Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

‘Εφαρμογή Τεχνολογιών GPS, ΓΣΠ σε υπολογιστές χειρός και κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ενημέρωση του Κτηματολογίου’ Κουκοπούλου Τίνα, Τοπογράφος Μηχανικός,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "‘Εφαρμογή Τεχνολογιών GPS, ΓΣΠ σε υπολογιστές χειρός και κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ενημέρωση του Κτηματολογίου’ Κουκοπούλου Τίνα, Τοπογράφος Μηχανικός,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ‘Εφαρμογή Τεχνολογιών GPS, ΓΣΠ σε υπολογιστές χειρός και κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ενημέρωση του Κτηματολογίου’ Κουκοπούλου Τίνα, Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

2 Εφαρμόστηκε μία μέθοδος προκειμένου να αντιμετωπιστούν διάφορες διαδικασίες ενημέρωσης χωρικών κτηματολογικών δεδομένων. Στη μέθοδο αυτή έγινε χρήση GPS και φορητών συστημάτων αποτελούμενων από υπολογιστές χειρός, GIS πεδίου και ασύρματης κινητής τηλεφωνίας. Χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου και τηρήθηκαν οι προδιαγραφές σύνταξης αυτού. Αθήνα, 25/6/2003 Τίνα Κουκοπούλου

3 Telegeoprocessing Το Telegeoprocessing είναι ένα παιδί των GIS και των τηλεπικοινωνιών, και μπορεί να θεωρηθεί ως ένας νέος γνωστικός κλάδος που συνδυάζει τις Χωρικές Βάσεις Δεδομένων, τη χαρτογραφία, τις ανταλλαγές πληροφοριών με κάθε τηλεπικοινωνιακό μέσο και την on line ανάλυση των χωρικών δεδομένων. Ως Telegeoprocessing σύστημα ορίζεται ένα σύστημα που αποτελείται από ένα GIS και οποιοδήποτε σύστημα τηλεπικοινωνιών. Αθήνα, 25/6/2003 Τίνα Κουκοπούλου

4 TeleGeoMonitoring To TeleGeoMonitoring μπορεί να θεωρηθεί ως μία επέκταση των GIS όπου θα έχουν προστεθεί θέματα που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες και οδηγούν στη λήψη χωρικών αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Μπορεί να οριστεί ως ‘Ένας νέος κλάδος της επιστήμης που προσπαθεί να σχεδιάσει και να δομήσει τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο με δέκτες προσδιορισμού θέσης και φορητά συστήματα, ανταλλάσσοντας δεδομένα προκειμένου να επιτρέψουν την άμεση ή την μακροπρόθεσμή λήψη αποφάσεων που βασίζεται στην τακτική συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με κάθε τηλεπικοινωνιακό μέσο’. Αθήνα, 25/6/2003 Τίνα Κουκοπούλου

5 Οι διαδικασίες ενημέρωσης του Κτηματολογίου
Κατάτμηση ακινήτου σε δύο ή περισσότερα ακίνητα Αλλαγή στη θέση των ορίων του ακινήτου Τακτοποίηση δύο ή περισσοτέρων ακινήτων Διάνοιξή νέου δρόμου Διαπλάτυνση δρόμου Προσθήκη κτιρίου σε ακίνητο Επέκταση κτιρίου Αθήνα, 25/6/2003 Τίνα Κουκοπούλου

6 Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός
GPS διαφορικής φάσης πραγματικού χρόνου (System 300 της Leica ) Γεωδαιτικός Σταθμός (GTS 211D της Topcon) Υπολογιστής Χειρός Compaq IPAQ H3630 με το λογισμικό ArcPad Τηλέφωνο κάρτα NOKIA D211 Αθήνα, 25/6/2003 Τίνα Κουκοπούλου

7 Η σύνδεση μεταξύ του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (Μετρήσεις με GPS)
RADIO LINK Null Modem Καλώδιο Ασύρματα PCMCIA Αθήνα, 25/6/2003 Τίνα Κουκοπούλου

8 Η σύνδεση μεταξύ του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (Μετρήσεις με EDM)
Χειροκίνητη Μεταφορά Δεδομένων PCMCIA Ασύρματα Αθήνα, 25/6/2003 Τίνα Κουκοπούλου

9 Η δημιουργία ενός κτιρίου
Αθήνα, 25/6/2003 Τίνα Κουκοπούλου

10 Οι συντεταγμένες των σημείων που μετρήθηκαν
ΣΗΜΕΙΟ X Y 7630 417121,0266 ,5508 7631 417132,4262 ,7130 7632 417160,1544 ,6824 7633 417148,6138 ,3450 Αθήνα, 25/6/2003 Τίνα Κουκοπούλου

11 Tο GIS αρχείο πριν τη δημιουργία του κτιρίου
Αθήνα, 25/6/2003 Τίνα Κουκοπούλου

12 Το GIS αρχείο μετά τη δημιουργία του κτιρίου
Αθήνα, 25/6/2003 Τίνα Κουκοπούλου

13 Προβλήματα Σύνδεση μεταξύ του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού
Περιορισμένη μνήμη του υπολογιστή χειρός Δυσλειτουργία του υπολογιστή χειρός Αθήνα, 25/6/2003 Τίνα Κουκοπούλου

14 Συμπεράσματα Η ανάπτυξη και η τήρηση των κτηματολογικών συστημάτων μπορεί να επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες των φορητών συστημάτων και της ασύρματης κινητής τηλεφωνίας. Νέοι κλάδοι όπως το TeleGeoProcessing, το TeleGeoMonitoring και το TeleGeoMatics μπορούν να εφαρμοστούν σε κτηματολογικές εφαρμογές. Η νέα τεχνολογία είναι αναμφίβολα χρήσιμη, είναι όμως και δεκτική βελτίωσης. Αθήνα, 25/6/2003 Τίνα Κουκοπούλου


Κατέβασμα ppt "‘Εφαρμογή Τεχνολογιών GPS, ΓΣΠ σε υπολογιστές χειρός και κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ενημέρωση του Κτηματολογίου’ Κουκοπούλου Τίνα, Τοπογράφος Μηχανικός,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google