Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εικόνα 4.1: Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εικόνα 4.1: Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εικόνα 4.1: Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών Β΄ τάξη Στην καθημερινή μας ζωή συναντάμε αρκετά συχνά τον όρο Δίκτυο. Χρησιμοποιούμε το οδικό δίκτυο , το δίκτυο ύδρευσης, της ηλεκτροδότησης, της κινητής τηλεφωνίας κ.τ.λ. Εικόνα 4.1: Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Με τον όρο Δίκτυο εννοούμε ένα σύνολο αντικειμένων (π.χ. τηλεφώνων, υπολογιστών) ή ανθρώπων που συνδέονται με ένα σύνθετο τρόπο μεταξύ τους, για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών
Β΄ τάξη Με τον όρο Δίκτυο Υπολογιστών εννοούμε ένα σύνολο από δύο ή περισσότερους Η/Υ που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα και να μοιράζονται διάφορες συσκευές (εκτυπωτές, σαρωτές, σκληρούς δίσκους) ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

3 Σύνδεση Υπολογιστών Β΄ τάξη
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών Β΄ τάξη Σύνδεση Υπολογιστών Όταν θέλουμε να συνδέσουμε ένα σύνολο Η/Υ μεταξύ τους, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουμε τον τρόπο σύνδεσης τους με την βοήθεια του κατάλληλου υλικού (Hardware) και μετά τοποθετύμε και το ανάλογο λογισμικό(Software). Ανάλογα με το μέσο σύνδεσης που επιλέγουμε χαρακτηρίζουμε τη σύνδεση : Ενσύρματη Σύνδεση (Σύνδεση με καλώδιο) : Είναι η πιο συχνή σύνδεση Η/Υ και γίνεται με την βοήθεια καλωδίων χρησιμοποιώντας την κάρτα δικτύου κάθε Η/Υ. Η σύνδεση όταν έχουμε 2 Η/Υ γίνετε μεταξύ των θυρών παράλληλη, usb και firewire. Για να συνδέσουμε παραπάνω από 2 Η/Υ (όπως στο Σχολικό Εργαστήριο) είναι απαραίτητη μία ακόμα συσκευή που επιτρέπει την διασύνδεση όλων των Η/Υ μεταξύ τους. Ασύρματη Σύνδεση (Σύνδεση χωρίς καλώδιο) : Συνδέουμε τους Η/Υ με τη βοήθεια ασύρματων καρτών δικτύου. Η σύνδεση όταν έχουμε 2 Η/Υ γίνετε μεταξύ των θυρών υπερύθρων ή blue-tooth. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

4 Σε ένα δίκτυο όμως, πρέπει να ακολουθούμε και κάποιους κανόνες και διαδικασίες, ώστε να επικοινωνούν ομαλά μεταξύ τους οι Η/Υ. Οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για την επικοινωνία των Η/Υ ονομάζονται Πρωτόκολλα Επικοινωνίας. Υπάρχουν διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας ανάλογα με το είδος του δικτύου και τη σύκδεση των υπολογιστών μεταξύ τους (Δηλ. Ενσύρματη και Ασύρματη). Σε ένα δίκτυο όμως που έχουμε να συνδέσουμε υπολογιστές που είναι μακριά μεταξύ τους, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις τηλεπικοινωνιακές γραμμές (της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας) με τη χρήση κατάλληλων συσκευών (Modem) To Modem είναι μια συσκευή εσωτερική ή εξωτερική, η οποία μετατρέπει τα ψηφιακά δεδομένα του Η/Υ (0 ή 1) σε κατάλληλη μορφή σημάτων, ώστε να μπορούν να μεταδοθούν μέσα από τις τηλεφωνικές γραμμές και αντίστροφα. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

5 Πλεονεκτήματα δικτύων
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), πόροι δικτύου, τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN),μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client), Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider). Πλεονεκτήματα δικτύων Επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών υπολογιστών και ανταλλαγή δεδομένων. Διαμοιρασμός εξοπλισμού, προγραμμάτων και δεδομένων του δικτύου. Εξοικονόμηση Χρημάτων. Παροχή υψηλής αξιοπιστίας Ευκολία Επέκτασης ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

6 Τοπικό δίκτυο (LAN-Local Area Network)
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), πόροι δικτύου, τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client), Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider). τα είδη δικτύων ανάλογα με τη γεωγραφική έκταση που καλύπτουν Τοπικό Δίκτυο (LAN): Καλύπτει μικρές περιοχές (π.χ. το εργαστήριο πληροφορικής, μια αίθουσα, ένα κτίριο, ένα συγκρότημα γειτονικών κτιρίων). Η σύνδεση των υπολογιστών μεταξύ τους γίνεται με τη χρήση κατάλληλων ενσύρματων και ασύρματων διατάξεων Τοπικό δίκτυο (LAN-Local Area Network) ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

7 Δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN-Wide Area Network)
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), πόροι δικτύου, τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client), Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider). τα είδη δικτύων ανάλογα με τη γεωγραφική έκταση που καλύπτουν Μητροπολιτικό Δίκτυο (MAN): Καλύπτει μεσαίες περιοχές (π.χ. μία πόλη, ένα νομό). Είναι μεγαλύτερο από το τοπικό δίκτυο και μικρότερο από το δίκτυο ευρείας περιοχής. Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN): καλύπτει μεγάλες γεωγραφικές περιοχές (π.χ. μια χώρα, μια ήπειρο, ολόκληρο τον κόσμο) Η σύνδεση των υπολογιστών γίνεται με τη χρήση ενσύρματων (π.χ. τηλεφωνικές γραμμές) ή ασύρματων (π.χ. χρήση δορυφόρου) συνδέσεων. Δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN-Wide Area Network) ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

8 Εικόνα 4.8: Μια αναπαράσταση του Διαδικτύου
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών Β΄ τάξη Διαδίκτυο - Internet Το Διαδίκτυο συνδέει διάφορα δίκτυα και ανεξάρτητους Η/Υ απ’ όλα τα μέρη του κόσμου μεταξύ τους, έτσι ώστε όλα μαζί να σχηματίζουν ένα ενιαίο δίκτυο (Διαδίκτυο=Διασύνδεση Δικτύων, Internet = International Network) Όταν πληκτρολούμε μία ιστιοσελίδα σε έναν explorer, στην πραγματικότητα συνδεόμαστε μέσω τηλεπικοινωνιακών γραμμών με ένα Η/Υ που μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ο Η/Υ αυτός έχει αποθηκευμένη την σελίδα που ζητάμε στον σκληρό του δίσκο και μας την στέλνει για να την δούμε. Ο Η/Υ αυτός ονομάζεται Εξυπηρετητής(Server) και οι Η/Υ που βλέπουν την σελίδα αυτή Πελάτες (Clients). Εικόνα 4.8: Μια αναπαράσταση του Διαδικτύου ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

9 Εικόνα 4.9: Η αρχιτεκτονική «πελάτη-εξυπηρέτη»
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), πόροι δικτύου, τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client), Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider). Εικόνα 4.9: Η αρχιτεκτονική «πελάτη-εξυπηρέτη» ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

10 Τρόπος σύνδεσης στο Διαδίκτυο
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 4: Δίκτυα Υπολογιστών Β΄ τάξη Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), πόροι δικτύου, τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client), Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider). Τρόπος σύνδεσης στο Διαδίκτυο Για τη σύνδεση ενός υπολογιστή ή ενός δικτύου στo Διαδίκτυο απαιτούνται: μια τηλεφωνική γραμμή (ενσύρματη ή ασύρματη). Ανάλογα με την ταχύτητα επικοινωνίας που θέλουμε, επιλέγουμε και την τηλεπικοινωνιακή γραμμή (π.χ. ISDN, ADSL). η κατάλληλη συσκευή σύνδεσης του υπολογιστή ή του δικτύου με την τηλεπικοινωνιακή γραμμή (π.χ. μόντεμ). η δυνατότητα σύνδεσης μέσω Πάροχου Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP-Internet Service Provider). ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

11 ΕΙΔΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Τα δίκτυα μπορούμε να τα κατατάξουμε σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με : Το μέσο σύνδεσης : Ενσύρματα και Ασύρματα Το φορέα που μεταφέρει τα δεδομένα : Δημόσια και Ιδιωτικά Τη γεωγραφική τους έκταση : LAN, MAN και WAN ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20


Κατέβασμα ppt "Εικόνα 4.1: Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google