονών καταχώρησης των στοιχείωνΣχεδιασμός των πρώτων οθονών καταχώρησης των στοιχείων

23 Οργάνωση δεδομένων - Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων - ΓΣΠ  Επεκτασιμότητα

24 Οργάνωση δεδομένων - Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων - ΓΣΠ  Δυνατότητα μελλοντικής διασύνδεσης με άλλες ΒΔ και ΓΣΠ

25 Οργάνωση δεδομένων - Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων - ΓΣΠ  Φιλικές στον χρήστη - εύκολες στην λειτουργία τους

26 Οργάνωση δεδομένων - Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων - ΓΣΠ  Αποτελεσματικές

27 Πακέτα Εργασίας ΠΚ4: Aνάπτυξη Νομοθετικού Πλαισίου για τη Διαχείριση των Χημικών Ουσιών & Βελτίωση/Τροποποίηση του Υφιστάμενου για τη Βιομηχανική Ρύπανση Συγκέντρωση Ευρωπαϊκής ΝομοθεσίαςΣυγκέντρωση Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Συγκέντρωση Εθνικής ΝομοθεσίαςΣυγκέντρωση Εθνικής Νομοθεσίας Ανάλυση Νομοθετικών ΚενώνΑνάλυση Νομοθετικών Κενών Σύνταξη ΠροσχεδίωνΣύνταξη Προσχεδίων

28 Συγκέντρωση Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας  Νερά  Ατμόσφαιρα  Απόβλητα Παράλληλη παρουσίαση της εναρμόνισης στην Ελλάδα

29 Συγκέντρωση Εθνικής Νομοθεσίας  Νόμος περί Αέρα (70/91, 94(Ι)/92)  Νόμος περί Νερών (69/91, 76(Ι)/92) Και οι σχετικοί Κανονισμοί και Διατάγματα

30 Ανάλυση Νομοθετικών Κενών Ανάλυση νομοθετικών κενών (legal gap analysis), ανάμεσα στην υφιστάμενη νομοθεσία και σε 17 Οδηγίες και Αποφάσεις που κρίθηκε ότι έχουν σχέση με το έργο.

31 Σύνταξη προσχεδίων Με την εκπόνηση των προσχεδίων της νέας νομοθεσίας ολοκληρώνεται το νομοθετικό κομμάτι του προγράμματος. Το στάδιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2000

32 This program is sponsored by the European Commission, LIFE Third Countries Programme Aim of the project and results foreseen : Development of administrative, legal and other arrangements necessary for the monitoring, assessment and control of chemical substances and for the integrated control of industrial pollution (gaseous and liquid effluents) and Volatile Organic Compounds (VOCs) emissions in line with the relevant EU legislatory requirements and practices. Project Description Workpackages Partners This program is sponsored by the European Commission, LIFE Third Countries Programme Aim of the project and results foreseen : Development of administrative, legal and other arrangements necessary for the monitoring, assessment and control of chemical substances and for the integrated control of industrial pollution (gaseous and liquid effluents) and Volatile Organic Compounds (VOCs) emissions in line with the relevant EU legislatory requirements and practices. Project Description Workpackages Partners


Κατέβασμα ppt "LIFETCY98/CY/167 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δρ.Δ.Φάττα Ιούλιος 2000."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google